3.000 gedupeerden van zogenaamde UWV-fraude

uwvreselijkOngeveer 3.000 ZZP’ers die vanuit de WW konden starten met een eigen bedrijf werden tussen 2004 en 2010 door het UWV ten onrechte beschuldigd van fraude. Het is een lange, moeizame strijd tegen bureaucratie en onrecht, die tot op de dag van vandaag wordt gevoerd.

In 2008 constateerde het UWV dat drieduizend zzp’ers fraude hadden gepleegd. Het UWV ging niet na waar het aan kon liggen, maar opende een ware heksenjacht. Tientallen ondernemers werden strafrechtelijk vervolgd en er werd 30 miljoen aan uitkeringen en boetes teruggevorderd. Na onderzoek door de Nationale ombudsman bleek dat er helemaal geen sprake was van fraude, maar dat het UWV de ondernemers verkeerd had voorgelicht. Er volgde een lange weg van procederen voor de gedupeerden. Om hun strafblad ongedaan te maken moeten ze procederen tot aan de Hoge Raad. Als ze na jaren hun geld terugkrijgen ondervinden ze vaak nadelige gevolgen van de fiscus.

Lees meer: op UWVreselijk.nl
UWVreselijk is een actiegroep die als doel heeft structurele misstanden bij het UWV openbaar te maken.

Commentaar
Het afbraakkabinet Rutte 2 heeft fraudebestrijding van uitkeringsgerechtigden tot speerpunt verheven. Regelmatig verschijnen in de pers indianenverhalen over vermeende fraude en de ‘miljoenen’ die dit ons land zou kosten. Nu is er al snel sprake van fraude: het foutief invullen van een vragenformulier en je wordt al gebrandmerkt als fraudeur. Het kabinet noemt zichzelf dan ook succesvol in fraudebestrijding. De blunder van het UWV is een van de bewijzen van het doorgeschoten fraudebeleid. De VVD wil er zelfs een schepje bovenop doen en hele families laten boeten bij uitkeringsfraude onder aanvoering van VVD staatssecretaris Weekers.

Rob Vellekoop, woensdag 30 oktober 2013, delangemars.nl

28 Comments

 1. Ik ben nog steeds bezig met deze corrupte dienst UWV.
  Er is al heel wat hersteld volgens inzage en correctie recht.
  Het is een regelrechte beerput UWV wat veel interne leugens, slimme zinsconstructies die iets moeten lijken, medewerkers die samenwerkten in mijn dossier en iets moesten laten lijken.
  Wordt vervolgt, het vervelend is dat ik door fouten UWV uren en indirecte niet invulde en daarvoor € 10.191,54 bruto moest terugbetalen. Ben er bijna 😉
  De boete werd kwijtgescholden met list en bedrog en zelfs een leugenachtige bedrijfsadvocaat dhr. Nieuwenhuis (namnig and shaming) vond UWV niet nalatig. Het sturen van essentiële brieven vond meneer niet nalatig en verwijtbaar. Tja….het is maar wat UWV gewend is. Hoe gaan we dit corrupt loket aanpakken is steeds mijn overdenking. Ben er al dik een jaar ziek van ZW. Recentelijk ontdekte dek bedrijfsadvocaat nog een fout. Werd weer € 500,00 in mindering gebracht op de vordering.
  Ik heb de politiek gevraagd het UWV op de lijst te houden debatten Tweede Kamer te zetten. Tevens loog UWV aantoonbaar tegen SZW over mijn dossier.

  Het is corrupt, achterbaks, chanterend, integriteit schendend etc.
  Zelfs bij de Commissie Asscher-Vonk ben ik door de commissie bedrogen daar UWV informatie intern vasthield. Op eigen initiatief heb ik in mei 2014 de scheiding bekendgemaakt, alhoewel daar natuurlijk ook invloeiden UWV zijn heb ik met de schending nog de minste moeite. Het is een heel verhaal, 7 jaar list en bedrog en beetje bij beetje doet het wat water bij de wijn. Er is veel meer, in 2014 wist men totaal niet meer wat te vorderen. Van overgang WW naar ZW lag de hele bende overhoop.

