Bij gelijke verdeling welvaart kan iedereen 56.000 dollar bezitten

De 5e editie van het Global Wealth Report 2014 van Credit Suisse laat zien dat ondanks economische problemen de rijkdom wereldwijd is gestegen met 20 triljard dollar naar een recordhoogte van 263 triljard dollar. En het rapport laat tussen de regels door zien dat armoede ONNODIG is. Wanneer we alle rijkdom van de wereld met elkaar delen hoeft niemand arm, behoeftig en hongerig te zijn.

De superrijken profiteren van de crisis terwijl de armen en arme werkenden steeds minder te besteden krijgen door bezuinigingen in alle Europese landen, waardoor de ongelijkheid jaar na jaar groter wordt.

Wanneer de vermogens gelijk over de bevolking zou worden verdeeld kan ieder 56.000 dollar bezitten.
Dit betekent zelfs een groei van meer dan 5.000 dollar ten opzichte van 2013. Het Global Wealth Report:
“Door de bevolkingsgroei steeg de gemiddelde welvaart langzamer. De rijkdom per volwassene passeerde de 50.000 dollar grens in 2012 en bereikte een nieuw record van 56.000 dollar halverwege 2014.”
Met andere woorden ondanks de bevolkingsgroei blijft de welvaart stijgen.

Deze cijfers zijn nog schokkender: om te worden meegeteld bij de helft van de rijksten van de wereld moet je na aftrek van schulden 3.650 amerikaanse dollars hebben, 77.000 dollar is nodig om bij de top 10% rijksten te horen en voor de 1% rijksten heb je minstens 798.000 dollar nodig.
Dat houdt in dat 50% van de wereldbevolking minder dan 3.650 dollar bezit.

Ondertussen gaan Europese regeringen stug door met het doorvoeren van draconische bezuinigingsmaatregelen die het einde van de verzorgingsstaat betekenen. Wanneer in Europa alle welvaart gelijkmatig zou worden verdeeld dan zou iedere Europeaan zelfs meer dan 100.000 dollar per persoon kunnen bezitten!

6 Comments

  1. Bij zo’n gigantisch grote vermogens belasting in een deel van de wereld zal dit vermogen wegtrekken naar die plekken waar deze belasting veel lager is. Eigenaars van dit vermogen zullen dit nooit laten gebeuren.

    • Beste Robert, iedereen weet dat dit NOOIT uit vrije wil zal gebeuren. Deze kleine groep van hyperrijken zal nooit uit zichzelf zeggen, kom nu ga ik mijn wanstaltig groot vermogen met iedereen delen zodat we allemaal een fijn leven kunnen leiden. Hun egoisme is daarvoor veel te groot!

  2. Dus heeft niemand voldoende om het huis waarin ie woont te bezitten. En niemand anders heeft het. Dus zijn we allemaal dakloos ?.

  3. En dan heb je het vermogen van de Rothschilds hier nog niet eens meegerekend. Als zij hun vermogen delen, mag je bij die $56.000 nog eens $70.000.000 bij tellen!

  4. Iedereen weet het, niemand doet wat. Goed dat je het hier in cijfers neerzet. We worden geplunderd door de elite. Wanneer gaan we eens iets ertegen doen? Als de helft van het volk slavenarbeid verricht?

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.