Armoede is opeenstapeling van ellende, waaraan we samen een einde kunnen maken

Er zijn zeven kenmerken van moderne armoede (in de 90er jaren van de vorige eeuw door Engbersen gesignaleerd). Ze geven aan dat armoede een opeenstapeling van ellende is en zeker niet alleen een tekort aan inkomen. Gelukkig kunnen we met z´n allen een einde maken aan deze misere. Dat vereist echter moed en samenwerking. Het is ook hard nodig dat uitkeringsgerechtigden zich verenigen. De Lange Mars bereidt bijeenkomsten voor in een aantal grote steden om uitkeringsgerechtigden en sympathisanten te informeren over hun sociale zekerheidsrechten en te motiveren gezamenlijk meer voor hun belangen op te komen.

De uitkeringsgerechtigden moeten een machtsfactor gaan worden in de samenleving. Pas dan zal de regering geneigd zijn te luisteren om de Hollandse rijkdom eerlijker te verdelen.

Zeven kenmerken van moderne armoede:
1. Weinig geld, vooral gezinnen met kinderen waarbij zij van de ene in de andere schuld terechtkomen. Zoals bekend is de hoogte van met name de bijstandsuitkering niet toereikend.
2. Sociaal isolement, geen geld voor sociale activiteiten, abonnementen, telefoon.
3. Minder profijt van overheidsvoorzieningen zoals overheid (kost ook steeds meer geld).
4. Permanente afhankelijkheid van de overheid, inmenging van de overheid in prive-leven (zie controles).
5. Groepen in armoede geven elkaar de schuld (bijvoorbeeld ´buitenlanders´), in plaats van naar degenen te kijken die de macht in handen hebben.
6. Cultuur van armoede: door gebrek aan mogelijkheden kan minder en minder worden deelgenomen aan de samenleving, familieverbanden vallen uiteen, gevoelens van afhankelijkheid, minderwaardigheid en fatalisme nemen toe.

 

2 Comments

  1. Ik protesteer tegen honger en armoede en voor een beter basisinkomen!! voor iedereen die er recht op heeft!!

  2. Tijdens mijn studie Sociologie aan de UvTilburg is aandacht besteed aan de voornaamste BASISOORZAAK van armoede. Dat is: permanente werkloosheid. Ofwel: permanent geen werk. Dus is het beste ervoor te zorgen dat er werk komt. Dat doen anderen niet voor ons, dat moeten we zelf doen. Door gebruik te maken van modellen uit het verleden, waarmee dat vele honderden jaren wel kon. Door SAMENWERKING op behoorlijke schaal ZELF ons eigen werk scheppen, in een Werkgemeenschap, waar ook gratis wordt gewoond, door betaling in natura., ofwel BasisInkomen in natura. Dat wordt bemoeilijkt door de factoren zoals boven genoemd.
    Gebrek aan kennis, en inzicht in de eigfen situatie, en het fatalisme.
    ER moeten knoppen worden omgezet, en dat is moeilijk. Maar wel nodig. Want met fatalisme en gebrek aan zelfvertrouwen blijft de huidige toestand bestaan.

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.