Eerste debat nieuwe partijen is vriendschappelijk

Hilversum – Op 28 februari kwamen een aantal nieuwe partijen voor het eerste debat bij elkaar in het Raadhuis. Het twee uur durende debat verliep in een aangename sfeer met vertegenwoordigers van 6 politieke partijen en werd geleid door Barend Lambrechtsen.

In bijgaande videoverslagen zijn respectievelijk de presentatie van de deelnemers in deel 1 en het debat in deel 2 te zien. Wat opvalt is de afwezigheid van giftige opmerkingen en verwensingen van de debaters aan elkaar, wat debatten van de oude partijen zo vaak ontsiert. De deelnemers proberen elkaar op een ontspannen wijze ook de andere kant van de medaille te laten zien.

https://www.youtube.com/watch?v=zgBz9iNysv4&t=1319s

De deelnemers waren Robert Valentine lijsttrekker van Libertarische Partij, Maarten Wienbelt namens Vrijzinnige Partij, Sjoerd Zoethout voor De BurgerBeweging, Sylvie Jacobs van BasisInkomenPartij, Petra Busio voor Mens en Spirit en Rob Vellekoop voor Vrede en Recht.

https://www.youtube.com/watch?v=ghRo604x0pc&t=111s

Aan de orde kwamen onder andere het basisinkomen, overheidsschuld, en vrede. Het was de eerste ontmoeting tussen vertegenwoordigers van nieuwe partijen van een reeks van zes.

Veel nieuwe partijen geven een compleet andere inhoud aan het begrip lijsttrekker. De Burger Beweging heeft 42 kandidaten op de lijst, die daarop in volgorde van voornaam zijn opgenomen, waardoor elke kandidaat lijsttrekker is. De partijen Mens en Spirit, Vrede en Recht, Basisinkomenpartij en Partij voor de kinderbelangen hebben geen lijsttrekker op plaats 1 en staan op een gezamenlijke lijst. Dit is nummer 27 onder de naam Mens en Spirit, Basisinkomenpartij, V-R. Op de plaatsen 2. staat Sylvie Jacobs, 3. Petra Busio, 4. Yvonne Brinkerink en 5. Rob Vellekoop. Lijst 27 doet slechts in 2 kiesdistricten mee, terwijl DBB, Libertarische Partij, Vrijzinnige Partij in alle kieskringen mee speelt.

Vrede en Recht ziet deelname aan deze verkiezingen als het warmlopen voor het echte werk over vier jaar. Zij willen bouwen aan een goed georganiseerde schoonmaakbeweging. Veel wordt in deze periode geleerd van met name de houding van de media, aldus Peter Vlug (Vrede en Recht) die de organisatie van de debat tour op zich neemt.

Volgende debatten
Donderdag 2 maart Utrecht, Stadhuis, Korte Minrebroederstraat 2
Dinsdag 7 maart Apeldoorn
Woensdag 8 maart Zutphen, Broodfabriek, Lijmerij 23 (achter treinstation)
Donderdag 9 maart Ede, Cultura, Molenstraat 45
Dinsdag 14 maart Arnhem, De Rozet, Kortestraat 16

10 Comments

 1. contactpunt; krant de morgen.Wie weet als je de morgen contacteert kan je
  hen op hun tour treffen voor een interview?

  Op 15 maart zijn er historische verkiezingen in Nederland. Slaagt Geert Wilders erin de populairste politicus te worden? Wordt het land onbestuurbaar? Twee weken lang reizen videojournalist Tom Christiaens, reporter Koen Vidal en fotograaf Eric De Mildt met een camper door Nederland.

 2. Een heel erg sterke uiteenzetting Rob
  heel erg sterk en oprecht neergezet vind ik.
  Voor het volk, door het volk. Ik wens je/jullie als team nog veel inspiratie en daadkracht in het vervolgtraject ! Groeten. Miet

 3. Laurens ten Hagen en Sven-Ake Hulleman vinden dat het niet langer rechtvaardig is dat banken geld uit het niets scheppen.

  De crisis die onvermijdelijk was in een systeem van schuld en rente, ontstaat doordat banken en overheid een geldsysteem in stand houden dat voor het overgrote deel neerkomt op eeuwige slavernij. Van iedere euro die u uitgeeft stroomt er een deel naar een kleine groep mensen in onze samenleving. Zij worden rijker en rijker terwijl een middenklasse eeuwig ploetert voor hen. Dat geldsysteem hoort niet bij een democratische rechtsstaat. Echter wij hanteren het al veel te lang. En dat terwijl er geen wettelijke basis voor bestaat.

