Leiden biedt ondernemers gratis werklozen

leidenDe gemeente Leiden (bestuurd door D66, VVD, SP en CDA) geeft als prijs gratis uitkeringsgerechtigden als werkkrachten aan de winnende onderneming in de door hen uitgeschreven prijsvraag Eureka. Zij kondigen dit onder meer aan tijdens een netwerkevent voor ondernemers. Doorbraak Leiden mobiliseert verzet tegen dit mensonterende voorstel en de SP in Leiden pikt het op en dreigt een motie in  in te dienen in de gemeenteraad. Dan wordt deze bizarre prijs ingetrokken.
Lees Doorbraak

Commentaar
Ja, je leest het goed: uitkeringsgerechtigden worden de inzet in een prijsvraag. Als gratis slaven gaan ze van hand tot hand. Dit is geen late 1 april grap maar de keiharde realiteit van zich sociaal noemend Nederland. Leiden wordt bestuurd door een coalitie van D66, VVD, SP en CDA.

Rob Vellekoop, 2 november 2013, delangemars.nl

28 Comments

 1. Helaas lijkt het erop dat het Leidse raadslid Louk Rademaker het beleid van het Leidse college van B&W aan het goedpraten is. Niet geheel toevallig neemt de SP deel aan dat college, dat verder bestaat uit de VVD, het CDA en D66. Het Leidse dwangarbeidbeleid is dus tot stand gekomen met medeweten en medewerking van de SP. Pas na druk van onderop, onder meer door Doorbraak, is Rademaker zich wat kritischer gaan opstellen ten opzichte van dwangarbeid. Maar dat gaat alleen over de houding van een raadslid. Want door de deelname van de SP aan het college draagt de partij de volle verantwoordelijkheid voor het verplicht onbetaald tewerkstellen van bijstandsgerechtigden, waardoor het minimumloon wordt ontdoken en arbeidsrechten worden verkwanseld.De Eureka-prijsvraag is er een mooi voorbeeld van hoe pas na druk van onderop enige aandacht wordt besteed aan de positie van de eventueel te werk te stellen bijstandsgerechtigden. Uit de toelichting bij de prijsvraag werd in het geheel niet duidelijk dat de werklozen vanaf dag 1 een arbeidscontract zouden krijgen. En nog steeds geldt hier het bekende motto “Eerst zien, dan geloven”.

 2. Artikel 120 is me net duidelijk geworden: gooi de hele grondwet maar in een graf en besef dat het tij gekeerd is.
  Net het andere filmpje half bekijken die er vandaag staat.
  https://delangemars.nl/?p=3300
  Het kan. Het gebeurt gewoon.
  We worden weer terug gedrukt in het hok van onze voorvaderen.
  Vrijheid e.d. is niet vanzelfsprekend. Dat weet elke idioot zou ik zo zeggen.
  Maar met dat soort leuzen word je gewoon alle menselijkijkheid ontnemen.
  Dat praten de afgelopen decennia heeft ook niet geholpen.
  De werkgever trekt weer aan het langste eind.

  Vanmiddag weer bij de Sociale Dienst geweest voor het bekende trajekt.
  Heb nog altijd een WW, maar het UWV doet al niks meer.
  Gewoon kansloos. Maar ja, je moet toch wat gaan doen.
  Ook al is er niks meer en dat weten zij ook.
  Misschien vrijwilligerswerk. Maar dat ligt ook niet voor het oprapen.
  Je doet toch alles om een uitkering te behouden want anders kom je in de goot terecht.
  En als je daar ligt is het afgelopen met je.
  De regering is er niet voor de inwoners en die heeft maling aan de wetten.
  Alleen als het zo uitkomt.

  We zijn gewoon over geleverd aan de willekeur van Brussel.
  Als Nederland nu zijn A status kwijt raakt dan nog moeten we fors betalen.
  Per maand zou ik zo’n 150 euro aan de EU verdienen.
  Waarom zijn de minimumlonen dan nog steeds zo laag ?
  Waarom is er dan nog geen basis inkomen voor iedereen zodat er niemand moet verhuizen, want dat is meestal voor werk of je eten.
  Daarbij gaan de minima er alleen maar op achteruit.
  Dus hoe kan Brussel e.d. nou beweren dat we er beter van worden ?
  Politici spreken namens ons, maar niet voor ons.

