nieuw onderzoek: verhogen staatsschuld stimuleert economie

De bezuinigingsboodschap die we al jaren over ons heen krijgen is dat de staatsschuld beneden 60% moet blijven en het begrotingstekort maximaal 3% (van Bruto Binnenlands Product).

Langzamerhand zijn we het allemaal gaan geloven: we moeten bezuinigen het kan niet anders. En wat blijkt uit nieuw onderzoek door een groepje economen van de University of Massachusetts dat deze heilige regel niet klopt:
bij een schuld van 90% is er een economische groei van 2,2%. Dat wat algemeen gevoeld wordt klopt: een grotere staatsschuld stimuleert juist de economie.

Met andere woorden de draconische bezuinigingspolitiek van de afgelopen jaren en het decennialange geschreeuw om de broekriem aan te halen werken averechts! Zij brengen geen groei maar stagnatie van de economie.

Bron: Dewereldmorgen.be

Commentaar:
Het is tijd in NL voor een nieuwe aanpak. In plaats van alles kapot bezuinigen gaan we NL weer heropbouwen. We moeten de economie stimuleren en af van het collectief egoïsme van VVD en PVDA. We moeten weer voor elkaar gaan zorgen en samen leven in een land waar het goed toeven is. Op 1 mei zetten we de eerste stap, daarna lopen we door naar een Nieuw Nederland. Doe mee.

Rob Vellekoop, delangemars.nl 22 april 2013

11 Comments

 1. “Het monetaire beleid, het scheppen van enorme bedragen nep-geld uit niets, is juist een van de oorzaken van de crisis.Dit geld stelt de overheden in staat om de staatschuld als maar te verhogen.”

  Het scheppen van geld (en het is wel echt geld) is geen regeringsbeleid. Monetaire financiering is een taboe, daarom lenen regeringen geld van banken. Als de regring het zelf zou scheppen en iedereen 100 euro zou geven, zou er weinig gebeuren. Als iedereen die 100 euro in een ouwe sok stopt gebeurt er zelfs helemaal niks.

  Zonder geldschepping is het zo dat zolang mensen minder geld uitgeven dan er bij ze binnen komt, economische krimp normaal is. Wat de een niet uitgeeft is nou eenmaal bij de volgende geen inkomen

 2. Het monetaire beleid, het scheppen van enorme bedragen nep-geld uit niets, is juist een van de oorzaken van de crisis.Dit geld stelt de overheden in staat om de staatschuld als maar te verhogen. Het hele systeem is onderdeel van de Europese Monetaire Unie, de veroorzaker van de ongebreidelde geldgroei aan de BOVENKANT van het systeem. Maar aan de onderkant van het systeem, daar waar dat geld juist NIET terechtkomt, wordt bezuinigd, met als gevolg toenemende armoede aan die onderkant. Landen als India en Brazilie behoren niet tot het Europese Monetaire Systeem, en heen daar dus ook geen last van. Het zijn de ECB, de Europese Commisie en de alle wet-europese regeringen, lid van de EMU, die gezamenlijk deze problemen scheppen. Mooi voorbeeld is Cyprus: het deel dat behoort tot de EMU, zuid-cyprus, is zowat failiet, maar het Turkse deel, dat geen deel uitmaakt van de EMU, heeft nergens last van. Het EMU-systeem is een van de voornaamste oorzaken van de huidige crisis in W-Europa.Daarom oeten we daar helemaal vanaf.

 3. Staatsschuld is gevaarlijk want als een land zijn schulden niet kan betalen, gaat het failliet. Dan klapt de economie in elkaar, het tegenovergestelde van groei. Dat is gebeurd in de Weimar-republiek van de jaren ’20 uit de vorige eeuw, en recent is het gebeurd in Argentinie. zie het Wikipedia-artikel daarover. Ook in Afrika zijn al diverse landen failliet gegaan, dat was daar in de afgelopen 50 jaar. vrij normaal. Wat Japan nu doet, en ook de USA is net zo gevaarlijk als wat Griekenland, Portugaal etc aan het doen zijn. Monetaire financiering – zo heet dat – is gigantische bedragen nep-geld scheppen uit niets Spelen met vuur, zonder dat de brand nog geblust kan worden. Alles verbrandt. ook het nepgeld, maar omdat het net als in de Weimar-republiek toch niks meer waard is, moet de hele maatschappij weer uit de as opnieuw beginnen. Het idee dat landen niet failliet kunnen gaan, is een illusie. Het kan wel deglijk, en een hele bevolking kan vervallen tot armoede. .

