Kom in actie en doe aangifte van machtsmisbruik door overheid

De werkgroep Ik Maak Bezwaar roept iedereen op aangifte te doen tegen vertegenwoordigers van de Nederlandse Staat die hun macht misbruiken. Zij melden echter ook dat de politie niet altijd bereid is aan de aangifte mee te  werken. Voor dat geval heeft de werkgroep een voorbeeldbrief op de site opgenomen die bij de burgemeester kan worden ingediend.

De werkgroep assisteert burgers bij het opstellen van verzoeken Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB), het maken van bezwaar- en beroepschriften en mee denkt bij het voeren van juridische procedures tegen instanties van de Staat, zoals de Belastingdienst, het CJIB, gemeenten, e.d.

De werkgroep Ik Maak Bezwaar:
In het kort gezegd, komt art. 365 SR er op neer, dat iedere burger het recht heeft om bij de politie aangifte te doen tegen een vertegenwoordiger van de Nederlandse staat (zoals gerechtsdeurwaarders, politieagenten, ambtenaren, belastinginspecteur), die naar de mening van de burger zijn macht misbruikt.
Dus van een onnodig gewelddadige arrestatie door agenten, een deurwaarder die zonder de juiste papieren beslag wil leggen of een ambtenaar die jou met strafkorting dreigt zonder redenen, kan je aangifte doen bij de politie.

In de praktijk blijkt dat politiekorpsen echter nogal eens weigeren om een aangifte op te nemen. Dat is natuurlijk ook lastig als het bijvoorbeeld om een aangifte tegen een eigen collega betreft, maar dat is natuurlijk niet jouw probleem. Zij behoren neutraal en objectief de aangifte aan te nemen; het is immers de Officier van Justitie, bij wie de aangifte uiteindelijk op het bureau beland. En deze besluit of de aangifte in behandeling genomen moet worden. We zien in de praktijk dat ook daar het nodige op aan te merken valt, maar dat is van latere zorg.
Voor nu is het eerst van belang dat een politieagent geen eigen rechter gaat spelen door te willen beoordelen of jij wel of niet aangifte mag doen. Dus wordt je geconfronteerd met een agent, die de aangifte niet op wil nemen en je krijgt ook bij zijn chef ook geen gehoor, dan kun je de hoogste baas van het lokale politiekorps (de burgemeester) In Gebreke Stellen voor het weigeren van zijn ondergeschikten.

Klik hier om de voorbeeldbrief te downloaden. Deze vul je in met jouw gegevens en geef je persoonlijk af op het gemeentehuis. Vraag om een bewijs van ontvangst (meestal een kopietje van jouw brief met een datumstempel erop). En noteer de datum op je kalender of in je agenda, want de burgemeester moet binnen 14 dagen naar jou reageren. Anders loopt hij het risico dwangsomplichtig te worden (zie Vordering Dwangsom)

11 Comments

 1. Polder Pablito,

  Heel goed omschreven, zeer helder maar helaas voor de klunzen in dit grondgebied wat aangeven staat als het koninkrijk der Nederlanden te zware kost.
  Regelmatig druk ik mensen met hun neus op de feiten:
  – Geld weggooien aan zinloze projecten zoals bv. aanpassen van een niet al te drukke weg in een dorp zodat het veiliger zou zijn voor schoolgaande kinderen.
  – Stemmers hebben hun spreekrecht overgedragen aan een vertegenwoordiger van hun keuze dus geen recht van spreken. De enigen met recht van spreken zijn de niet-stemmers aangezien die hun spreekrecht niet weggeven.
  – Het langzaam aanpassen van de wetgeving in Nederland waarbij het voormalig Oostblok of Nazi Duitsland verbleken.
  – Het langzaam laten verdwijnen van fysiek geld waardoor de controle op geldstromen nooit meer te traceren is. Nu kan je nog tegen een bank zeggen: “Laat die x miljard euries die je beweert te hebben maar zien”, dat is onmogelijk zodra digitaal geld het papieren en muntgeld heeft verdrongen.
  – Schending van de overheid van zowel onze Grondrechten (die de meesten niet eens kennen) zoals mensen dakloos maken, zorg onbetaalbaar maken of inmenging in onze privelevens.
  – Privatisering wat zogenaamd concurrentiewerking zou moeten creeren maar ik zie hoogstens een bus van 1 vervoerder van A naar B gaan ipv. dat ik daarin een keus heb.
  – Geld eisen (eigen risico) van je zorgverzekering terwijl dit geprivatiseerd zou zijn dus zonder enige inmenging van overheidswege.
  – Onduidelijke belastingen waarvan mij compleet een raadsel is wat waarvoor gebruikt wordt. Die JSF moet toch ergens vandaan komen en aangezien ik een moreel bezwaar heb tegen wapentuig om andere volkeren op de wereld te onderdrukken is dit een ergernis voor mij.

