Ellende NL volk stopt wanneer wij dat met z’n allen willen

mars1Dag in dag uit word ik geconfronteerd met onrecht. Via delangemars.nl ontvang ik bakken ellende van mensen die huis en haard verliezen, hun kinderen kwijtraken door uit huiszettingen, die de touwtjes niet meer aan elkaar kunnen knopen doordat ze van bijstand moeten rondkomen en hiervoor een goedbetaalde baan hadden. De armoede dringt zich dagelijks ook aan mij op in mijn werk in een woongroep die mensen opvangt in nood. Vreet zich ook in mijn leven. Er is geen ontkomen aan.

Maar dit hoeft niet met te gebeuren!

Ondertussen bereiken ons berichten van nog meer bezuinigingen. Het kabinet luistert niet naar de nood van een heel volk, nee zij luisteren alleen naar Brussel en het begrotingstekort en daarom gaan zij nog meer miljarden bezuinigen.

Kan de nood dan nog hoger worden zonder dat de burger ingrijpt?

Alle ellende waarin we terechtkomen ontstaat doordat we dit met zijn allen nog steeds accepteren, want vanaf het moment dat we deze misere niet meer pikken en als 1 man met miljoenen staan achter de onvrede en dit ook uiten dan is het kabinet Rutte 2 van de baan en worden er nieuwe verkiezingen uitgeschreven.

Lees het actieprogramma in de rechter kolom op deze pagina!

Rob Vellekoop, 3 augustus 2013, delangemars.nl

 

16 Comments

 1. Het R-woord blijft maar door Den Haag spoken
  Door: Jeroen Visser − 24/01/13, 15:15

  © ANP. Premier Balkenende voert campagne voor de Europese grondwet, 2005.
  Nu de Britse premier Cameron een referendum heeft aangekondigd over Europa duikt ook in Nederland het R-woord weer op. Dat is niet de eerste keer. ‘De boodschap is er nog steeds.’

  Het was 7 jaar geleden een unicum in de moderne politieke geschiedenis: een nationaal referendum. Tot dan toe vonden de meeste van ’s lands politici het vooral een vies woord, maar voor de beslissing over de Europese ‘grondwet’ werd een uitzondering gemaakt. Juist omdat deze Europese verdragswijziging constitutioneel werd genoemd, werden de geesten in Nederland rijp gemaakt voor een referendum. Omdat er in Nederland geen wet is die een landelijk referendum mogelijk maakt werd een tijdelijke referendumwet aangenomen. Dat maakte het mogelijk om de bevolking met een niet-bindend referendum om advies te vragen. De uitslag is bekend: een ruime meerderheid van 61,5 procent van de kiezers stemde tegen.

  Analyses over het waarom van het Nederlandse nee variëren. Het zou liggen aan de Europese symbolen (vlag, volkslied e.d.) die in de grondwet werden verankerd, anderen noemden de bezwaren tegen de Nederlandse netto-bijdrage of het ’tweede’ parlement in Straatsburg. Of het was, zoals de publicist H. J. Schoo schreef, ‘de afkeer van een bemoeizuchtige, centralistische EU en de behoefte zoveel mogelijk nationale zeggenschap te behouden.’

  Hoewel de meeste afspraken uit de ‘grondwet’ later toch bindend werden verwerkt in het Verdrag van Lissabon, kwam er nooit een tweede referendum. Volgens oud-Kamerlid Boris van der Ham (D66), wiens handtekening onder de referendumwet van 2005 stond, was dat het begin van de brede euroscepsis in Nederland. ‘De meesten mensen vonden dat vreemd. Eerst vragen om onze mening maar er daarna geen gevolg aan geven. Dat kan niet.’

  Volgens Van der Ham werd de onvrede ook gevoed doordat de burgers nog niet het idee hebben dat Europa sindsdien wezenlijk is veranderd. ‘De kiezers hebben in 2005 duidelijk hun ongenoegen over Europa kenbaar gemaakt, bijvoorbeeld over gerotzooi met de Europese begroting en afspraken tussen de eurolanden. Die boodschap is er nog steeds en die moet serieus genomen worden. Dat is nog te weinig gebeurd.’

  Strijd
  Toen het Verdrag van Lissabon geratificeerd moest worden door de Tweede Kamer nam SP-Kamerlid Van Bommel het initiatief voor een tweede referendum, maar dat voorstel haalde geen meerderheid. Dat betekende niet dat voorstanders hun strijd opgaven. Zo bombardeerde PVV-leider Wilders de afgelopen verkiezingen nog tot ‘een referendum over Europa’.

