Werkloosheid bijna twee maal groter dan beweerd

Er zijn tal van definities over werkloosheid in gebruik. Het CBS komt volgens de door dit instituut gehanteerde definitie per juni 2014 op 673.000 werklozen.
Een ander overzicht (Arbeidsmarktpositie) laat het zelfde CBS echter zien dat 1.217.000 mensen op zoek zijn naar een baan.

Dat zelfde overzicht laat zien dat de werkzame beroepsbevolking (dat zijn mensen tussen 15 en 65 jaar, die tenminste twaalf uur per week werken) bijna 7.191.000 mensen is.

Het CBS meldt onder ieder persbericht over werkloosheid:
De officiële werkloosheid in Nederland is het cijfer van de werkloze beroepsbevolking. Dat zijn alle personen van 15 tot 64 jaar zonder werk (of met werk voor minder dan twaalf uur per week), die actief op zoek zijn naar betaald werk voor twaalf uur of meer per week en daarvoor beschikbaar zijn.
Toch komt het CBS in deze persberichten steeds tot andere bedragen dan de 1.217.000 mensen zoals hierboven genoemd.

Commentaar
Afhankelijk van hoe de pet van het CBS staat, hetzij naar rechts zoals nu of naar links zoals eventjes in de vorige eeuw, wordt de werkloosheid gepresenteerd. En 673.000 werklozen klinkt natuurlijk veel positiever dan 1.217.000 die op zoek zijn naar werk.

9 Comments

 1. De kranten staan vol met leugens. Het gaat de goede kant op met Nederland, wat een bullshit,en dan nog die leugens over Rusland en ISIS .Isis wordt trouwens gefinancierd door Amerika en Israel (Rotchild] . Je kan net zo goed de fabeltjeskrant lezen ,staat meer waarheid in.

 2. Ik ben met mijn bedrijf failliet gegaan door de economische crisis. Omdat ik overwaarde op mijn eigen huis had, kwam ik niet in aanmerking voor de bijstand. Al deze mensen zoals ik worden niet meegeteld door CBS. Nu werk ik als ZZP-er. Maar hoeveel ZZP-ers hebben geen werk en geen inkomen. Al deze mensen worden niet meegeteld door CBS. CBS is een meester in het verdraaien van de cijfers en ze brengen deze cijfers zo rooskleurig als mogelijk. Ik kan je vertellen dat Nederland er nog veel slechter voor staat dan aan het begin van de crisis in 2008! ECB pompt er maar geld in dat vervolgens niet door de banken wordt uitgeleend d.m.v. hypotheken en krediet aan bedrijven. Zodra al deze triljoenen geld vrij komt zal hyperinflatie uitbreken. We zullen het zien.

  • Ik weet ook niet waarom mensen niet massaal in verweer komen. Er is blijkbaar nog geen gevoel van ‘samen sterk’. Persoonlijk voel ik weinig voor demonstraties met potten en pannen. Daar kun je volgens mij geen potje mee breken. Ik denk dat andere soort acties veel effectiever zijn. Acties zoals ik heb beschreven in mijn eerdere reacties in diverse rubrieken.

   Hoewel de woede en frustratie groot is worden de mensen m.i. toch vooral beheerst door angst. Angst voor maatregelen, kortingen, angst voor nog meer armoede. Dat is heel begrijpelijk. Als je al erg lang in een nare situatie zit slaat de apathie wel eens toe en het ongeloof dat het ooit zal veranderen.

   In de troonrede van gisteren zie je armoede en schulden niet genoemd worden. Het is de schandvlek van onze beschaving die je maar beter niet noemt. Protesteren heeft nog nooit geholpen en zal ook nooit helpen. Daarvoor in de plaats moet komen; intelligent saboteren. Wegen zoeken waarmee we het asociale stelsel kunnen frustreren. Zoals werknemers staken voor betere arbeidsvoorwaarden, moeten wij ook iets doen. We kunnen niet staken en we zijn niet georganiseerd, noch is er een organisatie die ons vertegenwoordigt. Dat moeten we dus veranderen.

   We moeten onze kracht kennen, trots en waardigheid hervinden in de overtuiging dat we recht hebben op een beter leven. Niet over tig jaar, maar nu. We kunnen bijvoorbeeld de woningcorporaties en andere instellingen tegen de overheid uitspelen door massaal de rekeningen niet te betalen. Eng, zeker, succes gegarandeerd; nee.

   Rob zal een nieuwe rubriek maken waarin ideeën en inzichten geplaatst kunnen worden. Maar ook dat is niet genoeg.

 3. Dan is er nog een aspect, waar nauwelijks over gesproken wordt.

  Er zijn veel mensen die zich bezighouden met het begeleiden van medemensen van baanloos naar baanhebbend. Als een sociale dienstmedewerker/klantmanager (manager???) er in slaagt iemand naar een passende baan te begeleiden: mooi. Maar als die persoon de betreffende baan NIET had gekeregen, dan toch wel iemand anders?

  Klantmanagers helpen het tekort aan banen dus niet verminderen!
  Klantmanagers kunnen dus ook het aantal baanloze mensen niet verminderen!

  Het enige waar het om gaat is dan ook harmonische verdeling van het werk dat er is, en harmonische inkomstenverdeling. Van vijf naar vier naar drie dagen werken per week? Geen nutteloze, overbodige produkten meer fabriceren? Produkten fabriceren die zo slijtvast mogelijk zijn (duurzaam)?