  In mijn dossier en een dossier van een andere client werkten 3 UWV-ers samen.
  Ook in mediation werd in ik 2012 bedrogen door de regio manager UWV dhr. Dekenga.
  Ben door mevr. Van der Molen UWV FA gechanteerd, door dhr. Saltzherr uitgelachen en de schuld op Murphy gegooitd. Maar ik stop…..
  Maar hier gaat het UWV niet mee wegkomen. In 2013 werd ik door UWV gechanteerd met advocaat. Nadat ik weer aan de bel getrokken had starten UWV en ik in 2014 de gesprekken. Op 14-11-2014 werden de gesprekken eerst afgerond. We hebben inmiddels 9 x 4 uur gemiddeld gesproken.
  We krijgen nergens meer antwoord op zijn de uitspraken, er zijn stiltes, er vloeien tranen etc.

  Ik vind niet dat klanten als het aantoonbaar is de dupe mogen worden van verhalen UWV.
  Inmiddels heb ik een dik jaar mail contact met dhr. p.Ulenbelt inzake dit drama.
  Het is nog schofterig van UWV ook, want ondanks dat ze er niet over kunnen oordelen vermeld men ook in dossier belastingfraude.

  Vragen kan altijd….dge@ziggo.nl

 2. Ik heb al een keer gereageert:Het is een grote bende bij het UWV.Wat ik heb mee gemaakt is met geen pen te beschrijven.Dat van mij is al bijna tien jaar geleden.Maar met een grote bek heb je halve wereld.Ze liegen en bedriegen.En dan terwijl je ziek bent zeggen ze je kunt werken.Voor het gerecht loog de advocaat van het UWV NOCH.Maar de rechter heeft die man drie keer gevraagt wat er mij was.Toen gaf hij toe HET PERSONEEL WAT MIJN ZAAK BEHANDELDE WAS HET SCHULD ZE HADDEN HUN WERK NIET GOED GEDAAN.Denk eraan je hebt een goeie advocaat nodig om tegen het UWV te vechten want het is vechten.Er zitten bij het UWV incompetente mensen net als het kabinet.Denk eraan het is noch niet afgelopen hoe je behandelt word bij het UWV ze gaan over lijken net als het kabinet RUTTE.

  • Komt me bekend voor!
   Sterkte M. Jager.
   Tja wat een ongemanierde gasten hé bij het UWV, maar dit is al jaren zo.
   En als je fel bent stuurt UWV je dreigbrieven, ik heb er 2 van hun advocaten kantoor.
   Ze voelen zich dan bedreigd of in hun vrijheid aangetast terwijl er geen enkele redenen voor is, ze moeten gewoon eens normaal leren werken.
   Ik ben een goudeerlijke burger maar vanuit alle hoeken en standen genaaid.

   Vooral het liegen van UWV machtsmisbruikers in dossiers irriteert me, maar zelfs CRvB heeft onwaarheden in dossier vermeld.
   Ik heb het allemaal aantoonbaar…zwart op wit.
   Het is ongelofelijk M. Jager en lees ook mijn verhaal op uwvreselijk.nl rechtsboven. Verhaal van Dick….tenminste als je interesse hebt om machtsmisbruik te willen lezen.

   Ik vind dat dit soort ongehoorde en ongemanierde praktijken geopenbaard moeten worden, ze dienen de maatschappij. Nu moet er iets gebeuren. Het valt mij op M. Jager dat u dezelfde uitingen hanteert die ik ook gebruik.
   Het maakt ons haat en nijdig, ik loop soms met het idee van onomkeerbare beslissingen.

   Ik ben ziek gemaakt door UWV getraumatiseerd. i.p.v. een hart onder de riem tijdens ziek melden, krijg je binnen 2 dagen een dreigbrief met allerlei belerende teksten van beter worden,meewerken en je uitkering kunnen verspelen. Ik ben verdikkeme ziek. Ik ben geen oetlul!

   Gisteren stuurden deze ongenode en ongemanierde gasten op mijn 06 nummer een oproep voor de arts op 14-11-2013. Op 13-11-2013 is mijn tombola uitspraak. Dacht de arts dat ik dan al meer weet, ik ga er ook niet achteraan, ik zie de uitspraak wel.
   Het UWV heeft 14 beslissingen genomen en dit is de derde bij CRvB omdat men het niet weet anders had de rechter direct uitspraak gedaan.
   Ik heb geen hoop hoor, ze liegen beide in mijn dossier en ik vind als je weet dat je keihard kunt aantonen wat er gebeurt is heeft UWV nooit en te nimmer het recht mij als fraudeur ZZP 2004-200 weg te zetten.
   Maar de gemeenheid van UWV is zeer ernstig, ik vind het totaal ongepast.