  • Een heel groot deel van de bevolking in de Zuideuropese landen is al vervallen tot armoede dankzij strikt monetair beleid.
   Hoe verklaar je dat de financiele crisis toeneemt, terwijl overal de broekriem al vanaf 2008 wordt aangehaald? Blijkbaar heeft dit monetaire beleid van bezuinigingen op de overheidsuitgaven om de staatsschuld te beteugelen geen enkel succes. Sterker nog: de bevolking wordt steeds armer, maar de staatsschuld neemt af! Hoe kan het dat landen als Brazilie en India niet geraakt worden door de crisis?
   Al tientallen jaren moet de staatsschuld liefst zo laag mogelijk zijn, let wel volgens de neo-liberalen (sinds kort gevolgd door PvdA c.s).
   Op deze manier kunnen zij ongestoord hun gang gaan en uitgaven in de sociale zekerheid en de zorg jaar na jaar laten inkrimpen en vervolgens privatiseren. We laten ons al heel lang hiermee voor de gek houden. De banken kunnen ongebreideld geld in omloop brengen doordat ze van iedere euro slechts 2 cent hoeven te dekken. Dus met iedere lening van 1 euro aan een klant, scheppen zij 98 cent. Deze praktijk speelt al een hele tijd. Toch blijft de inflatie relatief laag. Vandaar dat jouw vergelijking met de Weimarrepubliek en de enorme geldontwaarding niet op gaat.

 4. Het probleem van staatsschuld is dat we het bijmaken van geld overlaten aan commerciele banken, en het gewoon vinden dat die dat geld – met rente nog wel – weer terugeisen. Zodat je voor een huis van 2 ton zo’n 4 ton aan hypotheek kwijt bent.
  Nee, ik pleit niet voor terugkeer naar de gouden standaard of zo. Zonder geldschepping ben je zo weer terug in de zestiende eeuw.
  Wat nodig is (zolang we vasthouden aan geld en handel op zich) is dat we alternatief geld(-)scheppen dat niet met rente belast is, met kredietunies, JAK-banken, of alternatieve valuta zoals de Gelre en de Bataaf.

  LETS-kringen, voorzover die vasthouden aan het dogma dat alle saldi samen op nul uit moeten komen, werken ook niet

 5. Volgens mij is de enige oplossing: eerst de corruptie aanpakken en daarna beginnen aan een echte democratie en pas daarna aan een europa.
  Dit soort veranderingen vragen tijd! En vooraL geduld!…
  Natuurlijk ben ik van de partij op 1 mei!!
  Maria van Es

 6. Ook dit bericht is dus complete onzin. Net zo goed als die zogenaamde heilige regel daarvoor. De werkelijkheid is, dat groei van de economie veel meer te maken heeft met andere factoren, waar niemand ooit over praat. Het hele economie-model waar al die mallotige economen aan de universiteiten van uitgaan klopt niet.
  Lee het boek van 2 Britse economen, de vader en zooon Skidelsky.
  Hoeveel is genoeg, is de titel, uitgave de Bezige Bij Antwerpen.
  Staatschuld is altijd gevaarlijk, en – zie Cyprus- de mensen die de problemen NIET veroorzaken zijn de dupe.

  • Beste Martin,
   Ik ben zeer benieuwd waarom het bericht complete onzin is. Ik zou graag je argumenten horen.
   Waar het idee vandaan komt dat een staatsschuld gevaarlijk is begrijp ik niet. Er is geen enkel land in de wereld dat geen staatsschuld heeft. In Japan is hij zelfs meer dan 200% van het BBP! In Cyprus liep het spaak omdat de Cypriotische overheid dacht de banken te moeten redden, dat had niets met de staatsschuld te maken. Blijkbaar is extreme hulp aan banken niet nodig: zie IJsland. Voor de rest graag argumenten voordat je iets bestempeld als onzin.

 7. Dat geld wat ze tekort komen zit in de zakken vanmensen die zichzelf wel rijk rekenen.
  Als ze de legers terug halen uit Turkije dan heb ik al weer een gaatje gevonden.

 8. Christine Lagarde van het IMF en grote vriendin van Britse minister van financien George Osborne, heeft haar vriend verteld dat hij het over een andere boeg moet gooien. Groot Brittannie is de driedubbele ‘A’ status kwijt en stevent blijkbaar nu op een driedubbel-dip recessie. Osborne is voorstander van bezuinigingen en afbetalen van staatsschulden als weg uit de economische malaise. Als de managing director van het IMF vindt dat hij verkeerd bezig is, moeten misschien ook ministers van financien van andere rijke landen ook naar haar luisteren.
  Het is in ieder geval niet goed voor de Nederlandse economie om steeds de werklozen en uitkeringsgerechtigden te pakken, terwijl de rijken van het land altijd manieren vinden om hun rijkdom te bescheremn en zelfs te vergroten ten opzichte van de minder koopkrachitgen van onze samenleving. Tijd voor Nederland om het op een andere manier te gaan doen. Ik ben 1 mei van de partij !

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.