  Ook wachten op dit moment nog twee initiatief-wetsvoorstellen over referenda op behandeling, een die de grondwet wil aanpassen door een bindend referendum in te voeren; en wederom een tijdelijke wet die een raadgevend referendum, aangevraagd door burgers, mogelijk moet maken.

  Van der Ham is – ‘als het al verstandig is een referendum te houden’ – voorstander van het laatste, omdat een volksraadpleging anders ‘een speeltje wordt van politici’. ‘Dat is precies wat Cameron nu ook doet. Hij bepaalt de vraagstelling en het moment waarop het referendum plaatsvindt. Daarmee heb je een te grote invloed op de uitkomst.’

  Advies
  Al zou de wet voor een tijdelijk referendum door het parlement komen, dan kan er niet automatisch een volksraadpleging over Europa worden georganiseerd. Alleen als een verdragswijziging voorligt in beide Kamers kan er dan, op initiatief van burgers, een raadplegend referendum komen over het verdrag. Een referendum over het lidmaatschap van de Unie is simpelweg niet mogelijk.

  Daarvoor zou een nieuwe tijdelijke initiatiefwet in het leven geroepen moeten worden, zoals PVV-leider Wilders vandaag aankondigde. Alhoewel het dan wel de vraag zou zijn waar precies advies over wordt gevraagd. Niettemin daagde hij PvdA-leider Samsom uit om samen een voorstel te schrijven. Maar het kabinet zit daar niet op te wachten. Het nieuwe mantra is dat de Europese verkiezingen van 2014 het volgende moment is om te kiezen ‘wat voor Europa je wilt’, zoals Samsom gisteren verkondigde.

 2. Duitsers worden dom gehouden
  Harry geels

  AMSTERDAM –
  Duitsers wordt belangrijke informatie onthouden, te weten over de kosten van de euro en doorrekening van alternatieve euroscenario’s. Verzoeken tot openbaarmaking van informatie door de nieuwe politieke partij Alternatieve für Deutschland (AfD) worden genegeerd of niet uitgevoerd.

  Zondag 1 september vindt het grote Kanzlerdebat tussen Merkel en de grootste uitdaging van de SPD Steinbrück plaats. Merkel wilde dit debat niet voeren omdat ze door Steinbrück al verscheidene malen is uitgedaagd over de miljarden steun die Duitsland heeft uitgegeven aan de bodemloze put Griekenland en krakkemikkige Spaanse banken. Volgens een poll blijkt tweederde van de Duitsers dit allemaal wel genoeg te vinden.

  Steinbrück zal een alles of niets poging ondernemen, omdat hij in de polls hopeloos achter staat. De verkiezingen in Duitsland zijn verder saillant, omdat er ook een nieuwe partij deelneemt, namelijk Alternatieve für Deutschland (AfD), een anti-euro-(niet anti-EU)partij onder leiding van Bernd Lucke. De partij wordt ondersteund door een aantal vooraanstaande hoogleraren.

  Informatie-onthouding

  In een artikel in de Süddeutsche is te lezen dat Lucke een opmerkelijk verzoek heeft gedaan. ‘In juni vorderde hij van zowel de Duitse regering als de Bundesbank, onder verwijzing naar de wet op openbaarmaking informatie, alle documenten naar buiten te brengen waarin doorrekeningen en discussies over alternatieve euroscenario’s worden uitgewerkt.’ De regering antwoordde in het geheel niet (behalve dat het opvragen van informatie €500 kan kosten).

  De Bundesbank heeft nog niet gereageerd. Lucke denkt dat de president van de Bundesbank ook geen gehoor zal geven. Lucke: ‘hooguit zal Gauck [president van de bank] Merkel in een vierogengesprek op haar plicht wijzen.’ Lucke denkt dat Merkel niet met de informatie naar buiten wil komen, omdat dan zal blijken dat de Duitse belastingbetalers alleen al op de afschrijving van Griekse schulden €50 miljard kwijt zijn geraakt. Niet bepaald handige informatie in een verkiezingsstrijd.

  Eurokosten Duitsers nog veel hoger

  Bij die €50 miljard blijft het echter natuurlijk niet. Er komen nog nieuwe afschrijvingen op Griekse schulden. En de recente redding van de Spaanse banken. Wat er helemaal inhakt is de veel te lage rente, waardoor Duitse spaarders en gepensioneerden miljarden mislopen. Zoals bekend moeten de autoriteiten de rente laag houden om de schuldencrisis niet uit de hand te laten lopen. Verder is Duitsland natuurlijk al jaren nettobetaler in de EU.

