einde bankdictatuur en bezuinigingen dankzij de staatsbank

Op dit moment hebben banken een enorme macht, zij hebben namelijk het recht geld te creëren. Zij creëren geld wanneer zij geld uitlenen. Zij hebben zichzelf als restrictie opgelegd dat zij van iedere 100 euro die ze uitlenen 8 euro eigen vermogen moeten hebben. (tenzij onroerend goed  dan mogen zij twee keer zoveel uitlenen) Met andere woorden zij lenen 1000 euro uit, maar bezitten zelf maar 80 euro.

Er is dus geen limiet aan de steeds groeiende geldvoorraad.  Alles wordt koopbaar. In veel landen hebben groepen financiers al openbare diensten overgenomen om ze te veranderen in een gestage stroom winsten: gas-, elektriciteit- en watervoorziening, openbaar vervoer, posterijen, telefoon en politietaken, gevangenissen, volksgezondheid, vuilnisophaaldiensten. De macht van bankiers en de financiële elite neemt hierdoor enorm toe ten opzichte van de samenleving.

Maar dit alles is heel eenvoudig omkeerbaar. De macht van de banken begint nu crisis op crisis te veroorzaken. Er moet een eind gemaakt worden aan deze grenzeloze vrijheid die door overheden aan hen gegeven is.

Momenteel hebben we een heel duur geldsysteem, met banken die elk jaar hun kapitaal met gigantische winsten ophogen. De bankiers zeggen dat ze het kapitaal nodig hebben voor het geval ze verliezen lijden. Maar wanneer ze echt problemen ondervinden kloppen ze bij de overheid aan om die verhouding tussen uitgeleende bedragen en hun kapitaal weer op orde te kunnen krijgen.( in plaats van hun verliezen af te boeken)

Het zou beter zijn wanneer NL een staatsbank op zou zetten, die als enige bank in het land geld mag creëren. Deze staatsbank is geen onafhankelijke instelling zoals de centrale bank nu is (de gevolgen hebben we de afgelopen jaren over ons heen gekregen) maar van en door de overheid. Een onderdeel van het Ministerie van Financiën. Deze zal al het benodigde geld creëren voor de leningen in het land en ook overheidsuitgaven voorschieten. Verder verliezen bankiers hun recht om tegoeden te mogen creëren die niet door echt geld gedekt zijn.

Staatsschuld
Als de regering het geld kan scheppen dat we nodig hebben, kan de staatsschuld verdwijnen. Dat scheelt dus heel veel aan rente op staatsobligaties, die de staat uit moet geven om deze uitgaven te financieren.

arm en rijk
De staatsbank heeft geen onderpand nodig. De leningen die hij verstrekt kunnen vergeleken worden met een belastingschuld. Wanneer ze niet terugbetaald worden kunnen ze op een vergelijkbare manier afgehandeld worden. In principe zouden de armen net zo makkelijk geld moeten kunnen lenen en investeren als de rijken.

Bron onder meer : courtfool.info

Met andere woorden zo onafwendbaar als de crisis door regerende politici ons wordt voorgeschoteld, zo eenvoudig oplosbaar is de situatie. Daarvoor hebben we wel een regering met potige regeerders nodig. Vrouwen en kerels die ontzag inboezemen, die zaken oplossen in plaats van doorschuiven en uit- en afstellen.

Rob Vellekoop, 16 april 2013, Delangemars.nl

6 Comments

 1. Volgens mij ligt het probleem niet buiten, maar binnen. Geld is puur bedoeld als een kunstmatig middel waarmee wij onze waardering kunnen leren uitdrukken. Wij hebben geen ‘inkomen’ nodig: de zon schijnt gratis en ook de bomen leveren ons zuurstof zonder daarvoor een vergoeding te vragen. Hetzelfde geldt voor het water wat wij drinken en de voedingsstoffen die wij tot ons nemen – de natuur stelt ze ons gratis ter beschikking.

  Zolang de mens echter nog meent dat hij lós staat van de natuur en zelfs béter is dan zij die hem onderhoudt en voedt, heeft hij allerlei vormen van slavernij nodig om in te zien dat zijn zelf- en wereldbeeld niet klopt. Een ‘hervorming’ van de banken door middel van een mondiaal opgelegd soort communisme kan de innerlijke corruptie van de mensen niet veranderen. Dat is niet alleen dweilen met de kraan open, maar daardoor zal de toename van wetten en het gebrek aan vrijheid alleen maar nog méér stijgen.

