Fabel van armoede in NL

Er is een landje aan de zee van kaas, klompen, molens en water waar volgens de minister-president geen armoede bestaat. Honger ook niet. Dat kan immers niet want de sociale voorzieningen zijn de beste van de wereld. Iedere kaaskop wil  dit graag geloven. Bovendien zo zeggen  de volgelingen van de minister-president bestaat in het landje helemaal geen armoede als je dit vergelijkt met de situatie in Afrika of Azië.
delangemarsfabel

De arme inwoners van dit landje laten hun hoofd hangen en verbijten hun armoede. Er is gelukkig niemand die gelooft dat zij in armoede leven, want zij schamen zich diep hiervoor. Iedere dag bezig zijn met de zorg dat je geen geld genoeg hebt om je kinderen goed verzorgd naar school te laten gaan en de rekeningen aan het eind van de maand te kunnen betalen is niet iets waar je graag mee te koop loopt. Het is al helemaal verschrikkelijk wanneer je aan een voedselbank moet vragen of je iedere week een voedselpakketje mag komen halen.

Zo verlopen vele jaren. De armen bestaan niet voor rijken plus regering en de armen zwijgen uit schaamte over hun lot. Zij ontkennen hun eigen bestaan.

Op zekere dag besluit een man dat het genoeg is. Hij  spant een enorm doek over het stadsplein met de tekst:´ Ik ben arm´ en kondigt aan dat er een grote demonstratie wordt gehouden op het stadsplein op 1 mei. Hij bereidt zich maandenlang voor op deze gebeurtenis. Wanneer de grote dag is aangebroken staat hij alleen met het spandoek op het plein. Niemand wil laten zien dat hij of zij arm is of het oneens is met het regeringsbeleid. Hij is de enige demonstrant.

De man hurkt teleurgesteld neer op het verlaten plein. In de stilte van het spandoek gaat hij zitten. Dan duikt iemand plotseling op en loopt recht op de man af en zegt: ´Op het moment dat jij  ziet dat je arm bent, heb je de grootste rijkdom ontdekt die er bestaat. ´ De man haalt zijn schouders op en antwoordt:´Wat hebben al mijn vrienden en vriendinnen daar aan die in armoede hun leven moeten slijten,  zonder noodzaak omdat de welvaart in ons land ongelijkmatig verdeeld is? De figuur antwoordt:´Demonstreren betekent opkomen voor jezelf, jezelf waarderen en weten dat je het waard bent om voor jezelf op te komen. Jij ziet jouw eigenwaarde en bent rijk door alleen al dit gevoel over jezelf te hebben. Jouw actie op dit plein is de eerste stap. Ga door met je acties en probeer de armen te overtuigen van de rijkdom die zij bezitten. Er zal spoedig een dag komen waarop zij zien dat ze het waard zijn om voor zichzelf op te komen en eisen dat iedereen gelijkwaardig behandeld zal worden in het kleine landje aan de zee.

Zij zullen zich niet meer in de hoek laten drukken waar de bezuinigingsklappen vallen. Zij zullen als trotse en waardige mensen voor zichzelf opkomen en een regering kiezen die een menswaardige samenleving bouwt.

Rob Vellekoop, delangemars.nl, 4 mei 2013

 

11 Comments

 1. Er is ook geen armoede in Nederland, daarom is er geen behoefte aan een protest. Verzin geen problemen die er niet zijn en verwacht niet dat als je niet studeert of werkt dat je in dezelfde luxe kunt leven als mensen die dit wel doen.

  • Er is ook geen regering Rutte 2, evenmin is het 13 mei vandaag en we spreken en schrijven geen Nederlands. Jij heet niet John en ik heet niet Rob. Voor de rest zijn er geen 643.000 werklozen, geen 325.000 mensen in de bijstand en inderdaad 1,1 miljoen Nederlanders leven niet in armoede. Had u nog meer onzin te melden, mijnheer John?