  Vanzelfsprekend levert de euro ook voordelen op. Zoals eerder betoogd is de euro eigenlijk te goedkoop voor de Duitsers en te duur voor de Zuid-Europese landen. Duitsland exporteert zich hierdoor ongans, zodanig zelfs dat de inflatie begint op te lopen en oververhitting dreigt, wat onder andere blijkt uit de sterk opgelopen huizenprijzen in grootste Duitse steden. Wat de Duitsers op dit vlak als winsten boeken (door de goedkope euro) wordt overigens grotendeels weer betaald door de zuidelijke landen (door de voor hen te dure euro).

  Déjà vu

  Het onthouden van informatie is allemaal déjà vu. Sterker nog, in twee eerdere columns betoogde ik dat liegen over de munt regelmatig voorkomt. De column met als titel ‘Liegen mag’ gaat onder andere over de uiterst dubieuze besluitvorming rond ESM. En in de column ‘Euroleugens’ staat dat de voorganger van Dijsselbloem, Juncker, ronduit erkent dat er gelogen wordt over de euro.

  Saillant detail: toen de Stichting Wisselverlies aan voormalig DNB-president Nout Wellink vroeg om de interne notities aangaande de berekeningen van de euroguldenkoers ten tijde van de omwisseling van de gulden naar de euro, zei Wellink dat hij die niet hoefde te geven omdat het om het belang van de munt ging. Welke wet er ook mag bestaan hierover, hij moet direct worden afgeschaft. Het onthouden van belangrijke informatie belemmert de democratie (alleen wat betreft terroristen en oorlog hoeft niet alles naar buiten).

  Alternatieve plannen

  Nog even terug naar het verzoek van Lucke. Blijkbaar zijn er alternatieve europlannen doorgerekend door de Bundesbank. Dat is interessant, want er zijn diverse andere eurosystemen uitgedacht, zoals ook door mij overzichtelijk in een Euro-oplossingmatrix verwerkt. Ik ben zeer benieuwd naar hoe de berekeningen van de Bundesbank overeenkomen met mijn ranking.

  Hoe dan ook, de informatie moet naar buiten komen. Anders kunnen de Duitsers toch niet op basis van de juiste informatie stemmen? Het volk, in dit geval de Duitsers, is niet dom, maar wordt dom gehouden.

  Harry Geels is econoom en directeur Research en partner bij Inmaxxa Vermogensbeheer in Naarden (www.inmaxxa.nl). Daarnaast is hij hoofdredacteur van Traders Club Magazine (TCM) (www.tradersclub.nl) en partner van de ML Finance Academy (www.mlfa.eu). De informatie in deze opinie is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De standpunten en vooruitzichten van Geels geven zijn persoonlijke mening weer.

 3. @Rob van Marle
  Ik had dat stuk al gelezen en het is natuurlijk een drogredenering !
  Begrijpend lezen is waar het om gaat.

  Indien ‘het volk’ zegt: “De overheid moet banen creëren” bedoelen ze dat niet letterlijk. Niemand denkt dat we allemaal ambtenaren moeten worden, want men vind toch dat die niets nuttigs doen (behalve als het hen uitkomt).

  Wat men bedoelt is dat de overheid, liefst met echte ondernemers die echte banen kunnen & willen creëren, om de tafel gaat zitten en vraagt:
  “Hoe kunnen wij jullie faciliteren, zodat we met minimale financiële middelen een maximaal aantal echte nieuwe banen kunnen scheppen ?”.

  Er is een potentieel van ~500.000 (of meer) mensen die graag een baan willen, tegen minimumloon (5% v.d. werkenden) of beter ML+5%, ML+10% en of meer.

  Daar heeft de maatschappij iets aan, via belastingen, minder overdracht aan uitkeringsgerechtigden etc. etc.

 4. Ik stem nergens op, omdat het voor mij gewoon geen nut heeft.. Wat weten wij over waar de stemmen daadwerkelijk heen gaan, wij zijn zogenaamd een democratisch land.. Maar helaas zie ik alleen maar een dictatuur, dat alles in z’n eigen zin doet..

  George Carlin over Stemmen dat het Nutteloos is en waarom..

  http://www.youtube.com/watch?v=HeMGqTwWA6U

 5. Stem nooit meer op het CDA (regentenpartij) P.V.D.A., aangezien alle doelstelling van v/h S.D.A.P. volledig zijn verkwanseld, V.V.D. (voor vrijheid en democratie) een bespottelijke tenaamstelling en kan beter in een afvalput verwerkt worden samen met D66, GL, kortom de misselijke Kunduz samenstelling

 6. Vernietigende overheid

  AMSTERDAM –
  De twee vaak gehoorde/geschreven zinnen aangaande de economische crisis zijn “De overheid moet banen creëren” en “De overheid moet de economie stimuleren”. De personen die deze gedachten propageren hebben niet door wat een overheid nu precies is, of ze werken voor de overheid (het werken voor de overheid sluit overigens niet uit dat de persoon in kwestie ook maar iets van een overheid begrijpt). Een overheid creëert netto gezien niets, want het neemt inkomen in beslag en gebruikt dat uiterst inefficiënt en aan de verkeerde doelen. Hiermee vernietigt de overheid juist waarde.