  Er is al veel over geschreven, maar Stichting R.E.D. voegt nu de daad bij het woord. Wij dagvaarden ‘het systeem’. En u bent essentieel. Wij hopen dat u begrijpt dat een vragend en mondig volk het beste is. Hier, nu en direct kunt u het verschil maken. Als individu en in een collectief. Zonder agressie, doch met een zeer serieuze rechtsvraag.

  https://www.youtube.com/watch?v=0xV7lCdZI6s

 4. Ik probeerde dit bericht al eerder te plaatsen ,
  maar dat scheen niet te lukken , vandaar ik het nog 1 maal probeer .

  Joop Böhm ,
  heeft hier gedetaïleerd uiteen gezet ,
  waarom een Basisinkomen voor elk mens veel problemen in de Samenleving kan gaan oplossen en weer vele perspectieven/ inzichten gaat bieden.

  Kunnen jullie dat met z’n allen wat meer onder de loep brengen Rob ?
  Berichtnavigatie
  ← Geactualiseerde versie van het overzicht partijprogramma’s over het basisinkomen
  Basisinkomen en de botte bijl van het CPB →
  Open brief aan Pieter Omtzigt, belastingexpert van het CDA

  Pieter Omtzigt Beste Pieter Omtzigt[1],

  Het belastingstelsel heeft mijn bijzondere aandacht. De al vele jaren in het vooruitzicht gestelde herziening acht ik van het allergrootste belang. Volgende maand organiseert Elsevier in Den Haag een bijeenkomst waarbij u als één van de sprekers staat aangekondigd. Het wordt als volgt geïntroduceerd:

  De toekomst van onze belastingen
  Sinds de invoering in 2001 is het belastingstelsel veel te complex geworden. Deskundigen zeggen al jaren dat het anders moet, maar de politiek schuift de klus voor zich uit. Elsevier stelt de vraag: Wat is er mis met de belastingen in Nederland? Daarover houden wij op donderdag 16 februari 2017 in Den Haag een debat, waaraan ook Tweede Kamerleden van de grootste politieke partijen zullen deelnemen.

  Mag ik u “in een notendop” mijn visie geven?

  Probleem:
  Gevraagd wordt wat er mis is met de belastingen in Nederland. Welnu: het stelsel is te complex, het is onrechtvaardig, het bevoordeelt onterecht bepaalde groepen mensen en benadeelt weer anderen, het zorgt voor verloedering in onze samenleving en het remt de economie af.

  Oplossing:

  Voer een Universeel Basisinkomen (UBI) in dat hoog genoeg is voor een onbekommerd bestaan, bijvoorbeeld:
  UBI: netto 60% van het mediaan inkomen, hier gesteld op 1.500 euro.
  Inhouding op overige inkomsten:
  Inkomstenbelasting vlaktaks 40%
  Premie voor een in te voeren Algemeen Recht op Uitkering bij Werkongeschiktheid of wegens Pensioen: 10%
  Topbelasting: 30% van inkomsten boven modaal.

  Een groot deel van het sociale stelsel kan dan vervallen. De uitkeringstaak van de pensioenfondsen kan worden overgenomen door het Rijk. Fondsvorming en belegging kan dan achterwege blijven, zodat ouderen niet afhankelijk meer zullen zijn van beleggingsresultaten en rekenrentes.

  Effecten
  Met een UBI wordt een belangrijk deel van de ongelijkheid weggepoetst, zonder de verschillen in inkomen aan te tasten. Met andere woorden: Relatief gezien wordt de ongelijkheid kleiner, doch in geldbedragen blijft hij bestaan. Anders gezegd: Mensen kunnen op voet van gelijkheid samenleven terwijl de “prikkel” om betaalde arbeid te verrichten blijft gehandhaafd.

  Het kenmerkende verschil met het huidige systeem is dat een UBI de problemen voorkomt die men met het huidige systeem probeert te “genezen”.

