NL heeft onafhankelijkheid overgedragen aan Brussel

De Nederlandse overheid heeft de onafhankelijkheid overgedragen aan de EU/EMU.

Dit blijkt onder andere uit:
eurolanden zijn verplicht Europese Commissievoorstellen bij tekorten hoger dan 3 procent van het bruto binnenlands product over te nemen.

Nederland voldoet volgens het Financieel jaarverslag van het rijk 2012 over 2012 niet aan de criteria van het Stabiliteits- en Groeipact dat het heeft ondertekend. Het begrotingstekort is 4,1 procent van het bruto binnenlands product en de overheidsschuld ligt boven de 60 procent van het bbp (de schuld is in 2012 uitgekomen op 71,2 procent bbp). Echter Nederland krijgt van Europees Commissaris Olli Rehn een jaar langer de tijd om het begrotingstekort onder de EU-norm van 3 procent terug te dringen.

Het gevolg is dat de Nederlandse overheid verplicht is te bezuinigen. Met andere woorden zelfs wanneer een regering dit zou willen dan nog kan zij geen extra uitgaven doen, zij moet bezuinigen. NL heeft haar onafhankelijkheid overgedragen aan Brussel.

Helaas zit het venijn in de staart. Deze overheidsschuld is namelijk niet nodig. De overheid hoeft geen schuld te hebben wanneer zij het privilege van geldcreatie weghaalt bij de centrale bank en de particuliere banken en het zelf voortaan doet. Meer hierover in het artikel dat morgen verschijnt.

Rob Vellekoop, 8 mei 2013, delangemars.nl

10 Comments

 1. De grote leugens van deze tijden:

  Europese politici zeggen voortdurend dat ze de macht van de banken aan banden willen leggen en de belastingbetalers niet langer willen laten opdraaien voor het overeind houden van feitelijk failliete banken.

  Al vaker is gebleken dat juist het omgekeerde gebeurt.

  De Europese belastingbetaler zal tot 2018 hoogstwaarschijnlijk moeten opdraaien voor de ‘redding’ van nog eens tientallen ‘zombiebanken’.

  We moeten oppassen dat de volkswoede zich niet (eenzijdig) op de bankiers richt en we misschien wel een tweede ‘Kristallnacht’ krijgen.

  Terecht, aangezien het ‘onze’ politici zijn die deze reddingen met miljarden belastinggeld al jaren mogelijk maken, en de Nederlanders vorig jaar toch weer massaal op deze partijen hebben gestemd.

  Gezien de talloze eerdere leugens over de euro en de redding van de banken hadden we kunnen weten dat alle verkiezingsbeloften wat dit betreft opnieuw bedrog zouden blijken te zijn

  En dan nog even dit…:

  Brussel, u weet wel waar de grote ideeëntrommel staat die ons aller leven iedere dag meer veraangenaamt, heeft besloten dat ook de waterproductiemaatschappijen geprivatiseerd moeten worden.

  Dat levert concurrentie op en u weet concurrentie is goed voor de consument, want alles wordt goedkoper. Nou ja behalve de zorgverzekering, stroom, gas en nog wat zaken die ons zo snel niet te binnen schieten.

  De Europese Commissie wil land- en tuinbouwers in de toekomst verplichten standaard zaadgoed te gebruiken. Gevreesd wordt dat zeldzame en oude variëteiten amper kans zullen maken op een toelating van Europa. Enkel de grote concerns van levensmiddelen zouden baat hebben bij de nieuwe wetgeving, zo voeren de milieuorganisaties aan. Die verdelen nu al het gros van de zadenmarkt onder elkaar.

  Er komt een nieuwe verordening die de Europese Commissie op 6 mei heeft voor gesteld . Die moet 12 bestaande wetgevingen vervangen door één nieuwe Europese wet inzake de teelt van en handel in zaaigoed voor de land- en tuinbouw.

  Heel wat mensen die begaan zijn met biodiversiteit, duurzame landbouw of de kweek van lokale, oude en zeldzame groenten vrezen dat in de toekomst onmogelijk wordt gemaakt.

 2. De politiek gelooft in sprookjes
  In Portugal is de politieke onmacht om aan het enorme verval van het land het hoofd te kunnen bieden ogenschijnlijk bezworen en meteen duiken weer de berichten op dat de Europese crisis onder controle is. In Spanje lijkt premier Rajoy de corruptie affaire van zich af te schudden. Blijft hij in functie door bluf of kennis van zaken? Feit is dat ook hij van geen crisis meer wil weten.