  Zodra je mensen hierop wijst kijken de meesten je aan alsof ze water zien branden. De ergsten zijn de makke schapen die het systeem in stand houden door te komen met opmerkingen als: “Wat maak je je toch druk?”
  Ik maak mij heel druk aangezien het Westen een hele generatie kinderen die niet in de pas lopen drogeert zodat ze wel in de pas lopen (Ritalin wat gewoon een variant van speed is). Ik maak mij heel druk aangezien mijn kinderen de rekening gepresenteerd gaan krijgen voor keuzes die anderen hebben gemaakt. Het hele recht op zelfbeschikking bestaat niet, alleen het recht op het verdelen van volkeren zoals je al aangaf. De moslims zijn sinds 11/9/2001 een mooie zondebok en hebben er gvd. niet eens wat mee te maken.
  https://www.youtube.com/watch?v=_uU6U7H7Aws
  https://www.youtube.com/watch?v=fy9JCDchk34

  Zelf heb ik een paar jaar gelden met veel pijn en moeite het voor elkaar gekregen om aangifte te doen tegen de gehele overheid, de koning, uitkerende instanties, werkgevers en bureau’s die hieraan meewerken. Mensenhandel ging het om en het lukte mij omdat ik het desbetreffende artikel erbij had gehaald: http://wetten.overheid.nl/BWBR0001854/TweedeBoek/TitelXVIII/Artikel273f/geldigheidsdatum_03-06-2015

  Helaas zit ik in dit vage land als niet Nederlander, ben hier geboren en getogen maar heb geen affiniteit met landsgrenzen aangezien die mensen verdelen. Daarnaast hebben we dan een dieptriest onderwijssysteem wat voor grote delen gebasseerd is op heldendaden van piraten zoals Piet Heijn en andere VOC boekaniers.

  Ik ben bang dat er eerst een ramp zal moeten gebeuren waarbij ongeveer 3-kwart van de wereldbevolking in korte tijd weggevaagd wordt voordat we door krijgen dat we moeten samenwerken. De mens is zo stom dat ze niet snappen dat de huidige crisis onderdeel is van voorbereiding op een totalitair regime met een volgende crisis in de maak. Op een planeet die voor 70% bedekt is met water zullen we over een jaar of 20 dagelijks ingepeperd krijgen dat er niet genoeg water is.

  Ik schaam mij voor mijn medemens en ben niet eens verantwoordelijk voor hun wandaden. De enige troost die ik heb is dat ik zo nu en dan in de spitsnieuws steeds meer mensen tegenkom die te kennen geven niet geassocieerd wensen te worden met de staat (claimen hun soevereiniteit ook al is het meer symbolisch als effectief).

  • Hola aloha hermano del polder / polder broeder Nico,

   Muchas gracias / hartelijk dank voor je compliment en jouw eigen bijdragen.

   Zoals jij terecht omschrijft, gedragen vele medelanders in de Lage landen aan de Noordzee zich als klunzen. Echter zoals jij ook zelf weet, zijn ze in wezen voorgelogen door hun eigen overheid, de politieke lakeien / slaven van de elite met als opperhoofd / stamhoofd Willempie van de familie van Oranje.

