Gemeenten kunnen drones inzetten voor controle

droneDe Tweede Kamer heeft op 1 april ingestemd met een wetswijziging van VVD-minister Opstelten om de bevoegdheden voor het inzetten van cameratoezicht te verruimen.

Het gemeentelijk cameratoezicht wordt geregeld in de gemeentewet. De burgemeester kan besluiten tot cameratoezicht in een bepaald gebied “ter handhaving van de openbare orde“. Voor het aanwijzen van een gebied waarin cameratoezicht wordt ingezet, blijft goedkeuring van de gemeenteraad nodig. Waar en wanneer de camera’s binnen dat gebied daadwerkelijk worden ingezet, kan de burgemeester besluiten zonder verdere goedkeuring van de gemeenteraad.

Drones
In de voorgestelde wetswijziging wordt geen technische beperking aan de camera’s gesteld. Het is dus mogelijk dat de burgemeester besluit tot de inzet van rijdende of vliegende camera’s (drones).

Meer toezicht
Met flexibele camera’s kan de gemeente cameratoezicht uitoefenen waar dat incidenteel nodig wordt geacht op voorwaarde dat het gebied daarvoor eerst is aangewezen. Er is daarom een grote kans dat naast de vaste camera’s er een groter gebied zal worden aangewezen waar flexibele camera’s mogen worden ingezet. De verwachting is dat het cameratoezicht in zijn geheel zal toenemen.

Commentaar
Het is opvallend dat ondanks de groeiende inzet van camera’s de wereld er niet veiliger op is geworden. De industrie die camera’s produceert is machtig en krijgt de politiek steeds meer in zijn wurggreep. Afluisteren en aftappen van gegevens van burgers op grote schaal door inlichtingendiensten schijnt niet genoeg te zijn, daarnaast moeten onze gangen zoveel mogelijk gevolgd worden.

Rob Vellekoop, 2 april 2014

10 Comments

 1. Beste Rob Vellekoop,

  Even buiten het reactieveld om,
  Ik gebruik mijn voornaam altijd in geval van te plaatsen reacties mijnerzijds.
  Ik heb geen pseudoniem.
  Mijn volledige naam is: Rob van der Zon
  Vandaar.
  Goede site trouwens!

 2. Ach…laatste redmiddelen en nog zeer kwetsbaar ook!
  Een agent op z’n dienstfiets laten struikelen is flauw maar een vieze spion meppen die vlak langs je raam vliegt…
  Hoeveel technische hulpmiddelen en speeltjes zijn niet net zo sterk als de zwakste schakel? De software van zo’n ding kraken is nou niet het moeilijkste wat er bestaat en voor je ’t weet ‘valt zo’n ding per ongeluk op een minister’! Heggie, wat naar nou! Toevallig was het de dikke akelige kop van Teeven zelf! Tja, moet de drone onder begeliding van nog een drone.
  En zo dro(om)nd Vernederland rustig verder.

 3. Dag Rob
  Twee dingen vallen mij bij dit bericht op.
  Eerstens, is er een toenemende controle van het zakenleven, dat producten graag aan de man brengt en die inspelen op een al dan niet latente angst in de maatschappij of in bestuurlijke kringen ten aanzien van afwijkende/antisociale gedragingen. Dit is een belangverstrengelingen die absoluut niet in het belang van de burgers is, en die wij de burgers moeten tegengaan en steeds meer onder de aandacht brengen.
  Tweede is dat er in het algemeen besturen en gemeenten steeds minder grip hebben op wat er nou werkelijk mensen belangrijk vinden. Namelijk dat mensen bepaalde basisbehoeftes hebben, en als aan deze basisbehoeftes voldaan wordt dan is er minder vanzelfsprekend gevaar voor de sociale veiligheid.
  Tot zover mijn overpeinzingen.
  met broederlijke groet
  Dave Sheehan (Maastricht)

  • De grote paradox bestaat uit het feit dat zowel de overheid als de persona in casu de burger boekhoudkundig de status van bedrijf hebben. Net zoals het leger de politiemacht en de meeste aan de overheid gelieerde instellingen.
   Dat maakt dat de grote bedrijven in deze markt gestuurde economie per definitie de dienst uitmaken. De overheid, van klein tot groot is de overkoepelende holding die de kleine individuele bedrijfjes, de burger, bestuurd. Doorgaans heeft niemand dit in de gaten en door de illusie van het stemrecht leven de meeste mensen met de fictie dat er iets te sturen valt.
   De grootste bedrijven zijn de bedrijven die het economische volume bepalen.
   Die noemen we; de banken. Vandaar ook dat de overheid als ondergeschikt bedrijf de burgers laat opdraven voor de malversaties van de banken, keurig gehoorzaam zoals dit in het systeem is afgesproken. Alleen met dat verschil, we waren er niet bij tot dit is afgesproken. Dat houden ze ook keurig netjes onder de pet want de burger moet vertrouwen blijven houden in de hoedende functie van de overheid. Gaat de burger zaken door krijgen en dienovereenkomstig reageren; is er weer een ander bedrijf, de politie om de opstandeling in het gareel te dwingen.
   De overheid is helemaal niet bezig met het welbevinden en zuivere rechtsgang want de rechter hoeft niet te toetsen aan de grondwet en nog nooit heeft iemand een zaak tegen de overheid gewonnen de laatste decennia. De koers van de allergrootsten is de te varen koers en laten zich er niet vanaf brengen. Zolang de propaganda van de media werkt en de mensen geloven wat er gezegd wordt gaat het treintje gewoon door.
   Kijk naar de referenda over Europa…het gaat gewoon door. Wat we ook vinden. Het is het belang van de grote monopolisten/globalisten.
   Zolang het volk de zweep likt die de pees diep in het vlees laat striemen, zolang gaat het proces van slavernij door en volgen de overheden keurig de decreten van bijv. de Bilderbergers keurig netjes op.
   Betalen hypotheekhouders keurig hun bloedrente en laat men zich verleiden om te gaan stemmen en sturen ouders hun kinderen naar de loopgraven.
   ‘Ordnung muss sein’.

 4. er is zelf voor die probleem een oplossing
  laat ze maar die ding boven mijn huis cirkelen
  knal ik hem zo uit de lucht ik heb een RC Mig 29 met straal motoren kost wat maar dan heb je ook wat hahahha

 5. Beste Rob,

  Ik klink misschien als een haperende grammofoonplaat: Enerzijds wordt onze privacy inderdaad steeds verder aangepast door drones, naast het bestaande cameratoezicht, en blijft het allemaal symptoombestrijding. Men zou er m.i. wijzer aan doen als men de oorzaken adequaat zou aanpakken. Dus simpel gezegd: een groot hek om Nederland zetten, net zoals in Israël al jaren het geval is en moet blijven. Grensbewaking instellen hetgeen een hoop werkgelegenheid oplevert en Nederland zo snel mogelijk wèg uit Europa zodat we verschoond blijven van de graaiers uit Brussel.

 6. Hier hing een paar weken geleden al zo’n ding in de lucht. Informeren leverde niets op. Hij vloog met grotd afstand. Lijkt mij niet mogelijk met dat wat je in de winkel kan kopen. Hing ook redelijk hoog. Bleef zeker een half uur in de lucht. Plots was hij weg. Hij kan er langer geweest zijn. Maar ik heb hem ca. Een half uur gezien.

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.