  De hele demokratie mogen ze voor mij wel begraven.
  Die was er al niet meer toen ik geboren werd in 1960.
  Toen ik op de arbeidsmarkt mocht begon het al achteruit te lopen.
  En sinds de EU er is holt het achteruit.

 3. Applaus voor Arvy. 🙂
  Kansen voor mensen die geen kans hebben op de arbeidsmarkt, deze truc wordt al jaren gebruikt ten gunste van de werkgever en ten koste van een normaal inkomen voor de werkzoekende, denk aan Melkertbanen.. waar men nooit uit kwam. Dat was eigenlijk ook al werken voor de uitkering, mijn god wat hebben we zitten slapen..

  Het is overigens ontzettend slopend voor de economie, al die mensen in of werkend voor het bedrag van een uitkering, tel daarbij op al die mensen die werken voor het minimum of daaronder, tel daarbij op alle wao’ers die te weinig krijgen, tel daarbij op alle ouderen die alleen aow hebben..
  Mijn punt: dit zijn allemaal mensen die geen cent meer te makken hebben door het beleid.
  Gevolg: de gehele lokale economie krijgt minder inkomsten, waardoor de overheid minder inkomsten krijgt.. Multinationals brengen hun geld naar belastingparadijzen dus die brengen niets IN het systeem want de zogenaamde werkgevers laten mensen werken voor hun uitkering of laten ze stage lopen ook zo een….. het is zo krom en zo dom als maar kan.
  Slopend, en waarom.. om Europa tot lage-lonen landen te maken, werken voor driehonderd euro.. in Griekenland is dit al besproken. Kijk de minidocu op you tube:
  Hoe Durven Ze!

 4. Correctie: voor slechts een(1) individu mogen ze “niet” opkomen door een wet

 5. Louk Rademaker,
  mensen zijn geen DING wat te winnen valt. Daar gaat het toch een beetje mis.
  Ik zou graag van de SP verwachten dat zij zich met hand en tand gaan verzetten tegen dit soort praktijken.
  Er wordt “besloten” over mensen alsof het dingen zijn.. door mensen die in een goede baan zitten, beslissen over mensen alsof het dingen zijn, laten gemeenten eraan verdienen bedrijven eraan verdienen, en waar is de mens in dit verhaal? De persoon die het water aan de lippen staat omdat hij een noodinkomen heeft waar de persoon niet van rond kan komen, schulden die stijgen en mensen met macht en een goed inkomen die ook nog eens met ze sollen!
  Ik wil graag horen van de SP dat zij zich daartegen gaan verzetten en zeker geen reacties geven onder het motto hetkloptniethelemaal, wat hier niet klopt aan het verhaal is hoe er met mensen omgegaan wordt!
  De SP zou staan voor de menselijke kant een warm Nederland weet u nog? Dit is HET moment om het waar te maken. Dit is HET moment om te laten zien dat de SP geen loze woorden verkondigt, en maatregelen neemt. Ook een arbeidscontract zou geen prijs moeten zijn maar zou moeten gaan naar de best passende persoon voor de functie.
  Ik verzoek u vriendelijk hierop een reactie terug te geven.

  • Wie alleen al op het idee komt om mensen als prijs in te zetten om arbeid voor een ander te verrichten zou alleen al om het idee vervolgt moeten worden. Temeer daar je hier spreekt over een vorm van mensenhandel! Politici, ambtenaren en bestuurders ( wethouders ) lijken echter te denken alles te mogen flikken zij boven de wet staan. In werkelijkheid niet zo maar helaas krijgen ze mogelijkheden om burgers op voorhand neer te sabelden totdat het eerder genoemde tot een discussie leid en ze dus echt ter verantwoording geroepen kunnen worden. Ze zullen wel de balen hebben in Leiden dat dit breder onder de aandacht is gekomen. Niet,dan was het gewoon door gegaan, wat dan een beeld geeft hoe men in Nederland met mensen omgaat, stelletje egotrippers!

   Nederland wordt een land van angst en dreigementen wat straks op de werkvloer nog groter wordt als het ontslag en arbeid recht versoepelt wordt. De werkgever tot übermensch bevordert wordt naast een stel bestuurders en ambtenaren. We krijgen steeds minder te zeggen en moeten straks tegen dit tuig U zeggen, niet vanuit etiketten maar omdat ze zich God wanen. Maar wie ze niet zijn zonder de burger, want ze hebben ons nodig om invulling te geven aan dit waanbeeld. Waarom pikken we dit nog?

