Wikileaks onthult geheime documenten vrijhandelsverdrag TISA

WikiLeaks onthulde gisteren 17 geheime documenten over de voortdurende TISA (Trade In Services Agreement) onderhandelingen tussen de VS, Europese Unie en 23 andere landen inclusief Turkije, Mexico, Canada, Australië, Pakistan, Taiwan en Israël. Deze overeenkomst dekt ongeveer 80% van de diensten (“Services”) van de economieën van de VS en de EU en zelfs in landen als Pakistan 53% van de economie. TISA is een van de drie verdragen (TPP-TISA-TTIP) waarover onderhandelingen gevoerd worden. De BRICS landen Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika zijn van deelname uitgesloten.

De huidige TISA onthullingen zijn een vervolg op de WikiLeaks publicatie van de geheime documenten over de financiële diensten van de TISA onderhandelingen op 19 juni 2014, die lieten zien dat het doel was het verder dereguleren van de financiële sector, ondanks wijdverbreide consensus dat gebrek aan toezicht en regulering de voornaamste oorzaak was van de laatste financiële crisis van 2008. De onthullingen van vandaag bevestigen de voortdurende vastbeslotenheid om te dereguleren. Deze clausules zullen de mogelijkheden van toekomstige regeringen verder beperken met het oog op het invoeren van veranderingen als antwoord op een veranderend klimaat.

De onthullingen zijn de grootste over de geheime TISA documenten en behandelen talloze voorheen niet geopenbaarde gebieden. Het bevat documenten over onderwerpen als luchtverkeer, zeevaart, professionele diensten, e-commerce, pakketdiensten, openbaarheid, lokale regelgeving en verschillende documenten over de positie van de onderhandelingspartijen. WikiLeaks heeft ook gedetailleerde expert analyses gepubliceerd over de onderwerpen die de uitgelekte documenten bevatten.

Meer lezen over de TiSA documenten, door WikiLeaks hier.

Het is natuurlijk krankzinnig dat er geheime onderhandelingen gevoerd worden waarvan de gevolgen zo enorm ingrijpend voor de burger zullen zijn. Let wel privatiseringen zullen straks NIET meer kunnen worden teruggedraaid. Dat betekent dat de energiemaatschappijen het nakijken hebben. Deze zullen nooit meer een collectieve voorziening kunnen worden. En wat te denken van ons zwaar bekritiseerde zorgstelsel. De zorgverzekeraars hoeven geen angst te hebben dat de overheid de hen geschonken gunst om munt uit gezondheidsproblemen te slaan ooit nog zullen afnemen. Daarmee is het oude ziekenfonds definitief verleden tijd. Hetzelfde geldt voor de busdiensten die geprivatiseerd zijn. De kritische burger rest nog tijd om zich massaal te verzetten tegen de drie zogenaamde handelsverdragen. Vandaag betoogden 30.000 mensen in München tegen de TTIP onderhandelingen.

Rob Vellekoop, 4 juni 2015

5 Comments

  • Meneer Lucas,

   als dat al honderden jaren zo was, waarom ben je al niet zelf met een website hierover begonnen toen het internet zijn intrede deed in de polder of behoort Uw persoon ook tot de elite?

   En als de wetten van TISA al honderden jaren bestonden, dan had de elite ze niet opnieuw uitgevonden, want de elite vindt dat weer verspilde moeite en zonde van haar luxueuze tijd.

   De wetteloosheid en het daarbij behorende elitair gedrag, die wilt de elite nu in het heden legaliseren, zodat het volk de elite niet gerechtelijk kan vervolgen, zoals ook niet kon in de periode dat de wetteloosheid nog regeerde. Dus alles blijft wel bij het oude, echter nu wordt het ook nog eens legaal volgens de wet.

   Net zoals de EU de zwarte schaap van de EU genaamd Griekenland wil onderdrukken met neoliberale trucjes, welks je in het verleden als de VOC handelswijze kon omschrijven. Echter de VOC bestaat zelf niet meer, maar hun VOC-handelwijze is NU overgenomen door de Multinationals / N.V.’s en de VOC politiek heet tegenwoordig Neoliberalisme en is bijna hetzelfde als het beleid van de Neonazi’s in de vorige eeuw.

