Vrede: illusie of werkelijkheid

De namen ‘Rusland’ en ‘Poetin’ vallen steeds meer in de traditionele media. Bevolkingen in westerse landen worden zodanig geïndoctrineerd dat beide namen een steeds negatievere lading krijgen. Machten in het westen sturen blijkbaar aan op oorlog.

Afgelopen zondag heb ik een lezing gegeven in Naarden over een illusie die werkelijkheid werd. Ik eindigde mijn verhaal met ‘VREDE’, een woord dat door de toenemende spanningen in de wereld steeds minder gebruikt wordt.

Er is absoluut geen behoefte aan oorlog bij het grootste deel van de mensheid, toch wordt deze voortdurend gevoerd en is er de constante dreiging dat er een uitbreekt.

Dit terwijl er alleen maar innerlijke conflicten zijn, die elk van de 7 miljard mensen op onze aarde met zichzelf moet uitvechten. Het ellendige is alleen dat deze innerlijke conflicten niet binnen blijven, maar naar buiten komen en met anderen in hun omgeving worden uitgevochten, met andere mensen die met dat innerlijke conflict niets te maken hebben.

 

Zij uiten hun onvrede, irritaties, boosheid, agressie, pijn en dergelijke af op anderen. Dat geldt dus ook voor de machthebbers van oost tot west, van noord tot zuid. Ook dat zijn mensen met hun innerlijke conflicten, die zij uitstorten over de bevolkingen die zij leiden. Zij sleuren ons met onze goedkeuring de moordpartijen in, want als we er met zijn allen op tegen zouden zijn, vindt er nergens ter wereld ook maar een gewapend conflict plaats.

Dat was mijn boodschap in Naarden. Ik las ook een gedicht voor, dat ik opgenomen heb in ‘Nieuwe Tao’, maar vergeten was dat ik het geschreven had. We kunnen namelijk ook kiezen voor liefde.

Stel je voor, je besluit om alles achter te laten en je hart te volgen.
Je doet alleen nog wat je gevoel je ingeeft.
Je volgt je hart naar een land aan de andere kant van de wereld,
zodat je niet meer terug kunt vallen op de dingen die je ‘had’.

Toch zorgt daar iemand voor je zonder dat je erom vroeg.
Het enige dat je nog doet, is de dagelijkse cadeaus accepteren

Je bent bijna volledig afhankelijk van deze persoon, alsof je een 50jaar oud kind bent

Je kunt zelfs niets teruggeven, je kunt enkel zeggen: Dank je wel

Sinds je je hart opende is dit maar een van de vele wonderen
iedere dag beleef je verbazingwekkende dingen

Stel je voor dat de aarde een paradijs is voor iedereen die het durft te zien
we hoeven alleen maar te ontvangen en te accepteren dat dit liefde is.

Gods liefde

RV, April, Sapporo

Bedenk dat ieder conflict met jezelf, niets met een ander te maken heeft. Het enige dat je met een ander te maken hebt is een vorm van contact. Als jij boos bent is het helemaal niet zo vanzelfsprekend om daarmee een ander lastig te vallen. Je kunt het met een ander oneens zijn, dan kan je dit bespreken. De boosheid die een mens dan voelt is niets anders dan zijn eigen pijn. Waarom zou je met jouw pijn een ander lastig vallen? Dacht je dat agressie en geweld jouw pijn verminderen? Nee toch!

Kortom VREDE is een keuze, net als oorlog, van ons allemaal. Dat de spanning met bijvoorbeeld Rusland wordt opgevoerd, of dat moslims plotseling als het grote kwaad worden voorgesteld, is niets anders dan het innerlijke conflict van een aantal invloedrijke personen, die erin geslaagd zijn om velen daarmee te besmetten. Het wordt een soort innerlijk conflict dat opeens veel mensen hebben. Nou, zou ik zeggen, los het gewoon in jezelf op, hou op om anderen daarmee te bedreigen of daadwerkelijk naar het leven te staan. Wat zeg je? Zij zijn gewelddadig? Oke, dan hebben zij het zelfde probleem als jij, ook zij voeren oorlog in hun hoofden en hebben die schermutselingen naar buiten gebracht.

Het zijn innerlijke conflicten die we tot een gruwelijke werkelijkheid maken!

Rob Vellekoop, 27 februari 2017

19 Comments

 1. De Bildenberg-groep Sloper,
  De Sloper,
  Macht en Geld is en blijft de oorzaak van al die ellende…..
  Het is de Nederlandes Koninkhuis DE GROTE schuldige hier aan(1954/55)….ff google op de Bildenberg-groep met de NAVO….daar is nog alleen een wo3 voor nodig om dat te realiseren..kost wat kost het moet en het zal er komen….die lui kijken nergens meer naar…kijk hoe het er aan toe gaat in USA…nog even en er komt daar een burger-oorlog….Af gelopen wekemd..De NOS…spreekt over een volks opstand en groot schalige demonstratie van de Russen tegen Poetin…..Ik lag die lui van de NOS keihard uit…kijk en lees ook eens Russchise site’s….het was daar een groot schalige HERDENKING van die persoon in kwestie die niet vermoord is/was door Poetin.
  Praat liever hoe men hier in dit Nederland zaken doet met een crimmineel genaamd…Petro Porosjenko met zijn BRIEVENBUS BV OP DE ZUID AS!!
  Maar geachte mede mensjes…..huiver en bibber….er staat een 2de kernramp voor de deur die zijn weerga niet kent….JAPAN Fukushima!!
  Ik Dank U!!