   Het SMS-je was zeer indringend en inbreuk op mijn privacy.
   Gisterenochtend belde “mijn” werkcoach, ze had weer een fout gemaakt. Noteerde in dossier dat ik me 17 november 2013 had ziek gemeld.
   Op 23 oktober 2013 betaalden ze de uitkering te laat en eind augustus 2013 vertelde dezelfde werkcoach leugens, het vertelde dat je marktplaats inkomen indien ik dat zou hebben NIET hoeft op te geven maar dat moet wel! In 2005 loog 30% werkcoaches in ZZP situaties.

   Het is list en bedrog bij UWV en ik vraag oprecht iedereen in actie te komen. Stuur in eerste instantie de volgende 2 adressen binnen Den Haag mail.

   info@minszw.nl
   cie.szw@tweedekamer.nl

   Het UWV is ernstig in verval en los van leugens of heel veel baseren op aannames zijn er vele ongemanierde gasten. Ik heb vele telefoongesprekken…of ze lachen je uit, interesseren zich niet ervoor dat JIJ geen uitkering krijgt/te laat is, laten je gewoon een klacht schrijven (hebben ze werk)

   Na 4,5 jaar voor UWV resulterende in 4 kantjes A4 met leugens of blamages privacyschending, open enveloppe, chanteren, intimideren, uitkering stoppen, vakantiegeld verrekenen etc. etc…maar vooral liegen in mediation 2012 terwijl in februari 2011 er al veel duidelijk was heeft UWV nog steeds geen fatsoen ergens in gesprek te gaan en ben ik vervelend. Nou M. Jager, ik klets ze met worden links en rechts onder de tafel. UWV schrijft historie met deze ZZP zaak waar het 3000 beschuldigd van fraude. Ik kan ook geschiedenis schrijven, maar heb geleerd te praten, maar deze organisatie is ernstig gemeen. Er zijn in mijn case 16 personen die zeer ongemanierd werken. Ik moest ook betalen, parkeren het leven oppakken en afvragen wat het waard is door te gaan…na deze woorden van 4-10-2012 en 21-1-2013 is er al veel meer bekend geworden. Laat je niet intimideren door UWV. Mijn jurist zei na 2 dreigbrieven advocaat van het UWV:” Ter zijde legen”.
   Negen uur, dinsdag morgen en alweer helemaal gesjeesd van deze gemene gasten.

  • Nog 1 dingetje!

   Ik ben totaal onschuldig, ik ben door UWV erin geluisd, niet begeleid, geen informatie gehad, niet teruggebeld en geen voorlichting. Men vergat zelfs essentiële brieven te sturen. Men hield 4,5 jaar vol dit allemaal wel gedaan te hebben.
   Maar ik ben niet gek hé!
   Bij Asscher-Vonk 20-7-2011 (uit het hoofd) en in mediation (voorstel 11-1-2012) sloeg men mij links om de oren dat ik door UWV adequaat geïnformeerd was…Hou even data in de gaten!!!

   Ineens op 16-4-2012 draaiden ze bij en al bijna anderhalf jaar 10-2-2011 eerder schreef men intern…ik had verklaarbaar gehandeld, geen brieven gehad etc.. lees uwvreselijk.nl rechtsboven.

   Het UWV stuurde mijn ongevraagd langs uit quasi interesse: Politie op 3 januari 2013, belde ongevraagd mijn huisarts i.v.m. uitingen die ernstig zijn, meldt mij onterecht aan bij Openbaar Ministerie, spreekt bij familie over mijn case etc.

   Ik moet mij gedeisd houden UWV?
   Ik heb 4 A4tjes aan wanordelijkheden, krijg het heen en weer.

   Beste lezers, van al deze artikelen! Laat je niet door UWV pakken, zeker als je weet dat je pertinent onschuldig bent en zoveel dossier heb waar je mee terug kunt slag. Lees alles goed in brieven ook hoe ze geformuleerd zijn, stuur bij elke brief standaard nadien een bezwaar, zo maak je nagenoeg altijd kans om wederom erop terug te komen.

