Schenden privacy bij uitkeringscontrole mag van Klijnsma

art1grondwetIn antwoord op kamervragen heeft staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 30 mei 2013 geantwoord dat ´voor zover haar bekend geen fotoherkenningssystemen (zie ons artikel van 2 april) worden gebruikt om uitkeringsgerechtigden te controleren op mogelijke fraude.´

Zij ziet echter geen bezwaren om deze controle-methodes te gebruiken, want zegt zij het recht op eerbiediging van privéleven is geen recht zoals in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) genoemd wordt. Volgens Klijnsma kan je hiervan afwijken om strafbare feiten te voorkomen.

Het recht op eerbiediging van het privéleven zoals vastgelegd in artikel 8 van het EVRM is geen absoluut recht. Lid 2 van dit artikel bepaalt dat inbreuken op dit recht in bepaalde bij wet geregelde gevallen is toegestaan, onder andere ter voorkoming van strafbare feiten. Bij het bestrijden van uitkeringsfraude is hiervan sprake, maar fotoherkenningsapparatuur wordt, voor zover we weten, niet benut.

Commentaar:
Uitkeringsgerechtigden zijn vogelvrij. Privacy bestaat niet voor hen. Zij kunnen te pas en te onpas gecontroleerd worden door fraude-ambtenaren. Let op: de privacy van ambtenaren wordt echter WEL direct geschonden (volgens het ministerie link) wanneer een uitkeringsgerechtigde opnames maakt van de controles van fraude-ambtenaren. Zoals al zo vaak hier geschreven, er is een bewust gecreëerde tweedeling in de maatschappij tussen burgers met en zonder rechten. Hoe ver en vooral hoe lang laten wij deze overheid nog doorgaan de kachel met onze rechten aan te maken?

Rob Vellekoop, delangemars.nl, 31 mei 2013

2 Comments

  1. Sylvie je hebt gelijk, democratie is inderdaad een demoncratie, Maar meen weinig veranderingen waar te nemen als we ervoor zorg dragen dat elke burger stemrecht verkrijgt op alle aspecten die het dagelijks leven beïnvloeden.Alleen al omdat ieders dagelijks leven nogal divers is, waarvoor mensen een weinig nadenken over het daadwerkelijk benodigde fundament om in een dagelijks leven te voorzien. Want laten we wel zijn de wil van mensen is slechts een ander woord voor het eigen belang van mensen. Wat op zich behoorlijk divers is door de geldwaarde die daarmee gemoeid is, dus inkomen. Er moet dus meer veranderen dan alleen het meestemmen op elk aspect wat het dagelijks leven beïnvloed mijn inziens.

  2. Vandaar ook dat wij zeggen demon-cratie, geregeerd door demonen in plaats van personen die compassie en werkelijk gewaarzijn hebben. We kunnen nu in gaan zien dat democratie niet werkelijk bestaat/bestaan heeft want echte democratie zal inhouden dat Elke Bewoner van de Wereld Praktisch betrokken wordt bij het Stemmen op Elk Aspect dat het Dagelijkse Leven zal beïnvloeden. Geen enkele Politicus zal nog enige Macht hebben om Besluiten te nemen. Politici zullen enkel Functioneren als Administrateurs die de Wil van de Mensen uit zullen voeren.

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.