Zwitserland: waarom iedereen een gelijk basisinkomen

horizonEen basisinkomen voor iedereen is de inzet van een referendum dat binnenkort in Zwitserland wordt gehouden. Een actiegroep heeft genoeg draagvlak gevonden om het voorstel op de politieke agenda te krijgen.Het gaat om een onvoorwaardelijk maandinkomen van omgerekend 2.030 euro voor elke volwassen inwoner.

Waarom zou je iedereen hetzelfde betalen, ongeacht de tegenprestatie?

Door een basis inkomen in te voeren zal werk minder belangrijk worden dan inkomen. En dit zal leiden tot minder materialisme en minder armoede. Het geven van een basis inkomen aan iedereen betekent dat er wordt geïnvesteerd in mensen, die daardoor meer keuzevrijheid hebben in tijdsbesteding: ze kunnen kiezen zich in te zetten voor lokale productie of vrijwilligerswerk, in plaats van zich ten dienste van grote bedrijven. Kiezen voor een bescheiden inkomen bovenop het basis inkomen of voor het grote geld van een topfunctie.

Naast socialisten is het ook voor liberalen een aanvaardbaar idee: het brengt een kleinere verzorgingsstaat met zich mee. De huidige kosten van de sociale diensten zouden kunnen worden uitgekeerd als basis inkomen, waardoor de hulpverlening minder ingewikkeld en minder bureaucratisch wordt.

Stoppen de Zwitsers massaal met werken als er een basisinkomen komt?

Mocht er een Zwitsers basisinkomen worden ingevoerd, dan is het, hoe vreemd dat ook klinkt, onwaarschijnlijk dat mensen massaal hun ontslag nemen. Een sociaal experiment waarbij burgers een gegarandeerd inkomen ontvingen, vond al eens plaats in het Canadese stadje Dauphin. Daar kregen in 1974 alle inwoners recht op een inkomen boven de armoedegrens. Het 4-jarige project kreeg de naam ‘mincome‘ .

Evelyn Forget, professor gezondheidswetenschappen aan de Universiteit van Manitoba, deed onderzoek naar het experiment. Zij concludeerde dat de inwoners van Dauphin evenveel arbeidsuren maakten als voor het experiment en niet, zoals verwacht, stopten met werken.

Maakt een gegarandeerd inkomen gelukkiger?

De gevolgen van het basisinkomen in Dauphin waren positief: ziekenhuisbezoeken namen af, schooluitval bereikte een laagterecord en er waren minder arrestaties en veroordelingen. Forget was niet verbaasd dat het experiment tot de afname van geweld en betere gezondheid leidde: “Het mag duidelijk zijn dat een basisinkomen een enorme stressfactor in het dagelijks leven van mensen vermindert”. Zij kunnen immers steeds terugvallen op de parachute van het basis inkomen mochten zij hun baan om welke reden dan ook verliezen .

Rob Vellekoop, 10 oktober 2013

9 Comments

 1. Over basisinkomen gesproken, ik hoorde vandaag dat in Duitsland burgers 800 euro krijgen en dat de gemeente de huur voor haar rekening neemt . Dus geen huur en zorgtoeslag.

  • Wat een onzin Ad, wanneer de BIP een basisinkomen in NL invoert zal dit gerelateerd zijn aan de hoogte van de maximaal wettelijk toegestane huurprijs. Dan rekenen we op een hele andere manier met de 2.030 van de Zwitsers. Trouwens het vergelijken van cijfers is niet verstandig en kan alleen maar leiden tot misverstanden.

 2. Vanuit de Vrouwen Partij zien wij dit toch anders want Het basisinkomen zoals door ons voorgesteld is een ANDERE visie op en vorm van basisinkomen. Ook deze vorm is onvoorwaardelijk aan te vragen via de belastingdienst. Maar in onze visie hebben wij gekozen voor mensen die zich aan de onderzijde van de inkomenspiramide bevinden. Bijstand werkt per definitie onderdrukkend, Basisinkomen 3.0 stimuleert ontwikkeling van de individu. Mensen zijn niet gelijk in hun behoeften. Maar ze hebben wel behoefte aan gelijke toegankelijkheid en die wordt zo ontsloten Er is niet één vorm van basisinkomen, er zijn al diverse vormen bekend, de vroegste van de jaren 80 van de vorige eeuw.
  Waar het bij ons om gaat is mensen de mogelijkheid bieden om weer in hun eigen kracht te gaan staan. We hebben te maken met een drievoudige crisis op sociaal, economisch en ecologisch gebied. Door mensen aan de onderkant weer perspectief te bieden zal dat ook mee gaan helpen in het aanjagen van circulaire economie. Basisinkomen 3.0 is relatief makkelijk in te voeren en het geld om het te realiseren is er al. kijk ook op https://www.facebook.com/pages/Vrouwen-Partij/638629986163031 (wordt vrienden en like us)

  • Beste Monique,
   volgens Mar de Jong van de Vrouwenpartij zal “Iedereen die een Basisinkomen aanvraagt wel verplicht worden te blijven zoeken naar werk, zichzelf bijscholen, of vrijwilligers werk gaan doen en/of een eigen bedrijf op te zetten. Via bijeenkomsten bij het UWV gaat men in Peer- to peer groepen werken aan een eigen persoonlijk ontwikkelingsplan.”

   Met andere woorden de huidige misstanden bij het verstrekken van uitkeringen zoals nu gaan gewoon door.

   Dit heeft niets met een onvoorwaardelijk basisinkomen te maken. Dit is pure windowdressing: een mooi woord gebruiken en de oude misstanden met uitkeringen gewoon voortzetten.

  • Het feit dat er al een vrouwenpartij is geeft al aan dat er weer anders gedacht wordt.
   Er zijn vrouwen aan de top die er totaal anders over denken.
   Terwijl je zou denken dat ze beter zouden weten.

   Ik kan mezelf in deze maatschappij niet ontplooien en ben nu op een leeftijd dat die kansen steeds minder worden.
   1 van de grootste hindernissen is geld.
   Sommigen mensen stoppen zichzelf maar in de schulden.

   Al het denken komt voort door die grote bedrijven die het wereld beleid bepalen en dat mensen alleen voor zichzelf moeten zorgen.
   Het systeem is gewoon gebaseerd op onderdrukking en totaal geen vrijheid.

   Je kunt toch zo niet meer over rechtvaardigheid spreken en gelijkwaardigheid ?
   Wat we totnutoe gedaan hebben gaat helemaal fout.
   Je moet een markt kreëren om er aan te verdienen.
   De ellende die dat kreëert zal de armoede nooit uit de wereld halen.
   De doelstellingen zijn dan ook bizar.
   China rooft nu Afrika leeg en stelt er niks tegen over.
   Als een olifant in een kast vol porselein gaan ze te keer.
   Amerika doet het ook nog steeds.

  • dat de Vrouwenpartij hun initiatief basisinkomen 3.0 durft te noemen is wel erg “over the top”. We hebben nog niet eens Basisinkomen 1.0 laat staan dat we al kunnen bêtatesten. Nee, Vrouwenpartij, jullie versie is 0.3!

   • Ook ik ervaar dar de vrouwenpartij gewoon voor een groot deel op dezelfde voet verder gaat. Hierin gebruik maken van een mooie verpakking waarvan de inhoud verschilt met een werkelijk onvoorwaardelijk basisinkomen voor iedereen. Maar zo onvoorwaardelijk is het niet!

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.