Haarlem laat docent dakloos worden en geeft geen uitkering deel 2

In een naschrift van Joop Simons over zijn ervaringen met de gemeente Haarlem schrijft hij:

´Letterlijk zei men we maken je gewoon kapot zodat wij de schuldhulpverlening niet hoeven te betalen, want in Haarlem kan je zonder inkomen toch niet wonen.  Heb de wethouder ook persoonlijk gevraagd of dit beleid was en hij bevestigde dit.´

Volledige brief van Joop Simons

Commentaar
De manier waarop de gemeente Haarlem een van haar burgers behandelt is schokkend. Helaas staat dit niet op zichzelf. Het machtsmisbruik komt veel voor. Steeds meer komt naar buiten. Natuurlijk moeten we in eerste instantie de gemeenten hier op aanspreken. Echter moeten we niet vergeten dat dit verdeel- en heersspel is opgezet door Rutte. Deze regering is de kwade genius die mensen zonder werk tot de bedelstaf veroordeelt en de gemeente is de uitvoerder. Een andere regering met een nieuwe koers kan deze ellende ongedaan maken.

Rob Vellekoop, Delangemars.nl 12 april 2013

7 Comments

  1. Om Rutte de schuld te geven is grote onzin. Zie verder mijn reactie op oorspronkelijke artikel

    • Wiens schuld is het dan? Laat me raden…natuurlijk…bij jou zijn het steeds de mensen die in de ellende zitten die daar zelf aan schuldig zijn, alsof er geen rechtse conservatieve overheid is die mensen uitknijpt en de armoede in duwt.

  2. Ik begreep dat er contact was geweest met advocatenkantoor Fisher. Als er geen andere inkomstenbron is en dat is er niet begrijp ik, bestaat gewoon recht op bijstand. Kort geding aanspannen m.b.v. dit advocatenkantoor tegen de gemeente Haarlem lijkt me de beste weg

  3. Het commentaar op het bericht over deze mensonterende actie van de gemeente Haarlem getuigt van een vertrouwen in onze democratie. Echter ben ik bang dat niet alle burgers het vervelend vinden dat de zaken zo lopen. Ik betwijfel of de wijsheid van de stemgerechtigden direct zorgt voor een kabinet dat dit onrecht ongedaan maakt en een nieuw beleid verschaft. De politici zijn slachtoffer (en gevangenen) van een star en achterhaald economisch denkbeeld, dat bankiers onschendbaar zijn, zelfs als zij zich op criminele wijze verrijken en dat kwetsbare burgers gewoon ‘gepakt’ kunnen worden om voor de misdaden van de financiele sector.
    Op den duur zullen wij een systeem moeten kunnen vinden die deze wantoestanden onmogelijk maakt. Een systeem waarin de burgers zich onafhankelijk kunnen opstellen ten opzichte van nationale en lokale overheid, en waarin overheid op alle niveau’s veel directer ter verantwoording geroepen kan worden.

  4. Dag Rob, Het verdeel- en heersspel is niet opgezet door Rutte, dat bestaat al veel en veel langer, al meer als 20 jaar. En nu wordt het steeds harder, want ook de Partij van de Armoede doet steeds meer duiten in dat zakje. En dat komt ook omdat de Mensenrechten van de VN in dit land niet geldig zijn. En dat is zo omdat ook de zogenaamde christelijke partij CDA daar altijd tegen was. Als we echt in dit land wat willen veranderen, dan moet er niet alleen een totaal andere partij komen, maar we moeten ook af van alle ouderwetse ideologieen. Want die worden alleen gebruikt om het verdeel- en heers-spel uit te kunnen voeren.

    • dag Martin, ik denk dat iedere machthebber verdeel-en heers toepast. In het geval van de sociale voorzieningen wordt de bal rondgespeeld tussen de gemeente en de rijksoverheid, de opvolgende kabinetten Rutte hebben daar een flink aandeel in.

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.