Ik ben links

Op de dag dat Trump door mensen ‘links’ genoemd wordt realiseer ik me dat het de hoogste tijd wordt om dit recht te zetten. Door de neo-conservatieve turbulentie van de afgelopen jaren en de onophoudelijke propaganda van de massa media voor geweld, oorlog en egoïsme, de verheerlijking van rijkdom en carrière zijn heel veel mensen volledig in verwarring. Voor mensen die niet meer weten wat links is, deze korte presentatie van telgen van de linkse familie, waarvan ikzelf lid ben.

We kennen allemaal de experimenten die met name in Rusland en China met het communisme zijn geweest en die de machtshonger van de leiders niet heeft overleefd. Het prachtige ideaal van het communisme is tot op heden nog nergens gerealiseerd. Het ultieme doel is de vestiging van een communistische samenleving waarbij de productiemiddelen van de samenleving zijn en sociale klassen, geld of staat niet langer bestaan.

Steeds werd het communisme verkracht en uitgekleed tot een soort staatskapitalisme. Een elite van de partij bestuurde het volk en eigende zich allerlei privileges toe met zelfverrijking en corruptie als resultaat. De westerse propaganda maakte hiervan dankbaar gebruik door onophoudelijk te verkondigen dat het communisme niet kon tippen aan de successen van het kapitalisme in de westerse wereld. Vrijheid en een overschot aan consumptie mogelijkheden stonden tegenover schaarste, uniformiteit en onvrijheid in de zogenaamde communistische landen.

Met de val van de muur viel ook het staatskapitalisme van het Oostblok en later dat van China dat het kapitalisme onder streng toezicht van de partij-elite binnenhaalde.

Zijn er nog mensen die durven te geloven in een communistische samenleving?
Ze zijn een zeldzaamheid geworden, een niche om het in commerciële termen uit te drukken.

Toch leeft het communistische ideaal voort, want wie wil er geen absolute hemel op aarde voor iedereen? Nou, de rijken bijvoorbeeld, want die hebben alles te verliezen. Helaas is de term ‘communisme’ in de vorige eeuw misbruikt door regimes die feitelijk alleen in macht geïnteresseerd waren en niet in de gelijkwaardigheid van de mens.

Naast de communisten hebben we de socialisten, waarvan de meesten zich tegenwoordig sociaal democraten noemen omdat ze de socialistische heilstaat hebben afgezworen. In Nederland haalde Kok deze truc uit, als ex-Nijenrodiaan zwoer hij het socialisme af voor de sociaal democratie.

In dat verband is Portugal ook een teken aan de wand. Met de Anjer revolutie onder leiding van de Portugese socialistische partij van Soarez werden de fascisten van Salazar naar huis gestuurd. De sterke communistische partij slaagde er echter niet in de kiezer in meerderheid voor zich te winnen. De enorme financiële injectie vanuit uitgerekend Nederland en de PvdA van Den Uijl voorkwam dat Portugal communistisch werd. De rijke elite die nu nog achter de schermen daar aan de touwtjes trekt kon opgelucht ademhalen, met de socialisten hebben ze het blijkbaar op een akkoordje kunnen gooien want het land is nog steeds voornamelijk het eigendom van 12 rijke families. Daarmee hebben we meteen de zwakte van het socialisme boven water. Het gaat niet ver genoeg. De socialisten laten zich keer op keer te veel naar het midden drijven, met de gewone man als de dupe en de rijke als winnaar. De kern van (allerlei vormen van) socialisme is de sociale eigendom van de productiemiddelen. Het socialisme is een tussenfase van kapitalisme naar het communisme.

Een andere telg van de linkse familie zijn de anarchisten. Voor de elite die de wereld bezit vormen zij sinds hun ontstaan de grootst denkbare bedreiging. Zij wijzen iedere vorm van autoriteit af. Naast de communisten zijn zij de meest zwartgemaakte politieke groepering. Als er geweld is dan worden anarchisten daarmee direct in verband gebracht. Heel veel mensen associëren dan ook anarchie met geweld, terwijl de twee niets met elkaar te maken hebben.

Doordat ze autoriteit afwijzen zullen zij zich nooit schikken binnen staten en daardoor nooit de speelbal of marionet kunnen worden van de eigenaren van onze planeet.

