Woensdrecht gelooft nog in sprookjes

woensdrechtVVD-wethouder Groffen van de gemeente Woensdrecht (VVD, CDA, ABZ) gelooft ook nog in sprookjes. Iedere uitkeringsgerechtigde krijgt begeleiding van een zogeheten buddy voor ondersteuning en het op niveau brengen van sociale vaardigheden. Want zegt de wethouder het blijft de bedoeling om deze groep uiteindelijk terug aan het werk te krijgen.

Bron: De Stem en Ben Koot

Commentaar:
Wethouder Groffen gaat uit van twee gedachtekronkels, die ik liever leugens noem.
De eerste is dat uitkeringsgerechtigden sociale vaardigheden missen om een nieuwe baan te kunnen vinden. Hiervan gaat de kwaadaardige suggestie uit dat mensen hun baan verliezen doordat zij niet sociaal vaardig genoeg zouden zijn. Ik zou zeggen luister eens naar de asociale uitlatingen van VVD-politici over  uitkeringsgerechtigden en verwonder je erover dat zij vanuit hun tekortkomingen op sociaal gebied nog werk hebben kunnen vinden.
De tweede leugen is dat door het werken met behoud van uitkering in de ´onkruidbestrijding´ of de ´zorg´ (boodschappen doen) de kansen voor uitkeringsgerechtigden op een baan toe zullen nemen.

Rob Vellekoop, 26 mei 2013, delangemars.nl

11 Comments

 1. Ik vermoed ook dat wethouder Groffen van Woensdrecht bewust een groep mensen in feite degradeert tot slaaf/dwangarbeider met het oog op de komende bezuinigingen die de rijksoverheid met datzelfde oogmerk en dus bewust afschuift op lagere overheden. Meteen maar ‘Arbeit Macht Frei’ roepen gaat vooralsnog veel te ver maar de systematiek waarbij het altijd het bestuur is dat met een zeker oogmerk de aanzet geeft tot degradatie van grote groepen mensen is evident. Wat betreft deze systematiek en waartoe deze kan leiden volsta ik met een verwijzing naar:

  ‘Täter: Wie aus ganz normalen Menschen Massenmörder werden’ door
  Harald Welzer

 2. Beste John, Hoe zou je het verplicht tewerkstellen van mensen op straffe van korten op hun uitkering anders anders willen noemen dan dwangarbeid?

  Uit je betoog maak ik op dat het feit dat ik dit doe volgens jou impliceert dat ik lui zou zijn. Leg mij eens uit in hoeverre het hebben van een bepaalde mening betekent dat iemand lui is, cq, een “luie hufter” is. Waarom sta je meteen met een oordeel klaar? Hoe weet je hoe mijn leven er uitziet? Misschien werk ik wel 60 uur per week… Misschien ben ik wel volledig arbeidsongeschikt, of ongeneeslijk ziek… Misschien doe ik wel heel veel vrijwilligerswerk… Wie zal het zeggen?

  Je doet allerlei uitspraken en veronderstellingen zonder zelfs maar een poging te doen om te kijken of die ook kloppen. Waarom neem je die moeite niet?

  Over luiheid gesproken…

  Natuurlijk heb ook jij recht op een eigen mening, ook al is die mening gebaseerd op vooroordelen en gebrekkige feitenkennis. Je zet jezelf te kijk door op deze wijze je domheid en onkunde te etaleren.

  Helaas zijn er heel veel mensen die niet gehinderd door enige kennis van zaken in het wilde weg maar iets roepen en meteen met een oordeel en mening klaar staan over allerlei zaken. Moge deze website er aan bijdragen dat mensen zich werkelijk in zaken gaan verdiepen, hun kritisch vermogen ontwikkelen en op basis daarvan een afgewogen mening vormen.

 3. Voor de duidelijkheid, ik ben ook ouder dan 50, spreek de taal en heb onderhand het nodige geleerd in de ICT om bij te blijven.
  Alleen in de ICT is de leeftijdsdiscriminatie schaamteloos intens.
  Voor het simpele erk ben ik ood te oud bevonden, John Johnson is een bofkont.

 4. Voor alle duidelijkheid, ben de vijftig al enkele jaren gepasseerd en heb sinds begin dit jaar weer een vaste baan. Het KAN dus wel. Niet voor iedereen, maar je moet wel zelf willen. Anders kom je er zeker nooit.

