Banken maken zelfs winst over geld dat zij niet bezitten

ecb
De Amerikaanse president Thomas Jefferson (1801 – 1809) zei het al:
“Ik ben er van overtuigd dat banken een grotere bedreiging zijn voor onze vrijheid dan vijandige troepen. Het uitgeven van geld zou moeten worden afgepakt van de banken en teruggegeven aan hen die dit toebehoort”.

De Europese Centrale Bank bepaalt in de eurolanden het monetaire beleid, bijvoorbeeld door de hoogte van de rente en de hoeveelheid euros die in omloop gebracht worden vast te stellen.

Deze Bank is weliswaar eigendom van de deelnemende landen, maar deze hebben geen enkele zeggenschap over het beleid van deze bank. En er is geen enkele instantie die de ECB controleert. Kortom de ECB is een van de machtigste organen in Europa.

Doordat de overheidsschulden van de eurolanden toenemen wordt de rente die hierover betaald moet worden een steeds belangrijker onderdeel van de overheidsuitgaven. En deze rente wordt vastgesteld en beinvloed door diezelfde ECB!

Maar let op het wordt nog meer bizar. Particuliere banken hebben van de ECB een ongekend privilege gekregen: tegenover elke euro die zij uitlenen hoeven zij slechts 2 eurocent aan eigen geld te hebben. Dat betekent dat een bank met 2.000 euro eigen geld 100.000 euro kan uitlenen en over dit geld kan de bank nog eens rente verdienen ook.

Daarnaast hebben regeringen het idee dat wanneer banken dreigen failliet te gaan deze door hen (lees: belastingbetaler) op de been gehouden moeten worden. Terwijl in andere bedrijfstakken ondernemingen aan de lopende band failliet gaan en dan geen seconde door overheden wordt nagedacht over mogelijke overheidssteun.

Met andere woorden de ECB bepaalt indirect de speelruimte die de Nederlandse overheid heeft om investeringen te kunnen doen, aan de ene kant door de rente vast te stellen en door de geldhoeveelheid te bepalen. Wanneer de rente hoog is betekent dit minder bestedingsruimte voor de overheid die dan meer rente moet betalen om geld te kunnen lenen. En daarnaast zie artikel heeft NL afgesproken binnen de eurolanden dat het begrotingstekort 3% maximaal mag bedragen.

Particuliere banken doen hetzelfde door minder geld uit te lenen aan ondernemingen, zelfs nadat zij door de overheid in het zadel zijn gehouden. Dat is namelijk hun privilege om wel of geen geld uit te lenen. Op deze manier beïnvloeden zij de economische groei. De overheid staat machteloos.

Tenzij. Natuurlijk kan de Nederlandse overheid zich losmaken van dit machtsspel van de banken. Daarvoor moeten zij echter uit de euro (EMU) stappen. En vervolgens de Nederlandsche Bank haar macht ontnemen. Want de macht die de ECB uitoefent over de eurolanden, oefent de Nederlandsche Bank uit op de overheid, op exact dezelfde manier.

Commentaar
De Nederlandse regering is niet in staat om NL leefbaar te maken voor iedere burger en wil dit ook niet. Zij zijn gevangen in het web van de EU en de banken. En daarnaast zijn het conservatieven die niets liever doen dan bezuinigen en de rijkdom laten waar deze al sinds mensen heugenis zit. Je kan je natuurlijk afvragen in wiens belang de ECB optreedt.

Rob Vellekoop, 11 mei/ 26 juli 2013 , delangemars.nl

12 Comments

 1. Hallo Rob, de Staat der Nederlanden staat ingeschreven in New York in het handelsregister aldaar. We hebben niet te maken met een regering maar met een bedrijf. Bovendien zijn alle regeringen en banken “foreclosed” sinds 25 december 2012. Ja je leest het goed. Ik raad je aan een te googelen op the-foreclosure-flyer en PARADIGM DOCUMENT FROM: THE TREASURY FINANCE AG. Je zult daar meer informatie vinden over welke rol banken tot nu toe gespeeld hebben.