 2. Zeer mooi geschreven Rob. En heb diep respect voor jouw actie, veel mensen durven nog niet zo uitgesproken te zijn als jij. We zijn monddood gemaakt en durven hetgeen we nog over hebben niet op het spel te zetten. Het water staat bij velen al tot de lippen en het is schandalig dat zoveel kinderen hier in Nederland in armoede zitten puur omdat hun ouders de kar met de te hoge rekeningen niet meer kunnen trekken.

  Op een dag zal je niet meer alleen op het plein staan, het begint bij veel lotgenoten langzaam ook al te broeien en vooral het gevoel van ”hulpeloos te zijn”.

  Ik ben voor revolutie en vooral voor grote veranderingen. We kunnen niet langer zo doorgaan. Daarom steun ik jouw initiatief omdat ook ik langzaam de wanhoop nabij ben!

 3. Dat de opkomst van de 1 mei de mars wat tegenviel hoeft niet te betekenen dat heel veel mensen achter de vele goede en mooie ideeën die hier besproken worden staan ! Ik ben er van overtuigd dat er echt heel veel mensen deze gevoelens en opvattingen steunen.
  Ik snap zelf bijvoorbeeld niet waarom het plan van het basisinkomen zo weinig aan de oppervlakte komt in de media ? Je hoort er nauwelijks tot eigenlijk niets over ? dat blijft me verbazen, omdat het plan inhoudelijk toch wel degelijk hout lijkt te snijden als je het goed bestudeerd.
  Laat je niet ontmoedigen door de lage opkomst van afgelopen 1mei, ook Jan Marijnissen is ooit begonnen met een paar man.
  een begin is gemaakt,volhouden in de dingen waarin je geloofd is het belangrijkste,en wat daaruit voortkomt zal de tijd uitwijzen.
  Dus de lage opkomst snel verwerken en weer verder.
  Zolang de ideeën goed zijn er gewoon voor blijven vechten !
  succes ermee !

 4. Niet getreurd Rob, De Lange Mars is begonnen, je zal van zelf merken dat er steeds meer mensen komen die zich bij de groep zullen aan sluiten. Het begin is gemaakt, nu samen verder om De Lange Mars tot een groot succes te maken. Al je energie de je er tot op heden hebt in gestopt, zal worden beloond, geloof daarin, geloof zeker ook in jezelf. Ik heb in ieder geval geen spijt om er bij te mogen zijn afgelopen woensdag. Graag tot gauw…….we gaan ervoor!!!

 5. Goed zo!
  Schaamte omdat de regering wenst dat men zich schaamt wegens in mijn ogen falend beleid.
  Ieder in Nederland heeft het recht op een menswaardig bestaan.
  Uitsluiting en vernedering mag niet plaatsvinden.
  Gooi de schaamte die u opgedwongen wordt af, het is niet uw schuld.
  Mensen herwin uw kracht en ga ervoor!

 6. De weg is lang, en kent ook eenzaamheid
  Maar mensen voer de strijd niet alleen
  In deze tijd, die nog geen vrede kent
  En geen gelijkheid voor iedereen
  Wie weet er dan niet dat kapitalisten
  Nooit werkelijk zeggen waarom ze bestaan
  Ze hebben de macht, die willen ze houden
  Rechtvaardigheid kennen ze enkel als waan

  http://www.youtube.com/botsmuziek

 7. Mooi geschreven, en dank dat je tóch nog wilt opkomen voor de grote groep mensen die de stap NOG niet kunnen nemen!

  • Iedereen zal op dienen te staan voor wereldgelijkheid. Eén voor één staan we op. Er is geen andere uitweg dan eenheid en gelijkheid van leven te realiseren op aarde. Ieder zal òf gedwongen worden tot Gelijkheid of zichzelf dwingen. Beiden zijn dezelfde sturende-kracht en de Wil van het Leven. Dit is het proces waardoorheen Leven geboren zal worden in en vanuit het Fysieke.

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.