  • Beste Spring,
   Excuses voor de late reactie, als je een snelle reactie wilt kan dat het beste door mij direct te mailen (lrademaker@tomaatnet.nl) of bellen (0625563389). Natuurlijk, je hebt helemaal gelijk, mensen kan je niet “winnen”, mensen kan je niet bezitten, mensen zijn geen dingen. En de SP loopt juist voorop in de strijd daartegen, ook in Leiden.

   Deze prijs gaat erover dat een bedrijf een subsidie kan winnen, maar alleen als ze daarmee mensen in dienst nemen. Ik denk dat het juist goed is als er subsidie gebruikt wordt om banen te creeëren. En dan heb ik het niet over nepbanen waarbij mensen onder het minimumloon betaald worden. Ik, en de SP met mij, hebben het over fatsoenlijke banen die volgens het CAO beloond worden en waar de werknemer zelf vrij is om te solliciteren en hij/zij gewoon een arbeidscontract krijgt.

   Afijn, terug naar de situatie in Leiden: de SP in Leiden loopt juist voorop in de strijd tegen een onfatsoenlijke behandeling van werklozen. Zie http://leiden.sp.nl/dossier/werk_en_sociale_zaken.html. Door de inzet van de SP in Leiden krijg je niet zaken zoals in Den Haag (http://www.ad.nl/ad/nl/1014/Bizar/article/detail/3457369/2013/06/12/Werkloze-straatveger-moet-voor-uitkering-straten-vegen.dhtml) en andere steden. Als er in Leiden concrete gevallen dreigen van onfatsoenlijke behandeling, zoals erop leek bij de eerste nieuwsberichten over die prijs, komt de SP in actie. En in dit concrete geval wordt de subsidie aan dat bedrijf dus vormgegeven zoals we dat willen: met respect voor de werknemer en met respect voor de geldende arbeidsvoorwaarden.

   Ik zou jou en anderen op dit forum willen vragen om direct contact met mij op te nemen als er in Leiden gevallen blijken te zijn die mensonterend of anderszins verkeerd zijn, dan gaan we samen in actie komen.

   Groet,

   Louk (SP Leiden)

   • Beste Louk, de SP zit in het college van B&W en is daardoor medeverantwoordelijk voor wat er in Leiden gebeurt, met name op het gebied van de gedwongen tewerkstelling van uitkeringsgerechtigden is Leiden berucht! Maar blijkbaar willen jullie ten koste van de uitkeringsgerechtigden in het college plaatsnemen.

 6. Misschien is de wijze waarop dit idee is gecommuniceerd niet helemaal fantastisch. Wellicht dat het ook niet goed is uitgedacht.

  Slavernij zou anno 2013 volstrekt uit den boze moeten zijn. Helaas is de realiteit een andere. Maar goed dat is niet het punt van mijn bijdrage.

  Waar ik wel voorstander van zou kunnen zijn is de koppeling tussen werklozen en ondernemers die, als gevolg van de crisis, nauwelijks het hoofd boven water kunnen houden. Of de koppeling met starters die beperkte investeringsmiddelen hebben en op deze wijze hulp en ondersteuning krijgen.
  Ik zou me kunnen voorstellen dat werklozen, met een beperkte kans op de arbeidsmarkt, werkervaring kunnen opdoen bij een bedrijf dat in zwaar weer verkeert of bij startende ondernemingen. De ondernemer krijgt de mogelijkheid een faillissement af te wenden en de “starter” kan gebruik maken van de kennis en vaardigheden van de werkloze.
  Uiteraard moeten wel voorwaarden aan een dergelijke “samenwerking” worden verbonden. De periode moet afgebakend worden ( bijv. 6-12 maanden) , de werkloze moet uitzicht hebben op een betaalde baan zodra dit in genoemde periode mogelijk is, eventueel aandelen/opties of een financiële compensatie over de periode dat de werkloze gratis heeft gewerkt.
  Valt het bedrijf uiteindelijk toch om, dan blijft een ieder met een kater achter, maar heeft de werkloze wel ervaring in een bepaalde sector/branche opgedaan. Goed voor zijn/haar CV.

  Het is in ieder geval van belang goed te formuleren welke bedrijven hiervoor mogen inschrijven.