 5. Laat ik voorop stellen dat zeker niet elke uitkeringsgerechtigde zelf om zijn/haar situatie gevraagd heeft. En nee, zeker niet elk baantje ‘werk voor uitkering’ lijdt tot normaal betaald werk. Zelf heb ik twee maanden, met behoud van uitkering, zandbakken leeg en vol staan scheppen voordat ik via twee detacherings-bureau’s en een uitzendbureau uiteindelijk tot een vaste baan ben gekomen, en inmiddels dus alweer een jaar of drie geen uitkering meer nodig heb. En nee, dat heb ik zeker niet bereikt dank zei dat zand-scheppen. Daar heb ik zelf hard voor moeten werken, iedere keer weer opnieuw. Maar ik vindt het asociaal om dat werken voor een uitkering ‘dwangarbeid’ te noemen. Ik heb dat, zoals gezegd, twee maanden gedaan, met verschillende ‘collega’s’, en heb in die twee maanden moeten constateren dat de meeste van mijn collega’s liever de hele dag met de handen in de zakken staan, dan dat ze ook maar iets uitvoeren. Liever een ander zien werken dan zelf actief te zijn. En dat noem jij dwangarbeid Kees Mook? Je bent een luie hufter als je er zo over denkt. Wat is er mis om iets te doen voor de uitkering, waarvoor werkende mensen op moeten draaien? Uitkeringsgerechtigd zijn betekent niet dat je niets meer hoeft te betekenen voor de mensen die jouw uitkering betalen. Zoals ik al zei, ik heb twee maanden dergelijk werk gedaan, en men wilde uiteindelijk mij zelfs graag in dienst nemen tegen een normaal salaris, omdat ik niet te beroerd was om iets voor mijn geld te doen, ook al was het maar een uitkering. Verschillende van mijn collega’s indertijd hadden, wat mij betreft, per direct hun uitkering mogen kwijtraken met hun waardeloze, maten-naaiende instelling. Mensen met zo’n instelling komen inderdaad nooit aan een normale baan. Maar die WILLEN dat ook helemaal niet. Die willen alleen maar een uitkering, zonder dat daar iets tegenover hoeft te staan, ongeacht wie daarvoor moet moet betalen.

  Nee, dat werk voor een uitkering is zeker geen garantie voor een normale betaalde baan. Maar het is werk. Het is regelmaat. En het geeft je iig nog een beetje het gevoel erbij te horen, je nuttig te kunnen maken en iets te kunnen betekenen voor de maatschappij die jouw ‘salaris’ betaald. En wat is daar mis mee?

  • Best John, dat jij er in geslaagd bent een vaste baan te vinden betekent nog niet dat je daardoor voor alle uitkeringsgerechtigden kan spreken en kan suggereren dat het allemaal mensen zijn die niet willen werken. Je hebt recht op je mening en krijgt van mij het respect om hier te antwoorden, dan verwacht ik ook van jou dat je respect krijgt voor anderen met een andere mening dan de jouwe. Extra inspanning om werk te vinden biedt geen enkele garantie dat dit je ook uiteindelijk lukt. Er blijven namelijk nog steeds slechts 97.000 vacatures voor 650.000 werklozen en 325.000 bijstandsgerechtigden.

  • Hallo John,

   Top, dat je boven de 50 nog in staat bent gebleken om een baan te krijgen. Gezien je eerdere werkzaamheden in ruil voor de uitkering, waar je mogelijk eerder jaren voor gewerkt hebt gezien je leeftijd, zal je ook wel in top conditie zijn. Een aanname daar zand scheppen nou niet bepaald lichte arbeid is. Ten tijde van mijn 32 jarig arbeidsverleden had je dat niet hoeven te doen, ik je graag gewoon in leven houdt en dat menswaardig.

   Jou verwachtingspatroon dat alleen een werkgever ( ook mens ) iemand een goed(?) leven en vrijheid mag geven vindt ik een tikkeltje vreemd. Vreemd omdat ” mensen zonder werkgever” ( ook mens) een goed(?) leven en vrijheid ontzegt mag worden, nu ook volgens jou.

   Waardoor jij mogelijk ja hebt gezegd tegen het zinloze zand scheppen, uit angst om anders je uitkering te verliezen, of daar op gekort zou worden. Wat je nu mogelijkerwijs anders brengt omdat je als werknemer voor een werkgever niet meer een hele werkende samenleving tegenover je hebt staan als werkgever.Wat feitelijk een uitkering als bijkomstigheid genereert.

   Wat dan natuurlijk mogelijkheden geeft, door nu wel weer vrijheid te hebben eerdere lotgenoten in de grond te trappen. Wie misschien zo mogelijk minder bang waren dan jij en demonstratief bleven hangen op de schep.