   Vanaf 5-10-2007 heb ik dossier. Mediation moest in 2012 een oplossing brengen, maar ik voelde de leugens en ik tekende niet voor iets wat ik niet gedaan had. UWV brak mediation af en mediation bureau UWV veegde mijn klachten van tafel….het antwoord van klachten….mediation is vertrouwelijk

   WIE KENT IEMAND DIE DIT SOORT VERHALEN ERGENS IN KRANTEN ETC. KAN PUBLICEREN?

 3. ik kam je advies geven om zo conferentie band recorder te kopen en alle gesprekken op te nemen helpt wel en zij kunnen geen kant op maar jij moet wel van te voren zeggen dat gesprek word opgenomen voor eigen doeleind zo dat je nog een keer kunt beluisteren en je zelf niet vergist in iets maar helpt wel en zij hebben geen poot om op te staan in tegendeel zelfs mochten ze dreigen met rechtszaak kan je altijd zeggen laat maar komen ik heb bewijs op bandje staan maar wel alle gesprekken opnemen

  • Ik neem alles op met UWV, meestal onaangekondigd. Bij de reïntegratie begeleider op 25-10-2013 heb ik het aangegeven. Ik zei:” ik vertrouw niemand van het UWV”, opnemen was geen probleem.

 4. als ik me niet vergis mag arts nooit vertrouwelijke informatie aan derden verstrekken dus die kan je wel aanklagen en Facebook en enz heb ik informatie staan welke ten minst 10 jaar oud is maar ja mensen zijn dom en gaan alles wat los en vast is op dat sociale media zetten
  doe dat niet want straks ben je aan de buurt en zij laten geen spat van je over ongeacht hoe onschuldig je berichten plaats op sociale media
  maar doe dat niet NSBers heb je overal zelfs in families

  • Dat is nog te betwijfelen wat wel en niet mag. Het gaat nimmer om de mensen, het gaat om het UWV! Ik heb een telefoongesprek waarvan mevrouw zegt:” Ik ben niet het UWV meneer”….ik werk er. Maar je hebt wel medewerkers UWV die hun boekje te buiten gaan. Als ze je kapot maken en mijn na 6 jaar volledig als een leugenaar bij vele instanties hebben afgeschilderd is er geen vertrouwelijkheid. UWV stuurde mij een dossier van een andere client…en stuurde een medewerker KCC mijn C.V. niet door waarbij ik kans in januari 2013 op een baan mistte. En ik ben nu ziek in WW.
   UWV moet niet kletsen, het heeft in mijn WW dit jaar al 9 zeer ernstige fouten gemaakt of onbehoorlijkheden toegepast.

 5. Minister Asscher zal niets mij doen Jose hij heeft lak aan jullie en 100.000 andere

  • Dat verwoord je goed. Ik heb in 6 jaar vanuit het Ministerie weinig medewerking. Ik denk dat UWV mij daar ook voor leugenaar heeft weggezet.
   Dhr. L. Asscher en Mevr. J. Klijnsma weten er iets van of helemaal niets van mijn dossier dat is me niet duidelijk. Hoorde ooit dat mevr. J. Klijnsma zich altijd in contact stelt met burgers om te luisteren wat er gaande is. Ze vertelde dit destijds bij PenW….nou ik zit niet te wachten op publiciteit, was voor de clash ook anoniem maar heb geen illusie. Ook SoZa vindt mij een fraudeur, ik heb geen brief gekregen dat ik geen fraudeur ZZP ben en zoals de media ooit schreef:” diegene die bericht hebben ontvangen zijn geschoond door UWV of iets in die strekking”. Conclusie: heb je geen brief dan ben je gewoon een fraudeur. UWV zei: van het visitekaartje fraude inspecteur moest ik me niet zoveel aantrekken!!! Tegenwoordig heet het preventie en handhaving….Deze 2 heren vonden dat ik te emotioneel hierover deed.

