Wanneer mensen begrijpen wat banken doen, breekt morgen revolutie uit

Londen – Op 20 november 2014 vond een historisch debat plaats in het Britse Lagerhuis over geldschepping van de particuliere banken. Volgens Ford breekt morgen revolutie uit wanneer de burgers zouden begrijpen wat banken doen. Deze banken ontkennen dat zij het privilege van geldcreatie hebben, maar de Engelse politici wikkelen er geen doekjes om en vinden deze praktijk afkeurenswaardig. Zij geven toe dat ze het moeilijk vinden het systeem te begrijpen, vandaar dat voorlopig niets zal veranderen.

Je kan je afvragen of zij deze bankpraktijk werkelijk zo moeilijk vinden, of dat ook hier de invloed van de banken zich laat gelden. Banken zijn er immers bij gebaat dat iedereen gelooft dat geldschepping iets ingewikkelds is, als het bestaat. Niets is minder waar. Geldschepping is net zo simpel als debet en credit, boekhouden dus. Dit tekenfilmpje laat het in alle eenvoud zien.

Particuliere banken scheppen 90 tot 95% van al het geld dat digitaal in omloop is.  Zij doen dit zonder enige democratische controle. Zij maken geld wanneer zij geld uitlenen, bijvoorbeeld voor hypotheken en zij vernietigen geld wanneer leningen worden afgelost. Het enige dat voor hen telt is winst maken. En op het moment dat zij verlies maken en failliet gaan moet de arme belastingbetaler de bank overeind houden uit vrees dat zij de nationale economie om zeep helpen.

Het wonderlijke van deze geschiedenis is dat deze praktijk al heel lang bestaat. Het is eigenlijk de grootste zwendel die de mensheid ooit heeft gekend. Tot op de dag van vandaag komen de banken er mee weg. Zij beslissen door middel van het instrument van de geldcreatie hoeveel er door bedrijven kan worden geleend en daardoor geïnvesteerd en hoe hoog de nationale schuld is. Hun macht en die van hun eigenaren is onwaarschijnlijk groot. Politici zijn slechts pionnen en bliksemafleiders in hun monopoly spel.

De centrale banken zijn meestal in particulier bezit, zoals als de Amerikaanse Federal Reserve Bank (FED) of van de overheid zoals in ons land. De nationale regeringen hebben echter geen invloed op deze instellingen. Zij zijn autonoom en werken samen in de overkoepelende organisatie die BIS heet (Bank for International Settlements) en in Basel gevestigd is. Wanneer de Amerikaanse overheid geld nodig heeft, lenen zij dit van de FED met rente op dezelfde manier zoals alle centrale banken dit doen.

In iedere euro die wij uitgeven zit meer dan 40% renteschuld. Met andere woorden ons leven is doordrenkt met schuld, waarvoor wij ons hele leven aan het werk zijn. Deze schuld bestaat uit leningen en rente hierover. In feite zijn wij op enkele superrijken na al honderden jaren renteslaaf, vanaf pakweg 1500 toen er weer rente mocht worden geheven. Daarvoor is het door de kerk eeuwenlang verboden geweest.

Let op: de overheid leent geld van de banken om investeringen  te kunnen doen en de belastingbetaler betaalt vervolgens belasting om de rente over de nationale schuld te kunnen betalen! Op deze manier bepalen de banken het investeringsniveau en beïnvloeden zij de bedrijvigheid in ons land, samen met de hoogte van de nationale schuld. Vervolgens moeten overheden (kijk op dit moment naar België en Frankrijk) gaan bezuinigen om de nationale schuld binnen de afgesproken marge te houden en rente betalen over geld dat zij zelf hadden kunnen creëren!!

Met andere woorden er wordt onnodig belastinggeld geheven om als rente en aflossing aan de banken te voldoen. De gehele Nederlandse staatsschuld is 476 miljard en de rente bedraagt 8 miljard per jaar. Er moet dus nog 8 plus 476 miljard aan onze economie worden onttrokken om aan de banken te betalen, terwijl deze schuld gecreëerd is met een simpele boeking zonder dat er ooit echt geld tegenover heeft gestaan. De overheid zou zelf dit geld kunnen scheppen waardoor de nationale schuld en rente zouden ophouden te bestaan.

Het is natuurlijk onmogelijk om deze torenhoge schulden af te lossen. Er is een eenvoudige oplossing om voorgoed van dit probleem verlost te worden: hervorm het bankstelsel zodat de schulden op dezelfde manier waarop ze gemaakt zijn weer verdwijnen, namelijk als een boeking van debet en credit. Door het weg boeken van de schulden hoeven de burgers niet meer voor de enorme schuldenlasten te bloeden met bezuinigingen en torenhoge rentelasten. Ontneem hen daarnaast de mogelijkheid van geldcreatie, verbied rente over kredieten te vragen en de redenen om tegen de macht van de banken in opstand te komen vervallen.