   De meeste medelanders zijn al vanaf de peuterschool vooral psychisch misbruikt en dat is ook een vorm van kindermisbruik. Daarom omschrijf ik het NLs onderwijs ook als een psychische jeugdgevangenis. Echter wat je hebt geleerd over taal gebruik, dus NLs, Engels, Duits, Frans dat kan je wel toepassen om te kunnen communiceren.

   En de beta vakken zoals o.a. wiskunde, scheikunde en natuurkunde zijn geheel afhankelijk van de natuurwetten en die zijn wel weer te vertrouwen en daar valt niet mee te spotten met deze natuurwetten, want anders ontstaan deze soort van constructies, bedacht door de wonderbaarlijke menselijke geest, echter door de natuurwetten niet nauwkeurig toe te passen zijn deze constructies ontstaan

   Construction Gone Wrong!!
   https://youtu.be/CPGkhOXixNQ

   Enneh polder amigo Nico, sinds ik rond 1980 in Holland aankwam, is de maatschappij in NL aardig verandert. Ik zie o.a. in het heden minder oranje of NL vlaggen aan de gevels hangen op polder dictatorsdag / koningsdag vergeleken met 1980.

   Men wordt zelfs anno 2015 niet meer vervolgd voor majesteitsschennis:

   — Geen vervolging voor ‘fuck de koning’ – valt binnen context publiek debat —

   BINNENLAND De activist Abulkasim Al-Jaberi hoeft zich definitief niet voor de strafrechter te verantwoorden omdat hij vorig jaar bij een demonstratie heeft geroepen: ‘Fuck de koning, fuck de koningin, fuck het koningshuis!’ Na nieuwe “grondige bestudering” van zijn zaak heeft het Openbaar Ministerie in Amsterdam besloten de strafzaak tegen hem te seponeren.

   http://www.nrc.nl/nieuws/2015/05/28/geen-vervolging-om-in-zaak-fuck-de-koning/

   In 1980 waren we allemaal afhankelijk van MSM, Main Stream Media, zoals de staatspropaganda van het NOS en het internet bestond toen nog niet in NL. Kan jij je ook nog herinneren dat je toen ook tv-piraten op de kabel had, anarchistische techneuten, die meestal in het weekend op de kabel illegale films uitzonden.. En zelfs Veronica zond illegaal muziek uit vanaf een schip op de Noord Zee en andere radio piraten deden dat via de kabel of ether.
   Echt dat was voor mijn persoon als elfjarig jochie uit Latijns Amerika een shock, want zo een onderdrukking van het vrije woord en muziek bestond zelfs niet onder de juntas / dictatuur van Venezuela of Colombia, waar ik daarvoor woonde en ben geboren.

   Mijn Pappie was wel een oer Hollandse VOC’er, echter anti koningshuis, hij was echt een die hard republikein in hart en nieren, in tegenstelling tot mijn moeder en in deze heb ik dus heel goed en ALLEEN naar paps geluisterd.

   En beste Nico, wij moeten de makke polder schaapies niet voor klunzen of andere beledigende woorden uitmaken, want jij en ik worden ook niet graag beledigt. En medelanders zoals jouw persoon, DML Robbie en mijn persoon willen toch heel graag dat de NOS / RTL / SBS kudde met ons mee gaan lopen in onze strijd tegen de parasitaire elite en dan kunnen we beter een ander toontje fluiten/gebruiken tegen deze makke polder schaapies dan de beledigende klanken als klunzen, kut/kanker ….. en zoals ik zonet al schreef, deze medelanders zijn gehersenspoeld door de elite en dus niet door hen zelf.

