Burgers jarenlang voor miljoenen opgelicht door gemeenten, arrogantie van de macht

Gemeenten presenteren zich al jaren armer dan zij zijn en verzwijgen stelselmatig honderden miljoenen aan winst op in hun jaarrekeningen of verdoezelen hun verliezen. Over de periode van 1998 -2011 heeft  Amsterdam 3,8 miljard euro meer winst gemaakt. Zowel Rotterdam met circa 210 miljoen euro (periode 1998-2011) als Den Haag  (1997-2011) met 420 miljoen euro  stelden de zaken rooskleuriger voor dan de werkelijkheid was.

Klokkenluider Leo Verhoef heeft een website gewijd aan zijn ontdekkingen. Hij is al jaren bezig deze zaak naar voren te brengen, maar vindt geen gehoor bij politieke partijen of media. Hij schrijft gemeenten aan en krijgt jaar na jaar nul op rekest. Het lijkt er op dat alle politieke partijen boter op hun hoofd hebben.

Op deze manier vragen gemeenten bijvoorbeeld ten onrechte meer OZB dan nodig of beweren zij geen geld te hebben voor bijvoorbeeld bijzondere bijstand. Zij manipuleren moedwillig burgers en plegen fraude. Wrang te bedenken dat wanneer een uitkeringsgerechtigde iets verkeerd meldt of inkomsten niet aangeeft direct gestraft wordt en  zijn uitkering verliest . Dit is de arrogantie van de macht in het kwadraat.

Iedere burger kan eenvoudig controleren of zijn of haar gemeente eveneens frauduleus bezig is door de balans te bekijken. Neem het verschil tussen het eigen vermogen aan het begin van het jaar en trek dit af van het vermogen aan het eind van het jaar en het verschil is de winst of het verlies dat de gemeente moet verantwoorden.

Commentaar:
Kom 1 mei naar Den Haag en protesteer mee tegen de manipulatie van de burger door de overheid.

1 Comment

  1. Het nieuwste bericht over de manier waaop gemeenten in het geheim reserves achterhouden, verbaast mij niet. Maar, het is eigenlijk al lang bekend. Om aan deze en andere misstanden een eind te maken, is het nodig de oorzaak aan te pakken, en dat is het Socialistische Bestuursmodel, dat 25 jaar geleden al is overgenomen door de VVD.
    OIm dat model te ontmantelen is een nieuwe Politieke Partij nodig, en daarvoor zoek ik medestanders. En medeoprichters.

1 Trackback / Pingback

  1. Grootste leugen van 2013: bezuinigen moet | AnGeLWinGsAnGeLWinGs

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.