Overzicht van nationale schulden per land in miljarden Euro’s (Bron Eurostat)
België….413
Griekenland…319
Italië…2.070
Duitsland…2.159
Frankrijk…1.949
UK…1.793
Polen…223

8 Comments

 1. De centrale- en nationale banken, met hun fractionele banksysteem, hebben aan de bevolking wereldwijd een rente-systeem opgelegd, waarvan de eisen onmogelijk zijn te voldoen, omdat het geld van hun rente niet bestaat. Regeringen die banken hiervoor machtigen maken zich schuldig aan een Onrechtmatige Overheidsdaad, en dienen te worden aangeklaagd bij nationale rechters, of het Europese Hof van Justitie, voor de vrijbrief die het banken verleent, deze wanprestatie voort te zetten.

  De handelingen en nalatigheden van de ECB zijn wettelijk onderworpen aan toetsing door het Hof van Justitie van de EU (HJEU).

  Geschillen tussen de ECB en haar crediteuren, debiteuren of andere personen, kunnen worden beslecht door bevoegde nationale rechters, tenzij het HJEU uitspraak mag doen. De ECB is onderworpen aan de in artikel 340 van het Verdrag betreffende de werking van de EU omschreven aansprakelijkheidsregeling. De ECB geniet op het grondgebied van de lidstaten een aantal voorrechten en immuniteiten, in zover overeenkomstig de bepalingen van het protocol betreffende de voorrechten en de immuniteiten van de EU.

 2. Wat ik nou niet begrijp, is dat ons land scheiding der machten kent, dus m.a.w. de rechterlijke macht kan de toch de rechtmatigheid van bankhandelingen toetsen aan de wet, los van het politieke veld, of zie ik dat verkeerd? Of is de rechterlijke macht evenals de politiek om dezelfde reden gecorrumpeerd ? Zo ja, dan zijn we inderdaad aan de heidenen overgeleverd !

 3. Hier ook nog wel een duidelijke filmpje over de creatie van geld:

  https://www.youtube.com/watch?v=f2v637wNVLc

  We kunnen wel een voorbeeld gebruiken van Engeland, ga ik ff “offtopic” maar zeker net zo belangrijk of wat ik vindt belangrijker is het Pedo gedoe hier in Nederland. Hier wel een goed artikel dat een goed beeld creërt in wat voor ziek land wij leven!

  http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=8646:hoezo-landelijk-register-van-vermisten&catid=69:occult&Itemid=81

  Ik hoop dat China en Rusland dus echt niet meespelen met de Zionisten, want als die aansluiten is de mensheid gewoon verloren. Enige hoop heb ik nog op die twee ondanks dat ze worden afgeschilderd als de bad guy volgens het westen/zionisten. MH17 zit in de doofpot en het onderzoek was waardeloos..

 4. Goeie post Rob. Dus samengevat kan je de heersende macht het beste raken door er nauwelijks energie aan te geven.
  En om daar zelf aan toe te voegen: Maar wel in de gaten houden, want het duistere oog heeft het door wanneer je er geen energie meer aan afstaat. En dus is het belangrijk je zaakjes op orde te hebben voor zover mogelijk en vooral psychisch de heersende manipulatiespelletjes leren blokken en uitspelen. Om vervolgens op praktisch niveau zelfvoorzienender te worden.
  Ff kijken wat een goeie simpele metafoor daarvoor is.
  Ja, een situatie die ik gisteren bij voetbal international op Rtl 7 zag waarbij Hans Boskamp, Hans Kraay Jr., Wilfred Genee en Johan Derksen een (jonge)man uit het publiek er even bij betrokken om uit te leggen waarom een bepaalde voetbalclub zo matig functioneerde.
  Deze man zag er uit als een aardige jongen die graag even kwam helpen. Toen de benodigde informatie echter binnen was werd zonder bedankje en verder omkijken meteen weer verder gegaan.

  En dit is exact vergelijkbaar met hoe banken, maar ook grote bedrijven, met hun klanten omgaan. Zodra de winst binnen is en zodra de klant nauwelijks meer wat waard is, dan kan die verder genegeert, weggegooid en gebagetalisseerd worden. Totdat diegene, dat ene gebied met rijke grondstoffen, etc. weer wat kracht opgedaan heeft natuurlijk. Dan wordt er weer even aardig gedaan totdat de winst weer binnen is. Eindeloze cyclus..

  De reden waarom dit gisteren zo opviel, net zoals wel meer de laatste tijd trouwens, is omdat het verschil tussen hardere projecterende mannelijkheid (zakelijkheid) en goedwillende aardigere (in reptielentaal ook wel softie genoemd..) mannelijkheid zo groot was. En het ook vrij duidelijk was dat de bruikbare energie tussen de mannen onderling aan tafel op aan het raken was.
  En dus was het voor het hele publiek ook behoorlijk duidelijk te zien dat die ene gast uitgemolken werd waar ie bijstond. Waar ie zelf natuurlijk vanuit zijn slachtofferego ook vol aan meehielp. Een welwillend slachtoffer… Die denkt dat ie daarvoor credits krijgt, terwijl ie na z’n zegje gewoon keihard gedumpt werd.
  (natuurlijk had een persoon die z’n kracht had willen behouden in zo’n situatie z’n mond dicht gehouden een glimlach opgezet en/of een gevat geintje teruggemaakt – dat is vaak het meest effectieve als men van die dooie energie op je afstuurd- dan moet men namelijk normaal doen en dan kan je wel relaxter je verhaal vertellen en bij iedere irritante onderbreking gewoon weer terugplagen totdat ze weer normaal doen – oftewel, wel een (ego)verhaal klaar hebben, maar die niet per se willen vertellen als men te irritant doet – en ook al vertel je het niet dan zul je zien dat ze het alsnog uit je geest roven en bij kwaadheid daarnaar laten gaan kom je van dat soort projecterende kneuzen, groepen, banken, etc. af)