  • Waarom willen mensen die vreselijk veel bezitten, nog meer dan ze al hebben (of denken te hebben)?
   Hoe komt het dat mensen met macht, nog meer macht willen?
   Hoe kijk jij tegen deze mensen aan?
   Om deze drie vragen te beantwoorden zijn er al twee groepen plus jij die eerst het conflict in zichzelf moeten herkennen en daarna oplossen. Daarna is er het contact tussen jou en een machthebber. Maar aan dat contact komen we pas toe nadat we de eerste vragen hebben beantwoord. Dus aks jij dat simpel vindt, bekijk het dan eens eenvoudig op deze manier.

   • Oorlogen worden door banken (institutionele beleggers) geïnitieerd in collusie met politici en de media. Die laatsten moeten de mensen er “rijp” voor maken. Oorlog komt maar zeer zelden vanuit het volk. Maar omdat mensen afhankelijk zijn gemaakt van geld om te kunnen leven zijn mensen ook al gauw bereid om alles te doen voor geld. Dus ook oorlog voeren. Het ultieme kwaad geschiedt steeds mèt en dóór ons geperveteerde wettige betaalmiddel. Dàt is waarmee ze de mensen kapot maken. Oorlog kent alleen maar verliezers. Want wie een wapen nodig heeft die heeft alles al verloren. Mijn hond heeft zelf geen geld nodig om te kunnen leven. En daarom is ze vrij en staat ze ook boven de wet. Waaraan dan weer heel mooi te zien dat ons geld ook een wets-inrichting is!

    • Je vergeet een ding in je beschouwing mee te nemen en dat is het vertrouwen dat mensen in geld hebben. Zonder vertrouwen is dit geld namelijk waardeloos. Datzelfde vertrouwen geven zij ook aan machthebbers, die hieraan autoriteit ontlenen met medewerking van de bevolking. De bevolking kan alleen maar ergens voor rijp gemaakt worden, wanneer zij zelf hebben besloten hun ogen dicht te doen en uitsluitend te willen zien wat hen ‘vertrouwd’ voorkomt. Denk bijvoorbeeld aan het feit dat miljoenen Amerikanen op de hoogte zijn van de set up van de twee WTC torens en een gebouw die op 9/11 instortten. Ze willen niets anders geloven dan de ‘waarheid’ die de Amerikaanse overheid hen op de mouw spelt. Dus uitsluitend met de stilzwijgende medewerking en instemming van miljarden mensen kan het huidige systeem in stand blijven. Hetzelfde geldt op dit ogenblik voor de toenemende haatzaaierij richting Rusland. Ieder kritisch mens kan zich in de kwestie verdiepen en zal dan niet zonder meer geloven dat de Russen het nieuwe kwaad en de agressor zijn. De politici en de media wrijven het echter iedere dag de mensen in. Ik merk het bij het schrijven over de Russen. Een a twee jaar geleden werd er heel anders gereageerd dan nu. Nu wordt er gezwegen, wordt het onderwerp meer vermeden, terwijl enige tijd geleden er meer kritische kanttekeningen kwamen over het beeld dat met name door NAVO en media opgeroepen wordt over Rusland.

    • Hopelijk begint het bij de jeugdigen en nieuwkomers te dagen als talloze veteranen met PTTS-syndroom door het oorlogsvoeren worden opgezadeld?

   • nou Rob… in dit betoog ga je even voorbij aan de geestelijke groei dan wel evolutie van de ziel.
    de ziel die zich via meerdere incarnaties ontwikkeld tot inzicht en compassie het mededogen in plaats van medelijden.
    wat mooi is jouw wereld als je zegt.. kijk de problemen zitten in je hoofd.. jouw verdriet jouw woede val een ander er niet mee lastig… lekker neutraal op je eiland…smile smile niets aan de hand gebroken hart.. niets aan de hand pijn joh neem een pilletje niets aan de hand.

