Zwartboek Tewerkgestelden aan het woord

Het voelt of je een misdadiger bent. Weet diegene wel hoe vernederend het is om een uitkering aan te vragen?
Ben huilend naar huis gereden je voelt je niemand meer.

Aldus een dame die bij het Friese re-integratiebedrijf Pastiel tewerkgesteld is en haar verhaal doet in het Zwartboek.mars1

De SP heeft afgelopen maandag het Zwartboek Tewerkgestelden Aan Het Woord overhandigd aan staatssecretaris Klijnsma. In dit boek staan de verhalen van tientallen uitkeringsgerechtigden die tewerkgesteld zijn in de regio Zuidwest Friesland. Het Zwartboek biedt een overduidelijk beeld van de behandeling van mensen die aankloppen bij de overheid. Zij worden vernederd en geïntimideerd en vooral zogenaamd gere-integreerd door in fabriekshallen in grote groepen washandjes te vouwen.

Commentaar
Het is een goede zaak dat de SP met dit zwartboek naar buiten komt. Dit aanbieden aan PvdA-staatssecretaris Klijnsma is natuurlijk niet meer dan een symbolisch gebaar. Zij doet hier niets mee, legt immers alle verantwoordelijkheid bij de betrokken Friese gemeentes want het is hun beleid en op die manier heeft Rutte 2 het georganiseerd. Maar dit verbaasd mij niet meer, de PvdA doet niets voor de burger die hulp nodig heeft. Bij de PvdA viert het Asocialisme hoogtij.

Rob Vellekoop, 29 mei 2013, delangemars.nl

3 Comments

  1. Ik heb het zwartboek doorgenomen en ervaar door het aantal berichtgevingen in het boek benoemd, dat het niet meer kan zijn dan een signaal. Wat wellicht veel meer mensen overkomt, maar door vrees ( angst ) en een gooi het maar in mijn pet gedachte niet verder tot uiting komt. Met verkiezingen geniet elke individu stem vrijheid, nadien wordt deze stem een ieder ontnomen ( door beleid ) door vrees aan te jagen,met gevolgen in de levenssfeer. ( strafwetboek 285B )

    Het is ook heel wat als je mogelijk niet meer kan voorzien in een menswaardig en menselijk verantwoord bestaan, een bijzonder angstig gegeven wat men terecht mag vrezen. Mijn inziens hebben wij echter onze stem gegeven ten tijde van democratie en dat volgens mij niet om een groeiende dictatuur gestalte te geven, wat ons onze stem ontneemt. Wat heden ten dage geldt voor een groeiende bevolkingsgroep.

    Ik persoonlijk heb alles aangevochten wat voor mij en mijn gezin een menswaardig bestaan in de weg stond. Op veel excuses verkregen, vanuit overheid, gemeente overheid en instanties afhankelijk van overheids subsidies, maar wat inhoudelijk leeg is. Wat verteld dat genoemden geen eindverantwoordelijkheid willen nemen, terwijl de gemaakte excuses anders laten zien. Het moet afgelopen zijn met een dergelijk gemaakt excuus wat steeds meer mensen in een mensonwaardige situatie drukt en in voorziet Dat terwijl er fouten gemaakt worden, blijkend uit de excuses.

    Waarom moeten burgers boeten en boetes betalen, of gesanctioneerd worden als wij fouten maken en de overheid en zijn gemoeide herhaald wegkomen met excuses. Is dat boetedoening, is dat (eind) verantwoordelijkheid nemen. Dacht het niet! Wij zijn sukkelaars als wij daar onze stem aan geven, om vervolgens in de doofpot te verdwijnen.

  2. Zeeuwse SP afdelingen gaan woensdag 5 juni naar de Tweede Kamer om zwartboek in drie delen aan de staatssecretaris aan de bieden. Ook gaan ze een debat bijwonen op de publieke tribune, De touringcar moet vol. Hij vertrekt (vroeg) uit Vlissingen via Middelburg en Goes. Wil je er bij zijn? Neem dan contact op met SP Vlissingen en mail Mw. P. Coret. Vol is vol.

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.