Burger volledig buitenspel bij vrijhandelsverdrag TTIP

Brussel – Dit jaar wordt het vrijhandelsverdrag TTIP tussen de EU en de VS afgerond met verregaande consequenties zonder recht van inbreng van het Nederlandse parlement of de Nederlandse burger. Sinds 2012 wordt onderhandeld over de (voorlopig geheime) tekst van het verdrag. De doelstelling van dit verdrag is meer handel, meer welvaart en meer banen. Tegenstanders benadrukken de aantasting van de onafhankelijkheid van EU-lidstaten, de voordelen voor multinationals, oneerlijke concurrentie en verslechtering van milieu en arbeidsvoorwaarden van werknemers

De tekst van het handelsakkoord is grotendeels geheim, zelfs voor de EU-parlementsleden die hem moeten aannemen. Zij hebben deels toegang tot de stukken, maar hebben slechts inzage zonder dat zij hierover mogen praten of de gegevens mogen verspreiden. Maar er zijn meer vreemde zaken te melden over TTIP, wat staat voor Trans-Atlantisch Partnerschap inzake Handel en Investeringen.

De onderhandelingen voor dit verdrag zijn er gekomen op aandrang van multinationals. Voor het grootbedrijf betekent het opheffen van ‘onnodige’ handelsbarrières schaalvergroting, dat wil zeggen meer omzetkansen en het afschaffen van wet- en regelgeving die burgers en het milieu beschermen.

Bij de voorbereiding voor de TTIP onderhandelingen in 2012 en 2013 waren van de 560 bijeenkomsten die de Europese Commissie organiseerde er 520 met het internationale bedrijfsleven en slechts 26 met maatschappelijke organisaties als vakbonden, consumentenorganisatie en milieugroepen.

Andere gevolgen van handelsverdragen zijn dat werknemers tegen elkaar worden uitgespeeld. In plaats van de beloofde banengroei zullen er juist minder banen gecreëerd worden, omdat deze naar ‘goedkopere’ plekken verdwijnen waar werknemers kunnen worden uitgeknepen en zijn de banen die in Europa overblijven meer parttime en slechter betaald.

Voor de voedselvoorziening zijn de gevolgen nog schrijnender. Er wordt wereldwijd voldoende voedsel geproduceerd om iedereen te voeden. Toch lijden volgens de Verenigde Naties 800 miljoen mensen honger. Een ander gevolg van de erkenning van elkaars standaarden is dat de overwegend minder strikte Amerikaanse voorwaarden ook in Europa gaan gelden. Hierdoor dreigt oneerlijke concurrentie voor de boer die aan hogere Europese eisen moet voldoen en daardoor hogere productiekosten heeft dan zijn Amerikaanse collega. Ook zal druk op de EU worden uitgeoefend om de teelt van genetische gemanipuleerde gewassen toe te laten in de EU en om de verplichte etikettering te versoepelen. Hierdoor staat zowel de boer maar ook de Europese consument in zijn hemd (denk aan soja en Monsanto).

De oppositie van verontruste burgers tegen handelsverdragen kent een onstuimige geschiedenis. Zo was er de clash tussen 50.000 demonstranten in november 1999 in Seattle tegen het handelsverdrag voor Noord-Amerika tussen Canada, de VS en Mexico en het optrekken van reusachtige veiligheidsmaatregelen in Quebec tegen opnieuw burgers die zich benadeeld voelden en voor hun belangen opkwamen.

Meer info o.a.
Globalinfo
Ander Europa
TNI
TTIP krant

 

2 Comments

 1. Op 14 jan. ’15 mailde ik [bijna] alle tweede kamer leden:

  “Tweede kamer leden,

  KAN IK U WAKKER SCHUDDEN ? ? ?

  In Frankreich zeichnen sich neue Anti-Terror-Gesetze nach dem Vorbild des US-amerikanischen Patriot Act ab.

