uitkeringsgerechtigden met brief Klijnsma nog meer in ijzeren wurggreep

Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft gereageerd op het zwartboek van de FNV en over werken in de bijstand. Ze schuift hierin de verantwoordelijkheid af voor het uitkeringsbeleid naar de gemeenten. De belangrijkste punten zijn:

– werken met behoud van uitkering kan maximaal 6 maanden en moet de kansen van de bijstandsgerechtigde vergroten op uitstroom naar een baan,

– mensen op een participatieplaats kunnen echter twee jaar werken met behoud van uitkering. De gemeente kan deze periode onder voorwaarden met maximaal twee keer een jaar verlengen.

– College van burgemeester en wethouders bewaken dat het niet gaat om formele arbeidsplaatsen/regulier werk.

–  gemeenten moeten uitkeringsgerechtigden na zes maanden werken op een participatieplaats–en vervolgens elke zes maanden– een premie geven, tenzij de uitkeringsgerechtigde volgens B&W onvoldoende heeft meegewerkt.

– gemeenten bepalen wie  en welke onbeloonde maatschappelijk nuttige activiteiten als tegenprestatie voor een uitkeringen geleverd moeten worden.

– de gemeenteraad  stelt de re-integratieverordening op en heeft een controlerende taak.


Bron: Brief van Jette Klijnsma aan de Tweede Kamer

Commentaar
De regering veegt haar straatje schoon. De gemeenten hebben allerlei bevoegdheden om de bijstandsgerechtigde aan het werk te zetten, met behoud van uitkering. Zij komen daardoor in een ijzeren wurggreep van de gemeente terecht waaruit ontsnappen niet eenvoudig is. Daarom moet dit beleid op de helling. Op naar een basisinkomen voor iedereen in plaats van de gevangenis van een uitkering.

Rob Vellekoop, 10 april 2013, Delangemars.nl

2 Comments

  1. Rechtbank Breda heeft dit handelen van de gemeente afgewezen;
    Een aanbod om 32 uur per week als algemeen medewerker te worden aangesteld kan niet als een tegenprestatie naar vermogen worden aangemerkt. Uit de overeenkomst moet duidelijk blijken om welke tegenprestatie het gaat. Gelet op de bedoeling van de wetgever is met een aanbod van werkzaamheden voor 32 uur per week de grens van een tegenprestatie overschreden. Bij het aanbod moet rekening worden gehouden met de individuele omstandigheden van een uitkeringsgerechtigde.
    Via: http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=BZ5171

    Het inhuren van uitkeringsgerechtigden is een truc om bedrijven aan goedkope (slavenarbeid) te helpen. In de zorgsector worden zorgverleners ontslagen, dan komen deze mensen in de bijstand en mogen met een uitkering nu gratis gaan werken voor bedrijven. Gratis voor het bedrijf, want wij de burgers betalen de uitkering, die wij met zijn allen van onze premies bij elkaar gebracht hebben.

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.