  Een overheid voegt niets toe, het ontneemt 50% van het inkomen bij de werkende ingezetene en bedrijven en besteedt en herverdeelt dat op uiterst inefficiënte wijze. Dit komt doordat de overheid een ambtenarenapparaat nodig heeft om belastingen vast te stellen, te innen, en te herverdelen. Het hervedelen houdt in dat er weer ambtenaren moeten zijn die bepalen wie, wat, waar, en wanneer krijgt. Net zoals bij veel goede doelen, blijft er dus ontzettend veel (belasting)geld aan de strijkstok hangen terwijl bij het uiteindelijke doel maar een fractie terecht komt. Het gekke is dus dat niemand van een bedrijf zou accepteren dat alles vooraf betaald moet worden terwijl het bedrijf niet eens specificeert wat voor diensten zij gaan leveren in ruil voor het geld. Maar van de overheid accepteert iedereen het!

  Asbakkeninspecteurs…

  Erger nog dan inefficiëntie, is dat de overheid met al haar ambtenaren dus ook bepaalt waar het geld aan besteed moet worden. De keuzes die gemaakt worden zijn vaak zwakzinnig te noemen (JSF, interieur UWV, computersysteem UWV, computersysteem politie, politietop salarissen van meer dan 2 ton, ontwikkelingshulp die niet werkt, geld en garanties om de euro drijvende te houden, 4 inspecteurs om de asbak van Zomergasten te onderzoeken, banken nationaliseren, Vogelaarwijken, en zo verder). De geschiedenis leert ons dat de overheid uiterst inefficiënt en volkomen ineffectief met ons belastinggeld omgaat. Veel van de diensten die zij levert kan een privaat bedrijf direct en beter doen en tegen lagere kosten (tolwegen bijvoorbeeld). Door alleen al de enorme overhead van de ambtenarij eruit te snijden, zijn er enorme kostenbesparingen te bewerkstelligen, maar als er dan ook nog effectiever met het geld wordt omgesprongen (de juiste doelen), dan wordt er pas echt meer bereikt. Dit geeft ruimte want de belastingbetaler hoeft dan minder belasting te betalen en krijgt er meer voor terug. Deze financiële meevaller zal altijd hoger uitvallen dan de nieuwe kosten (zoals tolwegen) voor de belastingbetaler. Netto gaan de mensen er dus op vooruit.

  De rol en plaats van de overheid

  Dit betekent echter niet dat geen enkele taak bij de overheid thuis hoort (denk aan onder andere defensie, rechters en politie), maar de controle hierop moet wel zodanig zijn dat de inefficiëntie en ineffectiviteit tot het minimum beperkt kan worden. De verantwoordelijke ambtenaren moeten worden afgerekend op prestaties. Zonder consequenties zullen ambtenaren nooit op hun scherpst zijn en dit is een groot deel van het probleem met overheden. Niemand is verantwoordelijk en zelfs de grootste prutsers krijgen een mooie positie in de banencarrousel die Den Haag/Brussel heet. Eigenlijk zou de kiezer een motie van wantrouwen moeten kunnen indienen tegen de eindverantwoordelijken (ministers, staatssecretarissen, afdelingshoofden) die bij voldoende steun automatisch tot een bindend referendum moeten leiden over het wel of niet ontslaan van de betreffende bewindsman/vrouw.

  Afzetters!

  Nu hebben we niets van dit alles. Althans, niet zoals ik het hier bedoel. De overheid wil bijvoorbeeld wel besparen, maar dit is helemaal geen besparing. Het huidige plan op ouderenzorg is daar een voorbeeld van. De familie/mantelzorger moet meer taken op zich nemen. Op zich een idee, maar in de huidige context zo krom als wat. Waar de overheid vroeger minder dan 10% van het inkomen in beslag nam is dat nu dus iets van 50%. Daarvoor beloofden zij allerlei extra lekkers en leuks zoals ouderenzorg. Nu willen ze het geld (belasting) wat ze hiervoor krijgen houden, maar niet de dienst leveren (ouderenzorg; die moet u dus voortaan zelf leveren). U wordt dus gewoon afgezet.

