Fabel van de macht

macht1Miljarden mensen worden in bedwang gehouden door kleine groepen van machthebbers en bezitters.

Ondanks dat de wereld het erfgoed is van alle inwoners. De opbrengsten van die wereld ook. Niemand heeft meer rechten dan andere mensen. Degenen die daar toch aanspraak op maken, hebben de regels naar hun hand gezet en gebruiken een heel arsenaal aan leugens om zo min mogelijk van hun ´bezit´af te staan en zo veel mogelijk er bij te graaien.

Hoe komt het dan dat deze kleine groepen wereldwijd de dienst nog steeds uitmaken en eigendom en opbrengsten onderling blijven verdelen?

Dat komt doordat de meerderheid van alle volkeren op aarde hen daarvoor toestemming geeft. Soms flikkert even verzet hiertegen op wanneer honderdduizenden de straat op gaan van Brazilië tot Spanje en van Bulgarije tot Portugal. Want hoe kan een kleine groep machthebbers anders macht blijven uitoefenen over miljarden medebewoners?

In NL laat het grootste deel van de bevolking zich door een kleine groep politici keer op keer bedonderen. Drie leugens springen er uit.

Leugen 1.
Bezuinigen is al vele tientallen jaren nodig.
(nee, dat is alleen nodig om de rijken niet armer te maken)

Leugen 2.
Uitkeringsgerechtigden moeten een tegenprestatie leveren voor hun uitkering. (dat hebben ze al lang gedaan toen ze nog een baan hadden)

Leugen 3.
Rutte 2 bestrijdt actief de werkloosheid.
(Rutte cs doet NIETS en blijft naar werkgevers en -nemers wijzen)

 Rob Vellekoop, 23 juni 2013, delangemars.nl

7 Comments

 1. Fabel van de macht en de waarheid van de onmacht.

  Na het artikel over de fabel van de macht waarin aangegeven wordt dat miljarden mensen in bedwang worden gehouden door kleine groepen die middels leugens en bedrog nog steeds de dienst uitmaken kun en moet je ook een vraag stellen aan die miljarden die gedwee hun leventje leiden. Wat is de waarheid achter de onmacht van die tallozen mensen die het niet voor het zeggen hebben en toestaan dat die kleine groep elite hun het leven bijna onmogelijk kan maken?

  De waarheid is dat bij veel mensen geen gevoel voor solidariteit meer over is, men kijkt niet verder als de eigen achtertuin en zolang daar de barbecue nog kan branden zal het ze een zorg zijn dat die het bij de buurman al lang niet meer doet. De waarheid is dat veel mensen niet genoeg durf hebben om hun mening te uiten omdat ze bang zijn voor hun verworven rechten, als die er nog zijn althans. En de waarheid is dat mensen zich schamen om de straat op te gaan om voor hun rechten op te komen.

  Daarnaast zijn er nog een aantal die verzuchten dat het toch geen zin heeft om op te staan tegen de macht van die enkelen. En daarom worden de leugens niet afgestraft die we wekelijks om de oren krijgen, daarom kunnen die enkelen alles onder elkaar verdelen en daarom blijven ze in staat om hun macht te houden.

  Recentelijk een oude mijnheer gesproken van 82 jaar die nog heel goed bij is en alles volgt wat er in de wereld gebeurt. Hij had het over het feit dat hij dit eerder had meegemaakt en heeft dat toegelicht. Hij sprak over een crisistijd in de vorige eeuw, over de werkloosheid destijds en de onderdrukking van complete bevolkingsgroepen. En wat daaruit voortvloeide is wel bij iedereen bekend.

  In Brazilië, Portugal en Spanje gaan ze inmiddels de straat op en in Nederland laat het grootste deel van de bevolking zich door een kleine groep politici keer op keer bedonderen. De vraag is alleen hoe lang nog?

  • Beste Leo,
   een aspect van macht of onmacht heb ik niet besproken. Dat is de angst die machthebbers gebruiken als wapen om de miljarden medeburgers er onder te houden. Dat is de angst om brodeloos en dakloos te worden. Ik kom hier graag in een volgend artikel op terug.

 2. Eens Rob, mensen schijnen te vergeten, dat alles wat een ander heeft, wie ze zijn gegund wordt. Mensen vanuit dat gunnen, toestemming geven aan. Zo staat niets op zichzelf, staat niemand op zichzelf.. Wat nu ontstaat, al langer bestaat, accepteer ik niet, gun ik niemand

 3. This is a Dutch site, exposing and signalling very clearly the Dutch Government and its countless institutions, rules and regulations.
  Obvious most of them manipulating its citizens in any law- and -unlawful way.
  It exposes the backstabbing and brown-nosing of its politicians on their way to fame and name AT THE COST OF ALL ITS CITIZENS!
  ——————————————————————————–
  Este es un sitio holandés, exponiendo y señalización claramente el Gobierno holandés y sus innumerables instituciones, las normas y los reglamentos.
  La más obvia de ellas la manipulación de los ciudadanos de ninguna manera la ley y el ilegal.
  Expone la puñaladas por la espalda y marrón-husmeando de sus políticos en su camino a la fama y el nombre A COSTA DE TODOS LOS CIUDADANOS!
  (In fact, I believe the Dutch Government is worse than any in Europe, si, peor de Gobierno que Español).

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.