  En vertelt graag mooie verhalen

  In Frankrijk is er al sinds zijn benoeming geen enkele steun voor president Hollande en beginnen de sociale straatprotesten wederom op te laaien, maar zit zijn regering nog altijd stevig in het zadel en sprak president Hollande zich op de 14de juli zelfs krachtig uit over het einde van de crisis. L’Etat c’est moi.

  Die niemand meer vertrouwt

  In Italië is weliswaar sprake van een snel terugkerende politieke puinhoop als oud-premier Berlusconi in hoger beroep daadwerkelijk voor belastingfraude wordt veroordeeld, maar dat is al vaak geroepen en het wordt door de man zelf krachtig tegen gesproken. Dit laatste moet als een veeg teken voor de Europese crisis worden beschouwd. Niettemin is de regering Letta nog altijd in functie en blijft dat waarschijnlijk zo.

  Ook in Nederland niet

  In Nederland verliest het kabinet Rutte 2 steeds meer aanhang en draagt de regering inmiddels het karakter van een splintercoalitie. Er is bij burgers geen begrip voor het beleid van dit kabinet. Mijn bewering is echter dat dit het huidige kabinet niet mag worden aangerekend. Er wordt hard en integer gewerkt. Maar niemand weet meer waaraan. De crisis blijkt in hoge mate beleidsbestendig te zijn.

  De klap komt eraan

  Mijn bewering gaat verder. Geen enkel kabinet, van geen enkele parlementaire kleur of samenstelling, weet hoe Nederland ( en Europa) de dans van de bestaande en komende ellende kan ontspringen. Zou Roemer het beter doen? Nee. Pechtold misschien? Ook niet. Haersma Buma? Geen schijn van kans. Mijn bewering is dat Nederland binnenkort een enorme welvaartsklap gaat krijgen. Zoals het nu gaat kan het gewoon niet langer.

  Omdat we niet weten waarover het gaat

  Hét probleem is dat we niet weten, of het althans niet met elkaar eens zijn, om welke crisis het nu eigenlijk gaat. Sommigen zijn van mening dat we momenteel slechts een herhaling zien van de oliecrisis van de jaren 80 van de vorige eeuw. Toen moesten we aan onze concurrentiekracht werken, o.a. via loonmatiging. Nu biedt dit geen uitkomst, omdat burgers al helemaal uitgekleed zijn.

 3. Frankrijk wil snel politieke unie omdat eigen banken op instorten staan

  Xander 20-05-2013 17:42- in Economie, EU

  Frans hooggerechtshof noemt Hollandes 100% belasting voor rijken ‘inbeslagname’ – EU wil tijdbom van € 720 miljard falende kredieten op Duitsland en Nederland afwentelen

  Duitsland en Nederland moeten het failliete Europese bankensysteem nog een paar jaar langer overeind zien te houden.

  De Franse president Francois Hollande pleitte er eind vorige week voor om zo snel mogelijk een economische regering voor de eurozone te creëren en over 2 jaar een heuse politieke unie op te richten. Hollande moet het klassieke Franse nationalisme in de ijskast zetten omdat het Franse bankensysteem op instorten staat en dringend het geld van Duitsland en Nederland nodig heeft. Financieel specialist Mark Grant, auteur van ‘Out of the Box’ en bijna 40 jaar werkzaam als topbestuurder bij vier grote investeringsbanken op Wall Street, noemt Frankrijk om die reden zelfs het meest gevaarlijke land in Europa.

  EU: verzonnen cijfers en 0,0 kredietwaardigheid

  Nergens ter wereld bestaat er zo’n enorm verschil tussen de aandelen- en obligatiekoersen en de echte economie, zegt Grant. De Europese Unie wordt gekenmerkt door ‘verzonnen cijfers en vier jaar inaccurate voorspellingen door de ECB en het IMF.’ Daarnaast hebben de onderpanden die bij de Europese Centrale Bank zijn geparkeerd voor de massale leningen aan de Zuid Europese crisislanden nul komma nul kredietwaardigheid.