   Ik vertoef laatste tijd ook regelmatig onder de jonge generatie studenten in Amsterdam en de meesten, bijna allemaal, van hen moeten ook niks hebben van de Oranje Polder dictatuur en dat komt mede dankzij het internet. Enneh amigos en polder kameraden DML Robbie en Nico, websites als De Lange Mars bestonden er nog niet in 1980 en zie nu op de onderstaande link / digitale lijst genaamd Nieuwe Media Nieuws hoeveel Nieuwe Media digitaal wortel hebben geschoten in de Polder tussen alle bestaande tulpenbollenvelden..

   Echter wees ook kritisch als je nieuws leest op deze sites, want je hebt daar ook weer journalisten die massa-moordenaars & dictators zoals Pussy Poetin en Ghaddafi de hemel in prijzen. Ach die medelanders zitten nog helemaal in het oude denkpatroon vastgeroest en denken nog steeds dat er wel elitaire (moordenaars) leden van de elite bestaan, die het goed voorhebben met de rest en die schrijven dit o.a. over massa-moordenaar en voormalige vriendje van de elite en tevens voormalig militair en dictator Kolonel Muummar Qaddafi :

   — Boodschap van kolonel Mu’ummar Qaddafi —-
   Samenvatting van mijn leven, de leider van de revolutie, 5 april 2011. Dit is de laatste boodschap die Qaddafi schreef voordat hij op beestachtige wijze door Westerse militaire eenheden afgeslacht werd ten overstaan van zijn geliefde volk.

   http://www.bovendien.com/laatste-nieuws/libie/boodschap-van-kolonel-mu-ummar-qaddafi

   Ja ja Kolonel Khaddafi die in het verleden voor zijn val en ruzie met zijn voormalige vriendjes van de elite zijn eigen geliefde volk vermoordde en nog wel in naam van Allah…

   Echter gelukkig zijn er zoals ik net al aangaf, tegenwoordig heel veel websites van de Nieuwe Media in de Laagst Gelegen Landen op planeet Aarde en ben je dus in deze niet alleen afhankelijk van de misleidende en pro massa moordenaars praatjes van de schrijver van bovenstaand artikel genaamd Polder Nexus met zijn digitale ruimteschip genaamd Bovendien en met huis channelaar en digitale oplichter Elias. Want op andere websites staat heel veel informatief nieuws net zoals op deze webiste De Lange Mars van polder hermano Rob en de vele reacties van vele andere medelanders hier op DML net zoals die van jou polder amigo Nico.

   Nieuwe Media Nieuws
   http://www.nieuwemedianieuws.nl/

   Enneh nu ga ik buiten in de tuin van el Sol genieten en een boek lezen, want de zon schijnt nu niet zo sterk meer zoals rond het middaguur, want dan moet je niet teveel in het zonlicht verblijven, anders krijg je huidkanker en daarom hield men vroeger siesta in de warme landen. Echter door de intrede van de VOC / Kapitalistische levenswijze moeten de meeste mensen in die landen 16 uur of langer per dag werken om te kunnen overleven of zoals deze Colombiaanse kinderen overleven in rioolbuizen, omdat de VOC volwassenen maatschappij hen al op hele jonge leeftijd al heeft afgedankt zoals nu ook met de werkelozen en daklozen in polder gebeurd ,,,,….

   — Living in the Sewers of Colombia —
   https://www.youtube.com/watch?v=X4koXeZvAfg

   Echter tegenwoordig gaat het steeds beter op mijn geboortegrond, dankzij mensen die leven en handelen zoals DML Robbie en jouw persoon beste Nico en dat kan men ook lezen in de nieuwe media.

   Latijns-Amerika heeft strijd tegen honger best aangepakt
   http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2015/06/01/latijns-amerika-heeft-strijd-tegen-honger-best-aangepakt

