Angst voor armoede verklaart onze hebzucht en egoisme

ropNederland behoort nog steeds tot de rijkste landen ter wereld. Echter missen 2 a 3 miljoen mensen de boot (denk aan uitkeringsgerechtigden, AOW-ers) en leven met zorgen en stress om het einde van de maand voldoende geld voor voeding en huur over te houden. Hoe komt het dat het deze mensen niet gegund wordt ook in de welvaart te delen?

En hoe komt het dat mensen, onder andere op deze site, als reactie geven dat zij ontzettend boos worden bij de gedachte dat zij iets van hun (top)inkomen moeten afstaan en delen met een ander die geen inkomen heeft?
Zijn deze mensen dan werkelijk zo egoïstisch en hebzuchtig of is het iets anders? Waarom geven zij zo af op mensen zonder werk? Waarom stoort het hen weinig dat ouderen steeds meer moeten inleveren?

Dit kabinet steunt in woord en daad al diegenen die werk hebben en beloont hen daarvoor, althans in woorden. Werklozen worden gestraft voor het feit dat zij geen baan meer hebben en heropgevoed, wat Rutte ‘participatie’ en ‘re-integratie’ noemt. Daarnaast moeten zij tal van vernederingen ondergaan om een uitkering te mogen ontvangen. Rutte zegt eigenlijk: “Onze welvaart hoeft niet met werklozen gedeeld te worden, iedere bezuinigingsronde laten we hen meer creperen, eigen schuld.”

Ik denk dat de verklaring voor de huidige stemming in ons land van hebzucht en niet willen delen een hele eenvoudige is. Nederland wordt beheerst door angst. Angst om te verliezen wat men bezit of denkt te hebben. De crisis en bezuinigingsdrift woekeren voort als een virus en eisen steeds meer slachtoffers. Het spook van de armoede en behoeftigheid komt steeds dichter bij.

Mensen met een baan van modaal of meer worden nauwelijks geraakt in hun portemonnee, maar veel meer in hun hoofd, in hun gemoed. Ook voor hen kan het mes vallen en ook zij kunnen huis en haard verliezen. Daarom reageren zij zo woest op voorstellen van nivellering, waarbij hen gevraagd zou kunnen worden iets van hun welvaart te delen met de buurman of buurvrouw. Want in hun ogen hebben zij zoveel te verliezen waarvoor zij ‘iedere dag zo hard werken’. Zij verdienen het toch om een goed leven te leiden? Zij werken er toch zeker voor?

Nee. Zij hebben het geluk dat zij nog steeds werk en bezit hebben. Dat is geen verdienste. Dat is het gevolg van een handigheid of een specifieke bekwaamheid of opleiding, maar rechtvaardigt dit dat zij het goed hebben en anderen in misère moeten leven?

Nee. Er is geen enkel redelijk argument om deze tweedeling in onze maatschappij te rechtvaardigen. Er hoeven geen armen te zijn! Er hoeft helemaal geen armoede en honger in NL voor te komen. Het is de keuze van een groep die bang is om iets van hun inkomen en bezit te verliezen en toevallig nog steeds de macht heeft. Maar ook deze macht zullen zij verliezen en uiteindelijk zal door de invoering van het basisinkomen hen geleerd worden eerlijker te delen.

Rob Vellekoop, 29 september 2013, delangemars.nl

12 Comments

 1. werken werken , overpopulatie , geld ,ziekte s klimaat veranderingen , macht ,geld en hebzucht op aarde
  in een verotte wereld leven we waar mensen elkaar niet meer kunnen verdragen en elkaar gek maken vandaar de vele verwarde in nederland triest tijd leven we alleen GOD kan on nog redden

 2. Mensen vinden het heerlijk hun stront uit te keren op anderen m.n. op werkelozen, ‘buitenlanders’ en migranten omdat zij daardoor getriggerd worden en hun overlevingsangsten/-systemen volledige geactiveerd worden.