    uitspreken van emoties is niets mis mee misschien doen we dat zelfs te weinig en gaat de boel gisten tot er een emotionele explosie komt.. want ja die komt.
    hoe fijn is het om wat troost te vinden bij een groot verlies… heerlijk om even relativerend over onrecht te spreken dat is leven delen van goed en kwaad .. was er niet een oud gezegd draagt elkanders lasten?
    ja dat past kennelijk niet meer in de tijd van selfies en newspeak waar goed omgedraaid wordt naar kwaad de waan van non dualiteit neutraal in gevoel niks compassie.
    Spring verwoord het ok…. de elite dus de onderontwikkelde ziel die nog leeft van materialisme kan helaas ook niet anders dan graaien en hebben ten koste van welke prijs dan ook…dat is hun niveau van zijn.
    en hoe fijn voor hun genoeg bankiers en wapentuig fabrikanten om hun doel te bereiken prachtig… wapens leveren geld op dus leve de oorlog… de vernietiging die aangericht wordt levert alweer geld op herstellen van infrastructuur en bouwen van woningen die we weer plat kunnen gooien…. de mensen???? ach collateral damage hebben we genoeg van..zooo vervangbaar.
    nee Rob… niet in ons hoofd stil zijn niet mensen laten tobben.. warmte geven luisteren troosten en uit de stoel meer daadwerkelijk commentaar uiten bij dat wat zich leiders noemen.. niks newspeak gewoon dit kan niet meer, mensen hebben recht op een menswaardig bestaan en vooral op een wereld zonder oorlog.
    dus leugens aan de kaak stellen en gelukkig zie je dat al meer gebeuren met die bewezen leugens de politiek om de oren slaan.. niks koude oorlogen maar een warme samenleving en daar is zelfs in de puinhoop van nu niet zoveel voor nodig…
    het luisterende oor die arm om de schouder ,even een boodschapje voor iemand doen, kleine dingen die helemaal geen geld kosten.
    beter toch dan nutteloos zitten zijn zennen op een bankje… zoek het lekker zelf maar uit ik ben er niet.
    daar krijgen we echt geen betere wereld mee.

    • Wat doe ik dan iedere dag in DLM? Volgens mij stel ik de macht en het machtsmisbruik voortdurend aan de kaak. Verandering in onze samenleving moet echter plaatsvinden in 7 miljard hoofden, anders blijft, zoals nu, een elite de troepen aanvoeren en daar moeten we echt vanaf!

     • wat doe ik op DML…. nou inderdaad pogen iets meer wijsheid in de mens te bewerkstelligen, loffelijk streven.
      maar het is ook een gemengd bedrijf aan de ene kant het idealisme en aan de andere kant commercie.. want dankzij DLM is de verkoop van boekjes lezingen en workshops van jou een stuk makkelijker onder de aandacht te brengen… dus is DML ook een continue advertentie voor jouw andere bezigheden.
      niks mis mee er zullen helaas maar weinig mensen gezegend zijn dat ze idealisme en werk kunnen combineren en op zo een wijze een inkomen kunnen genereren.
      7 miljard hoofden dezelfde richting sturen is Utopia, 1000 hoofden 1000 zinnen er zal altijd een acceptabel compromis aan de basis moeten liggen.
      vrede is vooral gediend bij sociale rechtvaardigheid en respect voor het individu.
      van iemand die buiten de boot gevallen is en nergens hulp krijgt kan je niet verwachten dat die vredig op een bankje gaat zitten wachten tot de dood hem verlost.
      vredige gedachten gedijen bij sociale zekerheid, geliefd zijn, aandacht geborgenheid.
      wat is vrede…. alleen het ontbreken van geweld en vernietiging of is dat het grote inzicht dat er eigenlijk voor iedereen genoeg is als we echt willen delen en aanvaarden we dan ook de verschillen in cultuurbeleving van de verschillende mensen respecteren we elkaar dan in die enorme diversiteit van beleven?
      probleem is dat als er al ergens een vredes verdrag getekend wordt er altijd een verliezende en een dominante partij is en dat de oorlog als de inkt gedroogd is nog in de hoofden doorgaat omdat men dan vergeet om naar elkaar te luisteren en respect te tonen zeker na al het nodeloze leed en verlies van levens. Echte vrede is nog een lange weg te gaan, maar open discussies zoals hier zijn kleine druppeltjes op weg naar een betere toekomst en op die weg hoeven we het ook niet altijd met elkaar eens te zijn uit kritiek en discussie kan weer een beter standpunt geboren worden

     • Dankzij die paar boekjes en wat abonnementen lukt het me bijna alle kosten te dekken. De belangrijkste kosten, reiskosten, kan ik compenseren dankzij een ov-abonnement dat ik ook voor mijn werk gebruik. Ik begrijp dat jij dat commercieel vindt, nou dat mag hoor.

  • De vrede bezwijkt al gauw aan haar eigen kwaal. Er valt niets aan te verdienen. En de wapenhandel heeft altijd een heel goede levensverzekering gehad: het gemeenschapsgeld. Het kan dus zijn dat we opnieuw in een koude oorlog gesleept worden maar als deze enorme wapentransporten inderdaad de opmaat moeten worden naar WW3 dan is de kans groot dat WW4 weer met stenen en knotsen moet worden uitgevochten.

   • Valt mij steeds meer op, dat de verzekeringen zich zodanig indekken tegen al de collateral damage, dat uiteindelijk de verzekeringen en bankinstellingen er goed bij wegkomen en de burger het haasje is?

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.