   Saludos & Salam Aleicum & Met hartelijke vriendelijke groeten

   Polder Pablitohhhhhh

 2. Door dit machtsmisbruik plaatsen deze lieden zich in een onaantastbare positie en afgevaardigde als W.S(mi incompetent), die heeft criminele lieden aangesteld, die daardoor de staat in een in een disporabele toestand gebracht hebben, waarbij geen weg terug is en de staat daardoor aan de rand van afglijden hebben gebracht!
  Linkse zgn. wetenschappelijke lieden, die in de 68-jaren van de vorige eeuw de kans zagen hiertoe aan bij te dragen en niet wetende dat deze revolutionairen direkt zelf ook aan de bakermat staan van een falliete staat.
  voorbeelden hiervan ook ANC in Zuid-Africa (dit land in een welvaartstaat wordt door zichzelf vernietigd, daar de opbouwelementen, de vroegere blanken weggewerkt worden en terug naar Australie en UK gaan en de staat overgeleverd wordt door corruptie en anarchie.
  Dus niet nalleen Z-Afrika maar ook Europa zal daar de gevolgen van merken!
  OOrzaak: dat geef ik jullie te raden?

 3. Jammer dat hier geen reactie kan dan tegen de corrupte notarissen. Politie weigert aangifte op basis art. 321-325 op te nemen. Tuchtrecht notariaat t/m notariskamer A’dam zijn schofferend, waardeloos en ondeugdelijk! BFT doet niets voor burgers en Ombudsman is mond allang gesnoerd over deze vrije, wel verplicht door ons te gebruiken in veel gevallen, beroepsgroep. Na mij ging notaris voor 7e x fout in, maar nog gewoon werkzaam terwijl crimineel. Geen zwarte lijst notarissen helaas!

 4. Beste medelanders,

  terwijl de elite asociaal zijn zakken blijft vullen en daar niet wordt op bezuinigd en er wordt ook geen extra belasting over hen geheven, wordt vanaf 1 januari 2016 wel weer bezuinigd op mede-arbeiders die werkeloos geraken vanaf die datum, want lees zelf:

  De duur van de WW-uitkering wordt korter

  Raakt u op of na 1 januari 2016 werkloos? Dan heeft u MINDER lang recht op een WW-uitkering dan voor die periode. Volgens de regels die golden vóór 1 januari 2016 kreeg u maximaal 38 maanden een WW-uitkering. De maximale duur van de WW wordt vanaf deze datum korter. Dit gaat in stappen. Ieder kwartaal gaat er een maand vanaf. Vanaf 1 april 2019 krijgt u nog maximaal 24 maanden een WW-uitkering.

  Werkgevers kunnen de WW-uitkering aanvullen tot maximaal 38 maanden. Werkgevers en werknemers kunnen dit afspreken in de cao.

  http://www.uwv.nl/particulieren/overige-onderwerpen/wet-werk-en-zekerheid/detail/werkloos-op-of-na-1-januari-2016/de-opbouw-van-de-ww-uitkering-verandert

  En ondertussen krijgen multinationals wel heel veel belasting voordeel in het belasting paradijs voor de rijken gelegen aan de Noord Zee genaamd NL en deze vorm van belasting ontduiking heet Dutch Sandwich / Nederlandse Boterham en daarom is de boterham van de superrijken heel dik belegt en U mag naar de voedselbank gaan als U in financiële moeilijkheden geraakt . Zie deze Nederlandse documentaire en waarin U zelf kunt waarnemen hoe deze multinationals massaal belasting kunnen ontduiken en nog wel legaal, want dat heeft Uw volksvertegenwoordiging wettelijk voor hen bepaald en geregeld.

  De Tax Free Tour
  Tegenlicht neemt u mee op een duizelingwekkende reis langs de belastingparadijzen met als gidsen internationale belastingexperts en data-nauten.
  https://www.youtube.com/watch?v=F7tKCllV6DA