  De overheid doorzien

  Dus waar de overheid zegt dat zij bezuinigt, is zij meestal bezig met verzwaren van de lasten en/of het leveren van minder diensten voor meer geld. Waar de overheid zegt banen te creëren, is zij eigenlijk bezig met verzwaren van lasten en het reduceren van de effectiviteit van het belastinggeld. Waar de overheid zegt de economie te stimuleren, zorgt zij vaak juist voor een misallocatie (geld uitgeven aan de verkeerde dingen), die de economie uiteindelijk niet ten goede komt. Al met al is de overheid een totale ramp. Zij moet drastisch worden verkleind (en daarmee ook de belastingdruk) en onder gezag van de kiezer gezet worden die de middelen moet krijgen om incompetentie af te straffen. Zolang dit allemaal niet gebeurt, zal de ramp die overheid heet alleen maar groter worden.

 7. Vreemd ik had eerder een stuk verwacht over het cbp en het plaatsen van camera’s om uitkeringsfraude op te sporen. Het gemiddelde bedrag aan fraude is daar ~€3000 t.o. tientallen duizenden tot honderdduizenden en soms miljoenen van ‘werkenden’ ! Plaatsen we daar ook allemaal camera’s ?
  Naargeestige politiestaat is Nederland geworden 🙁

  Maar weer on-topic;
  Er is een grote groep werkenden die het net zo slecht hebben als uitkeringsgerechtigden. Heb er twee in mijn omgeving.

  1. Man+vrouw+3kids, internet bedrijfje ging 2009 failliet. Pa heeft 2 banen, Ma halve baan. Ze kunnen de rente & kosten niet eens bijbenen, naast wonen en de kids rijst met eelt voeren 🙁
  Die zakken langzaam weg…

  2. Ander gezin met 2 werkende ouders + 2kids. Ma wordt ernstig ziek, haar bedrijfje staat lange tijd stil en de financiën worden nijpend, eigen huis gebouwd, staat ‘onder water’ en waar moet je naar toe ?
  Die zakken langzaam weg…

  Ergo het hele land exclusief de graaiers, staat ‘onder water’, pun intended… 😉
  Nederland, waterland, staat onder water !!
  Financieel, maar ook politiek.

 8. Het wordt tijd, dat we met zijn allen de barricades op gaan. Ik ben zelf zelfs al zover, dat ik me wil gaan laten nationaliseren als Pool. Ik merk het dagelijks om me heen. Ik woon in een dorp met amper 7000 inwoners, waar momenteel bijna 50% uit Polen komt. Ze kopen hier alle huizen op, zitten elke dag met kratten drank en BBQ, hebben allemaal een nieuwere auto dan wij ooit hebben gehad en als we voor een aanvullende uitkering gaan, ik zit zelf door zware mishandeling in de WIA en mijn man krijgt met zijn klussenbedrijf geen werk omdat de Polen goedkoper zijn, krijg je te horen dat dat zeer moeilijk is. Zoek maar eerst andere wegen en dan kun je bij ons terugkomen!!!!Hoe moet een hardwerkend mens die bijna tegen zijn pensioen aanloopt, van € 850,– per maand rond kunnen komen. Alle vaste lasten kunnen nog niet eens hiervan betaald worden, dus het is meer honger dan eten!!!! Het wordt hoog tijd dat Rutte II opstapt en we weer teruggaan naar een eigen munt, eigen gezag en eigen wetten en regels. Sinds Brussel gaat elk land naar de knoppen en wij maar steeds meer inleveren, omdat Rutte II blijft dansen naar de pijpen van Brussel en wij, ondanks dat we het niet meer hebben, meer en meer moeten geven aan Brussel voor het eigen ego van Rutte II.
  HET IS NU MEER DAN GENOEG GEWEEST!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  • Hou toch eens op met je frustraties af te reageren op de Polen. Begrijp toch dat je geen enkele bevolkingsggroep de schuld kan geven voor de crisis. Het is uitsluitend een gevolg van het kabinetsbeleid van Rutte 1 en 2.

   • Beste Rob, het zijn niet alleen frustraties, dit is helaas de werkelijkheid, de harde werkelijkheid en inderdaad, dit is door toedoen van RUTTE II. Ik verlies dit echt niet uit het oog, maar het gaat om de gevolgen en die voelen wij hier veel te hard. Daar gaat het om en wij hebben hier, helaas, geen bestaansrecht meer en verhongeren, terwijl de Polen lachen, gieren en brullen bij hun eten en drinken. Dat zou niet mogen, maar wij zitten hier wel tussenin zowel letterlijk als figuurlijk. Onze ervaring is gewoon, dat, door toedoen van Rutte, het leven van de NL/er volledig kapot gaat en bij ons zijn het, helaas de oostblokkers

 9. Beste Leo,
  Wat ik zoal lees op het net is dat er veel mensen zijn die zeker bereid zijn tot demonstreren maar het zijn losse groepjes. Die ieder een demonstratie willen /gaan organiseren. Die losse groepjes moeten hun best gaan doen om elkaar te vinden, Geen losse demonstraties per beroepsgroep, op per bezuinigingsmaatregel, maar een grote tegen politiek onrecht. Ze zeggen dat revolutie meestal begint als de middenklasse geraakt wordt.. dan duurt het niet lang meer want daar komen de bezuinigingen ook aan. Verder kunnen wij misschien een oproep doen aan een vakbond/vakbonden, om een demonstratie te organiseren tegen het beleid?

