Re-integratie is achterhaald en doet werkloosheid niet dalen

overheid
Recent is het onderzoek van Esther Duflo, econome aan het befaamde Massachusetts Institute of Technology (MIT) naar het effect van het werkgelegenheidsbeleid in Frankrijk gepubliceerd. Ze bekeek of mensen opnieuw aan het werk gaan dankzij de begeleidingsmaatregelen (re-integratie).
Echter volgens het onderzoek zijn “positieve” effecten na twaalf maanden compleet verdwenen zijn.
Het nieuwe onderzoek toont namelijk aan dat de positieve gevolgen voor de begeleide werkzoekenden ten koste gaan van de niet-begeleide werklozen die het automatisch nog moeilijker krijgen om werk te vinden.

Bron: PvdA België

Commentaar
Ondertussen steekt Rutte 2 in 2013 honderden miljoenen in re-integratieprojecten en verkoopt dit aan de burger als middel om de werkloosheid te bestrijden. Gelukkig is Klijnsma heel duidelijk hierover in de laatste vergadering van 5 juni 2013 van de vaste Tweedekamercommissie voor Sociale Zaken:  ´Ik kan geen banen scheppen.` Toch gaat het kabinet ondertussen door met het achterhaalde sociale beleid van re-integratie en de opgeëiste tegenprestaties die mensen kleineert en onderdrukt.

Rob Vellekoop, 12 juni 2013, delangemars.nl

4 Comments

  1. Re-integratie is achterhaald en doet werkloosheid niet dalen: Was te voorzien! De werkloosheid (die grotendeels niet geregistreerd wordt) neemt niet alleen conjunctureel toe maar ook structureel. (Zie arbeidsvolumegraad Nederland 1970 – 2010) Het aantal betaalde arbeidsuren in Nederland steeg van 1970 tot 2010 van 10 miljard naar 12 miljard. Dit punt neemt echter niet weg dat ook de werkloosheid structureel toenam, want het aantal 20-65 jarigen, de potentiële beroepsbevolking van Nederland, steeg in dezelfde periode méér: van 7 miljoen naar 10 miljoen. Structurele stijging van de werkloosheid wordt vooral veroorzaakt door voortdurende toeneming van arbeidsbesparende technologie. Hierdoor worden steeds mensen in de betaalde arbeid overbodig. Keynes onderkende dit al toen hij sprak van ‘technologische werkloosheid ‘. En hoewel deze werkloosheid minder is gestegen dan Keynes destijds voorspelde, zal de stijging zeker ook in de komende decennia doorgaan. De crisis is een periode waarin de stijging zich versnelt. (Waarom de werkloosheid minder steeg dan Keynes verwachtte wordt uitgelegd in “How much is enough” R. en E. Skidelsky. 2012) We moeten naar een Onvoorwaardelijk Basisinkomen! sign.basicincome2013.eu

  2. Reintegratie kosten pas vergoeden aan de bedrijven bij een positief resultaat. Dus alleen betalen bij resultaat!!
    Laten we zeggen no cure no pay!
    Er zitten veel oplichters in dit wereldje.

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.