Armoede Den Haag in 55.046 huishoudens

Deelnemers aan de stilte-actie

Al vele jaren lang wordt op iedere derde dinsdag van de maand op het Haagse Plein voor de Tweede Kamer geprotesteerd tegen de armoede in ons land. Dit gebeurt al vele jaren in stilte met een klein groepje bevlogen mensen die een rondje om het Binnenhof maken. Want ook in Den Haag lijden meer inwoners armoede dan op het eerste gezicht lijkt.

Van de 104.102 kinderen die Den Haag in 2011 telde, groeien er 22.296 op in een huishouden met een minimuminkomen. Dit is dus ruim een vijfde van alle kinderen. Ouders in 55.046 Haagse huishoudens (ook ruim een vijfde) hadden dat jaar te weinig geld voor sport en spel, schoolreisjes en culturele vorming als muzieklessen voor hun kinderen. Dat staat in de Armoedemonitor 2012. Er staat ook in dat veel jongeren slecht gekleed en gevoed worden.

De schulden door ontoereikende uitkeringen stapelen zich op: dure zorgverzekeringen, het verdwijnen van gesubsidieerde banen en een gebrek aan betaalbare woonruimte verergeren het probleem. Bovendien bemoeilijken regeltjes de overstap naar een beter, betaalbaar leven. Nederland mag in vergelijking met het buitenland dan welvarend zijn, ‘voor een rijk land is dit armoede´aldus initiatiefnemer van het protest Henk Baars.

Norga Simons (71) uit Den Haag, ook aanwezig bij de stilteactie.  ‘Ik heb geen pensioen opgebouwd want ik had een eigen winkel. Nu ontvang ik aow. Vul zelf maar in hoeveel. Armoede is niet kunnen kopen wat je nodig hebt. En een gebrek aan warmte en gezond eten.’
Madeline Andringa, met bittere spot: ‘Ik zal het nog wel redden. Ik ga in bed liggen met een muts op. Lekker warm.’

Bron

Commentaar
Voor mij zijn het helden, deze demonstranten, die opkomen voor hun mening en recht vele jaren lang. Zij protesteren in stilte. Niet gelaten, maar fier. Met heel veel doorzettingsvermogen maken ze schrijnend onrecht zichtbaar. Zelfs als dat betekent dat ze maar met  z´n twaalven zijn. Want het is niet de macht van het getal, maar het geloof in jezelf en waar je voor staat dat uiteindelijk overwint.

Rob Vellekoop, 2 juli 2013, delangemars.nl

12 Comments

 1. Armoede is overal, is het jullie niet opgevallen dat er veel meer bedelende zwevers is Den Haag zijn dan eerst? En dan is dit nog wel een extreem geval. Maar als je nu om je heen kijkt zie je dat het allemaal niet klopt in dit land

  • Geweldig, hoewel ik denk dat er met de aangifte tot nu niets gedaan zal worden. Zoals gemeld dit mogelijk in de prullenbak verdwijnt, zoals men daar ook in voorziet inzake klachten. Waarnaast men mensen ook nog eens bestraft om klachten op officiële wijze gestalte te geven. Dit maken wij nou al door voor drie jaar. Maar waar ik tegen blijf vechten, dat inmiddels aan mezelf verplicht ben. Ik mijn mens zijn anders zwaar verloochen.

   Inmiddels ben ik ook in overleg met deze en genen om gevolg te gaan geven, met mijn persoonlijk verhaal ernaast. Op dit moment zeer moeilijk gemaakt omdat ik toevallig deze week mijn uitkering volledig zie verdwijnen, vermoedelijk door klacht, en ik heel toevallig ook de kinderbijslag niet krijg. Zoals u ziet men vermoedelijk ver gaat om mensen die vasthouden aan klachten en eisen dat er inhoud wordt gegeven aan gemaakte excuses voor die klachten en gegrond verklaringen, het leven zeer moeilijk te maken.

   De doodstraf is afgeschaft maar deze overheid houdt de green mile (pure angst ) in stand d.m.v. sancties en idiote vorderingen die mensen brodeloos maken. N u voor zeker een week, eerder ervaren voor wel een maand en langer. Wij nota bene twee kinderen hebben.

 2. Als je terecht bent gekomen in de maffia-lagen van bv de overheid, dan kan ik me er iets bij voorstellen. Of bij verslavingen bv??
  Lees een goed boek, en je voelt je superrijk. Een overbetaalde drukdoener komt er niet toe.