  Armoede bestaat omdat rijkdom bestaat. De rijken zijn rijk omdat ze het ergens anders hebben weggehaald. En nou komen degenen waar het geld is weggehaald (’the have nots’) in opstand en willen de dieven (’the haves’) niet zien dat ze het van de armen hebben gestolen.

 3. En iedereen maar zeggen, het wordt nog veel erger. Hoeveel erger kan het nog worden? Mijn vrouw en ik krijgen een uitkering. Ik ben hartpatiënt en mijn vrouw heeft een niet aangeboren hersenletsel. Daarbij is ze ook nog eens chronisch pijnpatiënt. Oorzaak: een knieoperatie waarbij een zenuw is beschadigd en een mislukte rugoperatie. Twee weken geleden is er een zenuwblokkade gedaan maar heeft niet geholpen. Volgende afspraak 14 april 2014. Eerder is er geen plek.

  Naar de zorgverzekeraar gebeld. Ze willen wil bemiddelen voor een ziekenhuis buiten de regio. We moeten dan wel zelf de vervoerskosten betalen. Da’s met een uitkering geen optie.

  Volgens de revalidatiearts heeft zo ook aangepaste schoenen nodig en een aangepast bed. Voor de eigen bijdrage op de schoenen en het aangepaste bed bijzondere bijstand aangevraagd. AFGEWEZEN. Moet je voor reserveren.van je uitkering. Straks zitten wij op straat als dat zo doorgaat.

  Dat is nu iets waar je niet vrijwillig voor kiest.

  En er wordt nog meer bezuinigd.

  Als je wilt weten hoe de rijkdom is verdeelt kijk dan vooral even het volgende filmpje. https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=uWSxzjyMNpU

 4. Je kunt het nog scherper stellen: de ANGST voor armoede CREERT juist de armoede, omdat de rijkdom van de hebzuchtigen anderen (velen!) in de armoede drukt.

 5. Klopt niet helemaal wat hier gezegd wordt.

  Mensen met 3, 4, 5x modaal doen het goed, maar zijn zeker niet rijk. Als ze iets afstaan van hun welvaart is dat een druppel op een gloeiende plaat. Dit zal de armoede niet oplossen.Je kan deze mensen niet kwalijk nemen dat zij bang zijn om te verliezen wat ze hebben.

  Wie je aan moet spreken zijn de mensen die miljoenen hebben, de mensen die miljarden hebben en de mensen die meerdere miljarden hebben. Daar ligt het probleem. Dat zijn de hebzuchtigen en de egoïsten. De planeet heeft op het moment welvaart genoeg voor iedereen en de verdeling is zeker totaal uit balans. Maar oordeel niet te hard over de mensen met een paar tonnetjes op de bank, want dat betekent tegenwoordig al lang niet meer dat je “binnen bent”, of kan stoppen met werken, laat staan de helft van je vermogen aan goede doelen kan schenken.

  Perspectief is alles… En nee, ik behoor niet to die groep. Ik moet elke dag hard werken voor m’n centjen en af en toe is het op.

 6. Ik moet je hier volledig gelijk in geven, Rob. Het zijn altijd de hoge (hoogste) inkomens die te egoïstisch zijn om ook in te leveren. Tot ze zelf in ons schuitje zitten en op water en brood moeten leven, dan klagen ze steen en been, terwijl wij hier al bijna een jaar mee zitten. Ook wij hebben ons leven lang hard gewerkt ( tot 60 uur per week) hebben altijd alles betaald en nu krijgen we met onze AOW nog maar een fractie “want er zijn teveel ouderen en straks hebben de jongeren niets meer”.!!!!! Wij hebben gewerkt dus ook de jongeren zullen moeten werken voor hun AOW, daar hoeven wij, ouderen , niet voor te zorgen

 7. Dit is natuurlijk niet de juiste manier. Mensen die werken zouden juist meer geld over moeten kunnen houden om zelf hun naasten te helpen die het niet breed hebben. Nu moeten we zo veel belasting afdragen dat zelfs voor mensen met een baan het niet altijd even makkelijk is om het hoofd boven water te houden. Dan komen veel centen waarschijnlijk op een veel betere manier terecht. Want het Nederlandse toeslagen en uitkeringssysteem is ook een vergaarbak van profiteurs die belastinggeld weg houden van de mensen die het echt nodig hebben.

