Video: 2008 toen satire nog mocht

27/01/2017 rob vellekoop 5

Deze satire uit 2008 mocht nog van de ‘Rijksoverheid’. Binnen 8 jaar is de Staat echter intoleranter en machtswellustiger geworden. Zeker als we het vergelijken met het recente optreden door het Ministerie van Justitie (je weet wel het corrupte VVD-bolwerk van Teeven, Van […]

No Picture

Persbericht Meldpunt Machtsmisbruik Uitkeringen

11/03/2013 rob vellekoop 1

De Bond voor Uitkeringsgerechtigden De Lange Mars heeft een meldpunt geopend waarop iedereen machtsmisbruik door uitkeringsinstanties, zoals gemeenten en UWV kan melden. Het doel van het meldpunt is het machtsmisbruik aan de kaak stellen en de schuldigen in de spotlights […]