VS verliest steeds meer macht: dollar vervangen door andere valuta

Er dreigt een einde te komen aan de eindeloze stroom dollars die met de olie over de wereld stroomt waarmee de VS zichzelf rijkdom, macht en invloed verschaft. Het begin van het einde van de macht van de VS lijkt in zicht doordat in toenemende mate andere valuta zoals de Chinese Yuan en de Russische Roebel gebruikt worden om olie te betalen. De petrodollar leek het ei van Columbus, maar zorgt in feite voor nog meer macht van de banken (en hun eigenaren) ten koste van democratisch gekozen regeringen.

Sinds het einde van WOII was de dollar gekoppeld aan het goud. Dit betekent dat er een vaste omrekenkoers was waartegen nationale banken hun dollars voor goud konden inwisselen bij de Federale bank van de VS (FED). Deze zogenaamde gouden standaard werkte dankzij het vertrouwen dat de rest van de wereld had in de VS.

Door het succes hiervan moest dertig jaar later de gouden standaard worden losgelaten, er kwamen zo veel dollars in omloop dat de VS daartegenover onvoldoende goud als dekking had. De regering Nixon kwam met een list. Voortaan zou de dollar worden gekoppeld aan de olie. Nadeel was dat de koers van de dollar ging meebewegen met de economische en politieke ontwikkelingen in de wereld omdat er geen vaste omrekenkoers of vaste prijs voor de olie kwam zoals destijds met het goud. Dit systeem van olie voor dollars wordt de petrodollar genoemd. In 1973 werd een overeenkomst gesloten tussen Saoedi Arabië en de VS waarin afgesproken werd dat ieder land dat olie kocht hiervoor in Amerikaanse dollars moest betalen. In ruil hiervoor ontvingen de Saoedi’s  van de VS wapens en bescherming van hun olievelden. Andere olieproducerende landen volgden dit voorbeeld. Opnieuw kon dit werken door het vertrouwen in de macht van de VS.

Er zijn echter ingrijpende veranderingen aan de gang. Blijkbaar beginnen olieproducerende landen hun vertrouwen in de VS kwijt te raken. Niet alleen door allerlei politieke ontwikkelingen in de Arabische wereld, maar ook doordat de waarde van de dollar onder druk staat. The Examiner concludeert dat bijna iedere week China, Rusland of een van de BRICS landen overeenkomsten met elkaar sluiten die niet in dollars luiden. Veel landen beginnen de dollar af te wijzen. Alternatieven zoals de Chinese Yuan worden steeds meer een levensvatbare optie, zeker nu de Aziatische reus ’s werelds grootste economie is geworden en daarmee de VS naar de tweede plaats heeft verdrongen.

China heeft een overeenkomst getekend met de oliestaat Quatar om de Chinese munt te gebruiken bij de handel in olie.
Afgelopen woensdag hebben China en Rusland een historische overeenkomst voor de levering van gas ter waarde van 400 miljard dollar.  Deskundigen verwachten dat dit zal werken als een katalysator die de dollar als belangrijkste betaalmiddel zal onttronen.

Federal Reserve Note - Geld is schuld en schuld is geld

Door de koppeling van de dollar aan de olie steeg wereldwijd de vraag naar dollars. Daarom bracht de VS meer dollars in omloop, hierdoor nam de waarde van de dollar af. Het punt is echter dat niet de VS maar de FED deze dollarstroom op gang bracht. De  Federal Reserve (FED) is een particuliere Amerikaanse bank. Alle dollars die in omloop gebracht worden, zijn in feite leningen van de FED aan de Amerikaanse regering. Deze leningen moeten niet alleen worden afgelost, maar tevens moet over deze schuld rente worden betaald (door de belastingbetaler). Dus de FED vaart wel bij enorme hoeveelheden dollars, maar de Amerikaanse regering eveneens. Het is immers altijd beter dollars te creëren (lenen) dan bezuinigingen op te leggen en belastingen te verhogen.

Opnieuw zoals begin 70er jaren toen de gouden standaard werd losgelaten dreigt deze luchtbel uit elkaar te barsten. De banken, lees de FED, hebben veel te veel dollars gecreëerd in hun zucht naar nog meer winst (rente). Het vertrouwen in de dollar neemt af. Andere valuta dreigen de plaats van de dollar te gaan innemen en juist dit kan rampzalige gevolgen voor de VS tot gevolg hebben. Hierdoor zal de vraag naar dollars afnemen en de dollar in waarde verminderen. Wanneer er minder vraag naar dollars komt zal de FED ook geen nieuwe dollars meer creëren waardoor de Amerikaanse economie niet meer op deze manier gestimuleerd kan worden. Sterker nog er zouden maatregelen genomen moeten worden om de hoeveelheid dollars die in omloop is drastisch te verminderen. Het aangewezen middel daartoe is de rente verhogen, met alle schadelijke gevolgen voor de economie.

Wanneer je kijkt naar de voortdurende Amerikaanse inmenging in olieproducerende gebieden van de afgelopen decennia blijkt hoe belangrijk deze gebieden voor de VS zijn. Bij ieder internationaal conflict waar olie in het spel is zijn de Amerikanen actief. En blijkbaar niet uit idealisme om het kwaad uit de wereld te verdrijven, maar om hun macht in de wereld te kunnen handhaven. De olie betekent dollars en dit vormt nog steeds de kern van de macht voor de VS met op de achtergrond de FED, de particuliere Federale bank, waarvan de eigenaren het in werkelijkheid voor het zeggen hebben.

Meer info
Petrodollar-report
Wikipedia
FTM Daily

4 Comments

  1. Gehoorzamen en alles geloven en laf meedoen en betalen zonder een eigen voet in de grond, is de ziekte die gelegenheid geeft aan alle kwaad.

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.