  De schulden van de eurozone lidstaten blijven dan ook verder oplopen en de maximale 3% grens voor het begrotingstekort blijkt in veel landen, waaronder ook Nederland, onhaalbaar. Nu de recessie zich wekelijks uitbreidt en verergert kampen de Europese banken met steeds meer kredieten die niet worden terugbetaald. De focus van de media is gericht op Griekenland, Cyprus, Portugal en Spanje, maar volgens Grant is er een land dat nog ernstigere problemen kent en met afstand het grootste risico voor Europa is: Frankrijk.

  Franse bankensector 400% van economie

  Nergens in Europa is de bankensector zó opgeblazen als in Frankrijk. Het Franse bankensysteem is maar liefst 400% groter dan de hele economie. Zelfs in Cyprus, Luxemburg en Malta wordt dit percentage niet gehaald. De gecombineerde belastingen in Frankrijk voor allerrijksten is niet 75%, zoals vaak wordt beschreven, maar meer dan 100%. Het Franse hooggerechtshof heeft geoordeeld dat dit geen belastingen zijn maar een regelrechte inbeslagname.

  De socialistische president Hollande heeft inmiddels gezegd niet meer te willen bezuinigingen maar het aantal sociale programma’s juist te willen uitbreiden en de pensioenleeftijd verder te willen verlagen, waardoor de Franse staatsschuld nog sneller zal oplopen.

  Geen toekomst meer in en voor Frankrijk

  Franse en internationale bedrijven beginnen het land massaal te ontvluchten voor de torenhoge lasten. 50% van de Franse jongeren wil emigreren omdat er hierdoor geen werk en geen toekomst meer is. De recessie verergert en het aantal kredieten dat niet wordt terugbetaald stijgt verder, waardoor de toch al wankele Franse banken onder extreme druk komen te staan.

  Grant schrijft dat de situatie in Frankrijk zoveel mogelijk verborgen wordt gehouden, maar dat de dag van afrekening onvermijdelijk gaat komen. ‘Frankrijk is een kruitvat dat erop wacht te worden aangestoken. Dat zal geen balletvoorstelling in Versailles worden maar een enorm vuurwerk, echter zonder een juichende menigte.’ (1)

  Parijs en Brussel willen snel bankenunie

  Hollande en zijn gelijkgestemde socialisten in Brussel willen daarom zo snel mogelijk een Europese bankenunie oprichten, zodat het failliete Franse bankensysteem door met name Duitse en Nederlandse garanties (= spaar- en belastinggeld) misschien nog een paar jaar langer overeind kan worden gehouden.

  € 720 miljard falende kredieten

  Niet alleen de Franse banken staan op het spel. Door het goedkope geld van de ECB hebben zijn er in heel Zuid Europa veel te veel kredieten verstrekt die nu niet meer kunnen worden terugbetaald. Het gaat daarbij om een bedrag van een half biljoen euro. Voor de hele eurozone ligt dit bedrag inmiddels op € 720 miljard.

  Omdat geen enkel probleemland zijn eigen banken kan redden zet Brussel alles op alles om een bankenunie op te richten, wat er feitelijk op neerkomt dat Duitsland en Nederland garant zullen moeten staan voor de gigantische verliezen in Frankrijk en de andere crisislanden, die immers failliet zijn en zelf niets zullen kunnen bijdragen.

  Duitsland en Nederland laatste betalers

  ‘Zonder het geld van de Duitsers zal het niet gaan,’ verklaarde de Amerikaanse econoom professor Barry Eichengreen in de wandelgangen van het Wereld Economie Forum in Davos. Nederland volgt de Duitsers als tweede grote betaler, maar op gepaste afstand.

  Vorige week werd bekend dat Den Haag nog eens een half miljard moet overmaken aan Brussel. Gezien de gigantische problemen bij de Franse en Zuid Europese banken zal dit bedrag, wat de eurofiele regering Rutte noopt tot nieuwe bezuinigingen op onze voorzieningen, nog slechts het begin zijn. De EU heeft de loodzware krediettijdbom op onze schouders afgewenteld – totdat deze explodeert en ook wij, samen met de Duitsers, bankroet gaan en de eurozone totaal zal instorten.