Anarchisme gaat dus verder dan het populaire anti-statisme, omdat het niet alleen de staat afwijst, maar elke vorm van machtsuitoefening.

Tot zover de presentatie van mijn familie. Ik zou tegen iedereen willen zeggen die denkt dat Trump links is, hij verheerlijkt eigendom en macht. Dat roept bij ieder familielid de rillingen op.

Rob Vellekoop, 9 juli 2017

25 Comments

 1. Ja godverdomme!
  Wanneer je het dan weer zo zegt heb ik ineens weer totaal geen probleem met autoriteit.
  Aaargh!
  Sterker nog, is het dan niet gewoon eens tijd dat de autoriteiten zich eens autoritair gingen opstellen?
  En dan vooral tégen alle vormen van hiërarchie!?

  Wat een stelletje Janussen zijn we toch.

 2. MIJN TWEE POEZEN BELIKTEN VERZAMELD IN HET MIDDEN RECHTS-GEDRAAID-PIZZA-DEEG OP MIJN ZACHTE-LINKER-WIJS-VINGER EN IK SLOOT NET EVEN GENIETEND DE OGEN… TOEN BEET OF LINKSE OF RECHTSE:!!HAP!!

 3. Wie weet dat de serieuze linkse lui door die vernielzuchtige raddraaiers misbruikt zijn om ze in een minder acceptabel daglicht te brengen, de vraag wie daar achter zit? ?…

 4. “Rechts” betekent “gezagsgetrouw” en “links” betekent “niet gezagsgetrouw”. Het belang van een staatsvorm blijkt voor een samenleving steeds ondergeschikt aan het verschijnsel dat gezag altijd corrumpeert. Ik was “links” maar onderzoek en de alledaagse werkelijkheid hebben mij tot anarchist gemaakt. Anarchisten willen niet geregeerd worden maar willen fatsoenlijk bestuur. Fatsoenlijk bestuur valt niet te verwachten van politieke organisatie-criminelen die niet eens zijn opgeleid voor hun feitelijke werkzaamheden maar veeleer van een groep vakmensen afkomstig uit de wereld van de economie en de filosofie. Van mensen die we aan kunnen stellen en die we -bij in gebreke blijven- ook gewoon naar huis kunnen sturen.

  • Wie dus vindt dat zijn eigen leven en dat van zijn medemens niet nòg verder kapot moet worden gemaakt door lieden die volmaakt schijt hebben aan wat er met een mensenleven gebeurd die moet eindelijk eens ophouden met stemmen. Want dat we allemaal jaar in jaar uit vierkant op de kop worden gescheten dat is natuurlijk niet ons lot: dat is het ingrijpen van het smerige tuig waarop men stemt!

   • ik hoor steeds meer geluiden van mensen die niet langer hun stem uit willen brengen dus mss de no vote wave?

  • De mensen blijken uiteraard met natuurlijke normen uitgerust te zijn voor rechtvaardigheid en andere kwaliteiten, die een samenleving optimaal doet functioneren?
   Kunstmatige ingrepen als cultuur,tradities, religies mogen daar geen lijdend voorwerp in spelen.

 5. Ik heb graag familie die ook vindt dat ieder mens maximaal zijn eigen verantwoordelijkheid moet nemen want dat werkt het beste. In het licht van de gemeenteraadsverkiezingen zou het bizar zijn te pleiten voor het kapitalisme als 100 personen zo langs elkaar heen werken, dat als 30 personen met elkaar samen zouden werken, zij meer welvaart zouden produceren. Vandaag was de conclusie dat het anarchisme in dat opzicht niet links genoemd kan worden maar eerder een vorm van beschaving en vooruitgang mogelijk maakt, en toch is het op te vatten als een bepaald compliment. In een economie waar iedereen langs elkaar heen werkt is tenslotte niemand verantwoordelijk voor de chaos. Een echte liberaal is een autist die op zijn eigen eilandje geen inmenging van anderen wenst, tenzij ze onder de voet gedrukt kunnen worden natuurlijk en de lange tengels van de VVD diep bij mensen in de broekzak glijden.

 6. Goed artikel, Rob. Ik ben het voor 90% met je eens, maar om over die 10% hier en nu te discussieren zou het artikel alleen maar kwaad doen.
  Het had van mij alleen wel wat uitgebreider mogen zijn.

