Cordaid biedt ontwikkelingshulp met behoud van uitkering in NL

ontwikkelingshulpDe katholieke ontwikkelingsorganisatie Cordaid gaat ontwikkelingshulp geven aan de armen van Nederland. Zij gaan dit doen door uitkeringsgerechtigden met behoud van uitkering aan werk te helpen.  Cordaid meldt in het persbericht dat ´lokale coöperaties mensen vanuit een uitkering aan werk willen gaan helpen via wijkdiensten of bijvoorbeeld “scharrelondernemerschap”, kleine bedrijfjes, eventueel gestart met behoud van uitkering.´ Met andere woorden we krijgen er een re-integratiebedrijf bij.

Ondertussen raakt steeds meer bekend dat re-integratiebedrijven misbruik maken van uitkeringsgerechtigden die geen arbeidscontract hebben en werk verrichten voor minder dan het vastgestelde minimumloon. Daarnaast gebeurt werken met behoud van uitkering onder dwang van uitkeringsinstanties.Wij zullen Cordaid kritisch gaan volgen.

Cordaid zegt: ´De laatste twintig jaar is de armoede in Nederland toegenomen van 4% tot meer dan 10%.  De overheid trekt zich tegelijkertijd terug en legt de verantwoordelijkheid bij de burger om problemen als armoede en sociale uitsluiting zelf te adresseren.´ Een woordvoerder van Cordaid zegt tegen de Volkskrant:´In een welvarend land als Nederland zou het niet zo mogen zijn dat steeds meer mensen in armoede leven.´

Commentaar
Mijn eerste reactie bij het lezen van de actie van Cordaid was ´Wow´.  Mijn tweede was: ´Nee, hè weer een re-integratiebedrijf dat mooi praat en slecht doet´.  De enige manier om armoede te bestrijden is structurele maatregelen nemen, zoals de invoering van een basisinkomen voor iedereen, zonder de beknellende tegenprestatie, de intimidatie en het machtsmisbruik van de uitvoeringsinstanties van de huidige praktijk. Uitkeringsgerechtigden voor minder dan het minimumloon werk laten verrichten is misbruik en uitbuiting.

Rob Vellekoop, 24 juli 2013, delangemars.nl

25 Comments

  • Unilever bobo Paul Polman vindt dat in NL de loonkosten te hoog zijn. Ik neem aan dat hij het heeft over zijn eigen salaris en nou eindelijk niet eens over de veel te lage minimumlonen!

 1. Bedankt voor het aan de kaak stellen hiervan! Het zoveelste oor dat men de argeloze burger wil aannaaien, met de nadruk op naaien.

  Regeringen creëren de omgeving voor het bestaan van dit misbruik​. Iedereen is op zoek naar hun eigen belangen – mensen in de regering, de mensen in de privé-sector, de consumenten – er is een beleid van ‘niet vragen, niet vertellen’ of anders kan je eigen vuile was buiten worden gehangen.

  Basisinkomen kan het kapitalisme redden.

 2. ik ben onderdeel van de doelgroep en ik zou heel graag ondersteuning willen om mijn eigen bedrijfje te beginnen
  eindelijk kunnen doen waar ik goed in ben en wat ik leuk vind
  nu kan dat niet, uwv investeert daar niet meer in, kost immers geld
  Het opzetten van weer een werkervaringsproject met behoud van uitkering waarbij je werkt voor je uitkering, daar ben ik fel op tegen. Dat is slavernij, Ik ken de trieste uitwerking daarvan uit mijn naaste omgeving.

 3. Aan de salarissen te zien hebben ze wel een goed hart en een “rijk”hart.

  Cordaid
  René Grotenhuis € 134.606
  H. van Eeghen € 126.043
  Totaal € 260.649

  • Voor een ‘hulp’-organisatie vallen deze topsalarissen nog mee ….

 4. Het is heel goed dat er direct gekeken word met een vergrootglas richting dit bedrijf.Misschien bedoelen ze het goed,maar werken onder een minimum loon kan nooit de bedoeling zijn.En heel veel bedrijven zoals Cordaid zoeken misschien manieren om het iets beter in te pakken mbt PR als andere reintegratie bedrijven.Maar als de bedoelingen het zelfde zijn,worden er weer een hoop mensen rijk over de ruggen van uitkeringsgerechtdigden behalve degene die het zo hard nodig hebben.Nogmaals… wij ver(oor)delen niemand, maar aangezien er op dit moment een hele grote markt is voor bedrijven die misbruik maken van mensen met een uitkering is het goed om hier direct bovenop te zitten . lange mars. bedankt!!