  Xander

  (1) Zero Hedge
  (2) Deutsche Wirtschafts Nachrichten

  Zie ook o.a.:

  19-05: President Bundesbank twijfelt voor het eerst aan de euro; Hollande wil over 2 jaar politieke unie
  14-05: CEO Deens Saxo bank verkettert Brussel en geeft de euro op
  09-05: ECB: Dwangbijdrage heel Europa komt eraan; Barroso: Over paar jaar politieke unie
  06-05: Duitse minister Financiën die euro invoerde pleit nu voor einde eurozone

 4. Europese Unie
  Rutte, gebruik je veto: Brussel moet van onze belastingen afblijven

  door Syp Wynia 22 mei 2013

  Van Rompuy (links) wil een Europese belastingunie
  Van Rompuy (links) wil een Europese belastingunie – Foto: ANP

  Brussel wil samen met landen als Duitsland en Frankrijk de overige EU-landen een Europees belastingsysteem opleggen. Dat moet worden voorkomen. Gelukkig geldt hier nog het vetorecht.

   11
   0
   1825
   12

  Share on nujij Share on facebook Share on twitter 3

  De Europese regeringsleiders bespreken vandaag in Brussel plannen om de belastingen binnen de Europese Unie gelijk te trekken. Voorzitter Herman Van Rompuy van de Europese Raad wil regels opstellen om een eind te maken aan belastingconcurrentie tussen EU-landen.

  Dat klinkt misschien sympathiek, maar het is gevaarlijk. Sinds de crisis vijf jaar geleden begon, was het enige waarover de grote landen het wereldwijd eens konden worden dat ze meer belastingen wilden innen door landen met lage belastingen te dwingen hun belasting voor zowel spaarders als bedrijven te verhogen.

  Druk zetten

  In Europa bestaat die tendens al langer. Landen als Frankrijk en Duitsland gebruiken de Europese Unie al tientallen jaren als platform om vooral kleinere lidstaten met lagere belastingen op spaargeld en bedrijfswinsten onder druk te zetten om die belastingen te verhogen.

  Lees ook

  Rutte wil niet met veto dreigen over EU-begroting. Premier Rutte is niet bereid om met een Nederlands veto te dreigen in de onderhandelingen over de nieuwe meerjarenbegroting voor de Europese Unie.

  Van Rompuy grijpt de eurocrisis aan om behalve een muntunie ook een belastingunie door te drukken.

  Dat is een heilloze weg. De landen van de Europese Unie hebben al de hoogste belastingdruk ter wereld en knijpen daarmee de bedrijvigheid af. Frankrijk, Duitsland en Brussel hebben de neiging om van Europa een belastingkartel te maken dat onderlinge belastingconcurrentie uitsluit.

  Overstemd

  Het effect zal zijn dat de belastingen verder stijgen. Belastingconcurrentie is een van de weinige instrumenten om de torenhoge belastingdruk binnen EU-landen nog enigszins binnen de perken te houden.

  Gelukkig kunnen landen – als het gaat over belastingen – nog steeds niet worden overstemd in Brussel. Elk land, Nederland dus ook, kan de Brusselse fiscale centralisering met een veto treffen.

  Als er ooit een moment is geweest waarop een Nederlandse premier dat veto moet inzetten, is het wel als dreigt dat Europa wil bepalen hoe hoog Nederlandse belastingen moeten zijn. En Europese belastingen, zoals de voor Nederland buitengewoon schadelijke Financiële Transactietaks, moeten al helemaal worden voorkomen.

  Tags
  Belasting
  Herman Van Rompuy
  Europa
  Vetorecht
  Duitsland
  Frankrijk

  zie ook

  001_RBIAdam-image-ELSEVIER258624I01

  Europese Unie 18 feb 2010 0
  0
  23

  Van Rompuy wil meer invloed op economie EU-landen

  001_RBIAdam-image-ELSEVIER342249I01

  Europese Unie 24 jun 2012 0
  0
  83

  EU-president wil verplichte hervorming pensioenstelsels

  001_RBIAdam-image-ELSEVIER137345I01

  Europese Unie 3 sep 2007 0
  0
  45

  Migranten makkelijker aan de slag in de EU

 5. toren van babel
  Het is al vele malen verzucht. Waarom komen de Nederlanders niet in opstand? Waarom zijn er geen of nauwelijks protesten? In zijn artikel in de Telegraaf van 3 mei maakt Alex Sassen van Elsloo zich boos. Hij schrijft dat de ontwikkelingen in Europa een enorme negatieve impact hebben op al onze levens en die van toekomstige generaties. Toch houden mensen zich liever bezig met zo iets als een stompzinnig Koningslied en zien ze blijkbaar niet in dat de EU en haar Trojaanse paard, de euro, de boel om zeep gaan helpen.