 8. Eens Rob, er is geen reden om tweedeling in onze maatschappij te rechtvaardigen. Maar de angst voor verlies in werk en/of (door) ziekte begrijp ik wel. Wat in deze echt niet accepteer is de vergroting van deze angst door propaganda en allerlei controle maatregels welke gestalte krijgen vanuit ons regering. Dit draagt nergens toe bij en geeft slechts een illusie dat het geld scheelt en daardoor zorg draagt om verder baanverlies van anderen te voorkomen.

  Het enige wat de regering doet is ieders angst vergroten voor hen die nog werkende zijn, voor de angst die voor velen al een realiteit is geworden. Dat laatste kan je beter voorkomen dan genezen. Want onder de huidige regering wordt het niet genezen, de angst wordt eerder vergroot. Wat ook al zijn effect begint te krijgen op de werkvloer zelf, dus onder werkende spanningen genereert. Want niemand wil als eerste van een bedrijf in de angstige wereld van Rutte 2 komen te vallen, dan liever eerst iemands collega.

  Dergelijke spanning en angst moeten wij gezamenlijk niet willen, een dergelijk toekomstbeeld voor een groeiend aantal medeburgers moeten we dan ook zien te voorkomen. De uitkomst, wellicht de ideeën, van BiP http://basisinkomenpartij.nl/?page_id=47 kunnen ons daarmee helpen om aan het genoemde een einde te maken. Maak het tot je eigen idealen en help mee onrust, onzekerheid en spanning in de kiem te smoren.

  Gr. Henk

 9. Ik denk dat er NU iets aan de kostenkant van het leven gedaan moet worden. WAAROM zijn die huren zo gestegen? Het is toch echt niet meer normaal dat je 600euro of meer moet betalen voor een flatje? OOk voor oudere flats dus aan de luxe ligt het niet. € 600,- fl 1321,-
  Denk daar maar eens overna. Die huren (dak boven je hoofd) is m.i. totaal scheefgegroeid. Juist daarom houden mensen aan de onderkant van de samenleving onvoldoende geld over om van te kunnen leven; denk hierbij aan voedsel, kleding, mee kunnen doen in een sociaal leven.

 10. daar hebt u gelijk in, helaas komt in mijn familie ook voor niet zo zeer door mijn broeders maar juist door 1 van mijn schoonzus die denkt maar aan zich zelf zij was al op 21 jaar met eigen huis heeft centen zat maar kijkt neer op mij omdat ik dat niet heb ik heb me daarbij allang bij neer gelegd en alle banden met familie gebroken omdat ik in hun ogen zwarte schaap ben al word dat niet met zulke worden gezegd maar dat komt voor mij op het zelfde, maar aan andere kant als we kijken wie van ons alle alle gelukkigste is en met zo mijn mogelijk max van genieten dan denk ik dat ze behoorlijk wat te kort komt maar oke ik ben met minder ook tevreden ik weet wat ik aan mijn partner heb en onze gezamenlijke inkomen is minder dan bijstand niveau maar wij redden wel

