Onderdrukking uitkeringsgerechtigden in 2013 deel 1: intimidatie

Dit is een korte reeks artikelen over de mishandeling van uitkeringsgerechtigden in ons land anno 2013.  De verantwoordelijken voor dit drama zijn de regeringspartijen PVDA en VVD, de uitvoerende ambtenaren zijn slechts het voetvolk dat ook bang is hun baan te verliezen.

De uitkeringsambtenaar (of zijn verlengstuk het re-integratiebedrijf) heeft een ongekende machtspositie. Bij iedere tegenwerking kan hij zijn slachtoffer direct brodeloos en op termijn dakloos maken. Hij kan de uitkering om een aantal redenen (zie afstemmingsverordening gemeente, bijvoorbeeld Vught) verlagen tot nihil. Probeer je eens voor te stellen dat je op een minimum leeft en dan ook nog eens dat schamele beetje kan verliezen. Ieder slachtoffer die aanschuift bij de uitkeringsinstantie weet dit en beeft. De suggestie ´ik zou maar luisteren´, of ´dit kan consequenties voor je hebben´ is al genoeg. Je hebt ook sadistische ambtenaren die grover te werk gaan: ´als je niet luistert kort ik je uitkering met 40%.´

Het is een subtiel spel waar de uitkeringsgerechtigde moeilijk tegenop kan. De ambtenaar heeft een uitermate krachtig pressiemiddel in handen:
– hij beschuldigt het slachtoffer er van zich onverantwoord te gedragen (bijv. je verschijnt twee keer te laat op het werk, je gedraagt je opstandig op het werk, werkt onvoldoende mee, bent lastig, enzovoort)
– hij beschuldigt de uitkeringsgerechtigde er van onvoldoende medewerking te geven aan het verkrijgen, behouden of aanvaarden van algemeen geaccepteerde arbeid (algemener kan je het bijna niet stellen). Bijvoorbeeld wanneer je niet op eigen kosten een studie voor een beroep volgt.

Commentaar:
Het is mijn bedoeling deze wanpraktijken naar voren te brengen om een algemene verontwaardiging te ontketenen. Er is iets structureel mis met onze samenleving. Iedereen kan werkloos worden, ieder kan het noodlot treffen uitkeringsgerechtigde te worden. Geen actie hiertegen of hierover zwijgen betekent Rutte II steunen en hem zijn gang laten gaan.
RV

2 Comments

1 Trackback / Pingback

  1. Onderdrukking uitkeringsgerechtigden in 2013 deel 1: intimidatie - Participatiewet.info

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.