 6. Peter Rokers wat je denkt , rOverheid niet op de lijst van terroristische groeperingen zitten ? dat moet je maar met xxxx aantal mensen op spandoek zetten langs snelweg 100% dat je daar aandacht voor krijgt
  ik ben meer als zij hard kunnen zijn naar ons toe waarom gaan we dan als makke schapen naar slachtbank gewoon terugslaan met spandoeken GEZOCHT RUTTE II TERRORISTISCHE ORGANISATIE benader ze niet alleen maar bel politie enz enz alleen zo kan je laten zien dat je meent en dat gedoe om naar Malieveld te gaan daar koop je niets mee

 7. Nog een Tip…neem gesprekken met UWV altijd op. Laat ze niet volgen op Twitter, ook niet via UWV webcare! Beveilig optimaal je Facebook, LinkedIn of Hyves accounts etc. UWV infiltreert overal.
  Nog niet zolang geleden heeft UWV onderstaande meneer uit de link hardhandig aangepakt:

  http://www.deondernemer.nl/deondernemer/655385/UWV-spioneert-op-Facebook.html

  Loop 10x om je huis s’ morgens en 12x om je auto…als je die nog kunt betalen…..
  Ik voel me inmiddels niet meer veilig in ons eigen huis. Tja het is 2013.
  In januari 2013 onaangekondigd politie aan de deur, door UWV gestuurd. UWV zet je in de wijk gewoon te kak en schaamde me dood. In 2010 brief van de huisarts, UWV had ongevraagd de arts gebeld. UWV maakt zich quasi zorgen.

 8. Hopelijk hoeven alle 1100 mensen Sensire geen klacht te schrijven aan het UWV.
  Hoop dat meneer Paul Ulenbelt veel voor jullie kan betekenen evenals nog de andere sociale partijen die er zijn.

  Meneer L.Asscher loopt weg met UWV, heeft denk ik op z’n nachtkastje een miniatuur hoofdkantoor UWV Amsterdam staan.
  Wat een drama voor 1100 mensen, ik volg het aan de zijlijn maar het is wel erg mensonterend om je eruit te werken en op een goedkopere manier ergens weer binnen te halen.

 9. Kunnen we de rOverheid niet op de lijst van terroristische groeperingen zitten ? Ik las gisteren nog dat de wereldbank vond dat het hier goed was voor startende ondernemers.
  Misschien wel starters, dacht ik, maar de rOverheid maakt hier alles weer kapot.
  Op alle fronten zetten ze nu hun afbraakbeleid voort.
  Het is gewoon een zwaar ontmoedigingsbeleid.

  En de grootste kriminelen helpen ze wel.
  Schikking bij RABObank om aan vervolging te ontkomen.
  Weet Dijsselbloem wel wat die zegt ?
  Was hij het niet die ontkende dat die blauwdruk had gezegd, maar niet meer wist hoe of wat ?
  Cyprus en Griekenland zijn een voorproefje wat ons te wachten staat.

 10. Het UWV is een corrupte bende.De artsen zijn KWAKZALVERS.Bij mij hebben ze het ook geprobeerd.Gelijk voor het gerecht en gewonnen.

  • Mooi dat je de zaak heb gewonnen, het klinkt dat als een sprookje maar gelukkig is de rechter in jou zaak duidelijk.

   De rechter bij CRvB edelachtbare H.G. Rottier sprak in mijn case op 3-10-2013: “Zeldzaam uniek.
   Na 14 interne UWV beslissingen wacht ik nu op de derde CRvB uitspraak op 13-11-2013. Geef er niets voor, het is een tombola uitspraak.
   Normaal doet de rechter direct uitspraak, maar het is te moeilijk…Nee er staan teveel leugens in van het UWV evenals in eerdere verslagen zitting CRvB.
   Ook de rechtspraak kraakt aan alle kanten, ik begrijp het niet…

   Je mag je door het UWV gewoon laten schofferen.
   Lees ook uwvreselijk.nl rechtsboven en koop en leen het boek kafka was een ZZP-er. Dit beschrijft hoe UWV 3000 mensen naaide en de politiek een groot gedeelte ook als fraudeur blijft zien.
   Het is ernstig maar niet onmogelijk eruit te komen.
   Ik ben inmiddels ziek, ontheven van sollicitatieplicht als ik mijn werkcoach moet geloven. Dit verifieer ik in Amsterdam want in 2005 loog 30% werkcoaches in de ZZP case.