 3. De teloorgang van menselijke waarden.. het is volgens mij een stuiptrekking van deze tijd en zal geen stand houden.
  Het zal geen stand houden omdat het iedereen zal treffen, ook de mens zonder menselijke waarden en de les waarom de waarden er in beginsel waren zal opnieuw geleerd worden.
  Een mens is niet zijn werk, niet zijn saldo, maar zijn karakter. Dat is een mens en waar en mens naar moet streven, was u daar waar u nodig was, of keek u weg in tijden van iemands nood en verdriet, bent u dat luisterend oor of het zakdoekje wat traantjes droogt, of kijkt u weg, bent u de hand die voedsel geeft,of het mensen ontneemt. Dat is wat we meenemen en wie we zijn. Dat is het enige waar waarde aan ontleend mag worden.
  Een zwerver kan met een gedoneerd lot een miljonair worden en een miljonair kan in een rotte beursdag alles kwijt zijn, its all in the game..
  Een familie die zijn naaste laat vallen om saldo moet zich schamen. Leven staat boven geld.
  Vergeet niet dat er nog best mensen met centjes zijn die dit gedrag ook asociaal vinden hoor! Dikke knuffel aan iedereen die het moeilijk heeft!

  • @Lente: Mooi gesproken, het verlies van menselijke waarden is inderdaad een stuiptrekking van de tijd wat maakt dat onze huidige maatschappij niet lang meer stand zal houden. Want er is momenteel een beweging bij een groeiend aantal mensen bij wie menselijke waarden wel weer belangrijk worden. Denk te zien dat hetgeen wat kabinet Rutte 2 bij velen neerlegt dit versterkt. Misschien aan de andere kant om de zojuist benoemde beweging te stimuleren om tot wasdom en bloei te komen. Waarmee ik niet zeg eens te zijn met dat wat ontstaat. Maar op een of andere manier leid lijden naar de benoemde beweging om te beseffen wie je bent en dat deze waarde gelijkwaardig aanwezig is in ieder mens. Voor zeer lang overtroeft door het bedachte, versterkt door het collectieve gedachtegoed. Wat voor te lang geprojecteerd is op onze wereld, op ons land. Wat net zo verhard is als waar onze steden blijk van geven, beton en nog eens beton. Als je de aarde bekijkt van bovenaf lijkt het daar te gaan om steenpuisten, kankergezwellen die opkomen midden in onze natuurlijke habitat en alles wat leven mogelijk maakt naar zich toe zuigen, opzuigen. Het leven ondermijnen, waar het leven in de stad toch afhankelijk van blijft, dus ook telt voor mensen. De muren van de verharding zorgen er echter voor dat velen dat niet meer beseffen. Juist hierdoor de gelijk aan kanker ontstane celdeling doorwoekerd ( speelt zich ook af in velen hun hoofd ) tot er niet niets meer overblijft. Deze zieke gedachte, het zieke bedachte maakt dat wij ons verhard opstellen t.o.v. elkaar en haalt het leven weg uit onze aarde maar ook uit mensen. Wat zich o.a. laat zien als projectie in de sancties mogelijk gemaakt door de overheid.

   Mijn jongste dochter doorleeft momenteel haar puberteit en heeft daardoor een voorliefde voor het woord kanker als voorvoegsel. Dus Kankerzooi, kankerleven, kankervent etc, in de context van het bovenstaande bedenk ik op diverse momenten wel eens: Ze heeft gelijk!

 4. Een mooi omschreven commentaar Rob, vooral de laatste zin door jou benoemd. Ik ben door baanverlies eigenlijk de maatschappij ontgroeit, is de afstand groter geworden. Het werd voor mij een alsmaar groter wordende illusie, terwijl aan de andere kant de werkelijke realiteit zich aan mij opdrong. Deze realiteit heeft mij naar binnen gericht en daar vindt je iemand heel anders, dan de illusie je laat geloven. Wat natuurlijk voor mij ook deels een eigen projectie is geweest door hetgeen ik bedacht. Wat behoorlijk beïnvloed is door het collectieve gedachtegoed. Dat toch met de paplepel is ingegoten tijdens je groei naar volwassenheid. Als je dan direct werk verkrijgt lijkt alles echt te zijn, wat is verteld. Ga je mee in de stroom van een onwaarheid totdat er een situatie ontstaat, die dat doorbreekt.

