De dubbele belastingmoraal van de hebberds en het gewone volk

Wanneer de rijken geen belasting willen betalen hebben zij de mogelijkheid tot ‘het ontgaan’ van belastingheffing. Als de rest van de bevolking geen belasting wil betalen, kunnen zij dat alleen maar door ‘ontduiking’. Ontgaan is in orde en ontduiken is strafbaar. Dat klinkt hetzelfde als het doodschieten van een konijn door een grootgrondbezitter ‘jacht’ te noemen en het vangen van datzelfde konijn door een onderdaan ‘stropen’ waarop zelfs de doodstraf stond.

Er zijn twee manieren van omgang met de belastingwetgeving: je betaalt belasting of je betaalt het niet. In de laatste categorie vallen toevalligerwijs heel veel vermogende mensen waaronder leden en aanverwanten van de koninklijke familie, dikbetaalde managers, rijke aandeelhouders en andere rijkaards. Zij betalen weinig tot geen belasting. Dit komt omdat zij belasting mogen ontgaan. Dat is niet illegaal volgens de schriftgeleerden van het belastingrecht, want zij maken slechts gebruik van de mazen in de wet. Het is pas illegaal wanneer je belasting ontduikt door inkomen of vermogen te verzwijgen.

Onze belastingheffing is het zoveelste bewijs van de ongelijkheid in ons land. De rijke vermogende inwoners van NL kunnen en mogen belastingbetaling ‘ontgaan’. Binnen de grenzen van de belastingwet richten zij een stichting op (dat doet onder andere de koninklijke familie) waardoor erfbelasting wordt verminderd als vermogen van de ene koninklijkheid naar de andere verkast. Zij hebben geld genoeg om allerlei geldspelletjes te spelen (dit noemen ze beleggen) en dat alles nog steeds binnen de regels van de wet. Aftrekposten zijn immers alleen interessant wanneer je heel veel belasting zou moeten betalen. Het principe is simpel, hoe meer vermogen of inkomen, des te groter is het voordeel dat je hebt van een aftrekpost.

De meerderheid van de bevolking, die niet vermogend is, betaalt omdat zij geen mogelijkheden hebben de belasting te ontgaan. Met andere woorden de bevolkingsgroep, die geld genoeg heeft om de schatkist te vullen, betaalt niet of weinig en de gewone sukkels betalen de rekeningen van de overheid. Deze laatste groep heeft geen baat bij een stichting, omdat daarvoor een riant vermogen nodig is om de constructie rendabel te maken. Of je nu 30% belasting betaalt over 1000 euro of over 30 miljoen, daar zit hem de kneep.

Ook de hypotheekrente aftrek zou je als een vorm van het ontgaan van belasting kunnen zien. En ook hier geldt hetzelfde principe. Het is natuurlijk veel interessanter als je een inkomen van een paar miljoen hebt (zoals de topman van Shell) en je een duur eigen huis koopt met hypotheek waardoor de staat in feite de helft van de hypotheekrente voor zijn rekening neemt door het enorme belastingvoordeel dat zo iemand krijgt.

De huurder van een huis krijgt geen enkele compensatie van de huurprijs, tenzij je de miezerige huurtoeslag serieus neemt. De huurder krijgt geen enkel belastingvoordeel. Dus zodra je wat geld hebt sluit je een hypotheek af en probeer je met de rijken zoveel mogelijk de overheid voor jouw hypotheek te laten meebetalen.

Een uitkeringsgerechtigde of een werkende arme betaalt zo weinig belasting dat hij zelfs geen belasting kan ontgaan. Maar o wee als hij bepaalde inkomsten verzwijgt, zoals met bijvoorbeeld de verkoop met winst van zijn spulletjes, dan wordt hij direct gebrandmerkt als fraudeur. Dat valt namelijk niet binnen de regels van de belastingwet en is illegaal.

