Nederland komt in beweging: verzet tegen wantoestanden in zorg en sociale zekerheid groeit

Wanneer je iedere dag de kranten leest en de actualiteitenprogramma´s op tv volgt merk je dat er iets broeit in Nederland. Steeds meer ellende komt naar buiten. Uitkeringsgerechtigden beginnen langzaam maar zeker hun schaamte van zich af te gooien en bekennen hoe ze gekleineerd en geïntimideerd worden door de (a)sociale gemeentelijke diensten. Ook in de zorg zijn de mensen het beu om uitgeknepen te worden, er staan tal van protestacties gepland. De media beginnen het op te pikken. Landelijke bladen besteden aandacht aan de wantoestanden bij het werken met behoud van uitkering. Bezuinigingen worden niet meer als vanzelfsprekend en noodzakelijk beschouwd. De burger toont steeds meer zijn verontwaardiging over de afbraak van de sociale voorzieningen door Rutte 2.

Eind februari wint een uitkeringsgerechtigde een rechtszaak tegen de overheid. Hij wordt in het gelijk gesteld dat hij niet 32 uur hoeft te werken en dat deze werkzaamheden persoonlijk moeten worden afgestemd. Het zwartboek van de FNV komt uit waarin de handelwijze van uitkeringsinstanties worden aangeklaagd.

Ook komen verschillende partijen met oplossingen in plaats van uitsluitend tegen iets te zijn. De Lange Mars in samenwerking met de Vereniging Basisinkomen is daar een goed voorbeeld van. Zij stellen dat in een samenleving waarin iedere burger een menswaardig basisinkomen krijgt geen honger en armoede meer zal zijn.

Rob Vellekoop, Delangemars.nl, 29 maart 2013

5 Comments

 1. e inkomens van Nederlandse huishoudens zijn vorig jaar met gemiddeld 3,2 procent gedaald, de sterkste afname in meer dan 30 jaar. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vanmorgen bekendgemaakt.
  De daling is het gevolg van de afgenomen werkgelegenheid, hogere belastingen en premies, en de opgelopen inflatie. Deze lag met 2,5 procent ruimschoots boven de gemiddelde stijging van de cao-lonen met 1,6 procent. Door de inkomensdaling zijn de consumptieve bestedingen van huishoudens vorig jaar met 1,4 procent gekrompen.
  De inkomens zijn vorig jaar voor het vijfde jaar op rij gedaald.

  CBS-econoom Peter Hein van Mulligen voorziet dat ook dit jaar de inkomens en bestedingsruimte van consumenten onder druk blijven staan. ‘De tekenen zijn niet goed. Ook in 2013 heeft de consument te maken met lastenverzwaringen, afnemende werkgelegenheid en een hogere inflatie. De huidige situatie is niet anders dan vorig jaar’, zegt de econoom.

  Hypotheekschuld
  Opvallend is dat de hypothecaire schuld in 2012 met slechts 0,1 procent is toegenomen. In de jaren 1994-2007 groeide de hypotheekschuld nog met gemiddeld 12 procent per jaar. Het CBS schrijft deze sterke afname toe aan de stagnatie op de woningmarkt en toegenomen aflossingen op hypotheken.

  Het totale vermogen van huishoudens (onder meer beleggingen in aandelen, spaartegoeden en pensioenvoorzieningen) klom het afgelopen jaar met ruim 12 procent tot 1,1 biljoen euro. Dat komt voor een belangrijk deel door een stijging van het vermogen dat beheerd wordt door pensioenfondsen en levensverzekeraars. Het aandelenpakket dat huishoudens zelf beheren, steeg door aankoop en koerswinsten met 12 miljard euro.

  Overheidstekort
  Het overheidstekort van Nederland is vorig jaar gedaald tot 4,1 procent van het bruto binnenlands product (bbp). De staatsschuld groeide tot 71,2 procent.

  Het tekort is daarmee lager dan in 2011, toen het verschil tussen de uitgaven en de inkomsten van de overheid 4,5 procent van het bbp besloeg. Het is echter iets groter dan het Centraal Planbureau (CPB) voorspelde. In de jongste raming ging het CPB uit van een tekort van 4 procent.

  Normaal gepsroken worden de CBS-cijfers op vrijdagochtend gepubliceerd, maar door een technische fout lekte een deel van de gegevens gisteravond al uit. ex AD van heden

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.