  In het tijdsbestek erna groeit je geloof in jezelf, althans dat is mijn ervaring. Wellicht omdat je leert dat je geen geloof kan hechten aan medemensen, dat binnen mijn situatie. Vertrouwen ( was eerder alleen gekocht door werk ) gaat naar wantrouwen, waar ik helaas te vaak in bevestigd werd. Wat overlaat dat je alleen nog maar kan bouwen op jezelf en waar je voor staat. Op enig moment alleen nog maar je menselijke waarde, waardoor je innerlijk groeit. Wat een ander soort afweging genereert, wat geen gestalte verkrijgt in welke wet en regelgeving dan ook. Wat de benoemde waarde niet draagt als fundament. Maar meer gericht is op uitzonderingen die wetten en regelgevingen bevestigen als noodzakelijk. Toch voorkomen wetten en regelgevingen veel niet, het meer een pleister is op de wonde, of een beperking, als er al iets ontstaan is of niet ontstaan mag. Het deel wat niet ontstaan mag vindt je veelal terug bij bestuurders, ambtenaren en semi ambtenaren zoals sancties op uitkeringen en het inperken van klachten. Het laatste in de kiem gesmoord wordt, waar mensen voor bestraft worden. Men ook steeds minder mag weigeren, daar dan een groter wordende druk op mensen uitgeoefend wordt. Wat dan ook ontstaat binnen mijn eigen ervaren, maar ook breder zie ontstaan buiten mijn eigen ervaringen. Het maatschappelijk speelt.

  Als je lang genoeg vertoeft in het eerder benoemde tijdsbestek blijkt met de dag meer dat in jezelf de waarheid ligt, wat elke gedachte, het bedachte doorbreekt wat je terugziet in de maatschappij. De projectie van het door ons bedachte benadert geenszins deze waarheid. Wat blijkt want als je medemensen met name bestuurders, ambtenaren en semi ambtenaren daar op aanspreekt wordt de druk verhoogd en/of zwijgt men je dood. Men schijnbaar niet onmenselijk, mensonwaardig, niet menselijk betrokken, niet menselijk verantwoordelijk ( 4 M’s ) wil ogen. Wat misschien logisch is want wie wil zichzelf nou verloochenen of dit openbaar zien worden. Ik denk weinigen, maar toch zet men het voort. Mogelijk uit angst, baan te verliezen, geld te verliezen en voor zeker macht te verliezen. Vooral het laatste niet ingevuld kan worden als je de 4 M’s nastreeft, bent. Wat dan ook kan leiden naar baanverlies, dus geld verlies. Beiden een soort van statussymbool waarmee je alleen jezelf kan (be)vestigen, kan voorzien van een bepaalde status, binnen de huidige maatschappij. Wat moet je daar als mens, zal als vraag door velen bedacht worden. Je dan gewoon niets waard lijkt te zijn en ook als zodanig behandelt wordt, als je o.a. niet werkt en op die wijze dus niet zogenaamd solidair kan ( wil ( oordeel )) zijn met je medemensen.

  Maar goed, hoe dan ook als je het geloof vindt in jezelf en vasthoudt aan diegene waar je dan voor staat ( de waarheid ) kan je niet meer terug. Kan je alleen nog maar kiezen om die echtheid, wie je bent, te laten overwinnen. Daar anders wat je anders zegt, anders op acteert , dan wie je bent, reflecteert op jezelf. Je feitelijk, je dan zelf tot leugenaar uitroept en je eigen waarde zwaar aantast. Wat dan weer tot denken aan zet, met als doel jezelf weer terug te brengen naar wie je daadwerkelijk bent, Mens. In beginsel een behoorlijke strijd, wat vergroot wordt door mensen wie bang zijn voor baanverlies, geldverlies en verlies aan macht. Wat een bijzonder conflict voortbrengt met je “angstige verstand”, die je bedachte ik verbind met dat wat men je al aangedaan heeft en mogelijk nog aan kan doen. Wat dagelijks op je pad komt door de aanhoudende druk vanuit mensen wie weten dat ze de 4 M’s niet nastreven en deze zelf verloochening niet openbaar willen zien worden. Ze zijn bang om gezien te worden als onmens, waardoor men kiest om degene die hen daarop wijst in de kiem te smoren, in de doofpot te stoppen. Waarvan ik zeg dat men zichzelf wenst te verstoppen, men weet niet langer mens te zijn.

  • Ik wil hier graag gehoor aan geven maar dan ook op het niveau van gemeente en aan hen verbonden gesubsidieerde ( zogenaamde hulp ) instanties, dus een geld verbinding. Waar men zeer veel voor doet, ten gunste van de vermaledijde gemeente. Dus maar om steun gevraagd hoe ik hier invulling aan moet geven. Temeer omdat ik door de politie inzake aangifte eerder gedwarsboomd ben.

 5. Het is tijd voor een Nederlandse Lente waarin gelijkheid van mensen en het recht op een menswaardig bestaan voorop dienen te staan! Niet door een Verdeel en heers politiek te voeren (werkenden vs niet werkenden, Rijk vs arm) maar door de feiten onder de ogen te zien dat we afglijden naar een maatschappij zonder menselijke waardigheid!

  • @ S. Taal: Volledig met je eens, temeer dat ik de menselijke waardigheid al niet meer herken in mijn eigen familie en schoonfamilie. Het dus erg dicht bij komt, wat ik ook betreur deze teloorgang in hen te moeten ontdekken,

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.