 11. och met UWV heb ik gelukkig niets meer te maken want daar van ben ik bang mocht ik weer bij UWV terecht komen dat ik dan of met machinegever kom of met hakbijl zenuwen heb ik helaas niet meer die zijn op

 12. instanties zijn NIET om te helpen maar puur om mensen te bedonderen of het nu gaat om belasting diens of UWV of gemeenten of wie dan ook.het is meer dat mensen onderling elkaar helpen of is nu ZZPer of wie dan ook maar als je kijkt naar rechtshulp wil kabinet dat afschaffen om zo mensen onmogelijk maken om instanties voor de rechter te slepen dus mensen koop en hamer of en moker jij zal vroeg of laat nodig hebben
  en nog wat ik ga binnen kort weer aan de slag voor mij zelf en verdien elke keer paar centen dus rijk word ik niet

  • Tja, probeer vooral soms een rustmoment te vinden.
   Ik wil ook wel eens mijn Ford Mondeo door een voorpui rijden of me van kant maken.
   Het is ernstig. UWV noemde het op 21-1-2013 middels afdeling klachten dan emotionele chantage, daar was UWV niet van gediend.
   Ik hoop vooral dat U een leuke tijd krijgt als ZZP-er.
   Daarvoor succes.

   Het UWV heeft mij d.m.v. minimaal 16 medewerkers Ziek gemaakt. Ziek in de WW omdat UWV je jaren belazerd.
   Kortom, de ene op de andere leugen. Als je een kruisje niet zet of je weet niet over uren ben je direct een fraudeur.
   Na 4,5 jaar komt er een lijk van 10-2-2011 uit de kast die men mij pas op 26-4-2013 laat zien.
   Vanaf 5-10-2007 bedonderd door Fraude – Inspecteur en op 11-1-2012 door directeur UWV Klantenservice Noord.
   In 2012 schreef deze meneer dat ik de zaak belazerd had terwijl een jaar eerder al duidelijk was dat ik het niet kon weten, ik was niet geïnformeerd en mijn handelen verklaarbaar.

 13. Dat niemand hierwat over zegt en dat ze er steeds mee weg komen bah. Over zwarte piet hele discussies, maar mensen gebruiken en bezuinigen vindt iedereen blijkbaar prima totdat ze zelf in de shit zitten…

  • Inderdaad geklets over zwarte piet maar de eigen bevolking binnen de regels van alles beschuldigen is chique.
   Waar zijn we nog goed in in Nederland?

   • Zeuren over onnodige dingen idd. Als ze dit al onder de aandacht kunnen krijgen bij de media en verschillende landen, waarom dan niet het echte probleem aankaarten. Dat is wat de elite niet wil horen, zij hebben alles onder controle, media, de poppenkast politiek, helaas heel veel. Als er iemand of een groep in opstand komt, worden degenen gelijk neergezet als gek, terrorist etc. Ergste is dat de mensheid voor de gek worden gehouden en geloven wat ze zeggen, dit noemen kudde mensen, die alles geloven wat ze verteld worden.

    Wakker worden en ogen open, internet kan je zelf onderzoek doen. Kinderspel helemaal niet moeilijk.

 14. laat ik zo zeggen dat UWV niets anders is dan een geflopte bedrijf (uitkerings-instantie) zo veel met Re-integratie of omscholing of wat dan ook,dat bureaucratische rompsloop aan de oorden van de dag is is niets nieuws gelukkig zit ik niet meer bij UWV of bijstand heb helaas alleen algemene heffings-korting van 2000 euro pj dus ik zit tussen wal en schip en wij leven met ze 2 net onder bijstand en ik heb door mijn eigen schuld en daar buiten helaas nog meer schulden ook veroorzaakt door WSNP(criminelen) van 15.000 euro naar 18.000 euro,maar als je eigen bedrijf wilt starten dan moet je maar niet uit UWV starten hoe aantrekkelijk ook is want kans dat fout gaat is 1000% het is beter net als ik via marktplaats beetje bij beetje te verkopen en dan kan je eigen kring opbouwen en dan ga je naar zwarte markt enz enz dus grijs gebied ( helaas door gezondheids- problemen mij gestopt)dat VVD hele families laten boeten bij uitkeringsfraude ach ja dat verbaas ik me niets laat VVD eerst handen in eigen boezem steken voordat ze aan anderen opleggen want ik weet heel zeker dat bij VVD en klaplopers veeel meer geld onterecht is uitbetaald er is elke dag raak bij VVD en klaplopers als we kijken naar Fraude, corruptie, belangenverstrengeling enz enz
  nu is iemand bij Friesland bank welke heeft 160.000 euro vergeten door te geven aan belasting diens kom op zeg dit gaat niet om paar centen maar aanzienlijk bedrag en dan krijg hij boete van 18.000 euro lachertje dus corruptie,belangenverstrengeling enz enz loont dus
  laat VVD eerst dat aanpakken voor dat ze elders doen

  • Lees maar op uwvreselijk.nl rechtsboven hoe fout het kan gaan. UWV lichtte mij foutief voor, loog vervolgens jaren en schoffeerde in alle geledingen binnen alle afdelingen.
   Heb geen illusie dat UWV netjes is, het verdraaid zaken, liegt als het moet en heb heel veel voorbeelden en telefoongesprekken…tja meneer sprak Groningen …dat staat op gespannen voet met elkaar, of ik zeg het misschien omslachtig maar bedoel.