   En nu we toch bij de Neonazi’s zijn aanbeland en ik zie dat Uwe persoon / jij ook dol op de Duitse taal bent, is mijn vraag aan jou de volgende:
   Ben jij ook van Duitsen bloed zoals in het Nederlands volkslied ook wordt afgevraagd en gezongen????

   Wilhelmus van Nassouwe
   ben ik, van Duitsen bloed,

   Echter als je van Duitsen bloed bent, hoe kan je dan je vaderland NL trouw zijn tot in de dood???? want dit staat er weer in het NLs volkslied

   den Vaderland getrouwe
   blijf ik tot in den dood.

   Enneh de allereerste polder dictator en tevens ook lid van de familie Oranje, eert als Prins van Oranje weer de Koning van Hispanje enneh Hispanje is de oude benaming van Spanje.

   Een prinse van Oranje
   ben ik, vrij onverveerd,
   den Koning van Hispanje
   heb ik altijd geëerd.

   Enneh in de officiële geschiedenis boeken staat beschreven dat de Eerste Willempie van Oranje niet in de Lage landen / de polder is geboren, maar in Duitsland en tevens ook samenwerkte / collaboreerde met de Spanjaarden voordat hij zichzelf tot koning / dictator benoemde van de Lage Landen en vervolgens oorlog ging voeren tegen ze oude maatjes uit Hispanje / de spaanse elite, wat altijd ook gebeurd binnen de elite, want macht corrumpeert ten alle tijden. Zie ook o.a. de ruzies van niet zo lang geleden van de Libische massa-moordenaar Khaddafi en dictator Hussein uit Irak met hun voormalige vriendjes van de elite en in het heden tussen Pussy Putin en de andere leden van de elite….

   Dus de allereerste polder dictator van NL is dus in werkelijkheid een volbloed Duitser en gedroeg zich net zoals de oppermof aka führer Adolf Hitler ook deed in het verleden heel asociaal en tegen iedereen , maar Adolf H kwam weer uit Oostenrijk en niet uit Duitsland.

   Enneh ben jij ook van moffenbloed meneer Lucas?
   En hebben je ouders je vernoemd naar de Lucas uit de Bijbel met al zijn witte bijbelse hoofdfiguren of heb jij zelf deze naam als nickname verzonnen?

   Alvast muchas gracias voor je antwoord en hopelijk zal die eerlijk en van waarheidsgetrouwe zijn in tegenstelling tot wat de kinderen mog steeds in het heden leren in polder op de VOC jeugdgevangenissen / scholen m.b.t. de werkelijke historie van de Lage Landen aan de Noordzee en hun Polder dictators waarvan de eerste dus een Duitser was, echter dat staat in het heden wel op het internet en zelfs op wiki, maar die voor de kids…

   Nederlands volkslied
   http://wikikids.nl/Nederlands_volkslied

   en de oorspronkelijke tekst van dit misleidende lied was ook net iets anders geschreven in den Beginne:

   Eerste couplet
   Wilhelmus van Nassouwe
   Ben ick van Duytschen Bloedt,
   Den Vaderland ghetrouwe
   Blijf ick tot inden doet;
   Een Prince van Orangien
   Ben ick vry onverveert.
   Den Coninck van Hispangien
   Heb ick altijt gheeert.

   Want dat staat weer op wiki voor de ouderen genaamd wikipedia

   http://nl.wikipedia.org/wiki/Wilhelmus

   Saludos en abrazos Polder Pablitohhhhhhhhh

 1. Begrijp niet waarvoor wij, volgzame burgers netjes op tijd onze belasting betalen?
  Nu alles geprivatiseerd is en de politici alleen maar de marionetten zijn waaraan de MUltinationals en de banken aan de touwtjes trekken!

 2. N.V. / Naamloze Vennootschap & TISA & Rechtspersoon

  Waaruit bestaat het economische fenomeen N.V. oftewel Naamloze Vennootschap?
  Aan de ene kant uit de vereniging van vele vermogens, aandeelhouders, tot 1 productie kapitaal, 1 economische eenheid handelende onder de naam N.V.
  Aan de andere kant uit de scheiding van de productie uit het kapitaal.
  Dit is een tweeledige overwinning steeds op kapitalistische wijze en dient enkel en alleen de belangen van de aandeelhouders / de elite en dient NOOIT de belangen van de werkende medelanders / werknemers.