  Wat doen en wat niet?
  Wie werk heeft wordt aangeraden om vooral te blijven zitten waar hij zit. Qua koopwoning gebeurt eigenlijk het zelfde. Niet kopen want huren blijkt op termijn goedkoper en meer flexibel te zijn. Ook niet verhuizen, zeker niet als je hypotheek onder water staat. Wat de gewone dagelijkse benodigdheden betreft letten we op de kleintjes. Als we iets voor ons plezier kopen dan natuurlijk wel via een webshop, na op een vergelijkingssite alle aanbiedingen te hebben bekeken. Verder geldt dat je je zelf wel op zijn tijd moet verwennen. Dus lekker even op vakantie met Easyjet of een soortgelijke maatschappij.

  Nederland, Europa en de toren van Babel
  Economische groei, krimp, voorspellingen en metingen, planningen en verwachtingen, werkgelegenheid, werkloosheid, de zorg, financiële markten, bestuurders landelijk en regionaal, de vakbeweging en de werkgeversorganisaties, de banken, pensioenfondsen, de ECB, het IMF, de regeringsleiders, de belangen van de landen en hun leiders etc. etc. Alles bij elkaar opgeteld is het een onontwarbaar bureaucratisch bouwwerk geworden dat veel weg heeft van de toren van Babel. Ook wij worden zonder dat we het snappen bestraft met de Babylonische spraakverwarring. Het is een kakofonie van geluiden en woordbeelden. Ieder hoort het op zijn of haar manier, herinterpreteert, legt uit en geeft alles opnieuw vorm. Het lawaai is enorm, het resultaat nul.

  De vele jaren van toenemende welvaart
  Vele tientallen jaren ging het beter en beter. Onze ego’s groeiden even als de privatisering. Samen werd minder- of helemaal niet meer belangrijk. Alles draaide om een maakbare samenleving, zowel privé als qua overheidsbemoeienis. Overal kwamen wetten, regels en beleidsafspraken voor. Miljoenen verkeersborden, drempels, gordels, airbags. De overheid groeide uit tot een kassier van groot formaat, binnenhalen, uitgeven en herverdelen. Afremmen, stimuleren, belonen en bestraffen. De westerse mens verdrong de dood uit zijn bestaan, ging voor het eeuwige leven en ongebreidelde consumptie.

  Lees verder op Biflatie.nl

  Deutsche Bank is een ‘financiële atoombom’
  door John Diks op mei.07, 2013, onder Economie

  Share on facebookShare on twitterShare on emailShare on pinterest_shareMore Sharing Services10
  Meltdown-Secret-History-of-Global-Financial-Collapse
  Financiële massavernietiging
  derivaten2

  Deutsche bank
  Deutsche bankIn het jaarverslag van de Deutsche bank staat te lezen dat deze voor ruim 55.605 miljard euro aan derivatencontracten heeft uitstaan. Dit betekent dat de grootste bank van Duitsland een risicovolle blootstelling heeft van 20 keer het bbp (bruto binnenlands product) van Duitsland, Europa’s machtigste economie. Financiële experts van de Deutsche bank zeggen dat er geen reden is zich zorgen te maken, want alle contracten worden gecompenseerd. D.w.z. dat voor ieder contract dat de bank sluit een ander contract wordt aangegaan voor de omgekeerde positie om zich te beschermen. De Franse financiële onderzoeker, Philippe Herlin, maakt gehakt van dit argument door er fijntjes op te wijzen: “Wie staat er dan garant voor die bescherming”? Een andere bank natuurlijk. Dit betekent dus dat alle grote banken elkaar derivatenproducten verkopen, wat weer maakt dat wanneer één van die banken failliet gaat de rest ongetwijfeld zal volgen. Een soort van ‘Russisch roulette’ tussen de bankiers onderling in de hoop dat de kogel, die ongetwijfeld een keer voor de loop verschijnt, voor de ander zal zijn.