 11. Ik zie het (iets) anders. Deze groep heeft geprofiteerd, zijn dus ook profiteurs, van de wederopbouw. Vrijwel alles kon. De banken waren gulle gevers. Niemand wilde zien dat het fout was. Maar niet iedereen kon meeprofiteren van de welvaart. De AOW was leuk verzonnen, maar uiteindelijk was alles ondoordacht en met het wisselen van de wacht, de regering, kwamen er toch steeds weer meer ideeën. Het kon niet op de gekte. Niemand waarschuwde echt. Allemaal korte termijn gedachten. Pensioenen werden beloofd in een veelvoud van de AOW. Daardoor staat de AOW ook onder druk wat ik een veredelde vorm van bijstand vindt.
  Je mag niet meer werken, maar je moet ze de kost geven wie er nog wel werkt. Al dan niet als vrijwilliger. Soms nog met 80 jaar waardoor ook een krisis is ontstaan. 65 had 65 moeten zijn, maar daar hoor je geen politici over. Recht is nu eenmaal recht.
  Sommige rijken gaan heel lang door. Ook zo belachelijk.

  Opleidingen kwamen ineens beschikbaar en studies.
  Echter zijn we over het hoogtepunt heen.
  Als je al rijke ouders had dan had je mazzel.
  Maar de vraag blijft bij mij als al het geld na de oorlog was ingenomen waar kwamen die rijken dan ineens zo snel vandaan ?
  De meesten hadden geen geld, denk ik. Mijn ouders ook niet.
  En die begonnen van onder af. Ook mijn moeder ging werken.
  De bazen waren toen wat vriendelijker en vooral het rijk.
  Het kon niet op.
  Opleidingen werden steeds duurder.
  Dus als je het geld niet had dan moest je lenen of kreeg je een studiebeurs.
  Anders kon je gewoon gaan ploeteren voor een paar rot centen.
  Leuk verdienen zeiden ze toen.

  Nu gaan mensen die met een studieschuld blijven zitten en geen werk kunnen krijgen afgeven op werklozen e.d.
  Anderen die willen zo snel mogelijk hun studieschuld aflossen maar eigenlijk willen ze binnen 10 jaar binnen zijn en 3 keer per jaar op vakantie naar een ver en warm land.

  Dat arbeiders hebben moeten ploeteren om hun vooruit te helpen zijn ze allang vergeten.
  Geld groeit immers aan een boom.
  Nu moeten ze ook nog eens gaan werken voor die armen die niet meer kunnen werken omdat alles zo specialistisch is geworden en steeds minder mensen aan een (goed betaalde) baan kunnen komen.

  Hypotheken werden aangeschaft alsof het niks was.
  Zelfs voor miljonairs en misschien zelfs voor miljonairs was er een aftrek.
  De rijken hebben al die tijd op de armen gesteund en nu wordt er iets terug gevraagd en nu geven ze niet thuis.
  “Zie maar dat je je eigen broek ophoudt”.

  Dan is het toch een kwestie van opvoeding ?
  Niemand heeft ze bij gebracht waar dat geld vandaan komt.
  Ja, dat hebben ze natuurlijk zelf gemaakt en uitgevonden.
  Hebben ze zelf helemaal voor “gewerkt” dus is van hun.
  Gaan ze nooit delen.

  Nu weet ik wel dat het makkelijker is aan alle verleidingen toe te geven.
  Je laat je lekker maken met schulden, want ja, je gaat straks goed verdienen.
  Je gaat een beetje beleggen om nog rijker te worden.
  Ook al moet je wat geduld hebben.
  Je moet toch wat hè, als je rijk bent ?

  Maar ja, mismanagement maakt een hoop kapot.
  Ze hebben geleerd zichzelf te bedruipen en ze zullen het niet nalaten om anderen harder te laten werken dan zichzelf.
  Dat dat ook weer een tijdbom is en de gezondheid ernstig schaadt dat is voor later een zorg.
  Ik ken bedrijven, waar ik gewerkt heb, die nemen het niet zo nauw met de voorzorgsmaatregelen.
  En velen denken nog steeds dat het in Nederland niet meer voorkomt.
  Dat alles hier goed geregeld is.

  En anderen hebben het allang opgegeven.

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.