Februaristaking & opkomende fascisme nu

Op zaterdag 25 februari 2017 wordt op het Jonas Daniël Meijerplein in Amsterdam de Februaristaking van 1941 herdacht. De Februaristaking is een moedige daad van tienduizenden, die het werk neerlegden en opkwamen voor hun vervolgde Joodse stadsgenoten. De staking breidde zich snel uit naar de Zaanstreek, Kennemerland, Utrecht, Hilversum en Weesp. Dit was de enige politieke staking in Europa tegen de anti-Joodse maatregelen van de nazi’s in bezet gebied.

De jaarlijkse herdenking vindt plaats op het Jonas Daniël Meijerplein, bij het beeld van De Dokwerker. Het bronzen beeld stelt een staker voor. De Dokwerker staat symbool voor het verzet van ‘de kleine man’ tegen een grote macht.

Nog altijd geeft de Februaristaking een signaal naar deze tijd, waarin opkomen voor een ander en waakzaamheid voor antisemitisme en racisme noodzaak is.

“Aan de werkende bevolking!
De beestachtige jodenpogroms gaan voort
De Amsterdamse werkende klasse toont haar afschuw
door als protest in alle bedrijven het werk neer te leggen
Geen tram rijdt, geen kraan loopt.”

De felheid waarmee mensen in ons land zich verzetten tegen de aanleg van AZC’s en de opvang van vluchtelingen is angstaanjagend. Welk tactisch spel er in de achtergrond ook gespeeld wordt, steeds gaat het om het lot van tienduizenden ontheemden die niet voor hun plezier het geluk elders zoeken en op de vlucht zijn geslagen voor oorlogsgeweld. Vanaf het moment dat deze medemensen ‘vluchteling’, ‘geluks- of asielzoeker’ genoemd worden kunnen zij worden opgesloten. Een deel van de bevolking kijkt dan op hen neer, alsof zij tweederangsmensen zijn.

De joden van toen, zijn de moslims en andere vluchtelingen van nu. Vele honderdduizenden hebben in Irak en Syrië al het leven gelaten door de strijd die daar woedt. Ook deze vluchtelingen worden in kampen gestopt, maar gelukkig zonder de intentie van vernietiging. In het westen wordt de moslim langzaam maar zeker de zondebok voor alles wat verkeerd gaat in de samenleving (terwijl veel hier van terug te voeren valt op de Neo-liberale bezuinigingspolitiek). Het vreselijke is dat Wilders door zijn onmenselijke plannen met de moslims zelfs een grote aanhang heeft. Hij roept op tot haat tegen deze zondebok en kan dit ongestoord doen. Hij krijgt steeds meer sympathisanten, terwijl enkele jaren geleden mensen zich nog schaamden om met Wilders PVV geassocieerd te worden.

Blijkbaar worden steeds meer mensen minder tolerant. Betekent dit ook dat ze fascistisch worden? Fascisme kan je herkennen aan de hand van 14 eigenschappen volgens Dr. Britt, die deze terugvond bij de regimes van Hitler, Mussolini, Franco en Suharto.