  Crisis
  Dat bankiers volledig de weg kwijt zijn in het aangaan van onverantwoorde risico’s, is gebleken aan het begin van de financiële crisis in 2008, toen de grote zakenbank “Lehman Brothers” door het in bezit hebben van ingewikkelde en uiterst risicovolle financiële producten (derivaten) niet meer aan zijn verplichtingen kon voldoen en failliet ging. De gehele financiële wereld dreigde door dit faillissement meegesleurd te worden naar de ondergang, maar dit werd op het nippertje voorkomen doordat de Federal Reserve in ‘no time’ de geldpersen aanzette en 1.250 miljard dollar tevoorschijn toverde om de overige banken van ‘vers’ geld te kunnen voorzien (Quantitative Easing, QE1). De schade aan de economie was echter zo groot dat in september 2011 nog eens 667 miljard dollar in de banken moest worden gepompt (QE2) en vanaf september 2012 voor onbepaalde tijd iedere maand 40 miljard dollar (QE3).

  Onbeperkt geld lenen
  Stonden bankiers in vroegere tijden bekend als behoedzaam en zéér voorzichtig opererend; na het uitbreken van de crisis is gebleken dat de astronomische bonussen van tientallen en soms wel honderd miljoen dollar die zij ontvingen zolang het gokspel wat zij speelden grote winsten opleverde, hen blind maakte voor de enorme risico’s die zij namen. Nu blijkt dus dat zij helemaal niets hebben geleerd van de crisis en vrolijk door blijven gaan met hun alles vernietigende gokverslaving. Aan geld ontbreekt het hun niet. Om hun destructieve gokspel tot steeds hogere bedragen op te kunnen voeren kunnen zij van de Fed en de ECB onbeperkt en net zoveel geld lenen als ze maar willen.

  Los zand
  De enorme posities die de banken in de derivatenproducten hebben ingenomen en de magie van het boekhouden maakt dat de cijfers van de positieve en negatieve marktwaarde tegen elkaar weggestreept worden waardoor alles in evenwicht lijkt. Op het moment echter dat er één schakel in de ketting breekt is de balans weg en valt het complete derivatengedrocht in duigen met als gevolg dat deze keer een nucleair financiële kettingreactie niet meer voorkomen kan worden. Het resultaat hiervan zal zijn dat de westerse economieën volledig ontwricht raken, in elkaar zullen storten en een apocalyptische chaos zal ontstaan.

  Niet voor niets noemde de belegger Warren Buffet in 2003 derivaten “financial weapons of mass destruction”.

 6. Samsom in reactie op Cameron: ‘Europa is geen supermarkt’

  Door: Redactie − 23/01/13, 22:42

  Zijlstra wil takenlijst Europa

  © ANP. PvdA-leider Samsom feliciteert minister van Financiën Dijsselbloem met diens benoeming tot voorzitter van de eurogroep

  PvdA-leider Diederik Samsom zou het betreuren als Groot-Brittannië uit de Europese Unie zou stappen. Hij is zeer kritisch over de speech die de Britse premier David Cameron vanochtend hield. ‘Cameron maakt van Europa niks meer dan een vrijhandelszone waar je in en uit kan stappen. Zo werkt Europa niet’, zei de PvdA-leider vanavond in NOS-programma Nieuwsuur. VVD-fractieleider Halbe Zijlstra pleitte vanavond voor een lijst met wat in Europa moet zijn geregeld en wat in de lidstaten. .

  Volgens Samsom gaan de voorstellen van Cameron voorbij aan de Europese werkelijkheid. De Britse premier bepleit een uitzonderingspositie voor Groot-Brittannië met nieuwe afspraken over de verdeling van bevoegdheden tussen Brussel en Londen. Samsom: ‘Als we dat al doen, doen we het met z’n allen. Maar dan komt die werkende Europese markt er ook niet, die Cameron zo graag wil.’

  Volgens de PvdA-leider is ook het Nederlandse kabinet tegen een uitzonderingspositie voor lidstaten. ‘Het kabinet deelt mijn kritiek op het supermarktmodel dat Cameron bepleit.’ Naast een speciale positie voor Engeland kondigde de Britse premier een referendum aan waarin het Britse volk zal kunnen kiezen voor of tegen het lidmaatschap van de EU.

  Samsom: ‘Cameron maakt van het referendum een soort alles-of-nikskwestie. Maar Europa is niet alles of niks, Europa is geven en nemen, samenwerken tussen 27 landen.’ De PvdA-leider verwacht dat andere lidstaten niet gevoelig zullen zijn voor de agenda van Cameron. ‘Uiteindelijk werkt Europa niet met het mes op tafel of met dit type chantage. Als hij het zo speelt – ik wil volledig mijn zin – dan krijg je de reactie die de Fransen vandaag gaven: stap er maar uit.’