   Het is maar net wat iemand als lezer van jou betoog aannemelijk vindt. Maar niemand weet of jij zand hebt geschept uit angst voor mogelijke sancties. Het is maar net wat gelezen en gezien wordt.

 6. Bedankt Rob. Ja ongelijkheid is waar iemand in zijn geest geheime gedachten toestaat over anderen – dat is Bedrog. Dat is Kwaad.

  Politici verkeren in hun positie door hun meedogenloosheid wat we dan ook kunnen zien in dat ze deze meedogenloosheid op anderen buiten zichzelf projecteren.

  Wij hebben dan ook de Equal Life Foundation opgericht waarin de nieuwe Verklaring van de Gelijke Mensenrechten wordt opgenomen; momenteel zijn we bezig met de vertalingen. Zie Facebook voor deze organisatie.

 7. VVD wethouder, dat zegt voldoende bijna alle sociale zaken portefeuilles zijn aan de vvd toebedeeld, om Marc;s natte droom een land zonder werklozen te realiseren

 8. Dat mensen sociale vaardigheden zouden missen als ze een uitkering ontvangen, lijkt me onzin. Toch zal in sommige gevallen best mogelijk zijn dat mensen die tekort komen, niet omdat ze niet werken, maar omdat ze deze vaardigheden nimmer hebben gehad. Dat zij (gedeeltelijk) daardoor hun eerder baan (banen) zijn verloren is natuurlijk mogelijk.
  Moeten we daarom iedere uitkeringsgerechtigde een buddy geven?? Denk dat er vaker naar de individuele behoefte en mogelijkheden zou moeten worden gekeken.
  Zelf heb ik vis de Sociale Dienst een assertiviteitstraining gehad, heb er uiteindelijk veel aan gehad, maar heb er echt geen baan door gevonden.
  Momenteel heb ik een werkervaringsplaats (4 uur per week), zie voor alsnog niet wat me dat dichter bij een betaalde baan zal brengen. Nog steeds heb ik niet de benodigde ‘papieren’. De baan waar ik wel de ‘papieren’ voor heb mag ik van het UWV niet meer uitoefenen. Door mijn lichamelijke beperkingen mag ik een aantal soorten werk niet meer doen.
  Naast dit ‘zakelijk’ stukje komt ook nog een persoonlijke problematiek die mijn kinderen betreft. Beide hebben ernstige gedragsproblemen en in mijn woonomgeving is geen opvang mogelijk voor hen. Ouders of andere mensen binnen mijn netwerk kunnen de kinderen ook niet structureel opvangen. Dichtstbijzijnde opvang is 40 km ver, onkosten voor vervoer worden niet vergoed. Ook is deze opvang vele malen duurder dan reguliere BSO. Daarnaast heb ik geen eigen vervoer en dus afhankelijk van OV. Dat is vanaf mijn locatie niet echt goed geregeld.
  Waar liggen dus de kansen dat ik betaald werk kan vinden en er ook nog iets meer door zal binnenkrijgen dan ik nu heb. Sterker, als ik een fulltime baan zou vinden, houd ik zelfs minder over door de hogere kosten van opvang. Ook nu heb ik geen cent meer dan als ik niet op die werkervaringsplaats zou zitten. Wat het mij oplevert?? Veel stress !!! Nog boven op de sollicitatieplicht. Vele sollicitaties krijg ik niet eens een antwoord op, bij nabellen krijg je te horen dat er niemand beschikbaar is die je te woord kan staan. En hoor je wel een iets, dan is het een afwijzing.

 9. Gelukkig geloven in Nederland steeds minder mensen in het sprookje dat uitkeringsgerechtigden hun situatie aan zichzelf te wijten zouden hebben. Ik denk dat meneer Groffen zelf ook niet in dit sprookje gelooft maar doelbewust bijdraagt aan het verspreiden van dit soort leugenachtige lasterpraat om draagvlak te vinden voor maatregelen als het verplicht tewerkstellen van mensen met een uitkering en om dit soort maatregelen te rechtvaardigen.
  Overigens, in Duitsland wordt dit al langere tijd gedaan. Het verschijnsel heet daar “Mini Job”. Ook in België gaan stemmen op om een dergelijk tewerkstellingssysteem in te voeren. Met het zelfde argument dat deelname aan dit soort dwangarbeidprojecten het vinden van een betaalde baan in de toekomst zou vergemakkelijken.

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.