  Vorige maand op de 1 mei demonstratie, de dag van de arbeid, waren in Amsterdam ook agenten aan het demonstreren, want deze lakeijen / slaven van de elite worden nu ook op hun salaris gekort. Mijn persoon is toen naar 2 van die agenten gegaan en hen gevraagd hoeveel banksters (bankiers + gangsters) de politie heeft opgepakt sinds 2008. Van een van hen kreeg mijn persoon als antwoord 0,00… Vervolgens vroeg ik aan dit heerschap wat hij zelf vond, dat er zo op zijn salaris wordt bezuinigd en als antwoord kreeg ik van hem, meneer dat is nu eenmaal de wet…… En deze straat agent maakte zich wel druk over daklozen, want die horen veilig te worden opgesloten… Beste medelanders de daklozen worden ergens opgesloten, zodat U zelf niet ziet hoe erg het aan toe gaat in Holanda vanwege de VOC / Kapitalistische maatschappij. Laatst werden in de gemeente waar ik woon, zelfs enkele dakloze medemensen die woonden in kartonnen dozen onder een hoge brug (snelweg) verwijdert door dezelfde soort politie agenten en dat deden is naam der wet…

  O ja en als o.a. Uw Nederlandse minister de banken een zgn Bonusplafond voor banken vanaf 2015 oplegt, dan zijn de hedendaagse financiële piraten gekleed in driedelig pak of mantelpakje er daar zoals gewoonlijk niet mee eens en bedenken een andere manier om flinke bonussen uit te delen. Want de top uit de bancaire sector krijgt extra geld dat niet gelinkt is aan de prestaties van de bank.

  ‘RBS omzeilt weer veto rond bonussen’
  http://www.nu.nl/beurs/3761627/rbs-omzeilt-weer-veto-rond-bonussen.html

  En sinds 2009 is RBS, Royal Bank of Scotland, de nieuwe huisbankier van de Nederlandse regering!!!!!!!!!!!!!!!!

  RBS nieuwe huisbankier Nederlandse regering
  http://www.quotenet.nl/Nieuws/RBS-nieuwe-huisbankier-Nederlandse-regering-33809

  En de Nederlandse huisbankier genaamd Royal Bank of Scotland is zoals te doen gebruikelijk voor en bij banken, regelmatig betrokken bij de asociale financiële praktijken van de geldwolven uit de bancaire sector, want lees zelf:

  Staatsbank RBS: €10 miljard verlies, €667 miljoen bonussen
  http://www.telegraaf.nl/dft/22333742/__Staatsbank_RBS___10_miljard_verlies___667_miljoen_bonussen__.html

  &

  Nederlandse huisbankier RBS betrokken bij investeringen in clustermunitie
  http://www.duurzaam-ondernemen.nl/nederlandse-huisbankier-rbs-betrokken-bij-investeringen-in-clustermunitie/

  &

  Royal Bank of Scotland: Een verhaal van schuld en boetes
  http://vrij-zinnig.nl/wp/2013/04/23/royal-bank-of-scotland-een-verhaal-van-schuld-en-boetes/

  And last but not least, rond 2009 heeft de Royal Bank of Schotland voor die periode haar grootste verlies geleden in haar eigen bestaan / historie o.a. vanwege de overname van de zakelijke tak van de Nederlandse bank ABN AMRO, echter als bonus kreeg de Royal Bank of Schotland dus de functie van Huisbank van NLse staat toebedeelt en nog wel door Uw eigen volksvertegenwoordiging zoals hierboven staat beschreven en hieronder kunt U meer info tot U nemen over de financiële verliezen rond 2009 van de Royal Bank of Schotland aka de NLse Huisbank van de Nlse staat sinds 2009……….

  Recordverlies voor Royal Bank of Scotland

  door Luc van Kemenade 26 feb 2009
  Royal Bank of Scotland (RBS) heeft vandaag het grootste verlies uit de Britse geschiedenis bekendgemaakt. Onder meer door de dure overname van delen ABN AMRO boekte de bank in 2008 een verlies van 26,9 miljard euro.
  Bron:
  http://www.elsevier.nl/Economie/nieuws/2009/2/Recordverlies-voor-Royal-Bank-of-Scotland-ELSEVIER225139W/

  En dan heb je nog steeds vele PVV’ers, politici en stemvee, die o.a. vanwege het opgelopen Pedo Sinterklaas en ZP syndroom in hun jeugd en alle leugens die men leert in het gehele NLse onderwijs nog steeds beweren en verkondigen, dat het allemaal de schuld is van onze moslim zusters & broeders en de andere allochtone medelanders…