  • Dank je Gerrit, ik zal er in de toekomst meer aandacht aan geven met langere artikelen, het is altijd prettig over je familie te kunnen vertellen.

   • Rob, ik begrijp deze zin niet. Is dat hatelijk bedoeld? Dat zou dan niet erg fatsoenlijk zijn. Ik stel alleen maar dat in een artikel, ook dit artikel, door het uitgebreider te maken, meer steekoudende informatie kan worden gegeven. Want dit gaat met grote stappen door veel onderwerpen heen.

    • Beste Gerrit, geen seconde is dit hatelijk bedoeld. Ik meen het dat ik er uitvoeriger op ga terugkomen en met meer over mijn familie bedoel ik de linkse familie, zoals ik dat zie. Voor mij horen anarchisten daar ook bij.

 7. De Linkse Hersenhelft versus de Rechtse Hersenhelft in het Brein.

  Door o.a schooling , propaganda op TV / Radio nieuws / Kranten / tijdschriften
  is het Ego in het Brein zo geconditioneerd om in deze aangeleerde concepten
  te gaan denken en is de Mens ver weg verwijdert geraakt voor het respect hebben voor de Natuur / Dierenwereld.
  Men is almaar in het EGO hoofd met zichzelf bezig .

  http://documentary-movie.com/earthlings/

  • Veel mensen hebben een denkrichting nodig hebben waarmee ze zich kunnen vereenzelvigen. Soms helpt het om de dingen te benoemen. Er heerst veel verwarring, er is veel desinformatie, dan is een duidelijke lijn behulpzaam.

 8. Ik ben vrij ambidextraal.
  Niet voor de volle honderd procent hoor, zeg maar.
  Maar mijn handschrift met links is leesbaar.
  Alhoewel ik dan ook niet zonder schrijffouten schrijf.
  Misschien kan ik beter zeggen dat ik een vrij grote mate aan kruisdominatie aangemeten heb. Het is dan ook vrij bewust zo geregisseerd door me. Waarmee ik inderdaad bedoel dat bijvoorbeeld het schrijven met links regelmatig werd geoefend door me. Wat ik nog steeds wel als heel moeilijk ervaar is knippen met links. Maar, dat ligt dus echt niet aan mijn linker hand. Althans, zo voelt het niet. Het lijkt ergens wel alsof rechts dan zoiets heeft als, ja maar ho eens even, ik ben te goed om simpelweg secundaire ondersteuning voor links te verzorgen hoor! Ik werk hier niet helemaal aan mee. Wat een situatie schetst waarin mijn linkerhand moeite heeft met het knipmoment van de schaar op en in de richting van de kniplijn te houden, simpelweg omdat mijn rechterhand zich ´te goed´ lijkt te achten om er volledig aan mee te werken.
  Maar ik ben ook wel echt rechts hoor!
  Maar ook wel echt links dus.
  Het is ook gewenning natuurlijk. Ik moest er niet aan denken om mijn conische shaggies ´andersom´ te draaien. Het voelde gewoon tegen-natuurlijk. Ik draaide van nature de kleinste diameter rechts bijvoorbeeld. Moet je mij niet vragen hoe zoiets ontstaat hoor, maar toen ik me er bewust van werd draaide ik toch echt zo een conisch shaggie met de kleine diameter links hoor. Mijn vloeitje vouwde zich niet eens.
  Ik daag ook gewoon linkshandigen uit iets met rechts te doen. Nee, nooit om te pesten hoor! Wel om uit te dagen ja. Doe ik het met links. In mijn tijd als monteur systeemwanden was het ook leuk. Wanneer er ruimte genoeg was, stelde ik het zo op, dat ik ook daadwerkelijk mijn beide handen kon gebruiken om te zagen. Plaatsteunen links, middenpad, plaatsteunen rechts. Platen vastklemmen, twee geleide latjes erop klemmen, één per plaat met twee klemmen vast. Nog even controleren dat je snoeren vrij baan hebben, handzaagjes aan, steunvoetje van het afkortzaagmachientje-1 op de plaat rechts, steunvoetje van het afkortzaagmachientje-2 op de plaat links, steunvoeten goed tegen het geleide latje aansluiten en zagen maar. Rustig. De enige tijdswinst zat hem in het feit dat er nu twee platen tegelijk ingekort werden. Met een zaagtijd van rond de minuut was dat praktisch gezien ook gewoon te verwaarlozen. Maar het was gewoon leuk. Het was dan ook gewoon lekker de bouw. Waarin de ene gewoon doodleuk zegt: luistert nou pikkie, dan kan je wel allemaal interessant gaan staan te doen hier, maar kijk jij maar uit dat je niet in klauwen zaagt. Waarop ik natuurlijk steevast antwoorde; in welke klauw kan ik zo zagen dan? Kwamen ze toch ff kijken van de andere kant van de bouwput. Want er staat er daar één twee platen tegelijk te zagen. En duizend mensen duizend meningen natuurlijk, dus af en toe werd er echt wel opzienbarendheid uitgesproken. Ach, het leid al snel tot de welkome praatjes die de dag breken.