 • Krachtig en voortdurend nationalisme
  Fascistische regimes neigen ernaar constant gebruik te maken van vaderlandslievende motto’s, slogans, symbolen, liederen, en andere spullen. Vlaggen zijn overal zichtbaar, net zoals vlaggensymbolen op kleding en publieke uitingen.
  Kijk naar het gevlag van Amerikanen, die sowieso hun vlag op een voetstuk plaatsen. Ook Wilders gebruikt de vlag regelmatig, al dan niet met lichtblauwe band in plaats van donkerblauw.
 • Minachting voor de erkenning van mensenrechten
  Vanwege angst voor vijanden en de behoefte aan veiligheid wordt de bevolking door fascistische regimes overgehaald dat mensenrechten kunnen worden genegeerd in bepaalde gevallen vanwege de behoefte. Het volk neigt de andere kant op te kijken of zelfs marteling goed te keuren, standrechtelijke executies. moorden, lange opsluitingen van gevangenen, e.d.
  De VS tolereert het gebruik van martelingen om informatie te vergaren.
  Voor wat betreft Wilders, deze ziet vluchtelingen niet meer als mensen. Ze hebben dus ook niet meer dezelfde rechten.
 • Identificatie van vijanden / zondebokken als gemeenschappelijke zaak
  De bevolking samengebracht in een patriottische razernij om een waargenomen gemeenschappelijke dreiging of vijand te elimineren: raciale, etnische of religieuze minderheden; liberalen; communisten; socialisten, terroristen, moslims, etcetera.
  Zowel voor Trump als Wilders geldt dat moslims de zondebok zijn, maar ook vluchtelingen krijgen de schuld van economische perikelen.
 • Heerschappij van het leger
  Zelfs al zijn er uitgebreide interne problemen, de militairen krijgen een buitenproportionele hoeveelheid geld van de overheid en de binnenlandse agenda wordt genegeerd. Soldaten en militaire dienst wordt bejubeld.
  In de VS is dat zonder meer duidelijk met een militair budget van meer dan 600 miljard dollar.
 • Ongebreideld seksisme
  Regeringen van fascistische landen neigen bijna uitsluitend gedomineerd te worden door mannen. Onder fascistische regimes is de traditionele rolverdeling meer rigide. Oppositie tegen aborteren is groot, daarnaast is homofobie en anti-homo wetgeving.
  Trump is berucht voor zijn minachting van vrouwen.
 • Gecontroleerde massa media
  Soms worden de media rechtstreeks gecontroleerd door de overheid, maar in andere gevallen, worden de media indirect gecontroleerd door overheidswetgeving, of sympathieke media woordvoerders en leidinggevenden. Censuur is vooral in oorlogstijd normaal.
  De media in de VS lijken zich juist af te keren van Trump. De vraag is voor hoe lang. In ons land zijn de media zeker op de hand van Wilders, waarbij ze eigenlijk geen kans onbenut laten breed met hem naar buiten te komen.
 • Obsessie met nationale veiligheid
  Angst wordt gebruikt door de regering als een middel om de massa te motiveren.
  Zowel bij Trump als Wilders staat veiligheid hoog in het vaandel.
 • Religie en regering zijn met elkaar vermengd
  Regeringen in fascistische landen neigen ertoe de gangbare godsdienst als middel te gebruiken om de publieke opinie te beïnvloeden. Godsdienstige retoriek en terminologie is gangbaar van regeringsleiders, zelfs wanneer de belangrijkste principes van de godsdienst haaks staan op het beleid of de acties van de overheid.
  Trump bezocht als teken van zijn godsvrezendheid een bezoek aan de kerk na zijn inauguratie.
 • Macht van het bedrijfsleven wordt beschermd
  De industriële en zaken aristocratie van een fascistische natie zijn vaak degenen die de regeringsleiders aan de macht helpen, waarbij ze een wederzijdse gunstige zaken/overheidsrelatie en machtselite creëren.
  Voor de VS is dit overduidelijk: de multinationals financieren de presidentskandidaten.
 • Arbeidsmacht wordt onderdrukt
  Omdat de georganiseerde macht van werknemers de enige werkelijke bedreiging is voor een fascistische regering, worden vakbonden geheel geëlimineerd of ernstig onderdrukt.
 • Minachting voor intellectuelen en kunst
  Fascistische naties neigen openlijke vijandigheid te stimuleren en te tolereren tegenover hogere opleiding en academische wereld. Het is niet ongewoon om professoren en andere academici te censureren en zelfs arresteren. Vrije expressie van kunst wordt openlijk aangevallen, en regeringen weigeren vaak om kunst te financieren.
 • Obsessie met misdaad en straf
  Onder fascistische regimes, krijgt de politie bijna onbeperkte macht om de wet uit te oefenen. De bevolking is vaak bereid om misbruik door de politie over het hoofd te zien en zien zelfs af van burgerlijke vrijheden in naam van patriottisme. Er is vaak een  nationale politiemacht met praktisch ongelimiteerde macht in fascistische naties.
 • Ongebreidelde vriendjespolitiek en corruptie
  Fascistische regimes worden bijna altijd bestuurd door groepen van vrienden en partners die elkaar benoemen op regeringsposten en gebruiken regeringsmacht en autoriteit om hun vrienden te beschermen tegen verantwoordelijkheid. Het is niet ongewoon in fascistische regimes om nationale middelen en zelfs schatten te bestemmen voor regeringsleiders.
 • Frauduleuze verkiezingen
  Soms zijn verkiezingen in fascistische naties compleet nep. Soms worden verkiezingen beïnvloed door lastercampagnes of zelfs moorden van de oppositie kandidaten, gebruik van wetgeving, om de stemmen telling te controleren of politieke district grenzen, en manipulatie van de media. Fascistische landen gebruiken vaak hun rechterlijke macht om de verkiezingen te manipuleren of te controleren.

Meer info

Rob Vellekoop, 19 februari 2017

3 Comments

 1. De moslims de joden van nu? Om te rillen, deze onwaarheid. Hoeveel moslims zijn er hier al naar het oosten afgevoerd en vergast?
  En dat terwijl joden hier niet meer veilig over straat kunnen door diezelfde moslims.
  Ja fascisme is in opkomst, maar wel vanuit de linkse hoek, waar het de vorige keer ook vandaan kwam.
  Weer hetzelfde symptoom: Jodenhaat.

 2. De voorkennis die dit kabinet, dat er velen deze kant op zouden komen, heeft ze het voordeel gegeven om die bezuinigingen door te voeren?
  Niet voor niets heeft dit tot segregatie geleid, deze tegen stand hadden ze niet verwacht, sebrenica was nl deze voorkennis?

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.