  Beste Rob,
  Ik heb diep respect voor jouw persoon, jij bent de eerste lijn die het hoort en ziet waar mensen hun trieste verhaal doen.
  Ik kan mij zo indenken dat jij je soms radeloos kan voelen..
  Vechten tegen de bierkaai gevoel, maar beste Rob geef niet op je bent echt nodig! Ik ben je dankbaar dat jij dit opgestart hebt, voor mensen die er zo diep doorheen zitten. Ik hoop dat dit een groep wordt die op gaan komen voor zichzelf maar ook voor anderen, een groep van mensen met een hart, niet alleen mensen die in de shit zitten maar ook mensen die willen steunen.

  Onthou dit: Mensen die gek genoeg zijn om te denken dat ze de wereld kunnen veranderen, kunnen het ook!

  Dus kom op mensen! Wordt gek genoeg om de wereld of in ieder geval Nederland weer op de menselijke rails te krijgen. Bedenk iets om te supporteren te steunen en te veranderen.

  Samen staan we sterk! 🙂

 10. “Het kabinet luistert niet naar de nood van een heel volk, nee zij luisteren alleen naar Brussel en het begrotingstekort en daarom gaan zij nog meer miljarden bezuinigen.”

  Beste Rob,

  Het kabinet luistert alleen naar de demagogie van de elite. Het wordt tijd dit te gaan ontmaskeren. Alleen het roepen dat het onmenselijk moeilijk wordt komen we niet ver. Het wordt tijd om aan te tonen war de “crisis” überhaupt is en wat moet precies gebeuren om hier een einde aan te maken.

  Niets van wat het kabinet doet zal de “crisis” doen minderen, laat staan verdwijnen:
  – bezuinigingen
  – lastenverzwaringen
  – stimuleren
  – investeren
  – hervormen.

  Het probleem is:
  – de schulden blijven groeien steeds harder ten opzichte van het bbp
  – de 2.000 biljoen aan derivaten blijven spoken (bij een wereld bbp van 65 biljoen) en de overheden in gijzeling houden om nieuwe “banken reddingen” op hun al zwakke schouders te nemen.

  De massa protesterende mensen moeten de demagogie aanvechten met de kennis over deze problemen anders komen er steeds meer afleidingen over een aanstaand “herstel” en de bewust georganiseerde armoede neemt steeds groteskere vormen aan.

  Geen regeringsmaatregel is acceptabel mits de schulden duurzaam vermindert en/of de derivatenperikelen doen afnemen.

  De volgende tekst heb ik vaker gepubliceerd. Het is een uitleg bedoeld om de lezer niet meer zich te laten afleiden door de demagogie van de politiek en de mainstream media.

  Verspreid de kennis ! ! !

  = = =

  DE EUROCRISIS

  De Eurocrisis is hoofdzakelijk een onderdeel van twee grotere problemen:
  1 Schuldencrisis
  2 Bankencrisis.
  De schuldencrisis kan niet begrepen worden zonder het monetaristische systeem te begrijpen.
  De schuldencrisis zal aanblijven, zal zich uitbreiden en uitdiepen zolang het monetarisme aanblijft.
  De bankencrisis kan niet begrepen worden zonder de uitwerking te begrijpen van de Glass-Steagall Act en de Securities Exchange Act.
  De bankencrisis zal aanblijven, zal zich uitbreiden en uitdiepen zolang er geen wetgeving ingevoerd wordt met de inhoud van de Glass-Steagall Act en de Securities Exchange Act.

  1. Monetarisme

  Monetarisme is het geldsysteem waarin een private instelling publiek geld schept als een lening. Alles wat wij vandaag “geld” noemen is begonnen te bestaan als de hoofdsom van een lening. En als elke lening dient ook de geldschepping terugbetaald te worden als HOOFDSOM plus RENTE. Als al deze leningen afgelost zouden worden, zou het geld uit de economie verdwijnen zowel contant als giraal (elektronisch). En dan nog zou er geen geld over blijven voor de betaling van de renteverplichtingen simpelweg omdat er geen geldmassa geschapen werd om dekking te geven aan de rente. Dit is de essentie van het huidige geldsysteem. Dat heet monetarisme, het is het huidige geldsysteem van de wereld en het is mathematisch onmogelijk langdurig door de economie te verdragen.

