steeds meer goedkope arbeidskrachten uit bijstand

In toenemende mate leveren sociale diensten van gemeenten goedkope arbeidskrachten. Hier en daar strandt een poging zoals die van de Rotterdamse PvdA wethouder Florijn om bijstandsgerechtigden in de kassen van het Westland aan het werk met behoud van uitkering te krijgen. Maar andere re-integratieinitiatieven lenen steeds meer mensen uit. Denk aan Pastiel in Friesland, Orionis op Walcheren, DZB uit Leiden, enzovoort.

Werkwijze
Deze re-integratiebedrijven vinden zichzelf zeer succesvol in het helpen van mensen aan een baan. Ze vergeten er echter bij te vertellen dat ze mensen helpen aan een baan met behoud van uitkering voor slechts enkele maanden, waarna ze weer terug zijn bij af. Vaak herhaalt zich dit enkele malen, de zogenaamde carrousel: het re-integratiebedrijf leent bijstandsgerechtigden uit voor een aantal maanden werk op proef tegen een uitkering. Op deze manier worden steeds meer reguliere banen vervangen door uitleenbanen. De werkenden worden ontslagen, bijstandsgerechtigden komen in hun plaats. De werkgevers hebben een nieuwe pool van goedkope arbeidskrachten er bij. Er zijn 325.000 bijstandsgerechtigden dus ondernemers tel uit je winst!

Commentaar
De intenties van Rutte 1 en 2 worden steeds duidelijker, door niet te investeren trekken de economie en de werkgelegenheid niet aan. Daardoor raken steeds meer mensen werkloos, moeten een beroep doen op de WW en na enige tijd op de bijstand. Vanaf dat moment worden zij interessant voor het bedrijfsleven als een nieuw leger loonslaven. Het nadeel van de crisis voor bedrijven wordt door middel van de inschakeling van bijstandsgerechtigden omgezet in een klinkend voordeel voor de aandeelhouders: meer winst over de ruggen van bijstandsgerechtigden.

Rob Vellekoop, 21 mei 2013, delangemars.nl

5 Comments

  • Steve, ik dacht dat wij met ons allen hadden afgesproken dat dit nooit meer zou gebeuren, blijkt echter anders te zijn, ook volgens jou twee linken. Maar goed, dat heb ik zelf ook al ervaren.

   Wij zitten met niets, hebben niets, zijn we gewoon niets, ben ik, samen met mijn gezin volgens de gemeente vertrokken naar het Buitenland. Ik geloof zelfs gescheiden, maar kan mij niet herinneren dat ik en mijn vrouw daarin hebben voorzien. Een kleine opsomming ten gevolge van klachten, waarvoor excuses zijn gemaakt, maar inhoudelijk leeg zijn. Behalve dan voor ons leven als gezin, daar is inhoudelijk veel mis mee. In feite doordat een aantal volwassenen ( bestuurders, ambtenaren, semi-ambtenaren ) “als mens” geen kritiek kunnen en willen dragen. Waarvoor ze zelfs onze kinderen een bestaansrecht ontzeggen.

   De overheid is niet alleen werkkampen aan het oprichten dat stil zwijgend, men legt ook burgers ( gezinnen ) het zwijgen op als ze het lef hebben om voor zichzelf op te komen. Kritiek leveren is uitermate gevaarlijk, want voordat je het weet hebben ze je de straat op gewerkt. Dan mag je hopen dat je als gezin nog een sociaal netwerk om je heen hebt, want anders komt de niet kind vriendelijke Gestapo ( Jeugdzorg ) je kinderen ophalen om ze tot staatseigendom te maken. Tot zover ze dat voorheen eigenlijk al niet zijn, wij ze slechts lenen, zolang je ze kan betalen.

   Ze laten ons verrekken, worden wij met rust gelaten, omdat ze anders de klachten weer nieuw leven inblazen en dat is iets wat ze niet willen. Ze blazen klachten liever weg, met orkaankracht, tot over de landsgrenzen. Waar een tornado in voorziet in een paar seconden, is bij ons ontstaan in vijf lange jaren. Wat een soort van slow motion ervaring is, in de tornado trechter wat hier overheid en semi overheid heet. In plaats van een normaal gesproken stijgende werking wordt je in een dergelijke overheids trechter de grond in getrokken. Wat nog stond, huis en meubels wordt tot schroot verwerkt, door de kracht waar men mee blaast. Het versplinterd voor je ogen. Ook dat is Nederland.

  • Dat zijn meestal uitleenvergoedingen aan de gemeente. De Gemeente treedt dus via het re-integratiebedrijf op als een soort uitzendbureau.

 1. Het zou werkelijk een schande zijn als dit zo gaat werken. Maak er melding van – zoals nu – via social media! Ga voor een onvoorwaardelijk basisinkomen, zodat niemand meer aan dit soort praktijken hoeft te worden blootgesteld! Kijk op basisinkomen.nl !

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.