 5. Nou, ik vind het een beetje jammer hoe jullie hierop reageren.
  Of gaan we met zijn allen op de politiek wachten?
  Nu hebben we hier een Cordaid die mensen wil helpen om hun eigen weg te gaan. En dus niet gratis voor grote bedrijven of de gemeente zelf aan het werk gezet te worden.
  Of had u het gemiep: valse concurrentie nog niet opgevangen?
  Ik zeg: gaan!

  • Beste Donna, deze zogenaamde hulp is geen hulp! Er zijn meer dan genoeg bedrijven in NL die uitkeringsgerechtigden willen laten werken. Voor NIKS! Want deze mensen moeten werken met behoud van uitkering, dat betekent dat zij er niets mee opschieten, zij werken voor de uitkering die zij al kregen. Sterker nog zij gaan er op achter uit, omdat onder het voorwendsel van een toekomstige baan zij in dergelijke re-integratieprojecten stappen, die Cordaid nu ook start. Zij werken als uitkeringsgerechtigden en hebben niet dezelfde rechten als werknemers! Daarnaast mogen de uitkeringsgerechtigden alleen meewerken wanneer er een overeenkomst met de gemeente is. Er wordt dan een uitleenovereenkomst gesloten tussen gemeente en werkverschaffer (lees Cordaid). Dus de gemeente levert de arbeidskrachten, de uitkeringsgerechtigden. En dan maar afwachten of deze mensen na afloop van het contract werkelijk een gewone baan tegen een salaris ipv een uitkering gaan ontvangen. Meestal gebeurt dit niet en hebben zij uitsluitend in het voordeel van de werkverschaffer werk gedaan. Vandaar dat ik schrijf dat we Cordaid in de gaten zullen houden. Jammer, maar dit is de normale gang van zaken in ons land. Wanneer Cordaid uitkeringsgerechtigden wil helpen moeten zij hen banen geven en in dienst nemen tegen minimaal het minimumloon. Dat is pas echte hulp!

 6. Als de prooi uitgeput op de knieen zakt storten de aasgieren zich erop voor een mals maal. Dit geldt niet alleen voor Cordaid! Weest waakzaam oh bijstandsschaapjes voor wolven in schaapskledij! Zij scharen zich onder ons!

 7. Ik woon in de omgeving van Arnhem-Nijmegen, merk niets van Cordaid, misschien op de bedrijfsterreinen? Of misschien in de Looijerstraat in Arnhem waar alle uitzendbureaus zitten. Wellicht heeft Cordaid wat extra subsidie nodig omdat ze het door de armoe niet meer krijgen van burgers, dan maar via de gemeente!

 8. Evengoed schandalig in een ‘rijk’ land als Nederland. Ik zou me dood schamen als ik Rutte/Samsom was ..

  • Volgens mij verwelkomen ze dit, levert weer wat besparingen op wat rechtstreeks naar de EU kan.

 9. ik kan niet werken wegens ziekte helaas maar zou ook weigeren op deze manier aan het werk te gaan.. kunnen ze je voor 40 uur aan het werk zetten is er dus werk en behoor je het minumum loon te krijgen

  • Dit heet ( Katholieke ) christelijke hulp met een grotere hang naar het gouden kalf, dan naar een basisinkomen voor iedereen! Wat God’s schepping eindelijk weer eens eerlijker zou verdelen. Helaas lijkt het overal goud te zijn wat blinkt! Vandaar dat we ook met een sneltrein vaart in de afgrond verdwijnen 😉

 10. Alleen al de aanhef, ontwikkelingshulp aan armen in Nederland. Mensen die in armoede leven in Nederland hebben geen ontwikkelingshulp nodig, zij hebben gewoon recht op kansen en dan niet via wijkdiensten of scharrelondernemerschap waar inmiddels al genoeg over bekend is. Nee, structurele maatregelen zoals een basisinkomen en zonder dwangprestaties waar betaalde arbeid mee verdrongen wordt.

  Waar was Cordaid dan de afgelopen twintig jaar toen de armoede aan het stijgen was onder de bevolking? Ziet zij nu een “gat in de markt”? Inderdaad dus, kritisch gaan volgen.

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.