Participatieslaven maatschappij

In dit 12 minuten durende filmpje wordt getoond op welke eenvoudige manier een paar slaveneigenaren de slavenmassa in bedwang houdt. Kort samengevat komt het er op neer dat door iedere keer de slavenarbeid anders te presenteren je de slaven in het gareel kan houden. Op een zeker moment vertelt de zetbaas bijvoorbeeld aan de burgers dat ze geen slaaf meer zijn, maar vrije burgers. Daarna stuurt hij ze gewoon aan het werk onder dezelfde voorwaarden. Feitelijk is er namelijk helemaal niets veranderd. Echter dagelijks worden de slavenburgers geïndoctrineerd met het vrijheidsidee, zodat ze op een gegeven moment werkelijk gaan geloven dat zij vrij zijn.

Dissidenten, complotdenkers of kritische slaven die zich verzetten tegen de gang van zaken worden geïsoleerd van de groep en gestraft onder luid applaus van hun medeburgers omdat naar verluid zij het welzijn van de burgerslaven in de weg staan. Op dezelfde manier is de Nederlander omgedoopt tot deelnemer aan de participatiemaatschappij met Rutte als slavendrijver.

Rob Vellekoop, 1 mei 2015

8 Comments

 1. Mensen die achter het koningshuis aanlopen zijn hartstikke gek. Denk eens na over wat er allemaal aan wantoestanden gebeurt in ons zogenaamd fantastische land! (Ik herinner me nog van jaren geleden mensen die maar naast de spoorbaan bleven rennen, naast de trein waar de koninklijke familie in zat. En die mensen maar zwaaien). Hoe dom kun je zijn met je verering van het GROOT-kapitaal in de vorm van het koninklijk huis……..

 2. Duidelijker kan men het niet maken maar helaas ontbreken bij veel inwoners in Nederland de hersencellen om de stipjes aan elkaar te linken en dus nog steeds geloven in een parlementaire democratie. Nog steeds lopen te veel Nederlanders iedere keer opnieuw met een kiespas naar een stembureau om hun spreekrecht over te dragen naar een vertegenwoordiger van hun keuze.
  Het ironische is dat de generatie die het beste opleidingssysteem hebben genoten (generatie geboren tussen 1965 en 1980) als een kip zonder kop alles voor zoete koek slikt. Ondanks dat er juist in deze tijd werd gestimuleerd om kritisch te denken, kritisch te kijken. Dezelfde generatie heeft de koude oorlog mee mogen maken en was als de dood voor de communisten, nadat de muur viel bleken er achter die muur gewone mensen zoals ons te wonen. Nu hebben we een nieuwe pispaal (de moslims / islam) zodat we ons daarop concentreren en niet de werkelijke problemen onder ogen willen zien.
  Over het machtsplaatje is bijna onbegonnen werk om uit te puzzelen aangezien deze te gecompliceerd is dan alleen simpelweg te zeggen…het koningshuis is de leider, het kabinet trekt aan de touwtjes. Het is overduidelijk dat de regering (het kabinet) gewoon stromannen zijn om de werkelijke slavenbezitters buiten schot te houden waarbij een aantal hele interessante verdachten aan te wijzen zijn.
  Met stip op 1: Vaticaan (1700 jaar heerser van Europa, rijkste instituut op Aarde dus logisch om te concluderen tevens het machtigste).
  Op 2: Koningshuizen.
  Op 3: Bankenwezen.
  Op 4: Multinationals.
  Neem zeker het bankenwezen en de multinationals eens onder de loep en je ziet dat er eigenlijk geen concurrentie maar samenwerking is tussen deze jongens (dochterondernemingen / samenwerkingsverbanden).
  Ik heb te doen met ons nageslacht en schaam mij kapot omdat ik niet weet wat ik mijn kinderen over 20 jaar moet vertellen over onze generatie slapjanussen. In ieder geval laten wij de typhuszooi om op te ruimen over voor ons nageslacht omdat wij te gehecht zijn aan zekerheid die we eigenlijk niet hebben. Er is maar 1 ding zeker in het leven en dat is dat je uiteindelijk eens dood gaat, de rest zal je zelf (of gezamenlijk) voor moeten werken en daar zijn we te laks, te schijterig, te hypocriet en te arrogant voor.