  Daarom kunnen wij als weldenkende en goedbedoelende mensen / medelanders de term N.V. oftewel Naamloze Vennootschap beter aanpassen voor alle duidelijkheid in de term Vennootschap t.b.v. de belangen van de aandeelhouders / de elite, want dat is de ware realiteit en betekenis in de dagelijkse praktijk van ons ALLEN.

  Uit statistieken is tevens gebleken, dat ruim 80% van de aandelen op de beurzen in bezit zijn van hooguit 10% van de bevolking en dat zijn dus de rijken & superrijken oftewel de groot aandeelhouders.

  Het startkapitaal van de kleine beginnende ondernemer is de afgelopen 2 eeuwen flink afgenomen en de elite en hun banken/ financiële piratenhuizen bezitten tegenwoordig nagenoeg al het kapitaal / het geld.
  Kleine bedrijven werden en worden nog steeds opgekocht door grote machtigere bedrijven en zo zijn de multinationals ontstaan met de term N.V. als toevoeging aan het einde. En deze multinationals / N.V.’s dienen alleen de belangen van de aandeelhouders / de elite, dus een heel klein select groepje van de bevolking en dienen dus niet de belangen van de werkende medemensen / werknemers, de overgrote meerderheid van de bevolking.

  De TISA handelsakkoorden zoals o.a. NAFTA en TTIP zijn weer een voortvloeisel van het bovenstaande en om de handelsbelangen van multinationals en dus ook hun grootaandeelhouders / de elite te dienen en niet Uw belangen als werknemer en ook niet van de rest van de bevolking, dus hulpbehoevenden, zieken, armen, bejaarden en minderjarigen.

  Met deze handelsakkoorden, welks dus ook door uw overheid / volksvertegenwoordiging zijn goed gekeurd, kunnen de multinationals uw overheid aanklagen in de toekomst, indien uw overheid / volksvertegenwoordiging wetten aanneemt die wel de belangen van het volk dienen, maar niet van de multinationals en hun grootaandeelhouders / de elite. En deze gerechtelijke procedures zullen in een apart rechtssysteem plaats vinden genaamd arbitragerechtbanken bestaande uit drie gevolmachtigden en hun beslissingen zijn bindend. Zie dit filmpje

  — Voor wat staat TTIP? Dit is de afkorting van Trans-Atlantisch Vrijhandels- en Investeringsverdrag.
  https://www.youtube.com/watch?v=OeCQz-2FUPY&feature=youtu.be

  Tevens hebben in het hedendaagse juridisch systeem multinationals en alle andere bedrijven al dezelfde rechten als levende mensen / burgers zoals U / jij en mijn persoon / ik. En in het rechtssysteem hebben ze daarvoor een juridische term voor bedacht, lees woordtruc, en dat is “rechtspersoon”. Dus een bedrijf en multinational is juridisch ook een persoon / levende mens met rechten en dat staat ook zo in de wet beschreven, want Uw eigen volksvertegenwoordiging / overheid is hiermee akkoord gegaan in het verleden.

  Wel een hele vreemde en naargeestige vorm met betrekking tot het bedenken en beschrijven van theoretische termen op schrift / wet. Want als mijn persoon buiten loopt, neem ik zelf waar dat mijn medelanders levende personen / mensen zijn, terwijl als mijn persoon / ik bijvoorbeeld een Drive-in van McDeath of een industrie terrein van Multinationals en andere bedrijven tegenkom op mijn levenspad, dan beschouw ik die net als hun management als iets doods en dus alleen de werknemers op zulke locaties beschouwt mijn persoon ook als personen / levende goedbedoelende mensen, die een boterham trachten te verdienen. En zoals te doen gebruikelijk zijn de aandeelhouders zelf niet aanwezig op zulke locaties.

  En google maar zelf voor de verandering wat een B.V. oftewel Besloten Vennootschap inhoudt en wie daar weer baat heeft..,,,,

  Welkom in N.V. de Lage Landen met als stamhoofd Willempie van Las Naranjas

  Saludos & abrazos van PP (Polder Pablitohhhhhhh en dus geen onderdeel van TTIP of TISA 😉 )

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.