Gemeente Zwolle verzwijgt 10 miljoen tekort

Zwolle doet het voorkomen in de begroting over 2016 dat er een voordelig saldo is van 4,4 miljoen, maar in werkelijkheid komen zij op een verlies van 10,9 miljoen.

Al jaren vecht Registeraccountant Leo Verhoef de juistheid aan van jaarrekeningen van Nederlandse gemeentes. Bestudering van zijn onderzoek brengt naar voren dat gemeentebegrotingen meebewegen met de behoefte van de bestuurders. Dit keer valt de gemeente Zwolle in de prijzen van onbetrouwbare jaarstukken.

Volgens de heer Verhoef:

Gemeentebestuur van Zwolle verzwijgt tekort over 2016 van 10,9 miljoen euro.

ZWOLLE, 20151106 — In de Begroting 2016 presenteert het gemeentebestuur van Zwolle een voordelig saldo van begrote opbrengsten en kosten van 4,4 miljoen euro. Onderzoek leert dat de begroting in werkelijkheid een nadelig saldo heeft van 10,9 miljoen euro. Boekhoudfraude dus van 15,3 miljoen euro. Ook de jaarrekeningen van de gemeente van voorgaande jaren waren misleidend. Volgens de jaarrekeningen was er in de jaren 2010-2014 een nadelig saldo van 51,4 miljoen euro. In werkelijkheid was er in deze periode een nadelig saldo van 66,9 miljoen euro. Boekhoudfraude dus van 15,5 miljoen euro.

Uit het begrotingsboekwerk is ook af te leiden dat over 2015 een nadelig saldo verwacht wordt van 31,7 miljoen euro. Met de vaststelling van de begroting 2016 zullen dus de verliezen over de periode 2010-2016 oplopen naar 109,5 miljoen euro. Het vermogen zal navenant afnemen en de schulden zullen navenant stijgen en daarmee ook de rentelasten.

De voor de zware boekhoudfraude gewaarschuwde gemeenteraad interesseert het totaal niet. Hetzelfde geldt voor de pers en de media.

Het vermogen (in jaarrekeningtaal: Eigen vermogen) van de gemeente Zwolle bedroeg per 01.01.2010 193 miljoen euro, per 31.12.2014 nog 126 miljoen euro, en zal na de verwachte en begrote verliezen van 2015 en 2016 (van tezamen 42 miljoen euro) per 31.12.2016 nog 84 miljoen bedragen, een afname in de periode 2010-2016 van 109 miljoen euro, oftewel een afname van bijna 60%. Uiteraard namen de schulden met hetzelfde bedrag toe en de rentelasten navenant.

Deze conclusies volgen uit onderzoek verricht door registeraccountant drs. L.W.Verhoef. Leo Verhoef doet al jarenlang onderzoek naar de kwaliteit van jaarrekeningen en begrotingen van gemeenten en provincies.

Meer informatie over het onderzoek, de uitkomsten en de rapportering aan de gemeenteraad van Zwolle is te vinden op www.leoverhoef.nl en meer in het bijzonder in het op de website opgenomen “Dossier: Zwolle”

Meer informatie over de door registeraccountant drs. L.W.Verhoef geconstateerde boekhoudfraudes bij gemeenten en provincies en de bevestiging van de uitkomsten van zijn onderzoek, bijvoorbeeld door het (vm) NIVRA, de Raad van Tucht voor Accountants, de Rekenkamer Amsterdam, de Rekenkamer Rotterdam en anderen is eveneens te vinden op www.leoverhoef.nl

Voor iedere burger gelden spelregels waaraan hij zich moet houden. Zo niet dan wordt hij bestraft. Iedere onderneming die rommelt met zijn jaarstukken kan sancties van bijvoorbeeld de belastingdienst verwachten. Het gerommel met cijfers door gemeentelijke overheden is zo ‘normaal’ of ‘ingeburgerd’ dat er geen haan meer naar kraait. Behalve Leo Verhoef. Welke zichzelf respecterende politieke partij pakt dit op?

Rob Vellekoop, 10 november 2015

4 Comments

  1. Er zijn GEEN politieke partijen die het woord respect verdienen , als je een politieke partij begint verspeel je al ALLE respect .

    Omdat je met dat partijprogramma ( indien je wint ) al anderen die het toyaal niet met je eens zijn VERPLICHTEN wil omaan jouw stokpaardjes meet ye doen , aam jou stokpaardjes mee te betalen !

    Politiek is het smerigste wat er is uitgevonden , en in stand word gehouden voor de mooie baantjes , en de machtsgeilheidvan slechts enkelen !

    Stem NIET , want als je al stemt , stem je in met HUN klote systeem !

    • Jij hebt waarschijnlijk het boek van Larken Rose (het meest gevaarlijke bijgeloof) gelezen (dus niet doorgebladerd) aangezien je het spelletje snapt. Als ik het mensen tracht uit te leggen kijken ze mij aan alsof ik van een andere planeet kom aangezien ik schop tegen hun heilige huisjes. Wat mij betreft mag de pestpleures uitbreken en laten we de planeet een dienst bewijzen door de aapachtige die we kennen als mens meteen maar uit te roeien, veel beter voor alle andere levensvormen op deze planeet. Klinkt hard maar is helaas wel een aantoonbaar feit. Wat dat betreft schaam ik mij kapot om een mens te zijn, niet zozeer vanwege mijn handelen (wat ook niet altijd juist is) maar meer vanwege het gebrek aan handelen van mijn medemensen. Stel schapen wat hoogstens een beetje bee en baa in een wei kan doen maar zelfstandig denken….nah dat wordt de mens niet geleerd.

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.