  • Hier is duidelijk een (ex-) bijstandsconsulent aan het woord die niet vies is van het met slappe klets goed praten van mensenhandel en dwangarbeid. De meeste bezoekers op deze website doorzien dat echter mijnheer Noordwijk.

   • Beste Arvy,
    Ik ben geen bijstandsconsulent en heb daar ook niets mee te maken. En ik ben bang dat mijn voorouders meer last hebben gehad van slavenhandel waar u nu ( en wij inmiddels ook ) van profiteren.

    Vriendelijke groet,
    Een gekleurde medelander

    • Er zijn genoeg gekleurden die werken. En ook met een goed inkomen en volkomen onafhankelijk. Hoewel dat laatste zeer betrekkelijk is. Niemand is onafhankelijk.
     Miljardairs ontstaan alleen maar door slavenhandel.
     De boeien zijn er dan misschien niet meer, maar de illusie dat we geen slaven meer zijn is des te groter.

    • Citaat geplukt van uw website http://www.ovnl.net/over-ons/glen-noordwijk/: “Als Maatschappelijk Werker ben ik gedurende 9 jaar werkzaam geweest bij de Sociale Dienst te Den Haag.” Wie met pek omgaat wordt ermee besmeurd, dat blijkt wel weer. En dat uw voorouders heel veel last hebben gehad van slavenhandel wil niet zeggen dat mensen met een uitkering er vandaag de dag geen last van hebben. Ieder mens, ongeacht huidskleur en tijdperk van geboorte, heeft last wanneer hij als slaaf verhandeld wordt. Ook uitkeringsgerechtigden van alle kleuren die u vandaag de dag graag tot arbeid zou dwingen. Uw voorouders zouden zich in hun graf omdraaien bij het lezen van uw betoog.

  • Het klopt natuurlijk helemaal niet dat de SP in een college zit dat verantwoordelijkheid draagt voor deze grove schending van mensenrechten. Ook al werd het idee van deze prijsvraag later ingetrokken.

   • Daar, als het door zou gaan, dit een groter groep mensen betreft zou een schrijven naar het college voor de rechten van de mens wel eens zin kunnen hebben. Een grotere groep mensen hen namelijk dwingt om actie te ondernemen, voor slechts een individu mogen ze opkomen door een wet. Dat volgens een schrijven aan mijn opgesteld door het college voor de rechten van de mens, met het door wet verbied op te komen voor het individu. Absurd omdat de mensenrechten geschreven zijn voor het individu, iedereen weggezet wordt als individu al zou het op enig moment qua melding kunnen verwijzen naar een grotere groep mensen. Wat zij dus bepalen en op die manier een keuze kunnen maken om wel of niet het een en ander onder de aandacht te brengen. Bij de kinderombudsman werkt het net zo en daar kan de regering en de gemeente handig gebruik van maken, wel of geen aandacht geven. Sorry het is te individueel, en dat mag niet volgens de wet, wij zijn niet verantwoordelijk voor het individu, dus als het moet, zo uitkomt, niet voor < 17 miljoen individuen. Vreemd! Wel een verklaring waarom de regering maar kan blijven zitten!

 7. Het is met walging dat je dat je zo een bericht leest .. helaas dat is de tijd waarin wij kennelijk leven… geen enkel respect voor het individu en de welgestelden onder ons gaan zich meer en meer volkomen rucksichtslos manifesteren… als wij maar winst maken en onze status kunnen behouden maakt niet uit ten koste van wie of wat… helemaal een prototype van de verRUTTE samenleving…

  Tja van de PvdA zijn we dit inmiddels wel gewend alle idealen zijn al overboord gezet maar een SP lid????!!!!!
  Heb een prima oplossing…. de SP moet dit raadslid a la minute ontslaan geen wachtgeld maar gewoon ww. kan hij kan hij als eerste in de aanbieding.

  Koekje van eigen deeg,

 8. dus gemeenten plegen strafbare feiten en kunnen ze vergold worden net als werkgevers dus jongens en meisjes een PROEF proces is op zijn plaats want er staat in de wet Artikel 273f Wetboek van Strafrecht
  1).degene die een ander door dwang, geweld of een andere feitelijkheid of door dreiging met geweld of een andere feitelijkheid, door afpersing, fraude, misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht, door misbruik van een kwetsbare positie of door het geven of ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van een persoon te verkrijgen die zeggenschap over die ander heeft, werft, vervoert, overbrengt, huisvest of opneemt, met het oogmerk van uitbuiting van die ander of de verwijdering van diens organen.