  En exact hetzelfde proces vind dagelijks plaats tussen banken en burgers, binnen banken, maar ook in bedrijven, vriendengroepen, familie, op straat, etc.
  Het gaat om het piramidemechanisme. Dat overal leren herkennen en blokkeren. Voor wie dat wil tenminste, want ik zie en voel dagelijks nog minstens 98% van de mensen liever mindcontrol slachtoffer daarvan willen blijven. En bij de kleine aansporing tot je eigen wil, verzet en verantwoordelijkheid ontwikkelen komt bij de meeste mensen al een enorme muur van defensie, kwaadheid en drama op, wat wederom weergeeft hoe hard de vijand regeert.
  En dus negeer ik ook zowat iedereen om me heen en blok hun projecties knetterhard terug en dat geeft mij ook de kracht dit soort verhalen te schrijven om zo nog eens extra al die massaprojecties goed de grond in te boren. En wat ik dan consequent merk is dat krachtige manipulatieve personen en instanties zich kort na dit soort sessies zich zogenaamd ineens aardig komen melden aan mij, waarbij ze mij alsnog hun illusiewereld in mee willen trekken terwijl ik daar net knetterhard op heb lopen inbeuken. Sukkels.
  En zo wordt de verslaafden spiraal mooi omgedraaid.

  Dus dat is een proces van constant kwaad kunnen, willen en durven zijn naar de grote ego’s die altijd wel om een ieder heen te vinden zijn (zowel in de vorm van daadwerkelijk personen als grote instanties/bedrijven) en vervolgens de meer softies ondersteunen tot op het punt dat zij toch liever slachtoffer van het systeem willen blijven en dan weer terug naar de grote ego’s hakken en dat de hele tijd opnieuw. En zo kan je de kracht uit de waanzin van de wereld en jezelf helpen halen.
  En dan is het voor mij nu weer tijd om zoals Humberto Tan vaakt zegt (wat een valse teringleier is) iets fris en fruitigs te gaan doen om zo te voorkomen in kwaadheid overdrive te gaan.

 5. Kortom, het Ijslandmodel!
  Daar draait de economie weer als een tierelier.
  Zo moeilijk was het ook weer niet maar het vergt wel vastberaden burgers en daar hebben we in vernederland een nijpend tekort aan.
  De zittende macht overtuigen van de voordelen van het voorgestelde systeem met de nodige veranderingen is net zoiets als tegen een Feyenoordsupporter zeggen dat ie beter voor Ajax kan vlaggen.
  Dat gaat dus nooit en te nimmer gebeuren want een van de voorwaarden om uberhaubt de politieke ladder te mogen bestijgen en het fiat van de media krijgen + het predikaat ‘goedgekeurd’, is de informele eed afleggen van trouw aan ‘het systeem’.
  Plotseling de koers verleggen in de richting van de strekking van dit artikel is smeken om een ‘P Fortuyn behandeling’. Voor wie hiervoor meer bewijzen wil verwijs ik naar de nightmare on Elmstreet. Die man wilde ook een munt met een andere status, de Greenback.
  Ging niet door.
  Vergeet petities, stille of zeer luidruchtige demonstraties. Deze club die ons de indruk willen geven dat er iets te beslissen valt zal NOOIT op dit cruisiale punt de rente als slavernijmiddel laten vallen.
  Niet meer stemmen is mijn advies en een alternatieve munt gebruiken naast de bestaande.
  Wederom, een co-existentie is het ware.

  • Ik ben het volstrekt oneens met de mening dat als je, net als Pim Fortuyn, een eigen mening naar voren brengt in Nederland, dat je dan vermoord zult worden. Ik vertrouw deze reactie niet omdat het zichzelf tegenspreekt. De strategie van angst prediken is op een gegeven moment uitgewerkt en dat is maar goed ook. Het gaat erom: Wat heb je de gewone bevolking te bieden ? Het antwoord uit de 1e reactie luidt: Helemaal niets. Men probeert slechts apathie te verkopen maar daat schiet de gewone bevolking niets mee op.
   Met zo’n reactie weet je nooit: Is het een burger of iemand namens de staat.
   Aan de WSWS artikelen heb je wel veel want zij verschaffen nader inzicht.
   Ik ben er trots op dat het WSWS artikel zo mooi aansluit op het artikel van de webmaster.
   En ik ben trots op de webmaster dat hij een positief kritische Nederlander is.
   De PvdA leus van vroeger is nog steeds aktueel:
   “Het moet anders. Samen kunnen we dat.”

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.