140.000 gijzelingszaken In 2014 voor onbetaalde boetes

Nationale Ombudsman stelt dat mensen die boetes niet kunnen betalen omdat ze te krap bij kas zitten ten onrechte van hun vrijheid worden beroofd. Dit is de conclusie van de Nationale ombudsman Reinier van Zutphen in zijn rapport ‘Gegijzeld door het systeem‘. Het Openbaar Ministerie (OM) is het met deze conclusie eens, maar eist nog steeds dat deze mensen worden gevangengezet. Volgens de Ombudsman zoeken zij niet goed uit waarom mensen hun boetes niet hebben betaald.

De ombudsman:

‘Burgers die hun boetes niet kunnen betalen, mogen niet worden gegijzeld. Mensen met financiële problemen, horen niet thuis in de gevangenis vanwege gijzeling. Het lost niets op.’

Iemand die een verkeersboete of een strafbeschikking niet betaalt, kan worden gegijzeld. Het OM moet hiervoor toestemming vragen aan de rechter. Als de rechter toestemming geeft, haalt de politie hem of haar op en wordt de niet-betaler een aantal dagen in de gevangenis vastgezet. Gijzeling is een middel om mensen onder druk te zetten om alsnog te betalen. Na afloop van de gijzeling is echter de boete nog steeds niet van de baan.

In 2013 vroeg het OM in ruim 180.000 zaken de rechter om toestemming en in 2014 in 140.000 zaken. In meer dan 50% van deze gevallen gaf de rechter toestemming voor gijzeling, dit kwam neer op 96.336 gijzelingen in 2013 en 83.320 voor 2014. Per zaak kan iemand maximaal een week worden gegijzeld.

Boetes vormen een steeds grotere aanslag op de financiële positie van burgers: meer controles, hogere boetes en bij niet-betalen wordt het bedrag drie keer zo hoog. Bijvoorbeeld: een boete van 330 euro vanwege het niet-verzekerd hebben van een brommer loopt in een paar maanden op, na de eerste verhoging (50%) 495 euro en na de tweede verhoging (100%) 990 euro.

Dankzij het werk van de Ombudsman zijn inmiddels stappen gezet om eerder tot een oplossing te komen, zonder dat gijzeling aan de orde komt. ‘Burgers kunnen nu in veel gevallen in termijnen betalen. Dit is een belangrijke stap vooruit, maar dit is slechts het begin’, aldus ombudsman Van Zutphen.
Meer info: www.nationaleOmbudsman.nl

5 Comments

  1. Als boetes niet betaald hoeven te worden hoeft men ze ook niet te geven, en als de ene het wel moet betalen en de andere niet dan kan men de rechtstaat beter opdoeken.

  2. !40.000 Mensen vast gezet? En terug gekeerde oorlogsmisdadigers kunnen ze niet vast zetten!

    • Teruggekeerde oorlogsmisdadigers kunnen alleen worden vastgezet nadat vastgesteld is dat ze verdacht worden van een oorlogsmisdaad en daarna door een rechter berecht zijn die hen heeft veroordeeld. Tegenwoordig word je in de media al als terrorist veroordeeld zelfs voordat bewezen is dat er sprake van terrorisme was.

  3. Het is mij al sinds jaar en dag duidelijk. De werkelijke criminelen criminelen zitten in den Haag. Ze dragen bijnamen zoals regering en kabinet. De burger wordt beschouwd als persoonlijk eigendom door dit struikrovers gilde. Er gaat geen jaar voorbij zonder lastenverzwaring,meer wetgeving en minder privacy.
    Uiteraard gebruikt het boeven collectief hiervoor de kaasschaaf techniek, beetje bij beetje rooft de Haagse boevenclub onze bezitingen en rechten weg. Natuurlijk wordt dit bedekt met allerhande wollig en onduidelijk taalgebruik, omde burger zo een rad voor de ogen te draaien. De oplos sing; ons verenigen en het zooitje eruit smijten, desnoods door een opstand. President J.F. Kennedy zei ooit ” zij die een vreedzame revolutie onmogelijk maken, maken een gewelddadige revolutie onvermijdelijk”

  4. Hulde aan het team ombudsman van de overheid, en het boegbeeld de heer Van Zutphen natuurlijk. Ga zo door (een alom gekende uitdrukking).
    Goeie publicatie !

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.