 2. Dag Rob, Het gaat erom ook en vooral te leren uit het verleden. Dat de geldsystemen kunnen ontsporen is al duidelijk gebleken uit de jaren ’20 van de vorige eeuw, in de Duitse Weimar-Republiek. De staatschuld was toen ook nul, omdat de Staat net zo veel geld liet drukken als nodig was, wat leidde tot een mega-inflatie. Ik heb de postzegels uit die tijd. In 3 jaar liep de waarde van een postzegel voor een brief op van 0,15 mark tot 1 MILJARD Reichsmark. Als er net zo veel geld gedrukt wordt als nodig, wordt al dat geld volledig waardeloos. Die periode van de Weimar-republiek maarkte vele tientallen miljoenen Duitsers werkeloos en arm, en leidde mede daardoor tot de opkomst van Hitler. Ik vind het erg naief om de Staat datgene toe te vertrouwen wat je daan particuliere banken niet kunt toe vertrouwen, want de Staat heeft nog veel meer macht. We moeten juist af van de almacht van de staat. Het probleem van tegenwoordig is juist dat meerdere systemen geld kunnen scheppen uit niets .Dat is de bron van alle ellende. Het maakt niet uit wie dat doet, want via herverdelingsmechanismen is er altijd iemand die de rekening betaalt, nl de gewone burger. De les van tegenwoordig is dat het bankensysteem zelf onbeperkt geld kan scheppen uit niets, zonder dat de overheid het kan tegenhouden. En als men probeert dat te corrigeren door grote hoeveelheden geld uit de circulatie te nemen, dan is het resultaat dat steeds grotere massa’s gewone burgers geen geld meer hebben om spullen te kopen en hun rekeningen te betalen. Met als resultaat dat de economie in elkaar dondert. Zoals al een jaar 5 in het Europa van de Euro.

 3. Dag Rob. Ik ben al sinds 40 jaren bezig met de nadelen van ons geldsysteem. En het idee dat de oplossing is als de Staat het geld uit het niks kan scheppen. Dat idee gaat voorbij aan het feit dat de Staat dan iedereen kan dwingen geld bij de Staat te lenen, want zij hebben de macht daartoe. Dat idee gaat dus voobij aan het feit dat het belang van de Staat niet hetzelfde is als dat van de burgers. Dat is niet zo. Nu laat de Staat ons idiote hoeveelheden belasting betalen , terwijl dat helemaal niet nodig is. En ondertussen is de Staatschuld al gestegen tot 421 miljard Euro. En de Staat blijft doorgaan met geld lenen tegen geen of zelfs een negatieve rente. Maar dat geld geven ze niet aan de burgers. Het idee dat ze dat wel zouden doen, is naief. En onnozel. Zij gebruiken dat geld zelf om hun macht in stand te houden en eventueel nog te vergroten. Een ander doel of belang hebben ze niet.

  • beste Martin,
   het zou naief zijn dat een staatsbank zonder meer de oplossing is. Natuurlijk niet. Iedere instelling heeft regels nodig waaraan machthebbers zich moeten houden en die daardoor door het parlement kunnen worden gecontroleerd. Ik geloof in de democratie en als deze scheuren vertoont dan is het aan de burger om de overheid kritisch te volgen en zich niet buiten spel te laten zetten. Enkel wantrouwig zijn, betekent zonder enige actie klagen dat het niet naar je zin gaat. Dat brengt ons land nergens.

   Ik vind de gedachtepiste van de staatsbank wel eentje die de juiste kant uit gaat omdat je daardoor de ongewenste invloed van banken op de overheid ongedaan maakt en je de staatsschuld terug kan brengen tot nul, op welk niveau het ook kan blijven. Hierdoor zadel je de belastingbetaler niet meer op met rentekosten over de staatsschuld, omdat de overheid dan zelf geld creeert. Het is juist de boekhoudkundige truc van het uitlenen van geld aan derden en daartegenover de vordering voor hetzelfde bedrag zetten waardoor banken nu geld uitlenen, en wanneer een staatsbank dit ook zo zou doen de staat per salso geen schuld meer heeft.

 4. privatisering: Gemeentelijke woningen, ziekenhuizen,verkoop nuts bedrijven daarvoor al leaseconstructies,staatsbanken. Alles komt op het zelfde neer. Minder mensen meer macht en ook niet vergeten dat de salarissen en bonussen weer worden opgebracht/betaald uit middels IB en de commissies vol zitten met semi ambtenaren. En als het nog verder in de soep loopt schreeuwen ze weer: Niet dat ik mij concreet kan herinneren en verdwijnen met zak geld naar ABC NH.

 5. Hahaha wat is het verschil o.a. Zalm bij de DSB,Kwartje van Kok bij de ING en ga zo maar door. Waar ik mij meer over verbaas is dat voor de gemaakte crisis de staat voor huisbank RBS koos en nu is er weer een andere speler op het veld,zie het maar als de EU bank/wereldbank ICBC wie zitten er daar in de raad of commissariaten. Nu weer bij oa. autosport de sponsors Allianz-ICBC en Bavaria het drankje waar Bak-ellende altijd mee poseerde! Hoe minder mensen( banken ongeacht staats en multinationals 147) meer macht nemen hoe sneller de dictatuur een feit zal zijn.

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.