  Er zijn dingen die ik gewoon niet opgedragen krijg aan mijn rechter, mijn ´dominante´ hand. Nou, doe mij maar links dan. Die hoor ik nooit zeuren hoor. Alhoewel die wel een stukje minder krachtig en fit is.
  Daarbij lijkt er nog iets te spelen. Een evenwichtszaak. Mijn linker hand lijkt dingen beter in evenwicht te kunnen houden dan rechts, maar wanneer er aanpassingen plaats moeten vinden om het voorwerp in evenwicht te houden, is rechts weer de betere hand. Ach, misschien komt dat wel omdat ik mijn rechter hand gebruikt om iets in evenwicht te zetten op mijn linkerhand.

  En dan heb ik het ook nog niet eens gehad over al die zaken waar je gewoon twee handen voor nodig hebt. Mens, kan je voorstellen. Rechts is gewoon wat dominanter, en nog zijn er zaken genoeg waarin het echt allemaal niet zo concreet is, als lijkt wanneer we erover praten. En dan, mijn linkerhand is ook véél gevoeliger. Terwijl ik ook niet zou liegen wanneer ik zou zeggen dat mijn rechterhand veel gevoeliger is. Ik bedoel gewoon een ander soort gevoelig. Rechts is gevoeliger qua fijne motoriek. Het voelt het externe beter aan wat dat betreft. Maar wanneer het gaat om ´zintuigelijke´ gevoeligheid (qua gevoel/tast), is mijn linkerhand weer gevoeliger. Wat me ervan bewust maakt hoe dat zit met pijnbeleving.
  En zo doordenkend valt me nog wel iets op. Eerst die pijnbeleving. Rechts heeft het eigenlijk allemaal wel ervaren. Pletten, snijden, wrikken, wringen, verbranden door vuur, verbranden door wrijving, klappen, klemmen, mens, verzin het maar of mijn rechterhand heeft het wel ervaren in een bepaalde mate. Joh, het middenkootje van mijn middelvinger aan mijn rechterhand aan de binnenkant heeft eens schade ondervonden van drie van die toestanden tegelijk. Toen deed ik even dakdekken. Ha! En erin gesneden én erop geslagen én verbrand. Oei, in die volgorde ook. Nou, dat wordt een lekker zooitje dan hoor. Ik heb er maar tape omgepleurd toen. Mijn arme huidje op die hand heeft nog moeite zijn balans te vinden. Maar links heeft gewoon een veel gevoeligere opperhuid, dan juist weer door een gebrek aan zulke ervaringen. Dus links heeft een grotere gevoeligheid voor bijvoorbeeld temperatuur en oppervlaktestructuur. Sommige dingen kan ik zo zelfs beter voelen dan zien, zeker wanneer het in omgevingen is waar goed licht zich niet goed manifesteert.

  Links.
  Dat zijn toch doorklikmogelijkheden?
  En richtingsaanduidingen?
  Een katachtige?
  Kanten dan?

  Of zo?
  Link=riskant, dus is link-s ook mogelijk iets; riskant-s.

  Links. Iemand een s ervoor vergeten?

  Hahaaaa.
  Néé, ik snap het wel, ik begrijp het alleen niet.

  En ik ben sowieso niet down met de Trumpert.
  Al die mensen die zo trots zijn op de minste van twee kwaden in te zetten. Nou! Gefelicifoptaart!

  Trump links?
  https://www.donaldjtrump.com/
  http://trumpdonald.org/
  http://www.trumpturnberry.com/
  http://www.trumpgolfdubai.com/

  We don´t wanna be lousy, or shameless,
  but we´re running´round like we´re brainless.
  Down with the Trumperts. Let´s get down witha Trumperts.