 2. Zit veel waarheid in , maar helaas ook onzin vertaald vanuit slachtoffer rol waarneming, dat is jammer…

  • Beste Eric, hoe zou jij dit verhaal vertellen maar dan niet vanuit de slachtofferrol? Ben benieuwd!

 3. @Rob: Rothschild bezit nationale banken, van alle landen ter wereld, op 3 na (N-Korea, Cuba, en (ik weet niet zeker) Syrië). Tevens bezitten zij de IMF, en de ECB (Macht in Brussel)! De laatste 3 nationale banken, die zij in bezit kregen, waren Libië, Irak en Afghanistan. Dit alles nadat er oorlog tegen hen was uitgebroken, door de VS! Libië (onder Gadhaffi) was zelfs zo rijk, dat de burgers (bijna) geen belasting hoefden te betalen, een huis voor de helft van het geld, gesponsord door Libië, gratis zorg, etc. Irak kregen zij na de oorlog tegen Saddam H.. En Afghanistan na de oorlog tegen Osama.B.L..
  Mag je raden hoe ze N-Korea, Cuba en Syrië in handen willen krijgen!!!

  • Hoi Ronald,
   ik neem aan dat je met nationale banken, de centrale banken bedoelt. Dat betekent voor NL dat de aandelen van De Nederlandsche Bank niet in handen van de Nederlandse overheid zijn, dus dat DNB liegt op haar website.

   Ik laat me graag door je overtuigen, maar kan je me op de een of andere manier er mij van overtuigen dat de aandelen van DNB NIET in handen zijn van de overheid?

  • Beste Ronald, ik kom nog even terug op de eigendom van de aandelen van De Nederlandsche Bank. Mijn bron is het boek ´Tussen behoud en vernieuwing, geschiedenis van De Nederlandsche Bank 1948 – 1973´ .
   In dit boek wordt vermeld dat door de Naastingswet van 1948 alle aandelen van de Bank in eigendom overgingen naar de Staat der Nederlanden. Met andere woorden de oude aandeelhouders werden onteigend en alle aandelen gingen in eigendom over naar de Nederlandse overheid. In 1958 werd dit voltooid.

   Op dit moment is het aandelenkapitaal van De Nederlandsche Bank 500 aandelen van 1 miljoen groot en zullen deze in het bezit zijn van Nederland.

   Mocht jij een bron hebben waaruit blijkt dat dit niet klopt dan ben ik hierin vanzelfspreked zeer geinteresseerd. Echter is het belang hiervan wat mij betreft minder groot. DNB (en ECB) bepalen de monetaire politiek en maken uit hoe de crisis te bestrijden. Dit lukt hen al vanaf 2008 NIET! Dat is voor mij veel belangrijker.

  • Dat wordt idd beweerd, maar ik heb daarvoor nog geen bewijzen kunnen vinden. Mocht je aanwijzingen hebben dan hou ik me aanbevolen.
   Voorlopig ga ik er van uit dat de aandeelhouders in de ECB de centrale banken van de deelnemende eurolanden zijn, zoals het ECB zelf meldt.

 4. Van dit verhaal krijg ik een droge mond. Wie verlost ons van dit gebeuren?
  Wijzelf, als we maar bereid waren om eens met z’n allen het besluit te nemen dat we het niet meer pikken. We zijn met honderdduizenden die de dupe zijn/worden van dit beleid.

 5. Stop deze Kapitalistische waanzin! Niet iedereen hoeft evenveel te hebben, maar de huidige verschillen zijn waanzinnig!!!!

  Het is tijd voor een iets humanere herverdeling, right now.

  • Kijk eens naar de Rothschild familie, als zij hun kapitaal zullen verdelen, heeft ieder van de 7 miljard mensen op aarde, een kapitaal van $ 70 miljoen op zijn bankrekening staan!

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.