 9. Elke keer denk ik : Dieper dan dit kan niet… domme ik..
  Mensen hebben rechten.
  Mensen die in mensen handelen tegen hun wil heet dat niet mensen handel? Dat is toch verboden bij de wet?

  Tis heel simpel.
  Dit gaat stoppen. Simpelweg omdat dit niet geaccepteerd gaat worden.
  De groep van misbruikte wordt groter..allemaal boze mensen..wat denken de “handelaren” zelf..

  #kanniedoorgaandatgaatmis..

 10. Hier moet een proces gevoerd worden tegen slavenhandel. Te schandalig voor woorden

 11. Dit geeft exact weer hoe er door dit soort politici en ondernemers wordt gedacht over uitkeringsgerechtigde. Stop ze in hokjes, ontmenselijk ze (niet zoals wij) en alles is mogelijk!
  Maar, zoals diverse UWV/Gemeente ambtenaren mij al vertelde, de standaard “bijstander” is veranderd nu er veel oudere, hoogopgeleide werknemers na hun WW in de bijstand komen. Dit betekent meer kennis en mogelijkheden om de wet goed na te pluizen en meer mogelijkheden om hier tegen in te gaan en (kleine) politieke partijen te activeren!

 12. Leidens verzet anno 2013 , of zal ik er ontzet van maken ? Waarom geen werklozen aan het werk met salaris en dan aanvulling op het salaris … volgens mij beter en goedkoper

 13. Artikel 273f Wetboek van Strafrecht.

  1
  degene die een ander door dwang, geweld of een andere feitelijkheid of door dreiging met geweld of een andere feitelijkheid, door afpersing, fraude, misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht, door misbruik van een kwetsbare positie of door het geven of ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van een persoon te verkrijgen die zeggenschap over die ander heeft, werft, vervoert, overbrengt, huisvest of opneemt, met het oogmerk van uitbuiting van die ander of de verwijdering van diens organen.

  4
  degene die een ander met een van de onder 1° genoemde middelen dwingt of beweegt zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten of zijn organen beschikbaar te stellen dan wel onder de onder 1° genoemde omstandigheden enige handeling onderneemt waarvan hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat die ander zich daardoor beschikbaar stelt tot het verrichten van arbeid of diensten of zijn organen beschikbaar stelt;

  6
  degene die opzettelijk voordeel trekt uit de uitbuiting van een ander;

  2
  Uitbuiting omvat ten minste uitbuiting van een ander in de prostitutie, andere vormen van seksuele uitbuiting, gedwongen of verplichte arbeid of diensten, slavernij en met slavernij of dienstbaarheid te vergelijken praktijken.
  http://www.wetboek-online.nl/wet/Wetboek%20van%20Strafrecht/273f.html

 14. Toen ik dit begon te lezen dacht ik inderdaad even; welke datum is het vandaag, dit KAN niet waar zijn.
  En het blijft mij zo verbazen dat het onze doodgewone medeburgers, buren, familieleden zijn die dit verzinnen/doen/aannemen.
  Gelukkig dat er ook medemensen zijn die hier de ernst van inzien en aan de bel trekken.

 15. Als ik goed heb dit is in strijd met rechten van de mens als eerst maar als een ondernemer gratis werkloze kan krijgen dan kan hij mensen ook betalen dus normale salaris dan kan geen sprake zijn van gratis werkloze met behoud van uitkering
  Als je een proef proces uitlokt tegen zo veel Gem.Leiden als werkgever dan vraag ik me af wat voor uitspraak zal rechter doen??
  vooral als je argumenten zet als genoeg werk is voor dwangarbeiders dan is ook genoeg werk voor gewone werknemers dus normale salaris .
  bovendien kan je aan Rechter vragen wat gebeurt met salaris(resterende bedrag) als zou je normale salaris zou uitbetalen
  b.v een bijstand gerechtigde heeft een uitkering van 1000 euro en salaris voor dat zelfde werk is 1500 euro wat gebeurt met rest bedrag en of geen onder tafel schuif methode aanwezig zijn want dat zou corruptie in hand werken en dus zou gemeenten doen wat ze willen zo als eigen prestige projecten financieren

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.