Kamp heeft haast met schaliegas in belang van industrie

schalieUit onafhankelijk onderzoek van ingenieursbureau Witteveen+Bos blijkt dat de risico’s van opsporing en winning van schaliegas goed te ondervangen zijn,   schrijft minister Kamp van Economische Zaken (EZ) op 26 augustus 2013 aan de Tweede Kamer.

Minister Kamp beslist over de winning van schaliegas op basis van onvolledig onderzoek uitgevoerd door partijen die zelf geld verdienen aan de schaliegasindustrie (Witteveen+Bos). Hij heeft haast om de winning zo snel mogelijk toe te laten. Je kan je afvragen in wiens belang, want de burger heeft er alleen maar nadelen van zoals lucht- en waterverontreiniging en meer kans op aardbevingen.

Er wordt nu nog geen besluit genomen over eventuele proefboringen. Eerst moet een commissie van deskundigen (Commissie voor de milieueffectrapportage) nog advies uitbrengen over het rapport van Witteveen+Bos, daarna gaat het naar de Tweede Kamer.

“Het ging eigenlijk al mis bij de onderzoeksopzet,” zegt Willem Jan Atsma, vice-voorzitter van Schaliegasvrij Nederland, “Wij hebben geprobeerd Economische Zaken te bewegen het onderzoek breder van opzet te maken, en het onderzoek meer toe te spitsen op de Nederlandse situatie. Desondanks is men blijven vasthouden aan een beperkte opzet van het onderzoek. Het is verre van geruststellend dat minister Kamp op grond van een dergelijk onvolledig en gehaast bureauonderzoek, uitgevoerd door partijen die zelf geld verdienen aan de schaliegasindustrie, zijn beleid formuleert.”
Landen als Duitsland en Ierland hebben meerdere jaren uitgetrokken voor soortgelijke onderzoeken, en de uitkomst van het grote onderzoek van de Amerikaanse Environmental Protection Agency naar de effecten van ‘fracking’ (het kraken van de schalielaag door het onder hoge druk inbrengen van water, zand en chemicaliën) op de kwaliteit van grondwater nog tot 2016 op zich laat wachten. In gebieden waar al jaren winning van schaliegas en schalieolie plaatsvindt, manifesteren zich nog regelmatig nieuwe, onvoorziene gevolgen. Zoals waterverontreiniging, gezondheidsbedreigende luchtvervuiling en toename van het aantal aardbevingen door ondergrondse lozing van het vele afvalwater wat deze industrie produceert. De milieurisico’s zijn veel minder beheersbaar dan de gasindustrie doet voorkomen. zie Groningen.

Commentaar
De winning van schaliegas is de zoveelste blunder van Rutte 2. Je kan je natuurlijk afvragen of dit wel zo´n  blunder is. De olie- en gasindustrie zal er  enorm van profiteren. De burger heeft weer het nakijken.

Rob Vellekoop, 26 augustus 2013, delangemars.nl

10 Comments

 1. zijn ze soms stiekem iets het doen ,ik woon in limburg en ben wel de laatste tijd erg moe. ik sluit me helemaal bij jou aan stevan50.

 2. Schandalig dit moeten we niet willen, laat Kamp A.U.B. oprotten, want ja het zijn korte termijn denkers, zonder visie en niet in staat beleid te maken en uit te voeren. over een paar jaar geniet deze persoon van, of een riante baan of een riante uitkering, wat kan hem gebeuren. Tevens verhuisd hij toch gewoon naar een andere gebied op de wereld.
  Laat hij dan Speckman en Samson meenemen, de laatste is toch alleen wat makkelijker, zijn we daar ook van af.

 3. Dus het voorstel is dat de totale olie-en gasindustrie genationaliseerd wordt, dat olie iets is dat zowel de Basisinkomengarantie faciliteert als ook de economische groei faciliteert; dat de prijs stabiel gehouden wordt; dat de winst duurzaam is om de burgers van een land te ondersteunen; en de landen die geen toegang hebben tot olie of gas ondersteund worden door overeenkomsten om het voor hen mogelijk te maken om ook een Basisinkomen te faciliteren en het voor hun economie mogelijk te maken om stabiel te zijn, zodat er een stabiele internationale handel is waar mensen en landen goederen voor een billijke prijs kunnen uitwisselen. Waar als één land in één bepaald punt meer produceert dan een ander, dat dat wereldwijd gedistribueerd wordt om voor alle burgers van de wereld beschikbaar te zijn, omdat productie in zichzelf van goederen die afhankelijk zijn van de Aarde specifiek, direct – zoals voedsel en fruit en grondstoffen – op een effectieve manier gedistribueerd zouden moeten kunnen worden waar de winst als zodanig wordt gestuurd om specifiek burgers te ondersteunen.

 4. Alweer een bewijs dat politiek en zakenwereld twee handen op een buik zijn. De burger en met name ook het milieu hebben het nakijken. Het paradigma is fout: de veronderstelling is dat alles wat winst oplevert per definitie goed is. De staat van de economie en het milieu leveren het bewijs dat het met 99 % van de bevolking NIET goedgaat, achteruitgang of stilstand van inkomen voor werknemers en uitkeringsgerechtigden; en wat het milieu betreft hebben wij het heftige weer, mysterieuze dood op grote schaal van vissen wereldwijd, het smelten van het poolijs, zowel noord als zuid, enzovoort, noem maar op.
  Rutte 2 maakt gewoon een puinhoop ervan, maar lijken niets anders te kunnen: de Amerikanen en de Briteen doen aan fracking, dus moeten wij dat ook, anders liggen wij achter. Zo lijkt het mantra. Stelletje schapen, of liever lemmingen, die samen rennen naar de afgrond van economische ineenstorting en milieu katastrofe

 5. Nog even en heel Nederland zakt de grond in net zoals we laatst zagen dat er een heel bos onder de grond is gezakt.
  Ik kan alleen voorspellen dat we straks voor gezond water goud gaan betalen.
  Maria

 6. Het ‘objectieve’ rapport dat minister Kamp liet opstellen was voor de tegenstanders bij voorbaat al verdacht. Het blijkt een samenvatting van onderzoek uit de VS, met hele beperkte betekenis voor de proeflocaties in Nederland. Zo zal er bijvoorbeeld niet specifiek gekeken worden naar een verhoogde kans op aardbevingen, terwijl gebieden in Brabant en Limburg aardbevingsgevoelig zijn.

  Bij het rapport is een ‘klankbordgroep’ betrokken van een aantal provincies en gemeenten waar proeflocaties voorzien zijn, de gasbedrijven, de waterwinbedrijven en een aantal actiegroepen. Eind juni kwam het onderzoeksrapport beschikbaar, maar de leden van de klankbordgroep mochten het alleen even inzien en moesten het geheimhouden. Dit ging de meeste leden van de klankbordgroep te ver. De actiegroepen, de provincies en de gemeenten Noordoostpolder en Boxtel stapten eruit.

 7. laat ik zo zeggen mocht er iets misgaan met winning van gas en burgers hebben schade zal ik persoonlijk mocht het nodig zijn Kamp en profiteurs persoonlijk aansprakelijk stellen voor geleden schade al moet ik recht in eigen hand nemen maar dans ontspringen zullen ze zeker niet want vertrouwen in Nederlandse Rechts systeem heb ik echt niet

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.