 3. Deze parasietenfamilie beweert van Oranje te zijn, maar dat is niet het geval. De Duitse familie genaamd ‘Nassau-Oranien’ hield op te bestaan na de dood van Wilhelm III von Oranien in 1702. Hij speelde naast Stadhouder van Holland, Zeeland, Utrecht, Gelre en Overijssel (dus vijf provinciën) ook de Koning van Engeland, Schotland en Ierland.

  Na de dood van deze laatste “Van Oranje” werd Johann Wilhelm Friso von Nassau-Diez stadhouder van Friesland, totdat hij in 1711 verdronk in het Hollandsch Diep. Sinds deze Johann werd “Van Oranje” opeens gebruikt als een titel, om zo net te doen alsof het om een authentieke familienaam zou gaan.

  Vervolgens werd diens zoon, Willem Karel Hendrik Friso von Nassau-Diez (geboren in Leeuwarden), de stadhouder van de (Zeven) Verenigde Provinciën. Toen deze Willem IV in 1751 stierf was diens opvolger, William Batavus von Nassau-Diez (geboren in Den Haag), nog maar 3 jaar oud. In 1766, na vier verschillende regentessen, werd deze Willem V stadhouder op 18-jarige leeftijd.

  Daar weer de opvolger van was Willem Frederik von Nassau-Diez (1772 – 1843). In 1815 riep deze Willem VI zichzelf uit tot Koning der Nederlanden, en noemde zichzelf Willem I. Blijkbaar is het voor deze Von Nassau’s te moeilijk om op twee handen te tellen. Het zelfverzonnen ‘Wilhelmus van Nassouwe’ zou betrekking moeten hebben op deze Wilhelm von Nassau-Diez.

  Vervolgens kwam Willem Frederik George Lodewijk von Nassau-Diez (1792 – 1849), alias Willem II, gevolgd door Willem Alexander Paul Frederik Lodewijk von Nassau-Diez (1817 – 1890), alias Willem III. Hoewel deze Willem de Derde (die dus eigenlijk Willem de Achtste was) vader werd van drie zonen, stierven al zijn nakomelingen voor hem. In 1877 stierf ook hun moeder, Sophie Friederike Mathilde von Württemberg, die de nicht was van haar echtgenote.

  Twee jaar later, in 1879, trouwde de 61-jarige Willem III met de 20-jarige Emma von Waldeck und Pyrmont (1858 – 1934) in de geboorteplaats van Emma, namelijk Bad Arolsen, in de Duitse deelstaat Hessen. Vanwege zijn seksverslaving had Willem III, beter bekend als Koning Gorilla, daarvoor al syfilis opgelopen, waardoor hij onvruchtbaar was geworden. Daarmee kwam ook de familie Von Nassau (in de Nederlanden) tot een einde.

  Omdat de machtskliek rond deze parasietenfamilie hun positie niet wilde kwijtraken is Emma nog in datzelfde jaar bevrucht door de 33-jarige Sebastiaan Mattheus Sigismund de Ranitz (1846 – 1916) of de 35-jarige Joan Roël (1844 – 1914). Beide mogelijkheden worden ondersteund door de feiten uit het boek ‘De nachtwaker; het koningscomplot’ van Thomas Ross, pseudoniem van Willem Pieter Hogendoorn (1944). Dit boek is in april 2013 uitgebracht. Ik neem maar even aan dat De Ranitz de werkelijke bevruchter is geweest.