  Rechtvaardig
  Omdat het armoede voorkomt vervalt de noodzaak van het ondoelmatige, bureaucratische en fraudegevoelige stelsel van sociale uitkeringen waarmee ons land nu is opgezadeld. Het voorkomt dat mensen een beroep moeten doen op de overheid. Velen schromen terecht om te bedelen om een uitkering. Met een UBI voorkomen we dat niet alleen, maar we voorkomen bovendien dat beoordeelt moet worden wie ervoor in aanmerking komt en de controle op de naleving van het sociale stelsel. Iedereen ontvangt het immers! Dat is rechtvaardig.

  Gelijke behandeling
  De Algemene Rekenkamer heeft op 31 januari gerapporteerd dat de rijksoverheid zo’n 100 miljard euro, meer dan een derde van het totaal, misloopt door “belastingvoordeeltjes”. Door strenger toe te zien op lobby uit het bedrijfsleven kan daaraan paal en perk worden gesteld. De onderzoekers hebben het beoogde effect van de belastingfaciliteiten in vele gevallen niet kunnen aantonen. Het extra bevoordelen van mensen met betaald werk ten opzichte van mensen die onbetaald werk verrichten zal de burger zien als onrechtvaardig. Dat zal irritatie opwekken. Bovendien verdienen veel mensen een dikke boterham met werk dat geen nut heeft of zelfs schadelijk is voor de samenleving. Dat pleit voor afschaffing van die “voordeeltjes”.

  Voorkom verloedering
  Het huidige belastingstelsel zou iedereen naar draagkracht moeten belasten. Bij de inkomstenbelasting is daar inderdaad rekening mee gehouden, maar bij alle andere belastingen betaalt iemand met een laag inkomen een groter deel daarvan dan zijn rijke landgenoot. Dat is oneerlijk. De arme betaalt voor een liter benzine hetzelfde bedrag aan accijns, maar het vergt wel een veel groter deel van zijn budget.

  Dit verschijnsel doet zich voor bij talloze kosten: Gemeentebelastingen en waterschapslasten, maar ook parkeergelden, verkeersboetes, belastingen op energie en water. Maar die relatieve duurte geldt evenzeer voor andere onvermijdbare kosten, zoals zorgpremie en eigen risico voor zorgkosten, kosten van openbaar vervoer, woonkosten, kleding en voedsel. Het zijn allemaal noodzakelijke kosten die ieder mens moet maken om een menswaardig leven te leiden in onze maatschappij.

  Zet mensen niet aan tot criminaliteit
  Het huidige kabinet, en ook veel van haar voorgangers, heeft steeds deze primaire levensbehoeften duurder gemaakt, in plaats van goedkoper. Het logisch gevolg is dat mensen steeds meer in geldnood komen. Het ziet het beleid van de overheid terecht als wanbeleid dat mensen ertoe aanzet om, bij gebrek aan betaald werk, geld op illegale wijze te verkrijgen. Dat drijft mensen in de criminaliteit. Wietplantages, fraude, inbraken, overvallen, kortom een breed scala aan misdadigheid is er het gevolg van. DAT MOETEN WE NIET WILLEN!

  Voorkom geldverkwisting
  Je kunt veilig stellen dat de overheid doet aan geldverkwisting. Het sociale uitkeringsstelsel is daar een voorbeeld van, maar ook de vele miljarden die opgaan aan armoedebestrijding, schuldhulpverlening en schuldsanering. En dan nu weer de 100 miljard aan belastingfaciliteiten waarvan volgens de Algemene Rekenkamer het nut niet is aangetoond. En dan zwijg ik nog maar over de exorbitante geldverspilling bij het Europese Parlement. Is het vreemd dat de burger, die steeds weer de duimschroeven krijgt aangedraaid, er genoeg van heeft? Het is bovendien een klap in het gezicht van de belastingbetaler.

  Stimuleer de economie
  Met de invoering van een UBI wordt de koopkracht van de consument aanmerkelijk groter. Dat heeft een duidelijk positief effect op de economie. De extra inkomsten voor het rijk die daar het gevolg van zijn, gecombineerd met de besparingen op sociale uitkeringen, de bestrijding van armoede en criminaliteit, zullen een UBI mogelijk maken. Sterker nog: zullen een UBI noodzakelijk maken!

  Met vriendelijke groet,

  Joop Böhm

 5. Je kunt het allemaal wel perfect formuleren , Rob.
  Daar twijfelde ik al niet aan.

  Je spreekt met veel innerlijke wijsheid ,op een gedecideerde wijze .
  Je bent een goed oprecht mens.
  Mijn zegen heb je al .

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.