  Het systeem kan niet overleven vanwege de getallen die het zelf genereert.
  Het probleem is het systeem. En het systeem heeft voor wat ECB betreft twee lagen:
  1. De Federal Reserve, een private wereldwijde monopolie dat geld uitgeeft alleen als lening.
  2. De ECB zelf die ook een monopolie is, maar alleen voor de 17 Eurozone landen.
  De Federal Reserve creëert geld met de computer zonder dekking in de fysieke economie. De ECB weigert beleidsmatig geld (ruilcapaciteit) voor de Eurozone te creëren. Bij acute liquiditeitsbehoefte, leent de ECB fiat geld van de Federal Reserve (nu voor circa 0,1%). Dit geleend geld is verder doorgeleend binnen de Eurozone bij voorkeur niet aan de overheden maar aan de banken (voor circa 2%) die verder speculeren met rente (Griekenland betaalt de banken nu ruim 25%).
  Dit is monetarisme in tweevoud bij de ECB.

  Oplossing: SOEVEREINE MUNT, ook bekend als systeem van NATIONAAL KREDIET
  De staat (in tegenstelling tot een private entiteit) heeft de monopolie over de geldcreatie. Twee essentiële voorwaarden:
  • De hele geldmassa MOET dekking hebben in de waarde van de middelen die de fysieke economie verhandelt.
  • Alle wisselkoersen onder controle ter voorkoming dat de speculanten weer gaan doen wat ze altijd gedaan hebben: zich zelf verrijken ten koste van de rest en van letterlijk ALLES.

  In dit geval is het geld geen schuld meer aan een private instelling, maar een KREDIET van de nationale bank (100% eigendom van de staat dus van de belastingbetaler !!!) aan de fysieke economie van het land. De staat zal dan op basis van de statistieken uit het geldverkeer vrij krediet in de economie los laten om dekking te creëren voor de uitstaande rente. Dat kan gebeuren op verschillende manieren zoals belastingverlaginen, opdrachten naar het bedrijfsleven, subsidies, etc. Bij wet mag de centrale overheid dan geen schulden meer hebben, alleen maar CREDIT. Alleen op deze manier kan het geldcircuit in balans gehouden worden.
  Euro, Neuro, Zeuro of Gulden zal het niet redden in het monetarisme. Maar als soevereine munt zal de Euro uitstekend doen net als eventueel de Gulden of iets anders.
  We moeten z.s.m. het monetarisme vervangen door soevereine munt.
  Onderzoek: “Secret of Oz”, “Money as Debt”,”Thrive the Movie” etc.

  2. Glass-Steagall Act, Securities Exchange Act

  Na ruim 3 jaar voortdurende economische krimp (depressie), laat President F.D. Roosevelt twee wetten in werking treden:
  a. Glass-Steagall – 1933
  b. Securities Exchange Act – 1934.
  De voorzieningen van deze twee wetten hebben de VS en de rest van de wereld behoed voor een nieuwe depressie voor meer dan 70 jaar. Onder de invloed van de machtige Wall Street lobby zijn deze wetten sinds de jaren ’80 stap voor stap afgebouwd. De Securities Exchange Act heeft de derivaten verboden tot in 1982. In 1999 is Glass-Steagall volledig afgeschaft door de Gramm-Leach-Bliley Act. De meest relevante uitwerking van Glass-Steagall was de separatie tussen het veilige geld (pensioenen, spaarfondsen, verzekeringsgelden) en het speculatieve kapitaal. Anders gesteld, Glass-Steagall zorgde voor een splitsing van de bankensector in nutsbanken en investeringsbanken. Na 1999 mochten de speculanten verzekeringsbuffers, pensioenfondsen en spaarbanken plunderen in hun onverzadigbare speurtocht naar meer winst. En omdat er gespeculeerd werd met derivaten, niets hiervan is ten goede gekomen van de fysieke economie. Een fenomenale bubble van een nog onbekende omvang heeft zich opgebouwd tussen 1999 en 2007. De bubble barstte in jul. 2007 en is door de overheid in de VS als een probleem pas in sep.2008 erkend. De “reddingsoperatie” (bailout) na sep. 2008 van in totaal 20 trillion US Dollar is door de speculanten gebruikt om nieuwe speculatieve vehikels te creëren en zo een bubble opbouwen van een nog grotere omvang dan in 2007 juist omdat er nog steeds geen Glass-Steagall wet bestaat om de wereld economie te behoeden voor zulke speculaties.
  De “redding” voor deze nieuwe bubble zal zeker 150 trillion omvatten. De enige oplossing hiervoor is niet wat de EU en de VS proberen te doen (de speculanten “redden” met geleend geld van diezelfde speculanten), maar Glass-Steagall weer toepassen met terugwerkende kracht vanaf sep. 2008. Waarom vanaf sep. 2008 met terugwerkende kracht? Wel, omdat de omvang van de leningen voor deze “reddingsoperaties” zo groot is dat de overheden nooit meer uit de schuldenspiraal kunnen komen, de fysieke economie is op wereldschaal in coma geraakt (“death spiral”) onder het gewicht van deze schulden en de rente daarvan (“debt servicing”).
  Doe je eigen research: zoek met de Search optie op http://www.larouchepac.com “Glass-Steagall” en “Angelides Report”.
  http://www.youtube.com/watch?v=8Srh0HaN8XA&feature=player_embedded
  http://www.youtube.com/watch?v=swkq2E8mswI
  http://www.youtube.com/watch?v=8Kt2De98Bck
  http://www.youtube.com/watch?v=lEV5AFFcZ-s

