PvdA-regering Rutte2 maakt inkomensverschillen nog groter

De verschillen in inkomens worden nog groter nu de laagste inkomstenbelastingschijf verhoogd is van 33,1 naar 37procent.  Weer komen de gevolgen van de bezuinigingen ten laste van de laagste inkomens en de ouderen. Opnieuw gaan zij er fors op achteruit.
De belastingschijven voor de hoogste inkomens blijven op 52% steken. Met deze maatregel worden de armen armer.

De Volkskrant heeft met een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur deze gegevens boven tafel gekregen (zie Volkskrant 2 april 2031). De regering wilde hierover geen openheid van zaken geven.

In de 80-er jaren stond het nivelleren hoog in het vaandel van de PvdA. Toen was het hoogste tarief inkomstenbelasting geen 52procent zoals nu, maar 72procent.

Commentaar:
Laat je niet voor de gek houden door de mooie praatjes van Samsom, de PvdA is niet meer dan een bijwagen van de liberale VVD. De PvdA heeft elk socialistisch beginsel verkwanseld en is verworden tot een centrum-rechtse partij.

Rob Vellekoop, delangemars.nl, 2 april 2013

3 Comments

 1. Het is niet zozeer een regering / regering Rutte2 die de inkomensverschillen groter maakt, maar wij met z’n allen door het huidige systeem van polariteiten en ongelijkheid te accepteren en toe te staan.

 2. Vergeef mij als ik de interpretatie in dit kleine rapportage niet accepteer. Het gaat er namelijk vanuit dat een monetarisch systeem de enige uitweg biedt uit ons huidige economische moeras. De armen (of nog erger, verlichte intellectuelen, namens de armen) moeten eisen van de politieke en financiele leiders van ons in wezen monetarisch-markt capitalistisch georienteerde systeem, dat zij de armen in onze maatschappij niet benadelen om zogenaamd op die manier uit de huidige financiele crisis te komen. Het systeem zoals het nu functioneert is letterlijk maar ook moreel en intellectueel failliet. De burger moet nu zoeken met eigen creativiteit naar andere oplossingen die niet, of in ieder geval niet uitsluitend afhankelijk zijn van het heersende economische paradigma. Ruime 90% van de bevolking ziet koopkracht en daardoor materialistische welvaart achteruitgaan. Dit proces is eigenlijk al sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw gaande.
  Initiatieven op kleine schaal, in de achtertuinen van onze steden en woongemeenschappen, lokale intiatieven waarbij buurten en wijken andere, nieuwe sociale vormen zoeken om elkaar te steunen op andere manieren dan uitsluitend monetarisch.
  DE TIJD IS NU ! ALLE MENSEN KUNNEN DE CREATIVITEIT VINDEN. HET IS ZUIVER EEN KWESTIE VAN DIT BEWUSTZIJN IN ZICHZELF KWEKEN EN STIMULEREN, EN HET OOK BIJ ANDEREN STIMULEREN, GEVOELIG ZIJN VOOR ANDEREN DIE MET DERGELIJKE ACTIES BEZIG ZIJN.
  Groetjes aan iedereen die van goede wil is.

  • Beste Dave,
   ik ga er niet van uit dat een monetarisch systeem de engige uitweg is. Wel reageer ik op de suggestie van de PvdA een ´sociale´ maatschappij voor te staan. Het groeiend bewustzijn zal er zeker toe leiden dat onze maatschappij zal veranderen. Dit vergt echter tijd. De burger die op dit moment in de puree zit moet geholpen worden. Nu en hier. Daar strijd ik voor. Ik ben het volledig eens met jouw idee eens dat we samen veel meer in ons mars hebben, geef het echter de tijd. De mensen die rond moeten komen van een uitkering en vechten om hun hoofd boven water te houden zijn uitsluitend bezig met overleven. Pas wanneer zij straks kunnen terugvallen op een basisinkomen ontstaat er ruimte voor creativiteit! Daar moeten we naar toe. Ik verwacht dat dit nog wel enige tijd ndig heeft, vandaar dat ik spreek over de lange mars die we moeten gaan.

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.