Als de groep van vermogenden aangesproken wordt op het betalen van meer belasting, dan hoor je vaak het argument dat zij dan naar het buitenland zullen vertrekken. Een begrijpelijk argument voor een groep mensen die zo bevoordeeld wordt, dat wanneer zij hun buitensporige voordelen niet meer krijgen naar het buitenland gaan. Qua belastinginkomsten kunnen we hen missen als kiespijn, dat mag nu wel duidelijk zijn, maar daarmee is de ongelijkheid niet opgelost.

Rob Vellekoop, 15 mei 2015

4 Comments

 1. het mooiste voorbeeld van belasting ongelijkheid vind ik toch het BTW systeem.welke geniale brein heeft de bevolking zover kunnen krijgen dat arm en rijk precies dezelfde belasting betalen. en als er een kas te kort is in den haag dan verhogen wij de btw met 2%. zowel voor de armen als de rijken. belachelijk. maar nog nooit een socialist over horen klagen. vreemd toch.oja en de rijken hebben dan nog het voorrecht dat zij die btw weer kunnen aftrekken van het inkomen door vele rekeningen op de zaak te zetten.

 2. Ik hoor vanuit bepaalde kringen wel eens de sugestie dat het beter zou zijn om de erfbelasting op te voeren tot 100%. Dan valt er voor de nabestaanden niets te erven en vloeit alles naar de staat. Dit zou volgens de aanhangers van deze maatregel moeten voorkomen dat groepen met veel bezit hun bevoorrechte maatschappelijke positie kunnen doorgeven naar de volgende generatie. Daarmee blijft er een ongelijke positie bestaan ten opzichte van hen die geboren zijn in een wiegje waarbij paps en mams geen middelen hebben ontvangen vanuit overerving.
  Natuurlijk is de huidige contructie binnen de monarchie een prachtig schoolvoorbeeld van constitutionle roofkultuur waarbij er ook hele vage uitzonderingen zijn gemaakt op de toepassing van de wet en strafrecht. Naast de exorbitante, buitengewoon onethische verrijking door deze familie welke door manipulaties binnen de bloedlijn ten onrechte op de positie blijft plakken, plegen zij ook grootschaligerwijs landverraad door deelneming aan een non-parlementair, non-democratisch besluitvormingsorgaan, de Bilderbergers.
  In termen van kapitaalbeheer binnen de in tekst genoemde Kon. Shell wil ik ook maar even ter berde brengen dat voorm. nooit verkozen ‘staatshoofd’ mevr. van Amsberg voor 51% aandeelhoudster is van deze oliehandel.

  Echter de malversaties van deze voorbeelden en de buitengewoon scheve handelswijze van de overheid welke zich inmiddels in toenemende mate profileerd als vijand des volks, mag nooit de aanleiding zijn voor de 100% belasting van enig nalatenschap. Wanneer hard werken een spaarzaamheid door de ouders maximaal wordt belast, zal er nooit een stimulans zijn deze werkwijze als voorbeeld te laten zijn voor de kinderen. Immers, hoe hard je ook werkt, aan het einde ben je alles kwijt! Sterker, alle verdiensten waar immers al alles werd afgestolen vloeit dan naar dit vreselijke moloch.
  Het is juist prima om de vergaarde middelen door te geven naar de volgende generatie om de arm/rijk balans weer enigzins te herstellen.
  Conclusie,…
  Gebruik nooit de slechte eigenschappen van anderen en systemen die graaiers bevoordelen als motivatie om in eigen vlees te snijden vanuit frustratie.
  Reform is de enige optie naar een eerlijk systeem.
  Het Volksbestuursorgaan creeerd het geld en pol.partijen verdwijnen allemaal en worden vervangen door directe meritocratie met gebruikmaking van internet!

 3. En al die miljoenen/miljarden HRA aftrekposten door de rijken worden wel weer uiteindelijk door de gewone belastingbetalers betaald.

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.