  Hij vreest niet voor een Nederlandse nee tegen Europa. Bij een referendum in Nederland zou volgens Samsom ‘zelfs de SP voor stemmen’. Interessanter zijn volgens hem de Europese parlementsverkiezingen in 2014. ‘Dan stem je over wat voor Europa je wilt.’ Hij zou het betreuren als Groot-Brittannië de Europese Unie zou verlaten. Het land speelt volgens hem een belangrijke rol in Europa, zowel in relatie tot de Verenigde Staten als in de samenwerking met Europese landen.

  ‘VVD tegen referenda’
  Fractieleider Halbe Zijlstra van de VVD zei vanavond in het programma Pauw & Witteman tegen een EU-referendum te zijn. ‘De VVD is voorstander van een representatieve democratie, het bestel dat we nu hebben. Dus niet als het jou even uitkomt, als het even moeilijk is: laten we een referendum uitschrijven.’

  Zijlstra sloot zich wel aan bij de discussie die Cameron aanzwengelt met zijn speech. ‘Ik geloof dat als je Europa lief hebt, je kritisch moet zijn op het functioneren ervan. Wij moeten die lijst gaan maken: wat moet Europa doen en wat hoort in de lidstaten thuis.’ Volgens Zijlstra moet het kabinet met zo’n lijst komen en is er haast geboden. ‘Het is belangrijk dat Europa draagvlak houdt bij de burgers.’

  Cameron zei volgens Zijlstra naar een nieuwe Europese Unie te willen die beter is voor alle lidstaten. Dat is ook een streven van de VVD. Maar, in dat geval ‘moet hij zich daaraan niet willen onttrekken’. De VVD’er vindt dat speciale arrangementen mogelijk moeten kunnen blijven voor samenwerkingen tussen een aantal EU-landen. Hij noemde als voorbeeld de Europese patentenwetgeving. ‘We moeten af van de gedachte dat alles voor iedereen hetzelfde moet zijn.’

  Wat mij dus als lezer opvalt is dat geen verkiezingsprogramma gesproken heeft over het EMS wat vorig jaar achter onze rug om getekend is met alle noodlottige gevolgen. NU blijkt echter dat Rutte en
  Samson alle rechten inmiddels al heeft overgedragen aan Brussel, terwijl vorig jaar Rutte zei er komt geen Noord/Zuid kanaal waarlangs miljarden vloeien naar Zuid Europa, dat gebeurt inmiddels wel hoe doortrapt de huidige kabinetten zich tegen de burgers keren is fnuikend.

 7. Wat een verschrikkelijk bagger- en onzinartikel.
  1) NL heeft altijd overheidstekorten gehad, sinds mensenheugenis.
  2) De 3% is niet heilig voor Brussel, dat bepaal je als lidstaat zelf.
  3) Als je eroverheen wilt gaan, kan dat, zie geschiedenis.
  4) soevereiniteit inleveren doen we al sinds WIJ de EGKS mede hebben opgericht, ofwel de voorloper van de EU
  5) Elke verkiezing, nationaal of voor Brussel bepaalt mede het beleid, ofwel de EU is wat je als gezamenlijke Europeanen hebt gekozen.

  • Nee Mam, dat is nu net de clou van het verhaal die je blijkbaar NIET opgepikt hebt.
   Natuurlijk kan je als staat je niets van dat alles aantrekken, maar dat doet deze VVD/PvdA regering nu juist niet. Zij beweren dat zij niet anders kunnen dan bezuinigen om de redenen gegeven in het artikel. Op die manier kan je dus altijd naar Brussel blijven wijzen en ondertussen niets anders doe dan bezuinigen. Overigens onderschat de macht van de centrale bank niet, maar daarop kom ik nog terug.

 8. De regering betaald miljarden aan rente voor geld dat zei zelf kunnen creëren, en geven dit aan private partijen, het is net zoiets dat als je je werkgever betaald om bij hem te mogen werken, de omgekeerde wereld dus.

 9. Het heilige streven om de 3% EU-norm te halen geeft een valse voorstelling van zaken. Al zou die norm gehaald worden dan zal de schaal met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid wat verderop in de tijd gewoon weer tienden tot procenten meer gaan aangeven. Zo gaat het namelijk altijd.

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.