Uitnodiging aan politieke partijen deel te nemen aan 1 mei actie

Beste vrienden,

Delangemars is een persoonlijk initiatief van mijzelf. Ik vind bij geen enkele socialistische partij op dit moment aansluiting. De SP waarvan ik lid ben, benadert het socialistische ideaal slechts door steun te betuigen aan de lage inkomens en uitkeringsgerechtigden. Zij voeren actie zonder plan. Bij hen ontbreekt iedere toekomstvisie. Zij laten zich verleiden tot het reageren op het neo-liberale kabinet. Verder komen zij niet. Er is geen plan, geen doel waar zij zich achter scharen. Voor mij is dit actievoeren om de acties, dus een vrij zinloze exercitie.

Andere linkse partijen zoals PvdA en Groenlinks hebben het socialisme al lang laten varen. Wat over is van het socialisme zoals dat vroeger bestond zijn wat splinterpartijen zoals de Internationale Socialisten en de NCPN.

Kortom we staan op de smeulende resten van het socialistische ideaal.

Daarom heb ik gekozen voor 1 mei om deze actie te starten, met de bedoeling dit ieder jaar te herhalen en ieder jaar meer mensen aan te trekken. Ieder 1meidelangemarsweldenkend mens kan de socialistische idealen van gelijkheid en vrijheid onderschrijven. Ik streef een opleving van het socialisme na. Een socialisme met zelfvertrouwen, dat zich niet laat leiden door tegen andere stromingen te zijn, maar een socialisme dat een eigen koers vaart. Dat mensen enthousiast maakt voor een zorgzame samenleving.

Tijd voor een nieuw geluid dat dichter bij de mensen staat, maar met hetzelfde socialistische ideaal. Tijd voor duidelijkheid. Daarom heb ik als motto van De Lange Mars gekozen: voor een menswaardig basisinkomen zonder honger en armoede in NL.

Met dit motto vat ik meteen het doel samen. In eerste instantie moet ieder mens een basisinkomen ontvangen, niet gebaseerd op zijn werkzaamheden, maar op het blote feit dat het een mens is die respect van zijn medemens verdient en daarmee recht op een waardig leven. De welvaart moet eerlijk verdeeld worden. Ik zie het basisinkomen als een eerste stap op weg naar werkelijke gelijkwaardigheid. Ook een realistische stap. Om invoering van een basisinkomen mogelijk te maken moeten de topinkomens inleveren samen met de bedrijven. Gezamenlijk zullen zij de herverdeling van inkomens gaan financieren. Het basisinkomen zal een grondrecht worden, verankerd in de grondwet. Ik wil echter steeds behapbare stappen zetten, die ieder kan snappen en rekening houden met de angst van ieder mens voor verandering. In tweede instantie gaan we daarna op mars naar nog meer gelijkheid in inkomen en bezit. Maar ook dit moet in kleine hanteerbare stappen gebeuren en voert uiteindelijk naar een socialistische samenleving.

Wij nodigen iedere socialistisch georiënteerde partij uit deel te nemen aan De eerste Lange Mars in Den Haag. Op die historisch beladen dag zetten we de onderlinge onenigheden even aan de kant en komen samen naar buiten. Het kan zo mooi zijn, laten we er gezamenlijk ook iets moois van maken. Want het socialisme is niet dood, het leeft in het hart van ieder mens.

kameraadschappelijke groet,
Rob Vellekoop
8 april 2013, delangemars.nl

2 Comments

  1. Goeie morgen Rob en Dave, ik herken in beide reactie,s een aantal punten waar ik het mee eens ben. Ook ik ben al jaren lid van de SP, actief lid wel te verstaan. De SP mist (naar mijn mening) net dat beetje meer pit met actie voeren en naar buiten komen, zowel naar de leden als naar de bevolking toe. Andere partijen blijven in een cirkel rond draaien naar mijn gevoel. Kortom……zo komen we niet veel verder in de dag van vandaag. Dus…….slaan wij de handen ineen, slaan samen een andere weg in en dat is gericht op de bevolking. Want WIJ worden gepakt op alle fronten………WIJ zijn de dupe van de ,,zogenaamde,, crisis……..WIJ zijn zo idioot om te geloven in een ,,CRISIS,,……..WIJ worden uitgekleed tot op het bod……….WIJ zijn eigenlijk te tam om hier tegenin te gaan. Maar……..het tij kan keren. Dankzij deze actie van jou Rob en al degene die achter je staan, kunnen we op 1 Mei Nederland wakker schudden en laten blijken ,,WE PIKKEN HET NIET LANGER RUTTE, HET SPELLETJE MET JE EEUWIGE LACH IS AFGELOPEN EN UIT,,. Ik kom naar Den Haag en hopelijk velen met mij. 1 Dagje daar voor over hebben kan veel gaan betekenen voor iedereen. Je kunt op me rekenen, ik ben er klaar voor. Veel succes, groetjes vanuit Zeeland, Marianne de Meijer

  2. Dag Rob
    Inspirerende woorden van jou. Ik ben van plan om 1 mei naar Den Haag te trekken.Ik bespeur een klein beetje moedeloosheid ten aanzien van politiek Nederland in jouw betoog. Kan me heel goed voorstellen. Persoonlijk zie ik de meeste zin in de standpunten van de Partij voor de Dieren (lach niet !) Zij zijn ijzersterk als het om milieukwesties gaat, minder duidelijk als het gaat omlaten het noemen ‘broederschap’ in de maatschappij. Je hebt het ofver vrijdheid en gelijkheid, maar zonder de derde poot van de drievoet van de Franse revolutie, redden wij het niet in deze crisis. Je mag wel eisen stellen van een overheid, maar mijns inziens moeten wij als mensen veel meer op dat ‘fraternite’ gaan werken. Als de politiek de inzichten mist of het saamhorigheidsgevoel mist voor de medeburger, dan moeten wij de burgers elkaar gaan opzoeken en steun aan elkaar bieden in nieuwe initiatieven die desnoods de stugge, starre houdingen van de overheid te porren zodat zij meekomen in wat voor de hele mensheid een werkelijk nieuwe tijd kan worden.
    Dit is mijn vurige verlangen. Tot ziens op 1 mei in Den Haag !
    Dave Sheehan

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.