  Beste PVV’ers zijn jullie allen kleurenblind, want de meeste medelanders uit de bancaire sector met de oerhollandse VOC mentalitiet zijn gekleed in een driedelig pak met stropdas en enkele señoritas in mantelpakje en hebben een ….. huidskleur en dat noem je ook van Kaukasische komaf en de latinos omschrijven hen als Gringo (Europese man) of Gringa (Europese vrouw). Maar gelukkig zijn niet alle medelanders die zich zo gedragen en daarvan is mijn digitale amigo en beheerder van deze site genaamd Rob een uitstekend voorbeeld van en daarom beschouw ik Rob ook als een wereldburger / medemens en geen Nederlander, want NL in de huidige imaginaire vorm is gecreëerd door de Vader des Vaderland genaamd Willem I van Oranje-Nassau en tevens de eerste koninklijke polder dictator uit de Lage Landen gelegen aan de zwaar vervuilde Noord Zee.

  Beschrijving:
  Vader des vaderlands, veel (alle) dictators en autoritaire heersers laten zich graag deze titel verlenen. Zie Wikileak of Wiki P enneh de 1ste Willempie uit de polder was niet de enigste autoritaire persoon die voorkomt in een lange rij van voornamelijk MANNEN die zich zelf hebben benoemt als Vader des vaderlands, zie

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Vader_des_vaderlands

  Beste Medelanders op je computer zit een reset knopje om je harde schijf van je pc weer in orde te krijgen, misschien moet U dat ook zelf toepassen op Uw eigen organische harde schijf, nee mannen niet je fallus, namelijk je brein / hersenen en alles wat U is voorgelopen in het Nederlands Onderwijs helemaal verwijderen / deleten en dus helemaal opnieuw beginnen met leren en het ware leven verkennen en dat doe je vooral buiten tussen en met je medemensen / medelanders en dus niet uit boekies lezen, want anders ben je weer afhankelijk wat anderen U vertellen en/of voorliegen…..

  Saludos & Inshallah & M.vr.gr.

  Polder Pablitohhhhhhhhhhhhh

 5. ‘Kun’ je aangifte doen bij de politie, heren. Schakelt weer een uitspraak uit, van een rechter, die je naar huis stuurt met de opdracht om eerst foutloos nederlands te leren schrijven 🙂

  • Beste medelander Reikitalia,

   waarom biedt jij / U zich niet geheel vrijwillig en gratis aan, om alle spellingfouten te corrigeren in de beschreven bezwaar- en beroepschriften. Enneh uit mijn eigen ervaringen uit de dagelijkse praktijk, is het mijzelf opgevallen, dat er vele Medelanders zijn, die net zo goed thuis zijn als Uw / Jouw persoon in de NLse taal. En misschien kunnen jullie als volwaardige letterkrijgers & leden van het boekenvolk, je organiseren en daarmee je hulpbehoevende medemens van dienst te zijn.

   Enneh uit eigen ervaring, welks ik heb opgedaan, toen ik rond 2012 zelf een beroepsschrift indiende bij de Rechtbank te Den Haag en mijzelf vertegenwoordigde vanwege het feit dat ik financieel bankroet was en dus zelf geen advocaat kon bekostigen & mijn toenmalige advocaat geen aansprak meer kon maken op mijn rechtsbijstandhulp( budget), want die was toentertijd €0,00 vanwege andere gerechtelijke kosten , is mijn beroepsschrift in behandeling genomen en tijdens de zitting is die ook nog eens besproken en mijn persoon heeft zelfs gedeeltelijk gelijk gekregen van desbetreffende rechtbank te Den Haag.

