Terreurdreiging: staking en demo wordt opeens terrorisme

De definitie van terrorisme is zo breed dat ook stakingen daaronder kunnen vallen. Als de overheid, zoals in België, besluit dat er terreurdreiging is van een bepaald niveau dan volgt de staat van beleg en worden demonstraties verboden, maar blijven kerstmarkten toegestaan en kerncentrales onbeveiligd. Vandaar dat een groep mensen een petitie is gestart waarin opgeroepen wordt in verzet te komen tegen een autoritaire staat die geboren wordt.

Het komt er in feite op neer dat vanaf het moment van de zogenoemde terreurdreiging een soort Veiligheidsraad de zeggenschap overneemt van de democratisch gekozen regering waardoor opeens andere regels gelden met name wat betreft de vrijheid van meningsuiting.

De definitie van de Nederlandse overheid voor terrorisme luidt:

Het uit ideologische motieven dreigen met, voorbereiden of plegen van op mensen gericht ernstig geweld, dan wel daden gericht op het aanrichten van maatschappij ontwrichtende zaakschade, met als doel maatschappelijke veranderingen te bewerkstelligen, de bevolking ernstige vrees aan te jagen of politieke besluitvorming te beïnvloeden.

Met andere woorden het uit ideologische motieven plegen van daden gericht op het aanrichten van maatschappij ontwrichtende zaakschade met als doel de politieke besluitvorming te beïnvloeden is terreur. Hieronder kan gemakkelijk de politie-staking van de voorbije maanden vallen. De politiebonden wilden immers de politiek beïnvloeden over de hoogte van hun salarissen en veroorzaakten daarvoor onder andere verkeershinder op snelwegen.

Als je echter kijkt naar de manier waarop de Belgische overheid haar macht misbruikt in deze situatie dan zie je dat zij zelfs demonstraties in Brussel verbiedt. Met name de klimaatdemonstraties kunnen toch moeilijk als maatschappij ontwrichtend beschouwd worden. Daar steekt de willekeur op. Maar ook het uitdelen van warme maaltijden aan daklozen in de stations werd verboden. Vandaar dat er een petitie is opgesteld onder titel ‘Van angst naar verzet’ van verontruste burgers die de bevolking oproepen haar ogen te openen en tot burgerlijke ongehoorzaamheid over te gaan.

De opstellers schrijven:
Wij weigeren nog langer in angst te leven. Wij zeggen neen tegen de autoritaire staat die we onder onze ogen geboren zien worden. Wij aanvaarden niet dat niet-verkozen organen als het OCAD of de Nationale Veiligheidsraad het land leiden. Wij zeggen neen tegen een oorlog die in onze naam wordt gevoerd, en die enkel voor meer doden, voor meer barbarij zal zorgen.

In België maakten ze aan den lijve mee hoe het straatbeeld door angst bepaald werd. Angst na de aanslagen in Parijs, zeker, maar ook angst voor de ongeziene maatregelen die sinds 13 november werden genomen. Het hoofdstedelijk gewest Brussel is onder staat van beleg gesteld, terwijl de rest van het land zich in een noodtoestand bevindt.

Dit is de tiende aflevering van de angstmonitor waarin getoond wordt hoe angst op tal van onderwerpen wordt ingezet als middel om de samenleving te manipuleren. Terrorisme is volgens de opgerekte definitie van de overheid een bedreiging voor de bewoners van onze planeet waardoor opeens ondemocratische maatregelen en willekeur aanvaardbaar zijn.

Rob Vellekoop, 30 november 2015

12 Comments

 1. “… , met als doel maatschappelijke veranderingen te bewerkstelligen(1), de bevolking ernstige vrees aan te jagen (2) of politieke besluitvorming te beïnvloeden(3).”