  Zijn. Doen. Ik ben, ik doe, ik kan, wij lijken vooral te willen dat ik laat, ik doe, wat zij die zich wij noemen voorschrijven. Zij die zich wij noemen zijn mij niet! Ik, die mij zich noemt, is niet van die wij, niet bij die wij, niet mij die wij. Die hun zijn zich wij. Daar hoor ik mij niet bij.

  Dus jij bent links?
  Van waar ik sta is dat rechts!
  Maar wanneer ik mijn rug naar je keer sta je toch weer rechts, maar dan laat ik je achter me.
  Dus jij bent links?
  Van waar ik sta is dat midden. Maar wanneer ik mij zo naar je keer is dat links. Nu maar hopen dat ik niet doordraai, want dan sta je toch echt weer rechts.
  Dus jij bent links?
  Nou, voor deze ´keer dan´. Maar niet doen hoor, want dan sta ik weer achter. Tenzij je tegendraads deed, dan sta jij weer voor.
  Dus jij bent links?
  Nou, dan zul je dat wel blijven, al ga je op zijn kop staan. Al ga ik mijn kop staan, links zal het zijn.
  Dus jij bent links?
  Als je dat dan maar niet drie keer bent, want drie keer links is ten opzichte van je originele richting toch echt rechts!
  Dus jij bent links?
  En ben je dan heterogeen of homogeen links?
  Want wanneer je zo links bent dat je niet met andere linksen om kan gaan, ben je waarschijnlijk toch echt een stuk rechtser dan je links bent.
  Dus jij bent links?
  En ben je dat dan vooral omdat je wel echt links wilt zijn of omdat je niet rechts wilt zijn? Want in het tweede geval ben je waarschijnlijk ook een stuk rechtser dan je links denkt te zijn.
  Dus jij bent links?
  Nou, als je verder dan maar wel in balans bent?
  Dus jij bent links?
  Verder alles wel symmetrisch?
  Dus jij bent links?
  Wat ben ik dan ten opzichte van jou?
  Dus jij bent links?
  Heb je daar dan ook coördinaten van?
  Dus jij bent links?
  In welk kwadraat zit je dan?
  Dus jij bent links?
  Ten opzichte van uiterst rechts is iedereen die niet uiterst rechts is automatisch nogal links.
  Dus jij bent links?
  Ik begin te vermoeden dat ik ook links ben, hoe links ben je dan? Zo links dat je ten opzichte van mij nog steeds rechts bent? Of ben ik ten opzichte van jou links? Of ben jij ten opzichte van mij rechts? Of ik ten opzichte van jou links?
  Dus jij bent links?
  En is dan iedereen aan die kant van het midden links, of alleen de mensen die nog verder van het midden afstaan dan jou aan jouw kant?

  Dus jij bent links? Nou, lekker dan. Fijn voor je. Dat je dat zo kan zeggen en het dan nog iets concreets voor je betekent ook. Maar voor mij, aan de ontvangende kant, ik heb bij God geen idee wat je er waarom mee zou willen bedoelen.

  Ik kom dan ook eigenlijk niet verder dan: Ik heet … .
  En: Ik ben. Misschien af en toe zelfs: Ik ben mens.

  Waarschijnlijk stelt het me meer teleur dan ik toe zou willen geven. In gesprek kan ik het wel hoor. Maar verder? Ja, ik ben fietser, wanneer ik op de fiets zit.
  Ik kom niet verder dan te zijn wat ik doe. Oorzakelijk. Functioneel.
  Ik ben Nederlander zou ik mijn bek al niet uit kunnen krijgen. Ik ben burger kan ik niet zeggen zonder in woede te vervallen naar het zelf dat die omstandigheid als dusdanig probeert te ervaren (en dus ook accepteren). Ik ben. Links? Ten opzichte van wat? Ik weet niet uit welke wetenschap dit geput wordt hoor, maar ik ben het totaal niet eens met de klassieke grafische voorstelling van de politieke arena gepresenteerd als op het welbekende plaatje.
  Niet eens met de assen (X en Y), niet eens met het voorgestelde midden, de plaatsing ten opzichte van elkaar, en ook niet met de plaatsing ten opzichte van de assen. Moet je dat eens proberen neer te zetten inclusief de nieuwe partijen. Veel succes daarmee.
  Ga je nu een kromming in het veld aanbrengen zoals we in de wis- en natuurkunde doen? Maak er anders eerst een Euclidische ruimte van. Kan je de differentiaalberekening voor je stellen die volgens strikte formules zou moeten plaatsvinden om te bepalen waar een bepaalde politieke partij zich zou bevinden in het coördinatenstelsel!?
  Hoeveel factoren denken we dat er nu inmiddels mee gaan spelen? Denken we dat dat beperkt blijft in de richting van de vier klassieke factoren? Conservatief – progressief en ´voor autoriteit´ – ´tegen autoriteit´.

