Manning schuldig aan het onthullen van misdaden

starsWanneer een burger getuige is van een misdaad is hij medeplichtig indien hij dit niet aangeeft bij de politie.

Als een burger (in dit geval een soldaat)  in de VS talloze misdaden van zijn regering naar buiten brengt (via Wikileaks) omdat hij daarvan getuige was, wordt hij schuldig bevonden aan spionage, diefstal en computer criminaliteit.

Dat is nu precies het gevoel dat bij de meeste burgers overheerst: voor de burger gelden niet dezelfde wetten als voor de overheid. De overheid kan er op los moorden onder het voorwendsel het ´terrorisme´ te bestrijden, maar (gelukkig) wanneer een burger hiervan getuige is MOET deze zijn mond houden anders wordt hij schuldig bevonden aan spionage! Terwijl bij andere gebeurtenissen diezelfde burger juist wel moet getuigen omdat hij anders medeplichtig aan misdaden is.

De burger is als een pluisje in de wind, hij waait daarheen waar  de overheid hem wil hebben.

Dit geldt ook in ons land.

Toch blijft deze situatie net zolang bestaan totdat de burgers dit niet meer accepteren. Pas wanneer het Amerikaanse volk niet meer wil dat mensen als Manning worden veroordeeld voor het naar buiten brengen van de waarheid zal er een einde komen aan de onderdrukking door de overheid van haar burgers. Voor die tijd zal er niets veranderen en zal het gevoel van machteloosheid blijven overheersen, terwijl de enige die de macht werkelijk op eenvoudige manier naar zich kan toe trekken de burger is. Er zijn miljarden (hopeloos verdeelde) burgers en slechts enkele bestuurders.

Rob Vellekoop, 31 juli 2013, delangemars.nl