  1) De maatschappij verandert – ook zonder terreur – doorlopend.
  2) De bevolking ernstige vrees aanjagen? De regering (en vaak ook parlement) doen zo doorlopend.
  3) De bevolking mag geen kritiek op politieke besluitvorming hebben? (Europese grondwet, moord op Pim Fortuijn, …)

  Wat een angst spreekt hieruit. Hebben de politici zó weinig vertrouwen in de eigen burgers? Hoezo? O, zij beseffen terdege dat zij regels en wetten invoeren, welke in strijd zijn met het welzijn van de burgers.
  (eenvoudig voorbeeld: “… het uitdelen van warme maaltijden aan daklozen in de stations werd verboden.”)
  De les? Politici, onderzoek IN je zelf, waarom jullie geen vertrouwen in de burgers hebben. Zelfonderzoek dus; maar ja, politici: zelf uiterst behoudend, niet openstaand voor [wérkelijke] verandering in hen zelf. Ikke, ikke, ikke. Bang, dat als er daadwerkelijk gelijkwaardig gedeeld gaat worden, dat dan ……

  https://jhaines6a.wordpress.com/2015/11/29/where-do-we-go-from-here-again-by-bradley-loves-guest-post/

 2. Volgens mij moet het tijdelijk verbod op staking of betoging met andere ogen bekeken worden. Het gaat er om dat grote groepen mensen veel moeilijker te beveiligen zijn dan kleine groepen. zie de Boston marathon, er hoeft maar 1 gek tussen te lopen en het aantal slachtoffers kan gigantisch zijn.
  Minister Janbon (NVA) probeerde het ook zo uit te leggen. De maatregelen zijn tijdelijk.
  Ga er maar van uit dat de mensen niet vergeten wie hun eventueel bedonderd heeft als er weer verkiezingen zijn.

 3. Als je kijkt dat ze zo hier door slordigheid steken laten vallen, vallen z ze duidelijk door de mand!
  Theater bleek wegens bouwval gesloten?
  Dat geeft te raden?

 4. Stemmen dat is zaken doen met terroristen en kiezen uit 17 soorten poep. Niet meer doen dus. Wie dit nu nog niet in de gaten heeft die heeft de afgelopen 20 jaar in coma gelegen.

  • Daar gaat het niet om. De kwestie is dat onder het excuus van de term terrorisme democratisch rechten worden weggenomen.

   • Ik weet wat de kwestie is maar ook deze kwestie hebben we te danken aan het feit dat er nog steeds mensen zijn die gaan stemmen en daardoor dit soort kwesties -zeg maar: vieze zaakjes- initiëren. Maar over welke weggenomen democratische rechten heb je het? We hebben het democratische recht om te vluchten als het gevaarlijk wordt (je loopt dan wel kans op een waarschuwingsschot in je nek) en we hebben de vrijheid om 40 uur te werken in de week. Meer niet. Iedereen die in dit land geboren wordt is zijn natuurlijke recht kwijt, is zijn leven kwijt (klinkt een beetje lullig maar we zijn eigendom van de staat want sociaal contract) en wordt opgezadeld met een evenredig deel van de staatschuld. En dan moet “je” leven nog beginnen. Mijn vrouw en ikzelf zijn er dik tevreden mee dat we geen kinderen op deze wereld hebben gezet. Dit laatste heeft ook tot voordeel dat we altijd weten waarom onze kinderen nooit op bezoek komen.

   • Rechten zijn niet democratisch Rob, die zijn universeel (voor iedereen) , zodra een recht gebroken wordt om welke reden dan ook kan men spreken over onderdrukking.
    Het recht op lijfbehoud wordt bijvoorbeeld in het Westen uitbesteed aan vreemde mensen die we kennen onder de naam politie. Kortom die agenten hebben een recht wat mij ontnomen is, mijzelf desnoods met gepast geweld beschermen. Zo kan ik nog wel even doorgaan.
    Democratie en alle andere bestuursvormen zijn niet gebasseerd op universele rechten maar op het ontnemen van rechten en deze te verdelen onder een geselcteerd groepje (politici / militair apparaat / justitie). De enige vorm van samenleving waar de rechten gelijk zijn voor ieder individu is een anarchie.

 5. Lijkt wel een gekozen moment om de veiligheid te garanderen?
  Maak er maar een wetenschappelijke universitaire rol van om het nnog geloofwaardiger over te laten komen?

 6. Dus zelfs een petitie aanbieden is in de Nederlandse omschrijving terrorisme!!!!!??????

 7. met als doel maatschappelijke veranderingen te bewerkstelligen

  Deze zin staat mij voor geen meter aan. Kortom is iedere maatschappelijke verandering ongewenst. Wie is nu de terrorist???? Als men namelijk toch deze handeling uit gaat voeren komt de dreiging van geweld.

 8. Als ik de definitie voor terrorisme goed lees dan….. vallen daar overheden onder! ontluisterend!

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.