  Onmogelijk.
  Hij is links.
  Nou, als ik je goed begrijp ben ik dus:
  Midden-anarchistisch techno-communicraat?

  Ik herinner me ineens weer waarom ik me zo beleef als een casualiteitsabnormaliteit. Ik heb mij niet gemaakt hoor.
  En die ´one million voices in my head´ ook niet. En waar in het ´begin´ van mijn leven simpelweg werd opgemerkt door de collectieve psychologie dát ze er zijn (bv in Seven seconds van Youssou N´Dour en Neneh Cherey: And there’s a million voices To tell you what she should be thinking), heeft het idee dat je daar dus níét naar hoeft te luisteren, zich uiteindelijk boven alle andere belevingen uitgewerkt naar de voorgrond! En ik voel me daardoor toch wel wat gesteund ook. We hoeven niet mét elkaar te leven wanneer we dus wél samenleven. En lees dat nou niet letterlijk! Alles is subjectief hoor! Daarom kies ik er ook voor het zo te zeggen! Staat me nu nog wel uit even het liedje te delen waarin die bedoeling geduid wordt in het collectieve: Chef’s special – Try again (there’s a million voices fighting in your head but you don’t have to listen).

  Dus jij bent links?
  Ik ben mijn perfecte midden in balans met mijn universele centrum! 😛 (garapje hoor)

  Dus jij bent links?
  Ach, dat zal ik dan maar van je aannemen?

  Christen unie en D66 zijn vrij uniek wat dat betreft.
  Wanneer je hier kijkt, en niet alleen verschillen gaat zoeken, maar ook overeenkomsten en het daar niet bij laat. Dus vervolgens kijk/zoek je ook nog naar overeenkomende verschillen en verschillende overeenkomsten:
  https://www.google.nl/search?q=links+rechts+politiek&rlz=1C1RNCZ_enNL344&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjn4vOy4_zUAhUFLlAKHekwBPAQsAQIMA&biw=1024&bih=677

  Moet je nu eens kijken wat een troep het is.
  Lang leve Einstein, wie had ooit gedacht dat het belangrijkste punt (volgens/voor mij) van zijn relativiteitstheorie ook gewoon toepasbaar zou zijn in (wat een paradox ook) ‘sociale wetenschap’:
  Referentie! Referentie!
  Wat een waanvoorstellingen zeg! Het is om te janken! Mijn buuffie zei vaak: Het is maar goed dat lelijk zijn geen pijn doet, want die zou het niet aangejankt krijgen! Maar natuurlijk ook: Gaat wel over voor ik een jongetje wordt.
  En al ben je zo groot als de grote kerk.. waarmee ze ook en vooral zoiets bedoelde als; een kleine bijl is genoeg om zelfs de grootste boom om te hakken. Alhoewel ik daar altijd het gevoel bij krijg dat ik helemaal geen bomen om wíl hakken. Maar goed, het staat er allemaal metaforisch hoor, als vergelijking.

  Moet je nou eens kijken naar de willekeur van de waarnemers die ook de producenten zijn van die opstellingen in de grafieken.

  D66, verticaal midden, iets rechts van het verticale midden en een stuk rechts van het verticale midden.
  PVV, de meest rechtsonderste, op het midden van de verticale lijn half onder de horizontale lijn, maar ze zijn ook te vinden in het verticale midden maar dan ‘half’ boven de horizontale lijn.
  Wie is de meest rechtse partij?
  PVV, VVD en SGP
  Wie is de meest linkse partij?
  Groen links, SP en PvdD
  Wie is de meest onderste partij?
  SGP, PVV, SP, Groen links én CDA
  Wie is de bovenste partij?
  D66, Groen links, maar ze zijn ook te vinden met de PVV als ‘bovenste’ partij.