  Vervolgens werd Wilhelmina Helena Pauline Maria de Ranitz geboren in 1880. Ze trouwde met een Duitser: Heinrich Wladimir Albrecht Ernst von Mecklenburg-Schwerin (1876 – 1934). In 1909 kregen ze een dochter: Juliana Louise Emma Marie Wilhelmina von Mecklenburg-Schwerin (1909 – 2004).

  Vervolgens trouwde ook Juliana von Mecklenburg-Schwerin weer met een Duitser: Bernhard Leopold Friedrich Eberhard Julius Kurt Karl Gottfried Peter zur Lippe-Biesterfeld (1911 – 2004). Hij was zonder twijfel de meest amorele van al die zelfbenoemde parasieten, op de voet gevolgd door hun oudste dochter: Beatrix Wilhelmina Armgard zur Lippe-Biesterfeld (1938).

  En ook Beatrix zur Lippe-Biesterfeld trouwde weer met een Duitser: Claus George Willem Otto Frederik Geert von Amsberg (1926 – 2002). Vervolgens trouwde hun oudste zoon met een Argentijnse. Van Duitschen bloed zijn ze zeker, want ook deze Argentijnse heeft Duitse voorouders.

  Kortom, wat er nu nog over is van deze parasietenfamilie is absoluut niet ‘Van Oranje’, en zelfs niet eens ‘Van Nassau’. Ze zijn namelijk Von Amsberg.

  Tekst afkomstig van ‘mijn vriend’.. J. Oldenkampert.

 4. Eens! De vraag is alleen wel wie de echte slavendrijver is in dit land? Rutte of ons Koningshuis. Lees daarvoor het boek De Bilderberg Club van Daniël Estulín en trek je conclusie.

 5. Bereid je voor op deze link want het is pure Islamretoriek.
  Sheik Imram Hossein verteld wat zijn visie is op basis van de koran.
  Bekijk het filmpje met een open geest en laat alle vooroordelen los want ook in andere kringen, in andere culturen en religieuze constructies wordt er intensief gesproken over de uitrol van een NWO systeem van diabolische aard.
  De nuances mogen dat iets anders zijn de basis is hetzelfde.
  Daarin is de nederlander/westerling niet de enige die zich blootgesteld voelt aan dezelfde verderfelijke daden van de handlangers van het kwaad.
  Daarin vinden we ook onze medestanders op weg naar echte bevrijding!
  Inshah Allah.

 6. Binnenkort mogen we weer geloven dat we 70 geleden ‘bevrijding ondervonden’…
  Vooraf gegaan door de Jodenherdenking.
  De laatste tijd zoveel gore overheidsbetuuteling meegemaakt in dit kutland dat van vrijheid zoals ik me dat voorstel, helemaal geen sprake is.
  Dan heb je nog van die murwgeslagen allesslikkers die zeggen dat het zo slecht nog niet is.
  Ja, als je net zolang geslagen wordt totdat je het lekker gaat vinden…
  Als het maar op gezette tijden is en netjes, want daar houden we van!

 7. Duidelijker zou ik het niet kunnen zeggen…….

  Waaraan ik nog zou willen toevoegen dat onze ‘koningsdag’ van afgelopen maandag HET symbool is van georganiseerde volksmisleiding. Zie die jonge ‘prinsesjes’ op die boot door de grachten van Dordrecht, zwaaiend naar het gepeupel achter de dranghekken langs de kant. Als ik deze beelden zie zakt mij de moed in de schoenen. Hoe is het in GODSNAAM mogelijk dat mensen hier in stinken!!!!!

  Als er iets is wat de emancipatie van onze beschaving in de weg staat is het wel de monarchie. Te geloven dat het normaal is, verdedigbaar is, dat eens per jaar dat koningscircus opgevoerd wordt met zwaaiende kinderen op de boot. Deze boot is zinkend hoop ik. Deze valse romantiek, deze leugen, dit vertoon van valse eenheid. Het koningshuis is een relikwie uit de middeleeuwen, een symbool van heerszucht en het gevolg van totale zelf miskenning door ‘het volk’.

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.