Syrië wingewest van wapenindustrie ten koste van burgers

oorlogDe westerse wereld, onder aanvoering van de VS, stuurt aan op een ingrijpen in Syrië met als excuus het gebruik van chemische wapens door Assad en de zijnen tegen de oppositie. De moordpartijen van de afgelopen periode waren niet ‘onmenselijk’ genoeg, gebruik van chemische wapens schijnt het verschil te maken. Toch moeten we ons afvragen wiens belang gediend wordt met ingrijpen in de Syrische burgeroorlog, want meer militair geweld zal tot nog veel meer slachtoffers leiden.

De Syrische burgeroorlog is zeker een humanitair drama. Dat zal niemand ontkennen. Echter iedere oorlog is in het voordeel van de wapenindustrie. Het biedt meer afzet, meer testmogelijkheden en reclame voor elk denkbaar wapentuig. Daarnaast moet iedere oorlog gefinancierd worden, dus talrijke financiers zullen hun rente-opbrengsten zien toenemen. Tevens toont het de behoefte (door velen ‘noodzaak’ genoemd) van een defensie-apparaat aan.

Burgers zijn altijd het slachtoffer in elk gewapend conflict. Geen enkele burger zit te wachten op vernietiging van huis en haard en elkaar. Het westen roept om inmenging. Het wil Assad verdrijven. De vraag blijft of dat werkelijk in het belang van de burgers gebeurt of van een verborgen agendapunt dat wapenindustrie heet.

Rob Vellekoop, 27 augustus 2013, delangemars.nl

1 Comment

  1. Inderdaad zijn altijd de burgers het slachtoffer van gewapende conflicten, maar de vraag in hoeverre zij nu zitten te wachten op ingrijpen van buitenaf is aan de orde. Ingrijpen van buitenaf zal nog meer slachtoffers van geweld opleveren en de vraag is ook of ingrijpen van buitenaf er voor zorgt dat het gebied stabieler zal worden. Hebben we daar inmiddels al geen voorbeelden genoeg van gezien in het verleden?

    En is er in het verleden ook niet al eerder inmenging geweest onder valse voorwendselen zoals massa vernietigingswapens die onvindbaar bleken? De wapenindustrie zal waarschijnlijk al druk aan het lobbyen zijn geslagen want voor hen betekent het een nieuwe test area en omzet door vernieuwing van munitie. En verder is het natuurlijk ook zeer risicovol voor de regio die ontvlambaar genoemd mag worden.

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.