  Pure willekeur!
  Het is ook maar net wat ze aan dienen te duiden met de verschillende voorstellingen, de assen krijgen nogal eens een andere ‘grootheid’ mee.

  Moet je nu eens kijken naar wat ze volgens de plaatjes zeggen dat links is. Stelletje achterlijke apen! Volgens het ene plaatje dat woorden gebruikt is links:
  – iedereen is gelijk
  – opkomen voor zwakkere in de samenleving
  – gelijke kansen
  – actieve overheid, overheid regelt veel voor de bevolking

  HUH!? Wat!?
  Wanneer ik roep; teer een eind op met die overheid, gaat iedereen in mijn omgeving zitten brullen dat ik niet zo links moet doen. Met andere woorden, in mijn ‘sociale omgeving’ is (lijkt te zijn) links juist de ploeg die níét vind dat de overheid zich overal mee zou moeten bemoeien? Of sta ik werkelijk zo hoog op het autistische spectrum!? Nou? Mis ik weer iets dat de referentie instelt?
  Sommige grafische voorstellingen zetten links-rechts uiteen tegen progressief-conservatief. Nou, het derde plaatje, de westerse leesrichting volgend, dat met woorden omschrijft wat links en rechts dan zou moeten zijn, gebruikt gewoon daadwerkelijk de factoren waar ze dus normaal gesproken juist tegenover uitgezet worden, als eigenschappen van die ‘andere factoren’. Waanzin.

  Weet je wat het blijste beestje ter wereld is?
  Een hakuna mattator!

  Dus jij bent links!?
  Nou, lekker voor je! Dan ben ik bakboord!
  En hard op zoek naar een manier dit zinkende schip te verlaten. Maar ik begin te vermoeden dat ik de daarvoor benodigde referentie mis.

  Ben ik nu extreem midden?
  Want bijvoorbeeld refererend aan het eerste plaatje dat met woorden het verschil tussen links en rechts duidelijk probeerd te maken; ik ben het met alle drie de eerste punten aan beide zijden eens. Voor mij sluit dat elkaar dus allemaal helemaal niet uit! Is er alleen nog het verschil in beleving van in hoeverre de overheid daar dan zorg voor zou moeten dragen. Dan giet ik het lekker zo in de kruik; zo passief mogelijk voor wie de overheid niet nodig heeft en zou hebben, en zo actief mogelijk voor wie die overheid wel nodig heeft en/of zou hebben. En nee! Ik vind vervolgens dus niet dat die overheid dat dan maar aan de mensen moet onttrekken (van de mensen moet afdwingen (met geweld!)) die die overheid níét nodig hebben of zouden hebben, want wat er nu vooral veroorzaakt wordt, is dat er ineens nog veel meer mensen gecreëerd worden die de overheid ‘nodig hebben’.

  Dus jij bent links?
  Dus jij bent werkelijk vóór een actievere overheid?
  Nou, het is dat jij het zo stellig zegt over jezelf hoor.
  Ik ben daar zo niet voor, dat ik er tegen ben. Ik ben daar dus op zo’n manier niet voor, dat ik ertegen ben.

  Dus jij bent links?
  Nou, fijn dat jij dan in ieder geval weet wat dat voor jou betekent.

  Nu ik nog!

 9. correctie: Anarchisten zijn geen politieke groepering, zij beroepen zich op het principe van de NAP,Non agression principle als basis voor vreedzame samenleving , idd los van elke auoriteit

  • Anarchisten zijn wel degelijk een politieke groepering. Het basisprincipe is dat hierarchie en dwang zoveel mogelijk vermeden moeten worden.
   Hierarchie is iets anders dan authoriteit. Hierarchie is “ik doe wat jij zegt omdat jij hoger bent”. Authoriteit is “ik doe wat jij zegt omdat jij hier meer van af weet dan ik”.

   Sommige anarchisten zijn pacifist, sommige niet. In de spaanse burgeroorlog zaten er ook anarchisten bij de internationale brigades.

   “Anarcho-capitalisten” zijn mensen die zich willen onderwerpen aan de dictatuur van “de markt”, en zijn dus geen echte anarchisten

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.