  Französische Juristen warnen vor einer Aushöhlung der Bürgerrechte.

  http://wissennichtglauben.wordpress.com/2015/01/13/der-wahre-grund-der-anschlage-frankreich-plant-eigenen-patriot-act/

  WILT U ons, Nederlandse burgers, in deze VERDOEMENIS storten?
  Het heeft er alles van weg!”

  Een dag later mailde ik hen:

  “u hebt niet gereageerd op mijn voorgaande schrijven aan u. Maar de feiten komen steeds meer aan het daglicht. U zult toch dienen te gaan communiceren met diegenen waarvoor u uw functie uitoefent en waarvoor u zeer ruim betaald wordt: met de Nederlandse burgers.

  U reageert NOOIT (dan wel hóógst zelden).

  Is het werkelijk zo erg als in dit schrijven wordt meegedeeld? De man zal een oprecht persoon zijn, met niet meer belang dan een eerlijke gang van zaken.
  https://www.youtube.com/watch?v=k8EKNcRK6j4
  Als we dit combineren met: http://www.npo.nl/brandpunt/30-03-2014/KN_1656577 (vanaf 26.46)

  hoe moet het dan verder?

  Wanneer grote schoonmaak?

  Dat zijn mijns inziens de dringende en dwingende vragen waar wij allen samen NIET MEER OM HEEN kunnen (willen wij weer een stabiele en vooral menswaardige maatschappij doen vigeren)!

  Zie ook mijn drie voorgaande berichten aan u allen, ….”

  Natuurlijk geen enkele reactie. De wijze waarop het TTIP tot stand komt – zoals Rob Vellekoop in dit artikel ook aangeeft, namelijk zonder enige inbreng van de burgers, zelfs parlementsleden worden niet volledig ingelicht – past dus geheel in de ervaring die ik heb met het aanschrijven van tweede kamer leden. (Ik zal een van de velen zijn, wat dit betreft.)

  Bijzonder zorgwekkend in wat ik hen onder ogen bracht, is toch:
  “In Frankreich zeichnen sich neue Anti-Terror-Gesetze nach dem Vorbild des US-amerikanischen Patriot Act ab.

  Französische Juristen warnen vor einer Aushöhlung der Bürgerrechte.

  WILT U ons, Nederlandse burgers, in deze VERDOEMENIS storten?
  Het heeft er alles van weg!”

  We zullen toch aktie dienen te ondernemen? Alle betrokken tweede (en eerste) kamer leden voor een volkstribunaal, lijkt me zeer redelijk. Want onderdrukking is mensonterend!
  Zoals het Nederlandse Volkstribunaal stelt – “De regering werkt niet meer voor het volk maar voor de transnationale bedrijven. Er is een oorlog gaande vanuit de financiële markten tegen de mensheid. En de staat is overgelopen.” http://vereniging.vrije-mens.org/index.php/geld-uit-het-niets/45-aangifte-tegen-de-staat-der-nederlanden – kunnen wij dat niet langer over onze kant laten gaan.

  Hoe kunnen wij, in liefde voor het aardse leven, de ommekeer bewerkstelligen?
  Indien wij hebben herkend dat onze huidige maatschappelijke situatie destructief is, dan kunnen wij – psychologisch benaderd – niet langer meer níets doen. Maar het begint met herkennen; en dat begint de laatste tijd collectief flink toe te nemen onder de burgers. De transformatie is vervolgens onvermijdelijk.

  Want behoort DIT ons voorbeeld te zijn? >>>
  http://www.npo.nl/brandpunt/30-03-2014/KN_1656577 (vanaf 26.46)
  Zo lukt het dus júist niet; nóóit!

  Moge ons [verlangen naar] Eenheidsbesef steeds bewuster worden.
  Een twee- of driedaagse werkweek is absoluut realistisch en óók hóógstnoodzakelijk!

  Óp naar de glorie!

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.