Cliëntenraad: Leeuwarden stop invoering tegenprestatie voor bijstand

leeuwardenDe Cliëntenraad Leeuwarden heeft de gemeente Leeuwarden opgeroepen om de tegenprestatie voor de toekenning van de bijstandsuitkering niet in te voeren. Het staat gemeentes namelijk vrij dit middel te gebruiken. Als argumenten haalt de  raad onder andere aan dat

´Het eisen van een tegenprestatie voor het ontvangen van een WWB-uitkering suggereert dat de
uitkeringsgerechtigde iets moet goedmaken t.o.v. de maatschappij, die hij op kosten jaagt.´
´De noodzaak van onderlinge solidariteit die door de overheid alom gepredikt wordt, schijnt niet te
gelden voor de overheid zelf. Het nieuwe principe ‘voor wat, hoort wat’ doet steeds meer opgeld.´
´Maar als dit verplichte werk niet meer in relatie staat tot het re-integratiedoel, dan is het, ondanks
eisen van zorgvuldigheid en maatwerk, respectloze dwangarbeid.´

Bron: Liwwadders

Commentaar
Ik roep alle Cliëntenraden op het voorbeeld van Leeuwarden te volgen. Ook vraag ik alle gemeenteraadsleden van de SP iedere vorm van deze tegenprestatie in hun gemeentes te bestrijden!

Rob Vellekoop, 12 juni 2013, delangemars.nl

2 Comments

  1. En zo is het maar net Spring is in the air. Dwangarbeid moeten we niet pikken.

  2. Respect voor de cliëntenraad!!
    Wie volgt?
    Wij weldenkende mensen moeten deze dwangarbeid massaal afkeuren.
    Het helpt niemand, behalve de bedrijven die gratis personeel krijgen.
    Reguliere banen opeisen en in laten vullen door uitkeringsgerechtigden, is een werkloze die niet had hoeven zijn.

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.