  = = =

  Verspreid de kennis ! ! !

  Al mijn teksten mogen overgenomen worden op voorwaarde dat ook de vrije overname wordt vermeld.

 11. Helaas is wat hierboven geschreven is waar, deze mensen volgen Geert Wilders die enkel dient als een afleidingsmanoeuvre om de aandacht van deze mensen af te leiden en Oost Europeanen waar toch niks tegen gedaan word steeds beschuldigen maar vervolgens geen maatregelen als alternatief heeft alleen dat we uit de EU moeten stappen wat toch niet gebeurd omdat we dan de Euro ook weer af moeten zweren en dat kost teveel. Alles word in getallen en geld uitgedrukt en op deze manier worden ons alle pleziertjes afgenomen. Alcohol en brandstofaccijnzen gaan ook weer omhoog (5 euro accijns op een kratje bier bijvoorbeeld) maar niemand weet waar deze belastingcenten heen gaan. Volgens mij in een bodemloze put!

 12. Inderdaad ontstaat de ellende doordat we nog steeds accepteren dat mensen in armoede leven. Maar we weten ook dat veel mensen in ellende niet meer in staat zijn om in actie te komen tegen het beleid van dit kabinet. Murw geslagen door schulden die ontstaan zijn door scheiding of baanverlies en in een rouwproces zitten. Mensen die continu bezig zijn om het eind van de maand te halen zonder honderden euro’s in het rood te vliegen. Mensen die toezien hoe hun kinderen in armoede opgroeien en wajongers die nu maar moeten afwachten hoe het voor hen verloopt tijdens hun herkeuring en waar ze vervolgens terechtkomen. De duizenden in de thuiszorg die de komende maanden waarschijnlijk de straat opvliegen doordat het UWV akkoord gaat met ontslag op basis van onzekerheden van werkgevers.

  Maar als ik rondkijk in mijn eigen omgeving zie ik ook nog wat anders, ik zie mensen op vakantie gaan naar verre oorden, ik zie mensen een nieuwe auto kopen en ik zie mensen nieuwe meubels kopen. Deze groep, en die zijn ook met nog velen, zal beslist niet meedoen met acties voor de armen in de samenleving. Zij hebben (nog) een goede baan, zij kunnen zich van alles permitteren en hebben andere dingen aan hun hoofd. Praat maar eens met mensen uit deze categorie Nederlanders over datgene wat zich in de onderste laag van onze samenleving afspeelt, begin maar eens over de voedselbanken of de kledingbanken, begin maar eens over de kinderen die niet meer mee kunnen sporten of mee kunnen gaan op schoolreisjes. Ik ga hier niet schrijven welke antwoorden ik zoal kreeg, ik schaam me diep voor de mening van die mensen. Maar wat ik wel weet is dat steun verwachten uit deze groep Nederlanders een utopie is en zal blijven.

  Het zal dus uit de groep mensen moeten komen die getroffen zijn en worden door dit beleid, maar velen zijn daar niet meer toe in staat door alle ellende. Wat de komende periode gaat brengen voor Nederland met dit kabinet aan het bewind met de plannen voor nog meer bezuinigen moeten we maar afwachten, ik zie nog geen Nederlands Tahirplein verschijnen. Daarvoor is de huidige ellende schijnbaar nog niet genoeg.

  • Basisinkomen zoals wij het voorstellen zal ook – mits begrepen – door de middenkomens en rijken worden gesteund omdat het meer winst zal opleveren voor zowel bedrijf als individueel. Check out http://www.bigpolitiek.blogspot.com In wezen is het al simpel om te begrijpen en mensen te onderwijzen dat door het mechanisme van er geld in te stoppen je er meer geld uitkrijgt. Er zal meer uitgegeven worden waardoor geld weer gaat stromen wat economische groei wordt genoemd lol.

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.