  En eindelijk tijd hebben om je bewustzijn te ont-wikkelen, te vergroten?

 4. en wat te denken van al die vacatures die er zogenaamd zijn? Meeste vacatures zijn spookvacatures, bedoeld om de schijn op te houden dat er werk genoeg is. Het weinige werk dat er is, is dan ook niet voor iedereen uiteraard! Ik solliciteer maandelijks zeker 50x, meestal hoor je gewoon niets terug!

 5. Op een oude lp over ‘Fascisme’ werd er melding gemaakt van 350.000 werklozen anno 1935. Toen hadden we een inwoneraantal beneden de 10 miljoen. Nu zitten we verhoudingsgewijs ver boven het werklozenaantal van de crisisjaren 30. In Duitsland was juist een beweging aan de gang welke korte metten maakten met dit probleem ‘dankzij’ veel geld vanuit de VS om de dan toekomstige tegenpartij zo sterk mogelijk te maken teneinde de UN in het leven te kunnen roepen naast een versterkte hegemonie van de Amerikanen en hun dollar.
  Nu, vele jaren later zitten we met de gebakken peren.
  Gebukt onder het decreet van nog steeds de hegemonie. Bilderbergers is nu de werkmaatschappij die de EU heeft doen ontstaan en we betalen de prijs van de ‘bevrijding’ middels een afgedwongen oneindige solidariteit met de VS die zucht onder de wegkwijnende dollar met de BRIGS landen in hun kielzog. Geld verdwijnt niet alleen in de zakken van de graaiers maar ook naar de overwinnaars van de wereldbrand.
  Zo zien we dat Nederland steeds verder wordt leeggezogen richting bankwezen die ook wel snappen dat er een einde komt aan het rekvermogen van wat dit land dragen kan. In de tussentijd vraagt het MKB zich af wanneer er wat wind in de zeilen komt en zien de vaak oude familieberdijven tot stof vergaan. De vitaliteit wordt letterlijk weggevreten door lijkenpikkers en zij die denken te moeten overleven ten koste van de oude europese landen die hun soeverieniteit in de beginjaren van ’40’ waren kwijtgeraakt aan de Duitsers, later aan de geallieerden, tot op de dag van vandaag. Vind je het gek dat de politiek geen eigen slagkracht meer heeft en defensie de huisknecht is van de NATO.
  Binnen dit tumult is er geen ruimte meer voor constructief beleid wat gericht is op gezondmaken van de eigen economie en zullen we zien dat Nederland als proeftuin voor het zionistische maffiabeleid steeds rijper aan het worden is voor de nieuwe wereld orde middels de ‘Verelendung’.
  “Laat het volk zover verarmen en verpauperen zodat de chaos zover naar de keel grijpt zodat ‘men’ zal smeken om, “doe iets in Godsnaam, maakt niet uit wat als we maar kunnen blijven eten”!
  Dan is de hegeliaanse dialectiek compleet en komt men met de ‘Endlosung”.
  Voor wie wil weten wat dat is moet de boeken van George Orwell en Aldus Huxley er maar op nalezen.
  Tenzij….we de vuile trucks en machinaties op tijd doorkrijgen en zelf het heft in handen nemen.
  Na zoveel jaren bullshit hebben we heel goed leren kankeren maar de kunst is nu duidelijk te hebben wat we WEL willen en daar keihard aan werken.

 6. Als de media de werkloosheidscijfers rooskleuriger voordoet dan dat ze in werkelijkheid zijn dan kan de politiek ook het fabeltje vol blijven houden dat het je eigen schuld is dat je werkloos bent. Want waarom zijn er dan nog steeds zoveel mensen aan het werk en jij niet? Is er dan niet iets mis met jou? Ja liegen doen ze niet zonder reden. Daar zit altijd een motief achter.

 7. Zo lang de overheid gefocussed is op cijfers (kwantiteit dus), zit men nog steeds zich in de verkeerde richting en met het verkeerde uitganspunt te identificeren.
  Het gaat principieel om welzijn, waar zinvol werken – op basis van talenten en gaven – een onderdeel van is. Zo eenvoudig. Maar de regering (+ parlement) knikken slechts “ja” naar boven! En dus gericht op tweedeling! Uiterst ziekelijk, als je beseft dat alles één IS.
  Vertroebelde geesten dus, in de hoofden van regerings- en parlementsleden. Werk aan de winkel wat betreft vervanging (van 225 personen).

  Citaat:
  “Bregman maakt brandhout van de kritiek. “Als we meer vrije tijd krijgen, moeten we ook het onderwijs opnieuw inrichten, niet alleen met de vraag wat je op de arbeidsmarkt moet doen, maar ook wat je met je leven en je vrije tijd moet doen,” zegt hij. “Als je uitgeput thuiskomt van het werk, grijp je sneller naar de makkelijke vormen van ontspanning. Bertrand Russell schreef in 1932 al dat als mensen niet moe zijn in hun vrije tijd, ze ook niet naar passief en platvloers vermaak verlangen.”
  http://www.ninefornews.nl/gratis-geld-en-een-werkweek-van-15-uur-voor-iedereen/
  http://www.knack.be/nieuws/mensen/de-wereldverbeteraar-in-rutger-bregman-gratis-geld-voor-iedereen/article-normal-299117.html

  http://www.nieuwsuur.nl/video/489478-hoeveel-is-genoeg.html (6½ min.)

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.