   Enneh bij het opstellen van mijn beroepsschrift heb ik ook gebruik gemaakt van o.a

   Zoeken in uitspraken
   http://uitspraken.rechtspraak.nl/

   of

   Cassatieblog.nl

   Cassatieblog.nl is hét weblog over de civiele cassatierechtspraak in Nederland. Dit weblog schetst de invloed van de Hoge Raad op de rechtsontwikkeling, door interessante uitspraken van de Hoge Raad op alle gebieden van het burgerlijk (proces)recht te signaleren en becommentariëren. Ook worden af en toe uitspraken van de belastingkamer van de Hoge Raad besproken die voor de civiele praktijk of anderszins interessant zijn.
   http://cassatieblog.nl/over-cassatieblog-nl/

   En zelf heb ik ook gebruik gemaakt van zoekmachines zoals o.a. Google en daarbij gebruik gemaakt van zoektermen om de zoekopdracht te verfijnen

   Enneh er zaten zelfs enkele taalfouten in mijn beroepsschrift, kwam ik later pas achter, nadat ik het bezoekschrift al had ingediend, echter daar deden de rechter en zijn collegae en zelfs de officier van justitie niet moeilijk over. Echter daarin ben je wel weer afhankelijk van de menselijkheid van desbetreffende personen.

   Enneh een tip mijnzerzijds en zelf opgedaan tijdens enkele zittingen in verscheidene rechtbanken:
   ALTIJD de rechter met U en EDELACHTBARE aanspreken, want zo zijn deze medemensen nu eenmaal opgeleid door de staat en daardoor zijn deze medelanders daar heel gevoelig voor. Dus gebruik geen straattermen zoals je, jij of bijvoorbeeld hè gozer of hè lieve meid, want dat zal jouw onderhandelingspositie tegen over deze medemensen in toga weer verzwakken.. En deel ze ook niet mede dat die toga die zij dragen jouw persoon niet aanstaat 😉

   En als je bij de politie aangifte doet, spreek hen ook beschaafd aan en dus niet met de termen smeris of geüniformeerde / blauwgekleurde lakei/slaaf van de elite of kut / kanker ….., want dan kan je beter de oude term “oom agent” gebruiken, echter alleen als het een mannelijke agent is 😉 En de meeste agenten zijn ook arbeiders en praten niet bekakt zoals hun leidinggevenden aka de Korpschefs en zolang jij je vriendelijk tegen hen opstelt, zijn de meeste onder hen ook heel vriendelijk tegenover jou. En dat is ook heel logisch, want zo wil men ook zelf worden behandelt. En indien de dienstdoende agent(e) een naar persoon is, ga dan meteen weg, ga niet in discussie en doe een andere keer aangifte en als een andere collega van die nare persoon de zaken op het politie bureau waarneemt.

   Ik wens iedereen veel succes toe in haar of zijn of gezamenlijke strijd tegen het VOC / Kapitalistische systeem.

   Saludos enneh de mazzel Polder Pablitohhhhhhh

 6. Over dit machtsmisbruik nog even het volgende:

  In 2006 is een wetenschappelijk onderzoek naar het misbruiken van bevoegdheden door overheidspersoneel afgerond. Uit de uitkomst van dit onderzoek blijkt dat tegenwoordig méér dan de helft van alle misdaad in ons land uit deze zorgvuldig verzwegen vorm van georganiseerde misdaad bestaat waarbij vooral -en de lezer raadt het al- het gemeenschapsgeld met bakken de lucht in gaat.

  Daarmee is de nederlandse overheid een grotere bedreiging voor de nederlandse samenleving dan alle “gewone” misdaad in ons land bij elkaar.

  De sterke toename van deze criminaliteitsvorm in onze samenleving vindt zijn oorsprong in de aanname van het Pikmeerarrest in 1996 (onder D66 minister Winnie Sorgdrager) waarmee het overheidspersoneel juridische immuniteit heeft verkregen.

  Bron: wetenschappelijk onderzoek “overheidscriminaliteit als specimen van organisatiecriminaliteit” van hoogleraar strafrecht Prof. Dr. G, van den Heuvel Universiteit van Maastricht (2006).

  De Openbare Ministeries zijn broeinesten van zware criminaliteit!

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.