De Lange Mars naar duizenden kleine vredige gemeenschappen

Beste lezer,

Even voor de goede orde licht ik graag toe wat De Lange Mars in petto heeft, mocht dit jou nog niet zijn opgevallen.

Deze website is een verslag sinds 2011 van de lange mars die wij met zijn allen bewust of onbewust ondernemen met vallen en opstaan, naar een wereld verdeeld in duizenden kleine gemeenschappen.
We zitten in een wereld van steeds groter wordende machtsconcentraties en zijn onderweg om juist in vrede en vrijheid met elkaar samen te wonen in duizenden onafhankelijke gemeenschappen die over de wereld zijn verspreid. Wij zijn op weg naar een samenleving vol harmonie en vrede, weg van de huidige wereld die wordt geterroriseerd door geweld en conflicten.

De opbouw van de website De Lange Mars is daarom als volgt.

Sociaal
De ontwikkelingen in Nederland en de buurlanden op sociaal gebied. Met name de afbraak van de verzorgingsstaat en de sociale protesten hiertegen staan centraal. Dit bewijst dat machtsconcentraties aanleiding zijn voor corruptie en machtsmisbruik.
Macht
De macht in de wereld berust bij een kleine groep van miljardairs families. Aan de hand van het nieuws legt DLM de structuren hiervan bloot.
Economie
Nieuwsberichten die de economie raken en steeds een herhaling blijken van zetten om de huidige wereld orde in stand te houden.
Gezondheid
Onder dit kopje verzamelt DLM ontwikkelingen die gaan in de richting van zich bevrijden uit de klauwen van Big Pharma, maar ook het misbruik van de farmaceutische industrie laten zien.

Basisinkomen
Nieuws over het basisinkomen betekent, ontwikkelingen over een inkomen waarop straks iedereen recht krijgt, niet gebaseerd op het werk, de baan die men heeft, maar op zijn aanwezigheid als mens.

Zelfvoorzienend
Dit nieuws toont aan dat de mensheid stapjes zet in de richting van 1000den kleine gemeenschappen die zichzelf kunnen bedruipen en samenwerken met de andere gemeenschappen die de machtsconcentraties van landen gaan vervangen. Dus geen 200 nationale staten, maar 1000den zelfvoorzienende gemeenschappen van vredig levende mensen.

Nieuws
Alles wat betrekking heeft op de laatste ontwikkelingen die tonen waar we soms blijven steken, maar ook vooral waar we naar onderweg zijn, namelijk naar een wereld vol zelfvoorzienende gemeenschappen.

Veel leesplezier op onze ontdekkingsreis naar een vredig samenleven.

Rob Vellekoop, 3 december 2016

3 Comments

  1. De politiek met zijn bestemmingsplannen ,grondspeculatie en verdere blokkerende bureaucratie maakt dit in ieder geval in ons NL onmogelijk. Ik zoek nog steeds naar een politieke partij die het systeem van bestemmingsplannen, en de rest van de blokkerende bureaucratie wil afschaffen. Nog niet gevonden.

  2. Ben inderdaad voor kleinschaligheid dan die grote instellingen, waarin het individu weinig tot geen inspraak hebben?

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.