 15. Inderdaad, het UWV is ernstig ziek en maakt clienten ziek, dit doet men geheel bewust, althans het lijkt er ernstig veel op.
  Lees mijn verhaal van Dick op de site uwvreselijk.nl
  Uit journalistiek hoogpunt mag u er altijd een verhaal aan wijden.

  Het UWV is zo ongemanierd dat het vele andere slachtoffers, totaal 3000 nog niet eens excuses heeft aangeboden.
  Lees het boek: Kafka was een ZZP-er van mevr. F. Faber, moest zelfs haar huis verkopen en werd onterecht van fraude beschuldigd.
  Ze zou voor. € 88.000,00 hebben gesjoemeld, deze client is inmiddels gerehabiliteerd.

  Het UWV schiet de laatste jaren ernstig tekort aan empatisch vermogen. Dit heeft niets met bezuinigen te maken, je kunt normaal met elkaar omgaan. De blèrende medewerker FA schalt nog steeds door mijn hoofd ook de chanterende en intimiderende teksten van UWV medewerkers raken mij.

  Ik ben van fraude beschuldigd en op beestachtige wijze door 16 medewerkers UWV gepakt, loog UWV commissie Asscher-Vonk want die zei dat ik alle brieven had ontvangen maar ook onwaarheden CRvB in dossier.

  Inmiddels ben ik ziek, getraumatiseerd, heeft UWV mij al een jaar in de WW gehouden en heeft het 7/8 blunders in huidige WW op hun kerfstok. Van foutieve voorlichting tot uitkering/vakantiegeld inhouden. Ik ben niet fris en fruitig te solliciteren en ontheven van sollicitatie plicht.

  Met wat voor bende hebben we in Nederland van doen?
  Aan wie kan ik mijn verhaal openbaren? Telefgraaf, AD etc..
  Er is structureel van alles mis met UWV, de client mag zich met pek laten besmeuren of als fraudeur door het leven gaan.

  Schandelijk, ongehoord en ongemanierd, het UWV hakt erop los, het heeft geen enkel begrip.
  In mediation verteld directeur UWV Noord aperte onwaarheden en kletst alles aan elkaar terwijl een lijk uit de kast een jaar eerder vertelde dat mij niets te verwijten viel en ik geen brieven etc.
  ontving….wat een bende het UWV…documenten zoek, ik lees in stukken op onverklaarbare wijze…bij UWV is alles onverklaarbaar, zijn klachten met bewijs van film en foto voor UWV als antwoord geen oordeel…Dit noemen ze manipuleren van de klachten cijfers om er nog goed uit te springen.

  Wat hebben we in Nederland in vredesnaam voor een instantie aan onze broek hangen.
  En als we niets doen zal de ellende enkel groter worden, de politiek geeft ze nog meer taken.
  Heb je ook iets met UWV van doen? Sterkte!
  Wat gaan we doen aan deze “Organisatie”?
  Stuurt u vooral bericht als u zich onheus gepakt voelt door UWV, ze moeten hun werk doen!

  • Wij thuishulpen van Sensire worden ontslagen, en het UWV keurt dit goed. 1100 thuishulpen op straat ivm zogenaamde bedrijfsbeeindiging en dat terwijl er geen bedrijfsbeeindiging is maar thuishulp wordt aangeboden in een andere vorm door onze lieve werkgever. Abvakabo levert voor ons massaal verweer aan met de nodige bevindingen , maar wat denk je,,, het ontslag wordt zonder slag of stoot toegekend. Zelfs Minister Asscher kan in zijn zogenaamde reconstructie niets aanmerken op het UWV. Maar toch weet hij dat dit ontslag stinkt.Hij heeft een bemiddelaar gestuurd vanuit Den Haag om de zaak op te lossen. Nu maar weer afwachten wat het volgende kamerdebat op gaat leveren.

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.