Waarom moeten uitkeringsgerechtigden aan het werk als dat er niet is?

Er zijn slechts 100.000 vacatures voor bijna 600.000 werklozen. Daarnaast bewegen gemeenten hemel en aarde om werk te creëren voor bijstandsgerechtigden. En probeert het UWV arbeidsongeschikten met een uitkering aan het werk te krijgen.
TERWIJL ER GEEN WERK GENOEG IS VOOR IEDEREEN.

Het koortsachtige streven werk te verschaffen neemt onzinnige vormen aan. Miljoenen worden gespendeerd aan dit nobele ideaal.
De hamvraag is ´Waarom moeten uitkeringsgerechtigden aan het werk terwijl er geen werk voor hen is?´

Deze situatie is dit natuurlijk onbegrijpelijk. De overheid weet ook dat er geen werk is en toch moeten uitkeringsgerechtigden deelnemen aan allerlei re-integratietrajecten. Er lijkt slechts 1 reden te zijn: mooi weer spelen. De overheid wil de burgers laten zien dat zij er alles aan doet om mensen aan het werk te helpen ondanks de ongunstige omstandigheden.

Toch is er nog een reden. Dit is een sociaal principe dat diep in het denken en handelen van de mens is geworteld: de eis van wederkerigheid. Ik doe iets voor jou, dus jij moet iets voor mij terug doen. Burger jij krijgt van mij een uitkering, dan verwacht ik van jou dat je daar iets tegenover stelt, zelfs terwijl ik jou werk laat doen dat onzinnig is en waarvan ik weet dat het jou toch niet aan een betaalde baan kan helpen.
Dat zelfde principe geldt voor de Bredase kok die gratis voor mensen kookt wat de gemeente verbiedt omdat er geen tegenprestatie tegenover staat.

Wanneer zullen we  accepteren dat er geen werk meer is voor iedereen door toegenomen automatisering en informatisering? Volledige werkgelegenheid voor de complete beroepsbevolking is onmogelijk. We kunnen niet anders dan aanvaarden dat er altijd werklozen en werkenden zullen zijn. Wanneer we dat doen, zijn we pas bereid ieder mens een menswaardig bestaansminimum te geven ongeacht zijn werkzaamheden. Dat kan betekenen dat sommigen niet productief of ´nuttig´ bezig zullen zijn, maar toch een inkomen ontvangen.

RV

9 Comments

  1. Je stelt het eigenlijk nog te mooi: “Burger jij krijgt van mij een uitkering”; dat moet zijn: “Burger, je hebt premies betaald die de basis vormen voor het betalen van een uitkering in een periode van problemen veroorzaakt door de overheid.” Er is dus helemaal geen ruimte voor het eisen van een ‘wederdienst’.

  2. Mijn partner (redelijk opgeleid en veel werkervaring) wïl al 5 jaar lang aan het werk, desnoods voor het minimumloon!! Mag Niet!! Want dan pikt hij een baantje van een ander, minder opgeleide, maar aanvulling uitkering van mijn WAO tot bijstandsnorm, ho maar!!! 2015 wordt een nóg zwaarder jaar voor ons!!!!

  3. Wie zijn baan verliest komt in de uitkering en moet met behoud daarvan weer iets gaan doen wat ooit een betaalde baan was. Omdat vast werk al jaren niet meer bestaat komt te zijner tijd iedereen in deze situatie terecht. Toekomstige realiteit: er zijn nog slecht enkele zeer dik betaalde banen, de rest van het volk moet werken aan uitkeringsniveau. Is er een betere methode om greep op het volk te krijgen? Ik dacht het niet.

  4. Je vergeet er één… in de woorden van Carlin “to scare the shit out of the middle class” want als de ravijn met al die ellende maar diep genoeg lijkt worden mensen behoudend en is de kudde makkelijker te besturen. Die regering zit er niet voor de mensen maar voor een handvol rijken.

    https://www.youtube.com/watch?v=FGnsH7K0Wyc

  5. Daarom had het basis-inkomen er al lang moeten zijn,maar het is moeilijk om de burger hier warm voor te krijgen, of op een lijn, bv. in de SP spreekt men over een basisinkomen van 700 euro netto, maar daar los je niets mee op want dan zit je onder het bestaans minimum, dan zit je nog met allerlij rompslomp, bv. werk je, of werk je niet,dus degene die werkt zou dan wel genoeg hebben samen met het basisinkomen,dus geef iedereen 1200 tot 1500 euro zonder plichten en gratis.

  6. voor mij doet UWV niets: ik ben 52, mag geen cursus doen (waar ik onmiddellijk een baan mee zou hebben) en vrijwilligerswerk doen ze ook moeilijk over. Ik had een behoorlijk salaris, mijn WW is redelijk (dwz iets boven de bijstandsnomr), maar als de termijn dat ik WW ontvang voorbij is, krijg ik NIETS meer omdat er meerdere mensen in mijn woning wonen. Als ik een baan zou accepteren die minder betaald dan mijn WW dan krijg ik geen aanvulling, maar van mijn WW kan ik mijn vaste lasten al bijna niet betalen, als ik dus een baan zou accepteren die nog minder betaald, dan kan ik mijn vaste lasten niet meer betalen, of ik zou niet meer moeten eten. Mijn auto kan ik ook niet onderhouden, maar zonder auto kun je hier in de regio geen baan krijgen, kun je zelfs geen boodschappen halen want er is hier gewoon NIETS meer, alles is wegbezuinigd. Ik heb momenten dat ik het allemaal niet meer zie zitten, maar ik vertik het om me bij deze gang van zaken neer te leggen, maar weet niet wat ik er tegen kan doen.

  7. Klopt. Maar misschien zijn sommige dan wel productief op een andere manier bijvoorbeeld door hun buren eens te helpen of door hun kinderen met aandacht op te voeden in plaats van ze een sleutel in hun handen te stoppen of bij de grootouders te droppen.

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.